Epocha (ČR)

nakladatelství, značky

Nakladatelství Epocha ve stávající podobě existuje a vydává od října roku 2002. Navazuje na činnost stejnojmenného subjektu, který vznikl roku 1996. Jeho ediční profil byl tehdy vyhraněný, soustředil se na historii prezentovanou životopisnými monografiemi významných postav českých, ale i světových dějin.
V roce 2002 se Epocha rozšířila, a to nejen personálně, ale především koncepčně. Její ediční záběr se rozrostl o další žánry a s tím se rozšířila i autorská základna, která se neomezuje jen na domácí zdroje.
Dominantním směrem ediční koncepce zůstává i nadále literatura faktu a historie, nově je velký prostor v edičních plánech věnován fantastice.
... celý text

Pac & Pussy 2
Pac & Pussy 2
Tajemství stříbrné čarodějky
Tajemství stříbrné čarodějky
Říše
Říše
Šedá
Šedá
Tři roky krve: Druhá anglo-holandská válka 1665-1667
Tři roky krve: Druhá anglo-holandská válka 1665-1667
Krušné hory ve švédském sevření: Poslední tažení Jana Banéra 1641
Krušné hory ve švédském sevření: Poslední tažení Jana Banéra 1641
Prokletá věž
Prokletá věž
Mata Hari z Chebu: Příspěvek k historii československé vojenské zpravodajské služby
Mata Hari z Chebu: Příspěvek k historii československé vojenské zpravodajské služby
Vídeňský kongres
Vídeňský kongres
Pokrevní poselství
Pokrevní poselství
Falešná realita
Falešná realita
Česká škola na Sibiři: Vzpomínky legionáře Václava Valenty
Česká škola na Sibiři: Vzpomínky legionáře Václava Valenty
Válka stínů: Boje na ostrově Nová Guinea 1942–1943
Válka stínů: Boje na ostrově Nová Guinea 1942–1943
Underground
Underground
Upomínky na můj vojenský život
Upomínky na můj vojenský život
Zvíře nadržené
Zvíře nadržené
Léta touhy, víry i zklamání
Léta touhy, víry i zklamání
Eichmann: Architekt holocaustu
Eichmann: Architekt holocaustu
Evropa v plamenech: Protifašistický odboj v období druhé světové války se zaměřením na region střední Evropy
Evropa v plamenech: Protifašistický odboj v období druhé světové války se zaměřením na region střední Evropy
Válkotvůrci
Válkotvůrci
Operace Thümmel
Operace Thümmel
Špinavá práce+
Špinavá práce+
Šestý smysl
Šestý smysl
Paměti 1 (1936–1990)
Paměti 1 (1936–1990)
Město v oblacích
Město v oblacích
Leichenberg
Leichenberg
Iluzorní spojenectví: Role Itálie v procesu formování Československa
Iluzorní spojenectví: Role Itálie v procesu formování Československa
Věk menhirů v Čechách
Věk menhirů v Čechách
Rudí barbaři před branami: První opiová válka 1839-1842
Rudí barbaři před branami: První opiová válka 1839-1842
Lid mi říká Evita
Lid mi říká Evita
Prokletá magistrála: Čechoslováci na Sibiři v roce 1919
Prokletá magistrála: Čechoslováci na Sibiři v roce 1919
Cukrář vojákem: deník legionáře Miloše Suma
Cukrář vojákem: deník legionáře Miloše Suma
Stalingrad
Stalingrad
Rozdělený ostrov: Studená válka a „kyperská otázka“ v letech 1960–1974
Rozdělený ostrov: Studená válka a „kyperská otázka“ v letech 1960–1974
Kavkazská tragédie: Ruské dobývání Kavkazu v letech 1783–1864
Kavkazská tragédie: Ruské dobývání Kavkazu v letech 1783–1864
1 ...