enigma

Profil

Poslat zprávu

(muž) · Středočeský kraj · statistiky

Aktivní: včera v 01:50·poprvé 18.10.2013
Body: 94·1 autorů·1 knih
Palce: 110 za komentáře ·44 ostatním
Hodnocení v bazaru: 1/0

Kdo jsem

 Jsem enigma. Nečitelná a nerozluštitelná je má duše. Jsem částí puzzle, která nikam nepatří. Jsem otcem generace emo. Má podstata je vám neviditelná. Jsem vakuum přetékající karcinogeny. Jsem inhibitor vaší rádoby smysluplné existence. Mé oči vidí svět jinak. Snídám strach, obědvám lhostejnost a večeřím sám. Jsem eroze vašich úsměvů.Černobílá duha nahlodaná alkalickými dešti. Jsem podzim života. Pocit neštěstí. Rozpínám ruce snažíc se zachytit smutek ranních mlh. Jsem cíl sledující vaši cestu.

Ohýbám záda v rytmu kapitalistických důtek. Disciplinovaně s rutinou stroje následuji pravidla. V mé mysli však není místo pro konformitu. Slušně hovořím i s lidmi jejichž morální profil je směsicí surrealismu a dekadence. Se smutkem a škodolibou radostí sleduji intelektuální úpadek. Někdy, pozorujíc své okolí, mám nutkavou touhu začít z něho profitovat. Zúročit svou převahu.

Čím jsem starší tím mi svět připadá jednodušší. Překvapivě. Lidé jsou zoufale předvídatelní, jejich problémy recyklované, příčiny lehce analyzovatelné a důsledky zjevně a snadno predikovatelné. Nudné, chtělo by se říci avšak opak je pravdou. Údiv přinášející skutečnost s jakou zarputilostí replikují své slabosti a chyby prostě musí bavit!

Má vrozená misantropie mi přináší nezávislost a svobodu. Nikdy jsem s ní nebojoval. Spíše naopak. Čtyři dekády jsem enigmou sám sobě. In natura, jsem canis lupus pambasileus samotář. Jsem enigma.

Ill.