legendy o světcích

štítky

48 knih


Kristiánova legenda: Život a umučení svatého Václava a báby jeho svaté Ludmily 76% Kristiánova legenda: Život a umučení svatého Václava a báby jeho svaté Ludmily 1978, Kristián

Od 12. století se u nás rozvíjí latinská literatura, která má především církevní charakter. Vznikají hlavně legendy, kroniky a písně. Legenda je středověká epická skladba obsahující vypravování o životě světců a zázraky ... více


Legenda o svaté Kateřině 69% Legenda o svaté Kateřině 1988, neznámý - neuveden

Staročeská legenda o sv. Kateřině Alexandrijské. Předmluvu a bibliografické poznámky napsal Jan Lehár. Ze staročeštiny přeložil Jiří Pelán. více


Jan Nepomucký – česká legenda 90% Jan Nepomucký – česká legenda 2013, Vít Vlnas

Jako náboženská, nacionální a politická ikona prošel Jan Nepomucký v průběhu šesti staletí mnohými proměnami a byl předmětem nesčetných sporů mezi zastánci a odpůrci kultu. Odkrývání historického pozadí tohoto vývoje - o... více
Život svaté Kateřiny 71% Život svaté Kateřiny 2016, neznámý - neuveden

Veršovaná legenda Život svaté Kateřiny, datovaná do třetí čtvrtiny čtrnáctého století, se nesporně řadí k stěžejním dílům české hagiografické literatury. Překvapuje nejen promyšlenou instrumentací textu, alegoričností, o... více


Legenda aurea 91% Legenda aurea 1984, Jacobus de Voragine

Výbor z díla obsahuje v tomto prvním novočeském překladu 39 nejznámějších legend o uctívaných světcích podle církevního kalendáře. více


Kvítky slavného pána svatého Františka a jeho bratří 88% Kvítky slavného pána svatého Františka a jeho bratří 1998, neznámý - neuveden

Biografie sv. Františka z Assisi (1182–1226), zakladatele františkánského řádu. Doslov napsal Jan Vladislav. 3. vydání. více


Nejstarší legendy přemyslovských Čech 88% Nejstarší legendy přemyslovských Čech 1969, Oldřich Králík

Patnáct vyprávění o životě světců se týká sv. Václava, sv. Ludmily, sv. Vojtěcha, sv. Prokopa, dvojice sv. Cyrila a Metoděje a tzv. Pěti bratří. Legendy pocházejí z 10. a 11. století a jsou pořadatelem svazku předkládány... více


Tajemná místa naší země 87% Tajemná místa naší země 2016, Petr Dvořáček

Jsou místa, která mají v sobě něco zvláštního, zneklidňujícího. Může to být dávnými událostmi, které jsou již skoro zapomenuty. Vydejte se na místa pravěkých svatyň pohanských bohů, na místa spojená s počátky křesťanstv... více


Staroslověnské legendy českého původu 83% Staroslověnské legendy českého původu 1976, * antologie

Publikace obsahuje český překlad staroslověnských textů z 10. a 11. století. Tyto literární památky vznikly v Čechách, dochovaly se však v jiných slovanských oblastech, především na Rusi, kde se dále vyvíjely: opisovaly ... více


Čtení o sv. Ludmile, Václavovi a Vojtěchovi 98% Čtení o sv. Ludmile, Václavovi a Vojtěchovi 2007, Eduard Petiška

Kniha známého autora vypráví o životě tří českých světců z dávných dějin našeho národa. Popis počátků křesťanství v českých zemích vychází z prastarých legend a zachycuje ducha těchto příběhů srozumitelně pro současné vn... více


Svatý František 96% Svatý František 2016, Anselm Grün

Kdo vlastně byl jeden z nejznámějších svatých – František z Assisi? Anselm Grün vypráví napínavý příběh jeho života: jak byl v mládí rozpustilý, jak se rozhodl vzdát života v bohatství a vést prostý život, jak mluvil s p... více


Non Angli sed Angeli: Kult svatých v latinské literatuře raně středověké Anglie 88% Non Angli sed Angeli: Kult svatých v latinské literatuře raně středověké Anglie 2013, Petr Polehla

Období raného středověku, v němž do Británie pronikalo křesťanství a záhy zde zdomácnělo, je nazýváno dobou světců a hrdinů. Kniha se snaží seznámit čtenáře s osudy několika svatých tohoto období prostřednictvím vybranýc... více


Legendy 84% Legendy 1991, Karel Schulz

Soubor deseti legend o životech svatých z pera známého českého autora. Legendy vycházejí z původních pramenů. Karel Schulz je předkládá ve své typické barokizující formě. více


Legendy a kroniky Koruny uherské 96% Legendy a kroniky Koruny uherské 1988, * antologie

