dějiny vědy

štítky

49 knih


Civilizácia. Západ a zvyšok sveta 89% Civilizácia. Západ a zvyšok sveta 2014, Niall Ferguson

Známy britský historik Niall Ferguson sa v tejto knihe zamýšľa nad tým, čo spôsobilo, že počas posledných šiestich storočí západná civilizácia nadobudla prevahu nad zvyškom sveta. Ako je možné, že civilizácia, ktorá tak ... více


Vyměřování světa 80% Vyměřování světa 2007, Daniel Kehlmann

Nevšední životopisný román s filosofickým podtextem věnovaný významným osobnostem německého přírodovědce a cestovatele Alexandra von Humbolta a matematika a astronoma Friedricha Gausse, které spojovala vášeň k neodhalený... více


Dějepisectví ve 20. století 78% Dějepisectví ve 20. století 2002, Georg G. Iggers

Vynikající přehled dějin moderní historiografie od nestora této disciplíny, v USA žijícího německého historika. Mistrovsky napsaný průvodce oborem, jenž prodělal ve 20. století neméně bouřlivý vývoj než mnohé přírodní vě... více
Periodické příběhy 76% Periodické příběhy 2016, Hugh Aldersey-Williams

Podtitul: Zvláštní životy prvků. Chemické prvky tvoří všechno ve vesmíru, včetně vás. Lze je uspořádat do krátké a přehledné periodické tabulky, přesto však všechny mají svou osobnost, vlastnosti, silné a slabé stránk... více


Zánik Západu - Obrysy morfologie světových dějin 84% Zánik Západu - Obrysy morfologie světových dějin 2010, Oswald Spengler

Že Západ má v sobě, ve svém civilizačním úspěchu, již připraven svůj zánik – tato hrozivá, ale současně i temně přitažlivá myšlenka se vracela znovu a znovu, ve chvílích krizí různého druhu, celozápadních i lokálních i j... více


Předsókratovští filosofové 92% Předsókratovští filosofové 2004, Geoffrey Stephen Kirk

Výklad v knize s podtitulem Kritické dějiny s vybranými texty autoři pojali formou interpretecí, které vycházejí z různých pramenů a svědectví k dané látce, respektive k jednotlivým předsókratikům, navíc je podrobují kri... více


Kniha vědy 92% Kniha vědy 2015, John Farndon

Kniha vědy je další ze série přehledových oborových publikací (Kniha filozofie, Kniha psychologie, Kniha ekonomie), určených pro nejširší veřejnost od úplných začátečníků až po pokročilé studenty a odborníky. Provází nás... více


Neznámý vesmír v 10 kapitolách 89% Neznámý vesmír v 10 kapitolách 2017, Stuart Clark

Aktuální příručka o vesmíru a o tom, jak nás naše poslední objevy o hlubokém kosmu nutí přehodnocovat, co o něm vlastně víme a co ne. Dne 21. března 2013 zveřejnila Evropská kosmická agentura mapu zbytkového záření po ve... více


Dinosauři v Čechách 76% Dinosauři v Čechách 2017, Vladimír Socha

Ucelený a čtivý pohled na historii objevů zkamenělých pozůstatků různých pravěkých tvorů, které se do dnešní doby našly na území Čech, Moravy a Slezska. Tvorové, jež obývali naši planetu před mnoha desítkami milionů l... více


Vědci : Cesty objevů 84% Vědci : Cesty objevů 2013, Andrew Robinson

Knihu, kterou připravil mezinárodní tým autorů, sestavil Andrew Robinson. Popisuje život a dílo 43 osobností, jež se proslavily na poli vědy. Pokrývá všechny hlavní vědecké obory, od astronomie po psychologii. Každá z tě... více


O vědě a víře 80% O vědě a víře 2001, Jiří Grygar

Pohled známého českého astronoma a astrofyzika na vztah vědy a víry. více


Jak vyložit svět. Objevování moderní vědy 78% Jak vyložit svět. Objevování moderní vědy 2016, Steven Weinberg

Kniha Výklad světa je fascinující zprávou o tom, jak dějiny fyziky ovlivnily naše uvažování a vývoj lidstva. Nositel Nobelovy ceny za fyziku Steven Weinberg doprovází čtenáře od antického Milétu přes středověký Oxford a ... více


Společnost a vědění: Od Gutenberga k Diderotovi 82% Společnost a vědění: Od Gutenberga k Diderotovi 2007, Peter Burke

Kniha renomovaného cambridgeského historika, předního představitele vlny „nové historie“, se zabývá změnami statutu vědění a poznání v raně moderní době. Vychází nejen ze sociologických tendencí v americké historii vědy,... více


Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Úvod do fenomenologické filosofie 82% Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Úvod do fenomenologické filosofie 1996, Edmund Husserl

Předvedení Husserlova programu radikálně historické kritiky vědy a filosofie. Projekt transcendentální fenomenologie je zapracován do dějinných souvislostí konstituce, sedimentace a rozkrývání smyslu vědeckého či filosof... více


Stručné dějiny biologie 93% Stručné dějiny biologie 2017, Stanislav Komárek

Kniha, která zahrnuje dějiny biologie od prvopočátků do objevení struktury DNA (1953), může svou stručností a přehledností zaujmout nejen biology z profese, ale i všechny zainteresované laiky z řad vzdělanějšího čtenářst... více


Darwin, Wilson, Portmann, Lorenz - Obraz člověka v dílech biologů 71% Darwin, Wilson, Portmann, Lorenz - Obraz člověka v dílech biologů 2021, Stanislav Komárek

Co soudili význační biologové 19. a 20. století o člověku, jeho původu, evoluci, ontogenezi, povaze, co o původu kultury? Má člověk vůbec něco jako „přirozenost“ a jak ji definovat? Je ve srovnání s jinými živočišnými dr... více


Historie lidského poznání - Velké okamžiky vědy 87% Historie lidského poznání - Velké okamžiky vědy 2009, Jörg Meidenbauer

Kniha pro každého, kdo se zajímá o dobrodružství vědy – ať už jde o objevy týkající se naší planety, nebo o nejvzdálenější vesmírná tělesa. Nepřeberné množství faktů z oblasti přírodních objevů, vývoje techniky a histori... více


Symbiotický vesmír. Biologický horizont událostí 68% Symbiotický vesmír. Biologický horizont událostí 2014, Josef Lhotský

Předkládaná práce dokáže i (jen lehce poučeného) laika vtáhnout nenásilným, a přitom velmi čtivým způsobem do zákulisí dvou největších otázek biologie: co je to život a jak funguje evoluce. Převyprávěním významných histo... více


Koperník a české země 95% Koperník a české země 2011, Zdeněk Horský

Publikace Koperník a české země přináší výbor ze studií a článků předního českého historika vědy Zdeňka Horského. Shrnuje výsledky autorova mnohaletého bádání soustředěného kolem problematiky formování novověké evropské ... více


Velké spory na poli vědy 75% Velké spory na poli vědy 2000, Hal Hellman

Dramatické spory, které provázely vznik vědeckých objevů. Nové vědecké objevy i teorie vždy zpočátku narážejí na zarputilé odpůrce z řad odborníků i laické veřejnosti. Autor pro knihu vybral deset nejvýznamnějších sporů... více