Podmínky užití


Provozovatelem serveru Databáze knih (dostupném na URL https://www.databazeknih.cz/, dále jen "Portál") a poskytovatelem služeb je Daniel Fiala, se sídlem Palackého 978, Polná, 588 13, IČ: 75941422, DIČ: CZ8704224782 (dále jen "Provozovatel").
Provozovatel je vlastníkem ochranné známky „Databazeknih.cz …Váš knižní svět“, č. zápisu 345547.

Uživatelem je fyzická osoba, která užívá služby poskytovatele.

Provozovatel poskytuje Uživatelům portálu služby. Jedná se o možnost vkládání a evidence textového a obrazového obsahu (dále jen Příspěvky). Služby jsou poskytovány bezplatně, vyjma sekce Bazar knih, do které lze zdarma vkládat poptávkové inzeráty + jednorázově deset nabídkových. Pro vložení vyššího počtu nabídkových je třeba si předem zakoupit kredity (2-3 Kč / vložený inzerát; více v ceníku.)

Provozovatel si vyhrazuje právo na mazání Příspěvků Uživatele, bez předchozího upozornění a bez udání důvodů, na pozastavení, zablokování či úplné zrušení účtu Uživatele.

Provozovatel prohlašuje, že na portálu nedochází ke zpracování osobních údajů poskytnutých uživatelem, a zavazuje se chránit veškeré údaje Uživatelů získaných při vytvoření profilu, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Provozovatel není povinen prohlížet obsah portálu, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti prokazující na protiprávní obsah; pokud se zde takový obsah objeví, vlastníci práv se mohou obrátit na Provozovatele, který neoprávěný obsah ze serveru odstraní.

Uživatel dle zákona č. 480/2004 Sb. souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživatelům na jejich emailové adresy (uvedené při vytváření profilu) zprávy, obsahující informace především o novinkách na Portále. Ve výjimečných případech (maximálně jednou za měsíc) také informace třetích stran.

Uživatel není oprávněn využívat služeb portálu k jakýmkoli účelům, odporujícím právním předpisům nebo níže uvedeným pravidlům:
Jedná se zejména o příspěvky obsahující rasistické výroky, hrubé urážky a hrubé vulgární výrazy (s výjimkou citací pasáží literárních děl), násilné nebo jinak útočné příspěvky, dále o příspěvky žádající zaslání eknih na email. Uživatel nesmí užívat portál ke komerčním účelům (vyjma sekce Bazar knih) a nesmí na portál vkládat jakoukoliv placenou či neplacenou reklamu. Nesmí rozesílat spam.


Šíření nebo publikování obsahu Databáze knih bez předchozího písemného souhlasu provozovatele je zakázáno.

Anotace knih jsou ve valné většině oficiálními texty nakladatelství a obálky jejich vlastnictvím.