Uherské legendy a kroniky náležejí k nejcennějším výtvorům latinského písemnictví v Uhrách 11. až 14. století. V 1. polovině 11. století byla sepsána Knížka mravních naučení krále Štěpána následníku trůnu kralevici Imric... více


Svatá Anežka Česká - Život a legenda 88% Svatá Anežka Česká - Život a legenda 2015, Helena Soukupová

Nový životopis přemyslovské princezny a zakladatelky kláštera Na Františku. Ve své komplexní monografii o historii Anežského kláštera, vydané ve druhém přepracovaném vydání ve Vyšehradu v roce 2011, doc. H... více


Život starca Paisija Svätohorského. 1. diel 100% Život starca Paisija Svätohorského. 1. diel 2012, Jeromních Isaak

Kniha Život starca Paisija Svätohorského opisuje strhujúci život jedného z najväčších askétov 20. storočia, ktorý bol veľkou osobnosťou gréckeho národa. Žil na Svätej Hore Atos v Grécku, kde za ním prichádzali tisíce ľud... více


Svatý Mikuláš 100% Svatý Mikuláš 2017, Anselm Grün

Mikuláš je velký světec, jehož jméno zná každé dítě. Po staletí si jej připomínají křesťané od východu až na západ, i v naší zemi je patronem mnoha kostelů, dokonce i jedné katedrály. Málokdo však o něm ví něco víc. Anse... více


Život svatého Ivana, prvního v Čechách poustevníka 85% Život svatého Ivana, prvního v Čechách poustevníka 1936, Bedřich Bridel

Život svatého Ivana, prvního v Čechách poustevníka a vyznavače od F.B. (Fridricha Bridelia) z Tovaryšstva Ježíšova. Podle tisku z roku 1657 vydal Josef Vašica. více


Legendy stredovekého Slovenska (Ideály stredovekého človeka očami cirkevných spisovateľov) 80% Legendy stredovekého Slovenska (Ideály stredovekého človeka očami cirkevných spisovateľov) 1997, Richard Marsina

Originálne stredoveké texty životov svätého Štefana, Imricha, Svorada, Benedikta, Ladislava, svätej Alžbety, Margity a ďalších (po prvý raz v slovenčine) v bohato ilustrovanej knihe poskytujú jedinečný obraz myslenia a v... více


Benedikt z Nursie 73% Benedikt z Nursie 1991, Walter Nigg

V knize je představen otec západního mnišství, patron Evropy a spoluzakladatel křesťanské kulturní tradice. více


Byzantské legendy: Výběr textů ze IV. - XII. století 87% Byzantské legendy: Výběr textů ze IV. - XII. století 2007, kolektiv autorů

Soubor textů, který byl zásadním zdrojem slovanského písemnictví. Byzantské legendy v sobě skrývaly román, povídku, novelu i anekdotu, byly především skvělým čtením a díky tomu se také staly nejdůležitějším zdrojem ce... více


Smích a běs 80% Smích a běs 1988, Daniela Hodrová

Staroruské hagiografické příběhy. Zcela jedinečný zjev představují staroruské legendy o jurodivých a o posedlých běsem tradované ústně od 11. století a zachycené později v přepisech. K vydání připravila a předmluvu naps... více


Svatý Václav – Na památku 1100. výročí narození 100% Svatý Václav – Na památku 1100. výročí narození 2010, Petr Kubín

Svatý kníže Václav (kol. 908–935) je hlavním patronem českého národa. Byl vnukem prvního křesťanského knížete Bořivoje a jeho manželky sv. Ludmily. Do českých dějin se trvale zapsal jako stavitel rotundy sv. Víta na Praž... více


O dobré paní Zdislavě 100% O dobré paní Zdislavě 2002, Přemysl Rut

Půvabná publikace o svaté Paní Zdislavě, která vyšla u příležitosti 750. výročí jejího úmrtí. Sestra Česlava Talafantová OP vykreslila zdislavskou legendu nevšedním způsobem, který upoutá nejen malé čtenáře, ale i dospěl... více


Šest legend hledá autora 100% Šest legend hledá autora 1966, Oldřich Králík

Poutavě psaná populárně vědecká kniha, k jejímuž názvu přispěl italský dramatik L. Pirandello a v níž zasvěcený badatel popularizuje výsledky svého textologického bádání o autoru šesti latinsky psaných legend o českých s... více


Svatý Mikuláš 80% Svatý Mikuláš 2017, Bettina Herrmann

Projekt Moje malá knihovnička je určen pro děti v předškolním a raném školním věku. Knížečky s volně převyprávěnými biblickými příběhy vznikly v německém nakladatelství Don Bosco. Krásné město u moře je jako ochromené... více


