křesťanské umění

štítek, 29 knih


Sarkofág otce Tomáše ŠpidlíkaSarkofág otce Tomáše Špidlíka2011, M. I. Rupnik

Kardinál Tomáš Špidlík, uložený ve velehradské bazilice, spočívá v sarkofágu, na němž mozaiková výzdoba Marka Rupnika, světově uznávaného umělce, vyjadřuje celoživotní poslání tohoto „velkého Čecha“. Výklad ikonografický... více


Meditace o Panně MariiMeditace o Panně Marii2001, J. Meisner

Kniha inspirovaná autorovými promluvami je rozdělena do tří oddílů: Mariánské svátky a formy mariánské pobožnosti, Mariánská poutní místa a Obrazy Marie. Hlavní myšlenkou, která všechny meditace spojuje, je hledání zdrav... více


Vojmír Vokolek: fresky, sochyVojmír Vokolek: fresky, sochy2000, V. Vokolek

Vydáno ve spolupráci s galerií Klatovy-Klenová, Domem umění v Opavě, Bystřickým kulturním nadačním fondem a městem Bystřice pod Hostýnem. více


Krása je symbolem pravdyKrása je symbolem pravdy2011, A. Tarkovskij

Oproti 1. vydání (2005) proběhla aktualizace veškerých příloh podle seznamu v oddílu Dokumentace a poznámek pod čarou k datu 1. 6. 2011. Přibyly tři zcela nové kapitoly: 1. DVD a Blu-Ray s filmy Andreje Tarkovského, 2. V... více


Raně křesťanské a byzantské uměníRaně křesťanské a byzantské umění1971, J. Lassus

Profesor pařížské Sorbonny, specialista v oboru raně křesťanské archeologie, zasvěcuje do byzantského výtvarného výrazu v celém rozpětí jeho trvání od 3. a 4. století až do 15. věku. Nevynechává však ani pohled do západn... více


Slovník biblické ikonografieSlovník biblické ikonografie2006, J. Royt

S náměty Starého a Nového zákona se setkáváme ve všech sférách lidské kultury. Jejich význam dnes širší veřejnosti mnohdy uniká. Slovník biblické ikonografie si klade za cíl napomoci k identifikaci a porozumění především... více


O pokladu v srdci EvropyO pokladu v srdci Evropy2011, Z. Neubauer

Podtitul: Jedna z cest k duchovnímu bohatství obrazů Vyšebrodského oltáře Jak se naučit opět vidět poselství duchovních obrazů. Výklad filosofa a biologa Zdeňka Neubauera směřuje především k osvojení symbolické řeč... více


Řeči na obranu obrazůŘeči na obranu obrazů2012, S. J. Damascenský

Apologické řeči proti těm, kdo pomlouvají svaté obrazy. Kniha obsahuje vůbec první kompletní překlad tří spisů sv. Jana Damašského († 749), jež jsou dnes známy jako "Řeči na obranu obrazů". Tyto texty zásadn... více


Lexikon symbolůLexikon symbolů1999, G. Heinz-Mohr

Obrazy a znaky křesťanského umění. Kdo chce rozumět symbolům a umět je vyložit, potřebuje základní informace, které obsahuje tento lexikon obrazových znaků. Kniha je zpracována věcně, důkladně, ale stručně. Autor ji poj... více


Křížová cestaKřížová cesta2002, *. antologie

Malířka Renata Štolbová namalovala pro kapli sv. Václava v Úlisné u Českých Budějovic 14 zastavení křížové cesty. Pro knižní vydání pak oslovila různé osobnosti z řad teologů, filozofů, literátů či duchovních (Karel Vrán... více


Kříž - Symbol, zobrazování, významKříž - Symbol, zobrazování, význam1997, W. Ziehr

Publikace věnovaná kříži jako symbolu, který je neodmyslitelně spjat s křesťanskou kulturou. Množství obrazového materiálu nám dává nahlédnout prostřednictvím zobrazování kříže nejen do dějin výtvarného umění, ale také d... více


Středověké malířství v ČecháchStředověké malířství v Čechách2002, J. Royt

Kniha o vývoji a dochovaných památkách středověkého malířství v Čechách a na Moravě zachycuje období od počátků českého státu do konce vlády Ludvíka Jagelonského (1526). Autor zejména analyzuje vývoj nástěnné a deskové m... více


Úvod do křesťanské ikonografieÚvod do křesťanské ikonografie2006, D. Rywiková

Publikace je rozdělena do dvou částí. První se věnuje metodickému a teoretickému úvodu s praktickou ukázkou metodického postupu ikonograficko-ikonologické analýzy konkrétního výtvarného díla. Další kapitoly pak představu... více


Křesťané a hudbaKřesťané a hudba2014, A. Zástěra

Vliv hudby na křesťana je větší než si myslíme. Jak poznat dobrou hudbu? Jaké je její místo v životě křesťana? A jaké v církvi? Z této knížky, která vznikla ze závěrečné absolventské práce na Teologickém semináři CASD s... více


Nové cesty pastorální teologieNové cesty pastorální teologie2008, T. Špidlík

Krása jako východisko. Současnému vývoji pastorální teologie odpovídá důležitý akcent: s důvěrou se obracet ke kolegiálním vědním oborům. Publikovaná kniha takový přístup teologie posouvá nejen k osvědčené tendenci, t... více


1 2 >