Matematika a logika

Jak se jmenuje tahle knížka?Jak se jmenuje tahle knížka?Raymond Merrill Smullyan

Kniha plná logických hádanek podaných příběhovou formou. Přijdete na tyto chytáky? Příbuzenský sňatek – Jak známo, blízcí příbuzní nesmějí spolu uzavírat manželství. Smí se muž oženit se sestrou své vdovy? Mezinárodně právní problém –...více


Hudba prvočíselHudba prvočíselMarcus du Sautoy

Podtitul: Dvě století Riemannovy hypotézy. Každý pouhým uchem rozezná podle zvuku housle od klarinetu, málokdo však tuší, že za to mohou prvočísla. Prvočísla, fascinující stavební kameny veškeré matematiky, vyluzují tajemnou hudbu, o kte...více


Pojďme na to logickyPojďme na to logickyMarián Goga

Kniha určena věkové kategorii od 10 let. Tříbí důvtip, logické myšlení a úsudek. Hádanky, hlavolamy a logické úlohy.víceLogika a právoLogika a právoJan Štěpán

Publikace prezentuje logiku a potřebu jejího využívání v právní praxi. Jejím těžištěm je výklad principů normativní logiky včetně nejnovějších výsledků této disciplíny. Na něj navazuje logická teorie výstavby normativních systémů s aplikace...více


Zábavná matematika: další kniha matematických hříčekZábavná matematika: další kniha matematických hříčekBohumil Dobrovolný

Zábavné matematické úlohy, součástí je samozřejmě řešení.více


Matematika pro bakalářské studium na VŠEMatematika pro bakalářské studium na VŠEJindřich Klůfa

Učebnice obsahuje látku pro základní kurs a bakalářskou zkoušku z matematiky na VŠE v Praze. Vzhledem k probírané látce má publikace možnost širokého využití.víceFilozofia logického atomizmuFilozofia logického atomizmuBertrand Russell

Podľa nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Bertranda Russella je podstatou filozofie logika, logická analýza. Človek má do činenia so zmyslovými údajmi, za ktorými sa nachádzajú buď nezávislé zmyslové elementy, alebo fakty. Fakty nemožno p...více


Logická zkoumání a Základy aritmetikyLogická zkoumání a Základy aritmetikyGottlob Frege

První část obsahuje soubor Fregeho článků o logice a matematice. Ve druhé části je základní Fregeho pojednání o logickém založení aritmetiky.více


Úvod do matematické geografieÚvod do matematické geografieRichard Čapek

Text Úvod do matematické geografie byl pod názvem Planetární geografie vydán poprvé v roce 1992 v nakladatelství Karolinum, s dotiskem v roce 1998. V roce 2001 vyšel v 2. vydání pod názvem Matematická geografie. Plánované upravené vydání v ...více


Analýza poznaniaAnalýza poznaniaBertrand Russell

Výber z epistemologických prác významného anglického filozofa, logika a moralistického sociológa, jedného zo zakladateľov logického atomizmu. Nový, transparentný spôsob filozofovania má byť podľa neho založená na logickej analýze....více


MatematikaMatematikaTony Crilly

Zajímá vás, jak velké je nekonečno, proč tři rozměry nestačí nebo zda může mávnutí motýlích křídel opravdu způsobit orkán? Svazek věnovaný matematice nás seznámí se spoustou dalších vzrušujících problémů a prozradí nám, jaké informace nám m...více


Jazyk matematikyJazyk matematikyKeith Devlin

Jak zviditelnit neviditelné. Kniha podává přehledný obraz současné matematiky a historického vývoje jejích nejzajímavějších oblastí, zároveň vyzdvihuje její základní rysy, jimiž je jednoduchost, čistota, přesnost a elegance, zdařile však p...více


Geometrie pro 5.-9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaGeometrie pro 5.-9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaJan Slouka

více


PočetnicePočetniceGustav Kníže

Učebnice pro první ročník základních školvíce


Matematické, fyzikální, chemické tabulky a vzorce pro střední školyMatematické, fyzikální, chemické tabulky a vzorce pro střední školyJiří Mikulčák

Publikace je nepostradatelnou pomůckou usnadňující řešení úloh nejen v matematice, fyzice a chemii, ale i v dalších oborech, a to jak ve škole, tak i v praktické činnosti.více


