malířství

štítek, 189 knih


Arcimboldo

Arcimboldo

2003, W. Kriegeskorte

Představitel manýrismu spojovaný u nás s dobou Rudolfa II. Kladl důraz na elegantní rafinovanost, tajemnost a neklid a snažil se o zbavení závislosti na modelu. více


Kamil Lhoták

Kamil Lhoták

1985, F. Dvořák

Umělecký profil výtvarného díla Kamila Lhotáka (1912-1990) v monografii se 127 reprodukcemi. Rozsáhlá celobarevná publikace představuje život a dílo Kamila Lhotáka, malíře, grafika, ilustrátora, autora filmů a knih, s d... více


Klimt

Klimt

2005, k. autorů

Obrazová publikace - chronologický přehled díla významného rakouského malíře a průkopníka moderny Gustava Klimta. Kniha obsahuje 71 vyobrazení spolu s průvodním textem, v závěru je pak umělcův stručný životopis v datech.... více


Česká secese

Česká secese

1982, P. Wittlich

Publikace pojednává o vývoji secese ve výtvarném umění i architektuře v Čechách. více


Česká gotická desková malba

Česká gotická desková malba

1976, J. Pešina

Monografie sepsaná naším předním odborníkem na gotické umění se zaměřuje na jedno odvětví - na deskovou malbu, ve které bylo u nás dosaženo zvlášť vysoké úrovně a přes náboženskou tématiku podávají svědectví své doby a p... více


100 slavných světových malířů: Žena jako inspirace v malířském umění

100 slavných světových malířů: Žena jako inspirace v malířském umění

2007, R. Schneider

Leonardo da Vinci, Paul Gaugain, Pablo Picasso, Salvador Dalí, Andy Warhol - slavná jména slavných umělců, kteří nesmazatelně zasáhli do dějin malířského umění. Každý působil v jiné době, každý si zvolil jinou techniku a... více


Exlibris

Exlibris

2010, O. Kulhánek

Kniha Vám přináší komplexně zpracované dílo autora, řazené do jednotlivých kapitol, které mají chronologickou posloupnost od vydání 1. exlibris v roce 1975 do současnosti. Nejobsáhlejší částí knihy je obrazová část, vyti... více


Klimt - Život a dílo

Klimt - Život a dílo

2002, S. Partsch

Monografie S. Partschové, která vystudovala kunsthistorii na univerzitě v Heidelberghu, se věnuje vývoji umělce, zrodu jeho tzv. "zlatého stylu". Snaží se objevit nové pohledy na umělcovo dílo a zprostředkovat ... více


Caravaggio: 1571-1610

Caravaggio: 1571-1610

2005, G. Lambert

Monografie významného italského malíře pozdního baroka, který byl zakladatelem barokního realismu s protiklady světla a stínu v malířském rukopisu. Kniha po úvodním eseji sestává z chronologie Caravaggiova života a z ... více


Mistři Holandské malby XVII. století

Mistři Holandské malby XVII. století

1954, J. Šíp

Ze sbírek Národní galerie v Praze je zde reprodukováno 30 obrazů různých holandských malířů 17. stol. (Rembrandt, Hals, Steen a j.). Jsou vybrány tak, aby "upozornily širší veřejnost na mistrovská díla holandského r... více


Balthus – Pozdní vzpomínky

Balthus – Pozdní vzpomínky

2010, A. Vircondelet

Balthus: Pozdní vzpomínky jak je zaznamenal Alain Vircondelet Francouzský malíř Balthasar Klossowski de Rola (1908–2001), tvořící pod jménem Balthus, není v českém prostředí příliš znám, přestože jde o světově uznávan... více


Encyklopedie světového malířství

Encyklopedie světového malířství

1975, *. antologie

Abecedně uspořádaná hesla obsahují nejen medailóny významných malířů, ale i charakteristiky malířských škol národních a místních, pojednání o malířských slozích, směrech a skupinách, druzích a žánrech, technikách a výraz... více


Má vlast: Česká krajina v díle našich malířů

Má vlast: Česká krajina v díle našich malířů

1940, J. Květ

210 černobílých a barevných příloh - obrazy českých autorů. více


Cezanne – Pohlednice

Cezanne – Pohlednice

2007, P. Cézanne

Soubor 14 pohlednic s nejvýznamnějšími díly malíře Paula Cezanna (1839–1906). více


Vladimír Preclík

Vladimír Preclík

2004, J. Baleka

Monografie mapuje půlstoletí Preclíkova života a tvorby (sochy, obrazy, texty, organizační a pedagogická práce). Součástí knihy je obrazová dokumentace soch a obrazů, výběrový katalog sochařských děl od počátků umělecké... více


1 2 3 4 5 6 >