Knihy

»

Zdravotnictví

Traumatológia hornej končatiny u dospelýchTraumatológia hornej končatiny u dospelýchM. Kilian

Traumatológia – úrazová chirurgia je rýchlo vyvýjajúci sa odbor a v súčasnosti disponuje veľkým množstvom informácií, ktoré sa neustále rozrastajú a doplňujú o nové. Účelom tejto časti knižnej pubikácie je poskytnúť študentom a mladým začín...více


Revizní operace náhrad kyčelního kloubuRevizní operace náhrad kyčelního kloubuV. Džupa

Monografie našich předních odborníků v oboru ortopedie shrnuje současné názory, evropské i celosvětové, na revizní operace kyčelního kloubu a navíc osobní pohledy autorů na tuto problematiku. První část publikace je věnována operačním příst...více


NeuroimunologieNeuroimunologiek. autorů

Klinická neuroimunologie je obor, který se během několika let dostal z oblasti experimentální a teoretické do samého středu neurologické praxe. Vzhledem k rychlému vývoji teoretického aparátu neuroimunologie věnovali autoři rozsáhlou část k...více


Tlaková diuréza a arteriální hypertenzeTlaková diuréza a arteriální hypertenzeJ. Veselý

Kniha je zaměřena na jeden z masových medicínských problémů. Pojednává o patogenezi arteriální hypertenze. Interpretuje chronické zvýšení arteriálního krevního tlaku ve velkém oběhu jako poruchu základního fyziologického mechanismu, který z...více


NespavostNespavostK. Šonka

Kniha pojednává zevrubně o insomnii, jejích příčinách a léčbě. (průvodce ošetřujícího lékaře)více


Zkratky používané v medicíněZkratky používané v medicíněB. Hemzal

Kniha obsahuje více jak 3000 zkratek užívaných v medicíně.více


Oftalmologie pro všeobecné praktické lékařeOftalmologie pro všeobecné praktické lékařeP. Herle

V pořadí třetí brožura z edice knih pro všeobecné praktické lékaře. Obsahuje nejčastější onemocnění s nimiž se VPL setkávají ve své praxi z oboru oftalmologie. Veškerá témata vycházejí z požadavků všeobecných praktických lékařů, které jsm...více


Terapia narušenej komunikačnej schopnostiTerapia narušenej komunikačnej schopnostiV. Lechta

Táto kniha približuje metódy a techniky, ktoré možno cielene, adekvátne a efektívne aplikovať v rámci terapie najfrekventovanejších druhov narušenej komunikačnej schopnosti. Má polyfunkčné poslanie: je určená nielen študentom logopédie v pr...více


Lékařská fyziologieLékařská fyziologieS. Trojan

Učebnice lékařské fyziologie.více


Zdraví ženyZdraví ženyk. autorů

Kniha Zdraví ženy je praktický průvodce, který obsahuje srozumitelný výklad více než 500 abecedně řazených termínů z oblasti gynekologie, porodnictví, duševního zdraví, životosprávy i chirurgie. Představuje ideální příručku pro domácí použi...více


Svépomocná příručka sestrySvépomocná příručka sestryR. Honzák

Vtipně psaná knížka oblíbeného autora nabízí jakéhosi průvodce pro přežití sestry v jejím náročném povolání. Text poskytuje rady a doporučení, jak - řečeno tenisovou hantýrkou -odvracet vyčerpávající „nudné údery“ a co nejúčinněji se bránit...více


SpasticitaSpasticitak. autorů

Spasticita je fenomén, který je v českých neurovědách ještě stále vnímán spíše tradicionalisticky, jako pouhý symptom, a nikoliv specifická, komplexní porucha motoriky, která je dnes nazývána „spastic movement disorder“. Ve skutečnosti je m...více


Medinfo 1Medinfo 1D. Meško

Príručka Medinfo 1 je vstupnou zostavou medicínskych a zdravotníckych informácií pre študentov vysokých škôl, vysokoškolských učiteľov na lekárskych fakultách a fakultách nelekárskych zdravotníckych študijných programov, pre vedeckých praco...více