Bosý biskup z Libice 60% Bosý biskup z Libice 1991, František Neužil

Románově zpracované vyprávění o životě pozoruhodné postavy českých dějin – sv. Vojtěcha Slavníkovce. Centrem románové fresky je postava Vojtěcha z rodu Slavníkovců, o jehož životě se zachovalo velmi málo dokumentů. Ze... více


Píseň bratra slunce 80% Píseň bratra slunce 1998, Zuzana Nováková (p)

Báseň Františka z Assisi přebásnila, legendy vypravuje a Modlitbu za zvířata k svatému Františku napsala Zuzana Nováková. více


Za zavřenou branou 100% Za zavřenou branou 2010, Petra Ostermann

Legenda o svatém Martinovi. Každý rok slaví 11. listopadu svůj svátek všichni Martinové a Martiny. Základ jejich jménu nedal římský bůh války Mart, ale v našem kulturním okruhu především ten, který sice byl vojákem, a... více


Legendy o svatém Františkovi z let 1226–1235 100% Legendy o svatém Františkovi z let 1226–1235 2003, * antologie

V tomto dílu Františkánských pramenů se setkáváme s nejstaršími životopisy sv. Františka, které vznikaly v rozpětí let 1226–1243. Tedy v době od smrti světce do výzvy generálního ministra Crescencia z Jesi (4. 10. 1244),... více


Sláva svatoprokopská 80% Sláva svatoprokopská 1662, Bedřich Bridel

Život a činy sv. Prokopa v podání známého barokního spisovatele Bedřicha Bridela. Legenda patří svojí literární hodnotou k vrcholům českojazyčné barokní produkce. Kromě toho je zajímavá četnými odbočkami (např. založení ... více


Labyrint dávných dějin českých 100% Labyrint dávných dějin českých 1970, Oldřich Králík

Labyrintem dávných dějin českých míní autor, literární historik a profesor olomoucké university, v této neobyčejně živě pojaté studii dějiny 10. století. Spory o podobu 10. století začínají podle autora již v pramenech t... více


Spisy sv. Františka a sv. Kláry 100% Spisy sv. Františka a sv. Kláry 2001, František z Assisi

1. díl Františkánských pramenů přináší první český překlad z latinského kritického vydání „Fontes franciscani“ všech písemností, snad největšího světce 13. století, sv. Františka z Assisi. Redigoval, poznámkami a úvody o... více


Sazenička svatého Františka 100% Sazenička svatého Františka 1996, Jiří Bonaventura Štivar

Postava svatého Františka z Assisi je dobře známa po celém křesťanském světě. méně známá, nicméně pro františkánské charisma stejně důležitá je postava jeho nejlepší přítelkyně, sv. Kláry. Snahou této knihy je uvést v ši... více


Pokorný plamének anglického národa: Svatý Wilfrid z Yorku v kontextu anglo-latinské hagiografie 8.–12. století 80% Pokorný plamének anglického národa: Svatý Wilfrid z Yorku v kontextu anglo-latinské hagiografie 8.–12. století 2021, Helena Polehlová

Svatý Wilfrid je významná osobnost northumbrijské církve 7. století. Proslul jako zastánce římského způsobu křesťanské praxe na církevní synodě ve Whitby roku 664, jako zakladatel a opat celé skupiny klášterů a také jako... více


Světci: Kdo jsou a jak nám pomáhají 60% Světci: Kdo jsou a jak nám pomáhají 1996, Elizabeth Hallam

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Píseň o kněžství 100% Píseň o kněžství 1932, Bedřich Bridel

Píseň o kněžství, která je volnou součástí legendy Život svatého Prokopa od Bedřicha Bridela, znovu vydal Josef Vašica na památku 25. výročí vlastního kněžského svěcení jako svůj první soukromý tisk. Jde o oslavu kněžsk... více


Život starca Paisija Svätohorského. 2. diel 100% Život starca Paisija Svätohorského. 2. diel 2020, Jeromních Isaak

Na slovenskom knižnom trhu sa objavila dlho očakávaná novinka Život starca Paisija Svätohorského, 2. diel opisujúca dych vyrážajúci život svetovo uznávanej duchovnej osobnosti, gréckeho mnícha, ktorý okrem posvätnej hory... více


Svatý a popíraný, milovaný a vysmívaný : čtení o sv. Janu Nepomuckém 0% Svatý a popíraný, milovaný a vysmívaný : čtení o sv. Janu Nepomuckém 1993, Ivan Slavík

Popis knihy není zatím k dispozici. více


15 dní s Hedvikou Slezskou 0% 15 dní s Hedvikou Slezskou 2001, Pavel Vojtěch Kohut

Proč strávit 15 dní se svatou Hedvikou Slezskou? Autor je přesvědčen, že dostatečnou odpověď poskytnou následující stránky knihy samy. Z fascinujícího zjevu této světice dýcha směsice hluboké pokory a hrdé důstojnosti ... více