Epocha (ČR)

nakladatelství, značky

Nakladatelství Epocha ve stávající podobě existuje a vydává od října roku 2002. Navazuje na činnost stejnojmenného subjektu, který vznikl roku 1996. Jeho ediční profil byl tehdy vyhraněný, soustředil se na historii prezentovanou životopisnými monografiemi významných postav českých, ale i světových dějin.
V roce 2002 se Epocha rozšířila, a to nejen personálně, ale především koncepčně. Její ediční záběr se rozrostl o další žánry a s tím se rozšířila i autorská základna, která se neomezuje jen na domácí zdroje.
Dominantním směrem ediční koncepce zůstává i nadále literatura faktu a historie, nově je velký prostor v edičních plánech věnován fantastice.
... celý text

Prokletá věž
Prokletá věž
Mata Hari z Chebu: Příspěvek k historii československé vojenské zpravodajské služby
Mata Hari z Chebu: Příspěvek k historii československé vojenské zpravodajské služby
Vídeňský kongres
Vídeňský kongres
Pohraniční pitaval - Kriminální případy z let 1920-1963
Pohraniční pitaval - Kriminální případy z let 1920-1963
Krušné hory ve švédském sevření: Poslední tažení Jana Banéra 1641
Krušné hory ve švédském sevření: Poslední tažení Jana Banéra 1641
Šedá
Šedá
Prázdný svět
Prázdný svět
Tři roky krve: Druhá anglo-holandská válka 1665-1667
Tři roky krve: Druhá anglo-holandská válka 1665-1667
Říše
Říše
Tajemství stříbrné čarodějky
Tajemství stříbrné čarodějky
Pac & Pussy 2
Pac & Pussy 2
Iluzorní spojenectví: Role Itálie v procesu formování Československa
Iluzorní spojenectví: Role Itálie v procesu formování Československa
Lužičtí Srbové na přelomu 20./21. století
Lužičtí Srbové na přelomu 20./21. století
Město v oblacích
Město v oblacích
Lockdown
Lockdown
Leichenberg
Leichenberg
Šestý smysl
Šestý smysl
Černí husaři a probuzený démon
Černí husaři a probuzený démon
Paměti 1 (1936–1990)
Paměti 1 (1936–1990)
Špinavá práce+
Špinavá práce+
Operace Thümmel
Operace Thümmel
Válkotvůrci
Válkotvůrci
Evropa v plamenech: Protifašistický odboj v období druhé světové války se zaměřením na region střední Evropy
Evropa v plamenech: Protifašistický odboj v období druhé světové války se zaměřením na region střední Evropy
Léta touhy, víry i zklamání
Léta touhy, víry i zklamání
Eichmann: Architekt holocaustu
Eichmann: Architekt holocaustu
Upomínky na můj vojenský život
Upomínky na můj vojenský život
Kronika rodu Příšeráků
Kronika rodu Příšeráků
Zvíře nadržené
Zvíře nadržené
Válka stínů: Boje na ostrově Nová Guinea 1942–1943
Válka stínů: Boje na ostrově Nová Guinea 1942–1943
Amanda
Amanda
Underground
Underground
Česká škola na Sibiři: Vzpomínky legionáře Václava Valenty
Česká škola na Sibiři: Vzpomínky legionáře Václava Valenty
Falešná realita
Falešná realita
Pokrevní poselství
Pokrevní poselství
Bohemka je a bude - kniha první
Bohemka je a bude - kniha první
1 ...