OnlineKniho.mol.ka

Přečtené 208Šikmý kostel
prosinec 2020 - leden 2021
Šikmý kostel 2020, Karin Lednická


Před povodní
? - prosinec 2020
Před povodní 2020, A. Bolavá (pseudonym)


Příběh skříně
? - prosinec 2020
Příběh skříně 2018, Veronika Blabla Hubková


Islámskému státu na dostřel
? - prosinec 2020
Islámskému státu na dostřel 2015, Lenka Klicperová


Osud tažných ptáků
listopad 2020 (14.-15.)
Osud tažných ptáků 2019, Maarten Hart


Pěna dní
? - listopad 2020
Pěna dní 2005, Boris Vian


Má léta u Diora
červen - říjen 2020
Má léta u Diora 2017, Suzanne Luling


Než potkala mě
říjen 2020 (24.-25.)
Než potkala mě 2018, Julian Barnes


Svobodné ženy, svobodní muži
prosinec 2019 - říjen 2020
Svobodné ženy, svobodní muži 2019, Camille Paglia

Je mi jasné, proč Camille Paglia leží v žaludku tolika současným feministkám - vtipně, mnohdy sarkasticky, ale přesto inteligentně kritizuje vše, co na feminismu nemám ráda ani já. Sama Paglia je feministka, avšak reformnější a kritizuje především nešvary třetí vlny feminismu, který z žen paradoxně vytvořil ubrečená stvoření, pro která je pohodlné stavět se do role obětí a ukazovat prstem na druhé. A já to vidím hodně podobně - ženská práva nejsou švédský stůl, kde sebereme všechny plody výhod, ale ponecháme ladem povinnosti a osobní odpovědnost. Na druhou stranu její obhajoba pornografie, prostituce a příliš velký důraz kladený na sexualitu mi úplně nesedl. Menší problém mi činil fakt, že eseje pojednávají především o americkém prostředí, kde se běžný český čtenář úplně neorientuje, takže spousta jmen a reálií mi bylo neznámých. Některé eseje navíc v knize vůbec nemusely být, protože jejich těžiště se opakuje. Rovněž úplně nechápu ani to, proč u jednotlivých esejů nemohlo být uvedené datum, podle mě je to celkem důležitá informace, aby si čtenář dokázal zasadit text do širšího kontextu. To, že seznam s daty esejů se v knize na konci nachází, jsem zjistila až téměř na konci. Škoda. I přes všechny výhrady, které ke knize mám, se mi jako celek líbila. Jsem přesvědčena, že sebereflexe feminismu je velmi důležitá. Feministky se rády naučily hovořit za ženy, ale občas mám pocit, že naprosto ignorují fakt, že spousta z nás se s jejich postoji úplně neztotožňuje.


Sestry
? - říjen 2020
Sestry 2019, Bernard Minier


Pro dnešek a pro příště zavřeno
září - říjen 2020
Pro dnešek a pro příště zavřeno 2019, Martin Janda

Soužití Čechů a Němců. Tyhle příběhy mě baví. Je to sice beletristická reflexe, ne faktografie, ovšem přesně tak tomu bylo. Nic není černobílé a nic není bezdůvodné. Byli Němci, kteří zůstali loajální, byli Češi, kteří měli do holubičí povahy na míle daleko, ale rovněž Češi, kteří věděli, že je toho s Němci víc spojuje než rozděluje a se svými německými sousedy vycházeli dobře. A pak tu byli prospěcháři a převlékači kabátů na obou stranách, kteří se uměli přizpůsobit každé době a vytěžit z ní pro sebe co nejvíc. Ti byli nejhorší, protože jejich ideálem byl jen osobní prospěch.


