legendy o světcích

štítky

45 knih


Kristiánova legenda: Život a umučení svatého Václava a báby jeho svaté LudmilyKristiánova legenda: Život a umučení svatého Václava a báby jeho svaté Ludmily1978, Kristián

Od 12. století se u nás rozvíjí latinská literatura, která má především církevní charakter. Vznikají hlavně legendy, kroniky a písně. Legenda je středověká epická skladba obsahující vypravování o životě světců a zázraky ... více


Legenda o svaté KateřiněLegenda o svaté Kateřině1988, neznámý, neuveden

Staročeská legenda o sv. Kateřině Alexandrijské. Předmluvu a bibliografické poznámky napsal Jan Lehár. Ze staročeštiny přeložil Jiří Pelán. více


Jan Nepomucký – česká legendaJan Nepomucký – česká legenda2013, Vít Vlnas

Jako náboženská, nacionální a politická ikona prošel Jan Nepomucký v průběhu šesti staletí mnohými proměnami a byl předmětem nesčetných sporů mezi zastánci a odpůrci kultu. Odkrývání historického pozadí tohoto vývoje - o... více
Život svaté KateřinyŽivot svaté Kateřiny2016, neznámý, neuveden

Veršovaná legenda Život svaté Kateřiny, datovaná do třetí čtvrtiny čtrnáctého století, se nesporně řadí k stěžejním dílům české hagiografické literatury. Překvapuje nejen promyšlenou instrumentací textu, alegoričností, o... více


Legenda aureaLegenda aurea1984, Jacobus de Voragine

Výbor z díla obsahuje v tomto prvním novočeském překladu 39 nejznámějších legend o uctívaných světcích podle církevního kalendáře. více


Tajemná místa naší zeměTajemná místa naší země2016, Petr Dvořáček

Jsou místa, která mají v sobě něco zvláštního, zneklidňujícího. Může to být dávnými událostmi, které jsou již skoro zapomenuty. Vydejte se na místa pravěkých svatyň pohanských bohů, na místa spojená s počátky křesťanstv... více


Staroslověnské legendy českého původuStaroslověnské legendy českého původu1976, * antologie

Publikace obsahuje český překlad staroslověnských textů z 10. a 11. století. Tyto literární památky vznikly v Čechách, dochovaly se však v jiných slovanských oblastech, především na Rusi, kde se dále vyvíjely: opisovaly ... více


Nejstarší legendy přemyslovských ČechNejstarší legendy přemyslovských Čech1969, Oldřich Králík

Patnáct vyprávění o životě světců se týká sv. Václava, sv. Ludmily, sv. Vojtěcha, sv. Prokopa, dvojice sv. Cyrila a Metoděje a tzv. Pěti bratří. Legendy pocházejí z 10. a 11. století a jsou pořadatelem svazku předkládány... více


Čtení o sv. Ludmile, Václavovi a VojtěchoviČtení o sv. Ludmile, Václavovi a Vojtěchovi2007, Eduard Petiška

Kniha známého autora vypráví o životě tří českých světců z dávných dějin našeho národa. Popis počátků křesťanství v českých zemích vychází z prastarých legend a zachycuje ducha těchto příběhů srozumitelně pro současné vn... více


Kvítky slavného pána svatého Františka a jeho bratříKvítky slavného pána svatého Františka a jeho bratří1998, neznámý, neuveden

Biografie sv. Františka z Assisi (1182–1226), zakladatele františkánského řádu. Doslov napsal Jan Vladislav. 3. vydání. více


Non Angli sed AngeliNon Angli sed Angeli2013, Petr Polehla

Kult svatých v latinské literatuře raně středověké Anglie. Období raného středověku, v němž do Británie pronikalo křesťanství a záhy zde zdomácnělo, je nazýváno dobou světců a hrdinů. Kniha se snaží seznámit čtenáře s o... více


Svatý FrantišekSvatý František2016, Anselm Grün

Kdo vlastně byl jeden z nejznámějších svatých – František z Assisi? Anselm Grün vypráví napínavý příběh jeho života: jak byl v mládí rozpustilý, jak se rozhodl vzdát života v bohatství a vést prostý život, jak mluvil s p... více


LegendyLegendy1991, Karel Schulz

Soubor deseti legend o životech svatých z pera známého českého autora. Legendy vycházejí z původních pramenů. Karel Schulz je předkládá ve své typické barokizující formě. více


Legendy a kroniky Koruny uherskéLegendy a kroniky Koruny uherské1988, * antologie

Uherské legendy a kroniky náležejí k nejcennějším výtvorům latinského písemnictví v Uhrách 11. až 14. století. V 1. polovině 11. století byla sepsána Knížka mravních naučení krále Štěpána následníku trůnu kralevici Imric... více


Legendy stredovekého Slovenska (Ideály stredovekého človeka očami cirkevných spisovateľov)Legendy stredovekého Slovenska (Ideály stredovekého človeka očami cirkevných spisovateľov)1997, Richard Marsina

Originálne stredoveké texty životov svätého Štefana, Imricha, Svorada, Benedikta, Ladislava, svätej Alžbety, Margity a ďalších (po prvý raz v slovenčine) v bohato ilustrovanej knihe poskytujú jedinečný obraz myslenia a v... více


1