Logika ako veda I.Logika ako veda I.Georg Wilhelm Friedrich Hegel

více


Matematické vzorceMatematické vzorceHans-Jochen Bartsch

Definice, věty a metody ze základních oborů užité matematiky. Mimo základů matematické logiky a teorie množin obsahuje kniha aritmetiku, elementární algebru, rovnice a nerovnice, trigonometrii ve všech oborech, procentový a úrokový počet, ...více


Simpsonovi a jejich matematická tajemstvíSimpsonovi a jejich matematická tajemstvíSimon Singh

Možná jste už viděli stovky dílů seriálu Simpsonovi či jejich sesterské Futuramy, určitě však nemáte ani tušení, že obsahují dost matematiky na to, aby naplnila plnohodnotný univerzitní kurz. Kde se tam ta matematika vzala? Mnozí z autorů o...více


Vyprávění o kráse novobarokní matematikyVyprávění o kráse novobarokní matematikyPetr Vopěnka

Podtitul: Souborné vydání Rozprav o teorii množin. Rozsáhlé pojednání rekapituluje vývoj matematiky od počátku novověku po současnost. První kniha přibližuje spory teologů a vědců o existenci aktuálního nekonečna. Následující část po...více


Trýznivé tajemstvíTrýznivé tajemstvíPetr Vopěnka

Matematická novela o vzniku neeuklidovské geometrie. Autor známých pozoruhodných knih na pomezí historie, matematiky a filosofie na základě svých znalostí rekonstruuje tajemný příběh objevitelů nového pohledu na geometrický svět. Objev n...více


Veselá matematika aneb kouzla, hříčky, hádanky, rébusy, hlavolamyVeselá matematika aneb kouzla, hříčky, hádanky, rébusy, hlavolamyJiří Loukota

Veselá matematika obsahuje více než 300 úloh, které zahrnují nejen matematické hříčky, ale i logické úlohy, hry s kalkulačkou, se zápalkami a mincemi, zajímavá kouzla s čísly, geometrické úkoly i zábavné kreslení. Např. jen kapitola Hry se ...více


Algoritmy pro životAlgoritmy pro životBrian Christian

Kniha Algoritmy pro život je strhující pojednání o způsobech využití počítačových algoritmů v každodenním životě. Autoři dokázali proměnit poznatky z oblasti informatiky ve strategie k řešení mnoha problémů v lidském životě — od hledání par...více


Podivuhodný květ českého barokaPodivuhodný květ českého barokaPetr Vopěnka

Publikace s podtitulem První přednášky o teorii množin vykresluje obraz podivuhodného myšlenkového světa, který vznikal na pražské univerzitě v období duchovního rozmachu baroka a který významně ovlivnil matematiku devatenáctého a dvacátého...více


Teorie ekonomických a politických herTeorie ekonomických a politických herMartin Dlouhý

Teorie her se zabývá rozborem širokého spektra konfliktních či kooperativních rozhodovacích situací s více účastníky. Pojem hra má obecný význam, který nezahrnuje jen salónní hry typu šachy či poker, nýbrž v podstatě jakoukoli konfliktní si...více


Základy neformální logikyZáklady neformální logikyZdeněk Zastávka

více


Úhelný kámen evropské vzdělanosti a mociÚhelný kámen evropské vzdělanosti a mociPetr Vopěnka

Pod tímto trochu záhadným názvem se skrývá souborné vydání čtyř samostatných knih – rozprav s geometrií, které Petr Vopěnka psal v letech 1981–1996. Jde o poměrně slušnou „kládu“, která je určena asi především profesionálním matematikům a t...více


Matematika 7Matematika 7Jan Slouka

Druhý díl moderní ucelené edice učebnic probírá v devíti lekcích střídavě základy rovinné i prostorové geometrie a aritmetiky. Graficky nadstandardní učebnice obsahuje řadu ilustračních obrázků, grafů a tabulek. Učebnice jsou psány jako ...více


Zlatý řezZlatý řezMario Livio

Příběh fí, nejpodivuhodnějšího čísla na světě. Izraelský astrofyzik provádí čtenáře „historií fí, nejpodivuhodnějšího čísla na světě“. Iracionální číslo 1,61803..., příbuzné známého pí, odvodili starořečtí matematici z prostého rozdělení...více


Lineární algebra: Euklidovské vektorové prostory, homomorfizmy vektorových prostorůLineární algebra: Euklidovské vektorové prostory, homomorfizmy vektorových prostorůMarek Jukl

Druhé přepracované vydání. Učební text je věnován dvěma standardním tématům lineární algebry, a to základním poznatkům o euklidovských vektorových prostorech (část I.) a homomorfizmech vektorových prostorů (část II.). V textu zařazené řešen...více


Sbírka úloh z matematiky pro základní školuSbírka úloh z matematiky pro základní školuFrantišek Běloun

Sbírka obsahuje řadu úloh určených k opakování a procvičování veškerého učiva základní školy, je vhodná i pro přípravu k přijímacím zkouškám na střední školy. 8. vydání bylo upraveno tak, aby plně odpovídalo vzdělávacímu programu Základní š...více


Logika pro studenty humanitních oborůLogika pro studenty humanitních oborůProkop Sousedík

Základy logiky vyložené na jejích dějinách a nevyžadující hlubší matematické znalosti. Doplněné a přepracované další vydání. Autor koncipoval tento text jako učebnici pro studenty humanitních oborů bez hlubších znalostí z daného oboru. Půvo...více


Matematika - příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠMatematika - příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠJindra Petáková

Sbírka obsahuje 4 500 úloh. Úlohy jsou uspořádány do 20 kapitol. Na závěr jsou uvedena zadání písemných zkoušek při přijímacím řízení na některých vysokých školách. Kromě třídění úloh do jednotlivých kapitol jsou úlohy ještě systematicky se...více


Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠSbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠMilada Hudcová

Sbírka je určena žákům všech ročníků dvouletých a tříletých oborů SOU a je vhodná i pro střední odborné školy s nižší hodinovou dotací matematiky. Může být využita i v 9. ročníku základní školy. Stručné přehledy teorie a vzorově řešené úloh...více


Matematické ...minutovky 7. ročník – 1. dílMatematické ...minutovky 7. ročník – 1. dílMiroslav Hricz

Pracovní sešity Matematických …minutovek 7 navazují na úspěšnou řadu nakladatelství Prodos pro 1. stupeň základních škol. I tentokrát se žákům dostává možnost procvičit si vědomosti a dovednosti získané v hodinách matematiky. S postupem k u...více


Matematika pro 5. ročník – 1. dílMatematika pro 5. ročník – 1. dílJosef Molnár

Poslední učebnice řady završuje výuku dle RVP pro 2. vzdělávací období 1. stupně na ZŠ. Učebnice splňuje základní požadavek RVP na to, aby učivo pro děti nebylo odtažitým abstraktním modelem, ale dovolilo přímou praktickou aplikaci. Teprve ...více


Matematické hlavolamy a hříčkyMatematické hlavolamy a hříčkyHenry Ernest Dudeney

více


HlavolamyHlavolamyL. P. Močalov

V této knížce čtenáře očekávají setkání nejenom s dobře známými druhy hlavolamů a zábavných úloh: rébusy, číselnými hlavolamy, hlavolamy s dominem, ale i s novými typy hlavolamů: čtvercovkami, abecedními bludišti, „domino-pasiánsy“ , atd. ...více


Přehled elementární matematikyPřehled elementární matematikyJan Vyšín

Přehled elementární matematiky pro střední školy.více


10 geometrických transformací10 geometrických transformacíFrantišek Kuřina

Znáte shodná a podobná zobrazení? Možná ano, ale afinní a projektivní transformace už spíše ne. Tato kniha od autora známé publikace Umění vidět v matematice informuje o deseti základních transformacích v rovině a neobvyklým způsobem, v rám...více


Konstrukční geometrie ke státním přijímacím zkouškám pro 9. třídu - 1Konstrukční geometrie ke státním přijímacím zkouškám pro 9. třídu - 1Petr Husar

Nová sbírka Konstrukční geometrie ke státním přijímacím zkouškám pro 9. třídu je soubor čtyřiceti úloh určených žákům 9. tříd, kteří se chtějí připravit k přijímacím zkouškám na střední školy. Navazuje na sbírky Konstrukční geometrie ke stá...více


1 ...