kultura a společnost

štítky

43 knih


Unesený Západ 93% Unesený Západ 2023, Milan Kundera

Unesený Západ, osmý svazek esejů Milana Kundery, obsahuje dva texty: Nesamozřejmost národa, projev Milana Kundery na sjezdu Svazu československých spisovatelů v roce 1967, a francouzsky psaný esej Unesený Západ (1983) v ... více


Obrazy z Rus 70% Obrazy z Rus 1948, Karel Havlíček Borovský

Obrazy z Rus vznikly jako plod dramaticky se proměnivšího a napjatého Havlíčkova vztahu k Rusku, jak se utvářel za jeho sedmnáctiměsíčního pobytu v Rusku od ledna 1843 do července 1844, a zároveň jako plod ideového zvrat... více


Dobrý den, soudružko učitelko: Husákovy děti ve školních lavicích aneb jak to tenkrát vážně bylo 71% Dobrý den, soudružko učitelko: Husákovy děti ve školních lavicích aneb jak to tenkrát vážně bylo 2022, Ondřej Horák

Co se během normalizace vyučovalo, jaké gastronomické kreace nabízely školní jídelny a která témata mezi žáky o přestávkách frčela? V této odlehčené publikaci najdete pořádnou várku informací o dobové módě, šikézních úče... více
Staří Egypťané 85% Staří Egypťané 2010, Břetislav Vachala

Autor, přední český egyptolog (současný zástupce ředitele Egyptologického ústavu UK v Praze), archeolog a diplomat, za dlouhá léta studií i pobytu v Egyptě důvěrně poznal jak zemi, tak její památky. Čtivým jazykem přináš... více


Na Sicílii 68% Na Sicílii 2005, Norman Lewis

Pátravému a osobitému zraku Normana Lewise uniklo jen málo míst na zemi, ale v průběhu své dlouhé kariéry se neustále vracel na Sicílii. Poprvé tento ostrov, od středověku takřka nedotčený, navštívil za války, a od té do... více


Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století). III., Náboženství, magie, osvícenství 83% Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století). III., Náboženství, magie, osvícenství 2006, Richard van Dülmen

Závěrečný díl rozsáhlé trilogie je věnován otázkám víry, ale i magie a osvícenského přesvědčení o rozhodující roli rozumového poznání. Autor analyzuje vztah jedince ke společnosti a jeho místo v jejích strukturách, důsle... více


Hitlerova Vídeň: Diktátorova učednická léta 100% Hitlerova Vídeň: Diktátorova učednická léta 2011, Brigitte Hamann

Poutavě napsaná kniha je jednak objevnou biografií mladého Hitlera, zachycující jeho dětství a mládí až do roku 1913, kdy Rakousko opustil, především však hlubokou kulturně-politickou sondou do života Vídně na počátku st... více


Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století). I., Dům a jeho lidé 93% Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století). I., Dům a jeho lidé 1999, Richard van Dülmen

Třídílná práce saarbrükenského kulturního historika je komplexním zobrazením světa lidí katolického a protestanského novověku. Dülmen velice citlivě a srozumitelně dnešním čtenářům zpřístupňuje všechny stránky každodenní... více


Vyplenění Říma: Od manýrismu k protireformaci 91% Vyplenění Říma: Od manýrismu k protireformaci 2003, André Chastel

Renesanční Řím počátku 16. století byl vzkvétajícím kosmopolitním centrem křesťanství, vědy i umění. V květnu 1527 však bylo město dobyto vojsky císaře Karla V. Vyplenění Říma připadalo mnoha současníkům jako výraz Božíh... více


Svůdný klam Třetí říše 78% Svůdný klam Třetí říše 2004, Peter Reichel

Podtitul: Fascinující a násilná tvář fašismu. Práce německého profesora politických věd na univerzitě v Hamburku Petera Reichela je významnou analýzou povahy režimu nacistického Německa a současně důležitým příspěvkem... více


Covidočtení: Co s naším čtenářstvím udělala pandemie 94% Covidočtení: Co s naším čtenářstvím udělala pandemie 2022, Jiří Trávníček

Publikace vychází ze statistického šetření, organizovaného Národní knihovnou ČR v únoru 2021. Přináší data týkající se našeho chování před pandemií covidu-19 a během ní — snaží se zjistit, které mediální aktivity narostl... více


Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii 86% Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii 2013, Martin C. Putna

Pětačtyřicet studií se zaměřuje na výzkum schwarzenberského dědictví, historie významných osobností rodu a jejich veřejných aktivit od 17. do druhé poloviny 20. století. Schwarzenbergové výrazněji vstoupili do českýc... více


Vídeň na přelomu století 93% Vídeň na přelomu století 2000, Carl Emil Schorske

Rozsáhlá publikace, poctěná prestižní Pulitzerovou cenou, je kritikou považována za jednu z nejlepších prací o společenském a kulturním vývoji v Rakousku konce 19. a počátku 20. století. Jak autor předesílá v úvodu, Víde... více


Viktoriánská Anglie Sherlocka Holmese 77% Viktoriánská Anglie Sherlocka Holmese 2005, J. H. Watson (p)

19. století bylo v Anglii stoletím královny Viktorie. Vládla od roku 1837 do roku 1901 a zanechala po sobě silnou Anglii. V 19. století působil v Anglii světově proslulý detektiv Sherlock Holmes, vznikala policie, stavěl... více


Cesta do Itálie 68% Cesta do Itálie 1979, Matěj Milota Zdirad Polák

Polák odjel do Itálie v roce 1815 a působil tam jako důstojník vítězné rakouské armády. Zároveň dohlížel na vykopávky v Pompejích, podnikané generálem Kollerem, a v Neapoli strávil tři roky. Velmi se zajímal o tamější ku... více


Bezčasí: Československo v letech 1972–1977 70% Bezčasí: Československo v letech 1972–1977 2018, Libor Svoboda

Jaké jsou malé dějiny v době bezčasí skutečně malými? Bezčasím můžeme chápat období strnulosti a nehybné těžkopádnosti. Období, kdy staronové elity dusily slibně se rozvíjející občanskou společnost. Období, kdy o kariéře... více


Kalendář aneb Čtení o velkém korunovačním plese v pražském Nosticově divadle 12. září 1791 v časech Francouzské revoluce 95% Kalendář aneb Čtení o velkém korunovačním plese v pražském Nosticově divadle 12. září 1791 v časech Francouzské revoluce 2004, Josef Petráň

Nové a aktualizované vydání knihy profesora Petráně, v níž na pozadí popisu korunovačního plesu císaře a krále Leopolda II. podal poutavý a zasvěcený obraz českých zemí i celé Evropy v době, kdy doznívaly josefinské refo... více


Násilím proti „novému biedermeieru“ 80% Násilím proti „novému biedermeieru“ 2016, Ondřej Daniel

Subkultury a většinová společnost pozdního státního socialismu a postsocialismu. Kniha Násilím proti „novému biedermeieru“ podrobně mapuje vztahy mezi většinovou společností (označovanou zde jako „nový biedermeier“) a... více


Panslávi v kaštieli 100% Panslávi v kaštieli 2017, József Demmel

Zabudnutý príbeh slovenského národného hnutia. Kniha maďarského historika Józsefa Demmela odkrýva doteraz málo známu alebo úplne neznámu kapitolu zo slovenských dejín – osudy slovenskej šľachty v 19. storočí, v storočí ... více


Romantika: Dějiny a pojem 80% Romantika: Dějiny a pojem 1999, Gerhard Schulz

Interdisciplinární studie zkoumá vývoj a význam fenoménu romantika v jednotlivých oborech během 19. a 20. století. více