Oheň
? - září 2020
Oheň 1910, Gabriele D'Annunzio


Chaos
? - září 2020
Chaos 2020, Cesare Ferri


Maryša
? - červenec 2020
Maryša 2004, Vilém Mrštík


Ženy u oltáře. Nikdy?
? - červenec 2020
Ženy u oltáře. Nikdy? 2019, Ivan Foletti

Dovolím si citovat úryvek, který vystihuje obsah knihy úplně přesně: "Zamýšleli jsme se nad vizuální tradicí, která zobrazuje Matku Boží jako (za)svěcenou ženu. Tato ikonografie se v pozdní antice dle všeho stala vyjádřením toho, že Maria je ochránkyní (za)svěcených žen a zárukou jejich role v církvi. S odstupem půl druhého tisíciletí však víme, že tato nebeská ochrana "nestačila", a s výjimkou periferií mohly mít ženy pouze roli řeholnice (většinou v klauzuře). Skutečnost, že obrazy Marie v liturgickém oděvu přetrvávaly i poté, nás vedla k otázce, proč a jak byly ženy ze sakrálního prostoru vytlačeny. Srovnání s jinými náboženstvími ukázalo, že v patriarchálních společnostech muži většinou ovládli, dříve či později, i doménu liturgie. Tak tomu bylo i v případě křesťanství a na vymizení žen z veřejného života církve tedy, zdá se, nese vinu společenské a kulturní prostředí, ve kterém se křesťanství šířilo. Jistým paradoxem a ironií osudu zůstává fakt, že ve světě, ze kterého svěcené ženy zmizely, se stalo kanonickým právě zobrazení Marie-orantky se štolou. Toto zobrazení v sobě nese paměť na epizodu dějin, v níž ženy na krátkou dobu byly součástí církevní hieararchie a měly přístup ke službě u oltáře."


Záhada hlavolamu
? - červen 2020
Záhada hlavolamu 2003, Jaroslav Foglar

Stínadelskou trilogii jsem četla jako dítě a dlouho jsem si ji chtěla přečíst znovu v dospělosti, ale knihy nebyly prakticky k sehnání. Proto mi udělalo obrovskou radost, když Albatros vydal Záhadu hlavolamu nově s nádhernými ilustracemi. Tyhle knihy nestárnou a mají co předat i současné generaci - smysl pro přátelství, čest, ochranu slabších a mohla bych pokračovat... Jsem ráda, že ji mám ve své knihovně a věřím, že jednou si ji s chutí přečtou mé děti. Krásná nostalgie a právem kultovní kniha! :)


Německá a evropská svoboda ducha
? - květen 2020
Německá a evropská svoboda ducha 1944, Alfred Ernst Rosenberg

Tento projev jsem si přečetla díky Délskému potápěči, který ho publikoval v rámci Tradice budoucnosti. A je fascinující, jak aktuální, i přes takový časový odstup, a do jisté míry prorocké čtení to je. „..jmenované universalismy však, jsouce zásadně nesnášenlivé, chtějí vnutiti svá dogmata všem národům buď hrozbou hospodářskými katastrofami, nebo přímo politickovojenskými mocenskými prostředky.“


Poslední slova
? - duben 2020
Poslední slova 2009, Jakub Šofar


Apollón a múzy
? - duben 2020
Apollón a múzy 1982, Rudolf Mertlík


Kočičí host
? - duben 2020
Kočičí host 2016, Takaši Hiraide


Slabikář návštěvníků památek
? - duben 2020
Slabikář návštěvníků památek 2000, Jaroslav Herout


Nevinný
? - leden 2020
Nevinný 1928, Gabriele D'Annunzio


Stalo se v Adventu
? - leden 2020
Stalo se v Adventu 1991, Rudolf Ströbinger


Lidské rasy, evoluce a chování z pohledu životní strategie
? - leden 2020
Lidské rasy, evoluce a chování z pohledu životní strategie 2017, John Philippe Rushton


Zločin a trest
? - leden 2020
Zločin a trest 2004, Fjodor Michajlovič Dostojevskij


Goya
? - leden 2020
Goya 1976, Lion Feuchtwanger


Filosofská historie
? - leden 2020
Filosofská historie 2002, Alois Jirásek


Fyzika smutku
? - leden 2020
Fyzika smutku 2018, Georgi Gospodinov


Bez pověření v Berlíně
? - leden 2020
Bez pověření v Berlíně 2007, Sven Hedin


Život a dílo zakladatelky teosofického hnutí
? - leden 2020
Život a dílo zakladatelky teosofického hnutí 1997, H. P. Blavatská (pseudonym)


Podstata gotiky
září - prosinec 2019
Podstata gotiky 2019, John Ruskin

Ruskina jsem poprvé zaregistrovala kdysi dávno, když jsem se zajímala o Prerafaelity, protože to byl právě on, kdo se za ně neváhal jako jedna z prvních respektovaných autorit na poli umělecké kritiky postavit. Když jsem zjistila, že Academia vydává Podstatu gotiky, běžela jsem ji nadšeně koupit prakticky ihned po vydání. A je to úžasné čtení, Ruskin neklouže po povrchu, ale jde skutečně na dřeň až k samotnému duchu gotické architektury. Strašně krásně se to čte a vím, že tohle si rozhodně přečtu znovu. Dokonce myslím, že to bude brzy. Kéž bych se někdy dočkala kompletního vydání Kamenů benátských. „...radujme se nad každým výtvorem lidského ducha, jímž se člověk hlásí k zákonům země, z níž se zrodil.Prokazujeme mu úctu a vážnost, když se probírá zářivými drahokamy a starostlivě pečuje o leštěné sloupy z jaspisu, které neúnavně odrážejí sluneční světlo a vypínají se k bezmračné obloze. Stejnou úctu a vážnost si zaslouží i ten, kdo zbrkle a násilím propůjčuje drsný život kamenům vyrvaným z mechu uprostřed blat a proti ztemnělé obloze žene do výše hrubou zeď a změť železných podpěr. Jeho dílo je dílo instinktu a představivosti divoké a nespoutané jako severní moře; těžkopádné dílo přísných rukou, plné vlčího života, kruté jako vichry, jimž musí odolávat, a proměnlivé mraky halící severskou oblohu.Znovu opakuji: nejedná se o výčitku nebo úšklebek, ale o důkaz důstojnosti a vznešenosti. Nespoutanost v uvažování a neuhlazenost v tvorbě; bratrská sounáležitost věží katedrál a vrcholků Alp; vznešenost nepoddajné síly vyžadující o to větší odhodlání, když jemnocit prstů odvane ledový vítr & zrak zalije mlha z blat nebo zastře sněhová smršť: to vše je nedílnou součástí severské architektury a žádoucím rysem všeho, čím se může stát; bylo by velkou chybou si to neuvědomit. Gotická architektura je poselství o duchovní síle národů, kterým není přáno těšit se z nadbytku plodů země a zasněně se hřát ve vlídných paprscích slunce; národů, kterým nezbývá, než pro skývu chleba lámat skály a v lesích denně zápolit o dřevo na oheň. Otisk železných, zvykem ztvrdlých rukou a srdcí, zhrublých potahováním pluhů a úderů sekerou zanechají i tam, kde tvoří pro pouhé potěšení.“ „Považujeme-li divokost gotické architektury pro její původ u severských národů za něco svým způsobem vznešeného, projeví se ještě vznešeněji, začneme-li ji vnímat nejen jako pouhý indikátor klimatu, ale jako vyjádření duchovního principu.“


Člověk a technika. Příspěvek k jedné filozofii života
prosinec 2019 (01.-12.)
Člověk a technika. Příspěvek k jedné filozofii života 1997, Oswald Spengler


Instruktážní skupina StB v lednu a únoru 1950
? - prosinec 2019
Instruktážní skupina StB v lednu a únoru 1950 2001, Jan Kalous


Kultura pro Evropu
? - prosinec 2019
Kultura pro Evropu 2015, Adriano Romualdi


Dórský svět
? - prosinec 2019
Dórský svět 2013, Gottfried Benn


Republika Saló - skutečný fašismus
? - prosinec 2019
Republika Saló - skutečný fašismus 2010, Karel Veliký


Venuše a Tannhäuser
prosinec 2019 (02.-07.)
Venuše a Tannhäuser 2007, Aubrey Beardsley


Šeptuchy
? - prosinec 2019
Šeptuchy 2019, Alena Sabuchová


Kronika ptáčka na klíček (I.–III.)
? - listopad 2019
Kronika ptáčka na klíček (I.–III.) 2014, Haruki Murakami


1