Speciální neurologieSpeciální neurologieK. Henner

celostátní vysokoškolská učebnicevíce


Na Freuda já nemám čas, doktoreNa Freuda já nemám čas, doktoreM. Orel

Cílem knihy je zpřístupnit zajímavou a složitou oblast duševních nemocí, přispět k rozšíření poznání a zmenšení nejasností, které v mnoha ohledech duševní nemoci stále provázejí. Kniha seznamuje s nejzajímavějšími nebo nejčastějšími dušev...více


Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověkaToxické kovy v životním a pracovním prostředí člověkaV. Bencko

více


Traktát o kostiachTraktát o kostiachJ. Jessenius

Je anatomický spis, ktorý je z anatomického hľadiska zaujímavý najmä preto, že ľudskú kostru opisuje systematicky. Jeho čisto morfologické postrehy sú väčšinou platné aj dnes alebo vyžadujú iba málo upresnení a doplnení. Traktát má charakte...více


Základy klinické rehabilitaceZáklady klinické rehabilitaceP. Kolář

Moderní učebnice Základy klinické rehabilitace přináší studentům lékařských fakult soubor základních poznatků z oboru rehabilitace, které jsou nezbytné pro základní seznámení se s tímto oborem. Text mohou také využívat studenti fyzioterapie...více


Ošetřovatelství v intenzivní péčiOšetřovatelství v intenzivní péčiG. Kapounová

Publikace je určena všem sestrám, které pracují v prostředí intenzivní péče i těm, které se starají o akutně nemocné pacienty na ostatních ošetřovatelských jednotkách. Kniha je zdrojem cenných informací i pro studenty a vyučující v oborech ...více


Urgentní příjemUrgentní příjemM. Polák

Určeno pro lékaře pracující na odděleních urgentního příjmu, lékaře, kteří se připravují k atestacím z urgentní medicíny a medicíny katastrof, vnitřního lékařství, ale i zájemce z ostatních oborů o problematiku emergenční medicíny Kniha roz...více


Hygiena a epidemiologieHygiena a epidemiologiek. autorů

Výukové texty pro studenty lékařství obsahují tradiční témata hygieny a epidemiologie jako biomedicínského základu primární prevence nemocí v novém pojetí. Po seznámení s působením faktorů prostředí na zdraví člověka obsahuje publikace kapi...více


Zubní lékařství - propedeutikaZubní lékařství - propedeutikaJ. Mazánek

Rozsáhlá publikace neobsahuje pouze údaje o „propedeutice“ v užším slova smyslu, ale nezbytné informace a návody o stomatologickém vyšetřování, ošetřování a léčebných postupech a o přístupu k nemocnému. V jednotlivých kapitolách jsou zpraco...více


Meniérova choroba a poruchy rovnováhyMeniérova choroba a poruchy rovnováhyM. Olaf

více


Kniha o těhotenství, porodu a dítěti: Dítě (kniha třetí)Kniha o těhotenství, porodu a dítěti: Dítě (kniha třetí)A. Pařízek

Kniha srozumitelně a přehledně přináší ověřené informace předních českých odborníků z mnoha lékařských oborů o těhotenství, porodu a péči o dítě. Očkování a imunizace dítěte. Růst a psychomotorický vývoj dítěte. Vývoj a péče o dětský c...více


Nefrologie a patologie vodního a elektrolytového metabolismu v praxiNefrologie a patologie vodního a elektrolytového metabolismu v praxiO. Schück

více


Základy fyziky pro lékařské a zdravotnické oboryZáklady fyziky pro lékařské a zdravotnické oboryJ. Kymplová

Potřebujete udělat zkoušku z fyziky? Potřebujete základy fyziky k pochopení vašeho medicínského oboru? Pak je tato kniha určena právě pro Vás!více


FyziologieFyziologieR. Rokyta

Učebnice fyziologie předkládaná čtenářům je určena především studentům na lékařských fakultách. Autoři se v ní snaží co nejpřístupnější formou vysvětlit zákonitosti fyziologických pochodů v lidském organizmu v normálními patologickém proce...více


