středověk

štítek, 410 knih


Dejiny európskeho stredovekuDejiny európskeho stredoveku2006, V. Múcska

Kniha je prvým zväzkom trojdielnej príručky (európskych) stredovekých dejín. Autori do publikácie zaradili všetky fakty, ktoré zásadne ovplyvnili formovanie politických, spoločenských a kultúrnych charakteristík raného s... více


Tatárska pohromaTatárska pohroma1970, M. Vojtáš

Naším územím prebiehali búrky vojen a jedna z jedných najkrutejších bojov v stredoveku bola vojna s Tatármi. Vlastnou krvou písali bolestné i hrdinské stránky našej domoviny. Najkrutejšie a najničivejšie plienenie a vraž... více


Průvodce výtvarným uměním IIPrůvodce výtvarným uměním II2000, P. Šamšula

Další díl Průvodce je věnován umění středověku, které je nedílnou součástí kulturního dědictví evropských zemí. Středověké umění lze charakterizovat zejména svým náboženským zaměřením v žádném případě však nebylo bezvýzn... více


Činy biskupů hamburského kostelaČiny biskupů hamburského kostela2009, A. Brémský

Podtitul: Velká kronika evropského Severu Adam Brémský je pokládán za jednoho z nejvýznamnějších německých středověkých kronikářů (* před 1050, † okolo 1080–1085). Byl to vzdělaný středověký učenec a literát, který do... více


Smolná kniha velkobítešská (1556-1636)Smolná kniha velkobítešská (1556-1636)1973, A. Veselý

Edice velkobítešské smolné knihy je příspěvkem k poznání krutých středověkých vyšetřovacích metod a trestů. Do smolných knih byly zapisovány výslechy lidí obviněných z krádeží, loupeží, vražd, žhářství, čarodějnictví,ciz... více


Cesty po Afrike, Ázií a Európe v rokoch 1325 - 1354Cesty po Afrike, Ázií a Európe v rokoch 1325 - 13542009, M. i. A. Ibn Battūta

Zážitky a spomienky marockého pútnika a učenca stredoveku (1304-1368/1369) v tradičnom štýle arabských cestopisov. více


Fridrich II.Fridrich II.2016, O. B. Rader

Nejproslulejší Raderovou prací je bezesporu životopis římsko-německého císaře a sicilského krále Fridricha II. Ačkoli literatura o ,,divu světa'', jak byl císař dobovými kronikáři nazýván, je dnes již nepřeberná, přesto ... více


Česká gotická desková malbaČeská gotická desková malba1976, J. Pešina

Monografie sepsaná naším předním odborníkem na gotické umění se zaměřuje na jedno odvětví - na deskovou malbu, ve které bylo u nás dosaženo zvlášť vysoké úrovně a přes náboženskou tématiku podávají svědectví své doby a p... více


Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty, sv. 3Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty, sv. 32002, A. Sedláček

Významný český historik August Sedláček (1843 - 1926) je širšímu okruhu čtenářů znám především jako autor patnáctisvazkového díla Hrady, zámky a tvrze království Českého. Sedláčkovy atlasy šlechtických erbů a pečetí zatí... více


Hrady českého SlezskaHrady českého Slezska2000, M. Wihoda

Práce přináší všestranné vyhodnocení vrcholně středověkých fortifikací-hradů (13.-15. stol.) na území české části historického Slezska, při zapojení archeologie, historie, dějin umění a celé řady dalších historických a p... více


Kultura českého středověkuKultura českého středověku1987, P. Spunar

Kniha je prvním pokusem o syntetický, široce pojatý výklad kulturních dějin českého středověku. Autor je dobře orientovaný v problémech obecné historie a jejích pomocných věd, v historii práva, dějinách filosofie a teolo... více


Atlas světových dějin 2.dílAtlas světových dějin 2.díl1997, k. autorů

Druhý díl začíná třicetiletou válkou a končí rokem 1995.Hlavní prostor je zde věnován válkám politickému a náboženskému rozdělení,změnám hranic a vlivu jednotlivých států. více


Hodoeporicon Ambrogia TraversarihoHodoeporicon Ambrogia Traversariho2013, J. Stejskal

Hodoeporicon Ambrogia Traversariho je unikátním cestovním deníkem, který si tento řeholník a později generální představený camaldoliánů vedl v letech 1431–1434. Ambrogio Traversari (1386–1439) proslul jako florentinský h... více


Horní města Krušných hor - Karlovarský krajHorní města Krušných hor - Karlovarský kraj2014, M. Urban

Kniha na více než 300 stranách popisuje historii hornických měst Karlovarského kraje a to od 15. století do součastnosti. Kniha obsahuje množství současných i historických fotografií, map i nákresů. V každé kapitole naví... více


Horní města Krušných hor - Ústecký krajHorní města Krušných hor - Ústecký kraj2016, M. Urban

Druhý díl publikace, která pojednává o bývalých horních městech Krušných hor, v tomto případě o městech nacházejících se ve střední a východní části pohoří na území Ústeckého kraje. Kromě jedenácti sídel, která měla post... více


1 2 3 4 5 6 >