středověk

štítek, 400 knih


Dejiny európskeho stredoveku

Dejiny európskeho stredoveku

2006, V. Múcska

Kniha je prvým zväzkom trojdielnej príručky (európskych) stredovekých dejín. Autori do publikácie zaradili všetky fakty, ktoré zásadne ovplyvnili formovanie politických, spoločenských a kultúrnych charakteristík raného s... více


Tatárska pohroma

Tatárska pohroma

1970, M. Vojtáš

Naším územím prebiehali búrky vojen a jedna z jedných najkrutejších bojov v stredoveku bola vojna s Tatármi. Vlastnou krvou písali bolestné i hrdinské stránky našej domoviny. Najkrutejšie a najničivejšie plienenie a vraž... více


Průvodce výtvarným uměním II

Průvodce výtvarným uměním II

2000, P. Šamšula

Další díl Průvodce je věnován umění středověku, které je nedílnou součástí kulturního dědictví evropských zemí. Středověké umění lze charakterizovat zejména svým náboženským zaměřením v žádném případě však nebylo bezvýzn... více


Činy biskupů hamburského kostela

Činy biskupů hamburského kostela

2009, A. Brémský

Podtitul: Velká kronika evropského Severu Adam Brémský je pokládán za jednoho z nejvýznamnějších německých středověkých kronikářů (* před 1050, † okolo 1080–1085). Byl to vzdělaný středověký učenec a literát, který do... více


Smolná kniha velkobítešská (1556-1636)

Smolná kniha velkobítešská (1556-1636)

1973, A. Veselý

Edice velkobítešské smolné knihy je příspěvkem k poznání krutých středověkých vyšetřovacích metod a trestů. Do smolných knih byly zapisovány výslechy lidí obviněných z krádeží, loupeží, vražd, žhářství, čarodějnictví,ciz... více


Cesty po Afrike, Ázií a Európe v rokoch 1325 - 1354

Cesty po Afrike, Ázií a Európe v rokoch 1325 - 1354

2009, M. i. A. Ibn Battūta

Zážitky a spomienky marockého pútnika a učenca stredoveku (1304-1368/1369) v tradičnom štýle arabských cestopisov. více


Fridrich II.

Fridrich II.

2016, O. B. Rader

Nejproslulejší Raderovou prací je bezesporu životopis římsko-německého císaře a sicilského krále Fridricha II. Ačkoli literatura o ,,divu světa'', jak byl císař dobovými kronikáři nazýván, je dnes již nepřeberná, přesto ... více


Česká gotická desková malba

Česká gotická desková malba

1976, J. Pešina

Monografie sepsaná naším předním odborníkem na gotické umění se zaměřuje na jedno odvětví - na deskovou malbu, ve které bylo u nás dosaženo zvlášť vysoké úrovně a přes náboženskou tématiku podávají svědectví své doby a p... více


Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty, sv. 3

Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty, sv. 3

2002, A. Sedláček

Významný český historik August Sedláček (1843 - 1926) je širšímu okruhu čtenářů znám především jako autor patnáctisvazkového díla Hrady, zámky a tvrze království Českého. Sedláčkovy atlasy šlechtických erbů a pečetí zatí... více


Hrady českého Slezska

Hrady českého Slezska

2000, M. Wihoda

Práce přináší všestranné vyhodnocení vrcholně středověkých fortifikací-hradů (13.-15. stol.) na území české části historického Slezska, při zapojení archeologie, historie, dějin umění a celé řady dalších historických a p... více


Atlas světových dějin 2.díl

Atlas světových dějin 2.díl

1997, k. autorů

Druhý díl začíná třicetiletou válkou a končí rokem 1995.Hlavní prostor je zde věnován válkám politickému a náboženskému rozdělení,změnám hranic a vlivu jednotlivých států. více


Čierna kráľovná. Barbora Celjská

Čierna kráľovná. Barbora Celjská

2014, D. Dvořáková

Čierna kráľovná. Barbora Celjská. Životný príbeh uhorskej, rímsko-nemeckej a českej kráľovnej (1392 - 1451) Barbora Celjská, uhorská, rímsko-nemecká a česká kráľovná, patrí k najvýznamnejším stredovekým kráľovnám. Nap... více


Hodoeporicon Ambrogia Traversariho

Hodoeporicon Ambrogia Traversariho

2013, J. Stejskal

Hodoeporicon Ambrogia Traversariho je unikátním cestovním deníkem, který si tento řeholník a později generální představený camaldoliánů vedl v letech 1431–1434. Ambrogio Traversari (1386–1439) proslul jako florentinský h... více


České středověké klenby

České středověké klenby

1974, V. Mencl

Množství fotografií a grafických příloh provází přehlednou uměleckohistorickou monografii o klenbách středověkých církevních i světských staveb v Čechách. Na četných příkladech autor demonstruje tvarovou strukturu románs... více


A co když je to divadlo?

A co když je to divadlo?

1998, E. Stehlíková

„Několikero zastavení nad středověkým latinským dramatem“ aneb populárně-naučný vhled do středověkého divadla podaný s elegancí profesorce Stehlíkové vlastní. více


1 2 3 4 5 6 >