Vertebrogenní neurologické syndromyVertebrogenní neurologické syndromyJ. Bednařík

Vertebrogenní onemocnění ředstavují typickou interdiscipinární problematiku, kterou spojuje úloha páteře v jejich etiopatogenezi. Kromě neurologie, která se vertebrogenní problematikou zabývá tradicně a dlouhodobě, se na diagnostice a léčbě...více


Zneužité děti - Výběr prací z americké literaturyZneužité děti - Výběr prací z americké literaturyD. Vitinová

více


EKG stručně, jasně, přehledněEKG stručně, jasně, přehledněJ. R. Hampton

Publikace je již 39 let (od roku 1973) vyžadována čtenáři jako jeden z nejlepších základních průvodců k pochopení metody EKG. Těm, kteří EKG používají, pomáhá jednoduše a přímo rozpoznat normální a abnormální EKG nálezy. Kniha klade důraz n...více


LSD - Výzkum a klinická praxe za železnou oponouLSD - Výzkum a klinická praxe za železnou oponouM. Hausner

Dr. Milan Hausner léčil duševně nemocné pacienty psychoterapií s využitím LSD v době, kdy byl primářem psychiatrické kliniky v Sadské u Prahy. Byl pravděpodobně jediným světovým psychiatrem, který využíval halucinogenní látky v klinické med...více


Dystokie raménekDystokie raménekk. autorů

Dystokie ramének představuje vedle prenatálního krvácení, prolapsu pupečníku, uterinní atonie a fetálního distresu zřejmě nejdramatičtější stav vznikající i při dosud normálně a hladce probíhajícím porodu. Pro svou nepředvídatelnost, nutnos...více


Angličtina pro lékařeAngličtina pro lékařeJ. Parkinson

Potřebujete mluvit s anglicky mluvícím kolegou (lékařem, zdravotníkem) či pacientem? Nebo snad máte v úmyslu vyjet pracovně do anglicky mluvících zemí - zejména Velké Britanie a zemí bývalého Commonwealthu? Pak nezbytně potřebujete právě tu...více


ZávislostZávislostH. Röhr

Podtitul: Jak jí porozumět a jak ji překonat. Jaké jsou kořeny závislosti? Známý autor Heinz-Peter Röhr je vztahuje k touze po blízkosti, lásce, uznání. Léčba závislosti podle něj vyžaduje upřímné uznání vlastní nemoci, které lze zpracov...více


Chronická myelocytová leukémiaChronická myelocytová leukémiaE. Tóthová

Monografia Chronická myelocytová leukémia (CML) z pera Eleny Tóthovej a Adriany Kafkovej prináša veľmi potrebný a komplexný pohľad na manažment tohto nesmierne zaujímavého a historicky dôležitého ochorenia. Od svojho klinického rozpozna...více


Anatomie člověka 3. systém kožní, smyslový a nervovýAnatomie člověka 3. systém kožní, smyslový a nervovýM. Dokládal

více


SchizofrénieSchizofrénieD. Hell

více


Jak obsese a kompulze překonat a zastavitJak obsese a kompulze překonat a zastavitJ. Praško

více


Výskum v ošetrovateľstveVýskum v ošetrovateľstveD. Farkašová

Učebnica prezentuje základné poznatky z oblasti výskumu v ošetrovateľstve. Úvodná kapitola sa zaoberá základnou charakteristikou tohto výskumu a ďalšie kapitoly sa venujú témam, ako sú ľudské poznanie a vedecký prístup, metodológia výskumu ...více


Demence a jiné poruchy pamětiDemence a jiné poruchy pamětiR. Jirák

Publikace přináší kompletní obraz o poruchách paměti a demence, jejich typech a klinické prezentaci. Rovněž uvádí, jaké jsou jejich příčiny či co se v současnosti z této oblasti zkoumá, a také jak lze uvedené poruchy léčit, jak komunikovat ...více


< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >