enigma

Příspěvky

Čtyři dohodyČtyři dohodyD. M. Ruiz (pseudonym)

Zidealizovaná snůška klišé a naivity neaplikovatelná do reality.

12.11.2013


NaslouchačNaslouchačPetra Stehlíková

Jestli autorka v pokračování nějak věrohodně vysvětlí naprosto nepochopitelnou náklonost některých členů pětadvacítky k Ilanovi, hraničící se zamilovaností, už se pravděpodobně nedozvím. Budu se tak muset spokojit s tušením jejich latentních, homoerotických sklonů.

11.10.2019


CivilizaceCivilizaceNiall Ferguson

Fergusonova Civilizace je intelektuální studnou přetékající obdivuhodnými fakty, nečekanými souvislostmi a náhledy na historické události nonkonformní, osvěžující optikou. Studnou, napájející žíznící mozky bažící po hlubším vědění. Mozky vyprahlé a vyhladovělé přísunem povrchních a laciných rádoby objevných novinek, "zajímavých" článků servírovaných nám skrze moderní masmédia. Děkuji. Měl jsem velikou žízeň.

20.10.2017


Řeka bohů - Bůh pouštěŘeka bohů - Bůh pouštěWilbur Smith

Možná jste to nevěděli, ale Taita je prapředek J. Cimrmana. Snad jen trocha pokory a skromnosti by mu slušela více.

28.11.2015


Deník kastelánaDeník kastelánaJ. Bittner (pseudonym)

Zástup stěžovatelů pode mnou reptajících na neukončenost knihy, nedovysvětlení událostí a absentující pokračování si dovolím odkázat na název knihy. Literární forma zvaná deník si neklade za cíl vypointování situací, uzavření příběhového oblouku ani dějovou katarzi na konci. Deník zaznamenává časově ohraničenou událost, momentální pocit či emocionální rozpoložení a obvykle končí prostým záznamem k určitému datu. Nemožnost pokračování autor nikdy nepotvrdil.

09.10.2016


Po sezoněPo sezoněJ. Ketchum (pseudonym)

Existují historicky doložitelné záznamy, že velmi podobná rodina skutečně existovala. S knihou se shodují v tolika reáliích, že by mě opravdu překvapilo kdyby autor z tohoto příběhu nečerpal. Tato děsivá tlupa ne-lidí řádila v 19. století někde na pobřeží Irska. Se zvířecí krutostí vraždila, porcovala a konzumovala nebohé pocestné a jejich ostatky uchovávala ve svém příbytku - jeskyni ve skalním útesu. Po dlouhá léta se jim dařilo takto přežívat. Podle výpovědi hrstky přeživších se jejich krvavých výprav za potravou účastnilo i několik dětí, které svou bestialitou v ničem nezaostávaly za dospělými. Skončili tak jak žili. Nemilosrdně umláceni palicemi a sochory mnoha lidí z okolí. Za dobu své působnosti připravili o život desítky lidí.

07.01.2018


Americký sniperAmerický sniperJim DeFelice

Hned zpočátku jsem nabyl dojmu, že hlavní protagonista/autor je vůl. Na konci musím svůj postoj korigovat. Primitiv. Tomu také odpovídá formální kvalita textu. Mnoho replik je svou hloupostí hodno zapamatování.

12.10.2015


Vteřinu potéVteřinu potéWilliam R. Forstchen

Koncentrovaný patos a sebestředný patriotismus hned v úvodním slově mě varovali. (klinicky bych americké (pseudo)vlastenectví nazval latentní paranoiou a patriotismus infantilním narcismem).
Leč rozhodl jsem se nechat své předsudky stranou a ve čtení vytrvat. Chyba. Spíše než předvídatelný děj jsem tak vnímal „poselství“ více či méně skryté mezi řádky. Jeho výsledkem je - překvapivě - konstatování.
Úsměvná nebo spíše děsivá a zavrženíhodná fascinace válkou je tragikomickým paradoxem už vzhledem k faktu, že veškeré vyvolané konflikty američané prohráli. Na druhou stranu je tento jev a naprosto nerealistický pohled snadno vysvětlitelný. Pramení z holé skutečnosti, že se s ní civilní obyvatelstvo nikdy nesetkalo tváří v tvář. Nikdy nečelilo její syrové realitě, utrpení bez kompromisů.
Znepokojující otázkou zůstává, nakolik je tento charakterový neduh omluvitelný lidskou hloupostí a nakolik důsledkem z výše zmíněného vyplývajícím. Mistři sebeklamu.

18.01.2014


BudoucnostBudoucnostDmitry Glukhovsky

Budoucnost je skvělá. Na rozdíl od té naší.

11.07.2016


Tajný život stromůTajný život stromůPeter Wohlleben

... a tak se misky na vahách umělý versus živý vánoční stromek opět o něco více naklonily na stranu polyvinylchloridu.

06.07.2017


Analfabetka, která uměla počítatAnalfabetka, která uměla počítatJonas Jonasson

Jonassonova schopnost dovést na první pohled naprosto absurdní až bizarní situace k logickému vyústění navíc s pomocí inteligentního sarkasmu je důvod, proč jsem se literárně zamiloval.

26.04.2015


Chceme to, co máte vyChceme to, co máte vyJohn Lanchester

Mistrovská verbální ekvilibristika s pozoruhodně bohatou slovní zásobou a neuvěřitelným citem pro psychologii postav způsobují, že se příznivcům žánru stává čtení přímo fyzickým požitkem. Vynikající.

09.03.2017


Dívka od vedleDívka od vedleJ. Ketchum (pseudonym)

Nenechte se odradit lehce brakovým provedením knihy. Tohle je to nejhorší, nejznepokojivější co jsem kdy četl. Nejen nezapomenutelná postava hlavního antagonisty, vypravěče, o jehož charakterovém profilu jsem nejednou přemýšlel přináší knize pětihvězdičkové hodnocení. Pětihvězdičkové znechucení.

23.09.2017


Ke dnuKe dnuA. Bolavá (pseudonym)

Do tmy jsem nahlížel opravdu s potěšením, ale Ke dnu jsem se nechal s radostí doslova strhnout. Vynikající.

04.08.2018


Malý životMalý životHanya Yanagihara

Těžko říci zda je mi vzdálenější pseudointelektuální skuhrání současných New Yorkských homosexuálů, nebo sobecká, sebestředná, sebedestruktivní sebelítost hlavního protagonisty terorizujícího svými emocionálními výlevy svou sociální bublinu. V každém případě mi však tahle hypersensitivní grupa k srdci nepřirostla a tak snad jedinou zapamatováníhodnou vzpomínkou zůstane téměř fyzický diskomfort při popisu teroristova sebepoškozování.

02. ledna


Historie trestu smrtiHistorie trestu smrtiMartin Monestier

Historie trestu smrti. Sofistikovaný průvodce nelidskostmi prováděných lidmi. Na lidech. Velmi často s neskrývanou radostí. I přes několikeré přečtení jsem ještě i dnes, stále, šokován NEUVĚŘITELNÝMI mučícími a popravčími metodami a postupy. A vězte, že zvýraznění slova "neuvěřitelnými" je skutečně na místě. Kreativita, se kterou je realizováno právo útrpné je nanejvýše pulsujícím motivem nejen k zapamatování, ale také k zamyšlení se.
Právem se tato encyklopedie lidské animality, kniha přetékající fakty, ilustracemi a poznámkami pod čarou řadí k tomu nejlepšímu co jsem kdy četl.

14.11.2013


Potok stínůPotok stínůJoy Fielding

Možná právě proto, že je portfolio mnou přečtených knih velmi širokospektrální zanechala ve mě kniha J.Fielding nutkavou potřebu drobné filosofické úvahy na téma objektivity hodnocení. Kvalita řemeslné práce versus vhodná cílová skupina čtenářů. Mohu si vůbec dovolit hodnotit jakožto skupina naprosto nevhodná? Nakolik je mé hodnocení relevantní? A jak relevantní je hodnocení ortodoxních fanoušků autorky? Výsledný číselný výstup tak nelze brát jako měřítko obecné kvality díla, ale spíše jako vyjádření spokojenosti s knihou v porovnání s ostatními autorčinými počiny.

10.11.2013


Matematická knihaMatematická knihaClifford A. Pickover

Matematická kniha i přes svou populárně-naučnou formu vyžaduje od čtenáře soustředění, více než elementární znalost matematiky a v neposlední řadě představivost. Na oplátku nabízí 250 okamžiků z fantastického, ohromujícího a skutečně neskutečného univerza. Světa, balancujícího na hraně intelektuálních možností člověka a je nepochybné, že nemalá jeho část je až za ní.

Atraktivní forma a výživný obsah zaručují, že je Matematická kniha přesně tou knihou, která se v rámci rodiny předává z generace na generaci.

29.03.2015


PětPětUrsula Poznanski

Ursula Poznanski je pro mě překvapením roku. Jo Nesbo v sukni! Pět si pět zaslouží.

30.10.2015


PoliciePolicieJo Nesbø

Policie je spektakulárním vyvrcholením série. Děkuji.

28.11.2015


SmrtkaSmrtkaNeal Shusterman

Plytké, sterilní a (jazykem dnešních young adult) zoufale neimerzivní. Dvě hvězdy za pár pozoruhodných myšlenek ukrytých v denících smrtek.

17.08.2018


Deník géniaDeník géniaSalvador Dalí

Nakolik je status surrealisty oprávněním pro nesmyslné žvanění, skládání vět do bezmyšlenkovitých antagonismů za použití neexistujících slov je otázkou čistě subjektivní. Po útrpné cestě stopadesáti stranami a zběžném ujištění, že se ani po další stovce výpovědní hodnota textu nijak nemění volím odpad!

03.11.2013odpad!


Umění klamuUmění klamuKevin Mitnick

Ve chvíly kdy jsem si u zhruba třísté stránky uvědomil, že jsem po třistaosmnácté upozorňován na fakt, že nejvyšším potenciálním bezpečnostním rizikem je selhání lidského faktoru jsem se pevně rozhodl nadále svým časem ve prospěch této knihy neplýtvat. Mou vzpomínkou tak zůstává subjektivní pocit, že odfiltrováním replikujícího se textu by se sice snížil počet stran na desetinu, avšak kniha by se pro čtenáře stala(konečně) poutavou, výživnou a obohacující. Jak bylo jistě původně zamýšleno.

03.11.2013


Muž, který hledal pravduMuž, který hledal pravduIrving Wallace

Monotónní děj absentující dramatické zvraty či jiskřivé momenty, navíc rozložený na ploše šestsetisedmdesáti stran stává se ubíjejícím až vyčerpávajícím. Marně jsem v této koláži již stokrát viděného hledal střípky originality, či snad artefakty čehokoli pamětihodného.

14.11.2013


Třetí okoTřetí okoL. Rampa (pseudonym)

Budu upřímný. Po přečtení(zatím) čtyř knih Úterý Lobsanga Rampy mi občas na mysl vytanou myšlenky podsunující slovní spojení imaginární postava. Vzápětí se kaji za tuto neodpustitelnou herezi a ordinuji si trochu očistného sebemrskačství. Mimo to, že je Třetí oko okatou inspirací pro Smithovu čtvrtou Řeku bohů, je pro mně atmosférickým tripem kulturou fascinujícího národa. Pozoruhodnou okružní jízdou zvyky, myšlením a filozofií lidí, od kterých bychom si mohli/měli nemálo vzít.

08.12.2013


Konec vosí sezónyKonec vosí sezónyDenise Mina

Osobně vnímám odhalení vrahovy totožnosti hned na začátku jako velmi odvážné a sebevědomé. Tento styl vyprávění klade zvýšené nároky na udržení čtenářovi pozornosti a atraktivnosti příběhu. Denise Mina čelí tomuto nekompromisnímu faktu obdivuhodným způsobem a vítězí se ctí. Ačkoli závěr postrádá "šokující" pointu a přepálenou katarzi typickou pro skandinávskou či japonskou literaturu, je otázkou je-li tato opravdu žádoucí a nezbytná. Děkuji.

17.02.2014


Černá labuťČerná labuťNassim Nicholas Taleb

Původně jsem se odhodlával (odvažoval) s některými autorovými myšlenkami polemizovat, avšak jednalo se veskrze o drobnosti nemající na celkový myšlenkový koncept vliv. Přesto si dovolím napadnout jednu z tezí. Strana 176. Z čeho vychází Talebův předpoklad NEPŘÍMÉ úměrnosti mezi předpokládaným obdržením dopisu a jeho skutečným doručením? Je snad založen na nějakém exaktním matematickém vzorci? Vzhledem k tomu, že autor v tomto případě uvádí konkrétní číselné výstupy nemohu se ubránit myšlence, že je tento vzorec (ze své podstaty) postaven na základech právě tolik napadané indukce.

Ačkoliv to možná není podstatné, mírně mě obtěžoval pocit, že na mě z knihy dýchá arogance, sebestřednost a falešná skromnost. Neustálé, replikující se ataky na konkrétní osoby, události a činy ve mě vzbuzují překvapivé závěry stran autorovi zakomplexovanosti. Překvapivé zejména vzhledem k Talebovu nespornému intelektu. Troufalé, že?

02.10.2014


Já, PoutníkJá, PoutníkTerry Hayes

Čím déle o knize přemýšlím, tím více ve mě sílí pocit, že by se skutečný Saracén rozhodl jinak.

22.06.2015


Ledař: Zpověď nájemného zabijákaLedař: Zpověď nájemného zabijákaPhilip Carlo

Neuvěřitelné. Temně fascinující.

13.09.2015


Biologické a chemické zbrane – pripravenosť a odpoveďBiologické a chemické zbrane – pripravenosť a odpoveďCyril Klement

Navzdory lehce "bulvárnímu" obalu nabízí titul velmi náročný, sofistikovaný a odborný text, který nelze bezvýhradně doporučit každému. Je skutečně určen spíše studentům medicíny, lékařům či biologům. A nebo nám - nadšeným laikům. Tunami odborných termínů a faktů se budete jen velmi pomalu prokousávat. Mě to trvalo dva měsíce. Tak s chutí do toho a pevný chrup!

04.12.2015


1