svatá Ludmila, 860-921

štítky

14 knih


První kníže aneb Předtucha moci 74% První kníže aneb Předtucha moci 2009, Jiří Bílek

Biografický román o historicky prvním českém knížeti Bořivoji I. (853 – 889) z dynastie Přemyslovců. Po čase bezvládí a zmatků usedá Bořivoj na knížecí stolec na Levém Hradci. V kmeni Čechů mají rozhodující slovo stařeši... více


První kněžna aneb Závrať moci 78% První kněžna aneb Závrať moci 2010, Jiří Bílek

Po Bořivojově smrti se kněžna Ludmila snaží udržet český stolec pro své syny. Až smrt moravského knížete umožní návrat jejího prvorozeného syna Spytihněva a Ludmile se podaří dosáhnout toho, že ho čeští velmoži přijímají... více


Vraždy z vášně 83% Vraždy z vášně 2018, Jaroslava Černá

Ludmila, dcera pšovanského knížete Slavibora netuší, že sňatek s přemyslovským knížetem Bořivojem změní nejen její osobní život, ale především si najde cestu od pohanských božstev ke křesťanství. Ludmilina víra a láska k... více
Ludmila, Václav a Boleslav: Přemyslovci očima mnicha Kristiána 77% Ludmila, Václav a Boleslav: Přemyslovci očima mnicha Kristiána 2013, Renáta Fučíková

Netradičně pojatá, bohatě ilustrovaná naučná kniha o nejstarší české historii. Příběh, který předkládá obraz drsného světa 10. století ve Střední Evropě. Nechybí v něm stěžejní události počátků české historie: konflikt m... více


Mystéria země české 76% Mystéria země české 1999, Vladimír Liška

Odpovídají historická fakta vždycky současnosti? Nejsme zajatci dějinných mystifikací? Záhady i otazníky v našich dějinách stále existují! Stačí se začíst do této knihy, plné nekonvenčních exkurzí do minulosti. Autorova ... více


Kněžna Ludmila 86% Kněžna Ludmila 1996, Naďa Profantová

Autorka velmi podrobně rozebírá mocenskou situaci v našich zemích v 9. stol., provázanost našich dějin s dějinami Velké Moravy, kdy u nás vládl Svatopluk a kdy se po jeho smrti konečně konsolidovali Přemyslovci jako moce... více


Tetín svaté Ludmily 80% Tetín svaté Ludmily 2017, Václav Cílek

Tetín nesporně patří k významným místům české historie - na počátku 10. století se tu nacházel knížecí dvorec, vdovské sídlo kněžny Ludmily, která tady vychovávala svého vnuka Václava, budoucího českého knížete. Zde byla... více


Čtení o sv. Ludmile, Václavovi a Vojtěchovi 98% Čtení o sv. Ludmile, Václavovi a Vojtěchovi 2007, Eduard Petiška

Kniha známého autora vypráví o životě tří českých světců z dávných dějin našeho národa. Popis počátků křesťanství v českých zemích vychází z prastarých legend a zachycuje ducha těchto příběhů srozumitelně pro současné vn... více


Svatá Ludmila 90% Svatá Ludmila 2021, Oldřich Selucký

Ludmila ví, že Bůh je jako slunce: svým světlem a teplem zalévá všechny lidi bez rozdílu. Malé i velké, bohaté i chudé, dobré i zlé. Takoví mají být křesťané, tak se chová Ludmila. Neptá se, kdo je dobrý a kdo zlý. Hlado... více


Ludmila: Kněžna a světice 100% Ludmila: Kněžna a světice 2021, kolektiv autorů

Kněžna a světice Ludmila je postavou stojící na počátku českých dějin. Je první historicky známou českou ženou, manželkou panovníka a světicí. Můžeme ji také označit za první ženu v čele českého státu, či alespoň toho út... více


Svatá Ludmila: Žena na rozhraní věků 100% Svatá Ludmila: Žena na rozhraní věků 2021, Petr Sommer

Svatá Ludmila jako manželka Bořivoje I. je první historicky doloženou Přemyslovnou. Během jejího života byly položeny základy ke christianizaci Čech a také základy moci Přemyslovců. Jde tedy skutečně o ženu „na rozhraní ... více


Nomine Liudmilam : sborník prací k poctě sv. Ludmily 0% Nomine Liudmilam : sborník prací k poctě sv. Ludmily 2006, Jan Royt

Sborník příspěvků o sv. Ludmile, jejím životě, ikonografii, kultu apod. V příloze jsou obsaženy "Písničky o Sv. lidu milé Lidmile" z českých barokních kancionálů, mapy, fotografická dokumentace atd. Editoři sborníku P... více


Mělník - Pšovka % Mělník - Pšovka 2004, Renata Špačková

Sborník vydaný při příležitosti znovuvysvěcení kostela sv. Vavřince v Mělníku-Pšovce obnoveného po povodni roku 2002 více


Kniha a závoj: 1100 let od úmrtí kněžny a světice Ludmily % Kniha a závoj: 1100 let od úmrtí kněžny a světice Ludmily 2022, Renáta Modráková

Kniha přibližuje odkaz svaté Ludmily v písemné kultuře českého středověku a novověku, a to i v kontextu stejnojmenné výstavy uskutečněnou v Národní knihovně ČR. více