nacionalismus

štítky

103 knih


Norský dandy 80% Norský dandy 2014, Jan Guillou

Norský dandy je příběh o geniálním mladém inženýrovi a malíři Sverrem Lauritzenovi a jeho první lásce, britském studentovi inženýrství lordu Albertu Manninghamovi. Po dokončení studií v Drážďanech se oba mladí gentlem... více


Totál Balkán 94% Totál Balkán 2011, Blanka Čechová

Dají se stamiliony rozkrást po stovkách? Jak se dělá demokratizace? Je možné se neztotožnit s hodnotami přední mezinárodní organizace? Proč vlají vlajky členských států tak vysoko? A proč nikdo neřekn... více


Meursault, přešetření 68% Meursault, přešetření 2015, Kámel Daúd

Více než sedmdesát let po slavném Camusově Cizinci slaví v řadě zemí úspěch Kámil Daúd s románem Meursault, přešetření. Převrací v něm příběh Cizince, který v koloniálním Alžírsku coby běloch jménem Meursault zabije bez ... více
Selhala demokracie? 69% Selhala demokracie? 2018, Niheer Dasandi

Stojíme před klíčovou otázkou: Selhala demokracie? Odpověď má pro nás hluboké důsledky. Žádný jiný politický systém totiž nepřinesl lidem tolik volnosti, svobody a stability. Přesto se ale v současnosti všude ve světě ro... více


Hory a staletí 79% Hory a staletí 1982, Ivan Olbracht (p)

Deset poetických záběrů, psaných v l. 1932-34, o životě lidu v bývalé Podkarpatské Rusi, kde se udržovaly staré patriarchální společenské formy. více


Nacionalismus 86% Nacionalismus 2003, Ernest André Gellner

Sociologické pojednání nachází kořeny současné podoby nacionalismu v principech modernity. Dnešní podoba veškerých evropských národů i samotného nacionalismu má svůj původ v určitém historickém období. Zosobňují totiž n... více


Identita: Volání po důstojnosti a politika resentimentu 87% Identita: Volání po důstojnosti a politika resentimentu 2019, Francis Fukuyama

V roce 2014 napsal Francis Fukuyama, že americké instituce jsou v úpadku, protože státu se ve stále větší míře zmocňují mocné zájmové skupiny. O dva roky později se jeho předpověď vyplnila poté, co se k moci dostala řada... více


Černá zahrada - Arménie a Ázerbájdžán v míru a za války 93% Černá zahrada - Arménie a Ázerbájdžán v míru a za války 2012, Thomas de Waal

Když se řekne "válka o Náhorní Karabach", většina z nás si nejspíš matně vzpomene, že to bylo dávno a daleko. A málokdo bude vědět, že tam od května 1994 panuje "dočasné" příměří - ani válka, ani mír, stav, který se mezi... více


Krvavá odyssea: Řecký boj za nezávislost 1821–1832 84% Krvavá odyssea: Řecký boj za nezávislost 1821–1832 2011, Miroslav Šedivý

Řecký boj o nezávislost. Oboustranná brutalita založená na náboženských rozdílech a bezpočet menších i větších střetnutí na souši i na moři byly charakteristickými projevy krvavé války mezi Řeky a Turky ve dvacátých let... více


Dejiny Slovenska a Slovákov 76% Dejiny Slovenska a Slovákov 1996, Milan Stanislav Ďurica

Popis knihy není zatím k dispozici. více


V národním zájmu 71% V národním zájmu 1999, Miroslav Hroch

Podtitul: Požadavky a cíle evropských národních hnutí devatenáctého století ve srovnávací perspektivě Kniha našeho předního historika srovnává požadavky, cíle a úspěchy evropských národních hnutí devatenáctého století... více


Nová Evropa 69% Nová Evropa 1994, Tomáš Garrigue Masaryk

Na přelomu věků, kdy Evropa směřuje k nové jednotě, dostane čtenář knihu pozoruhodně aktuální, obohacenou předmluvou Jaroslava Šabaty. více


Národy a nacionalismus 79% Národy a nacionalismus 1993, Ernest André Gellner

Politologická studie věnovaná vymezení pojmů národ, národnost a nacionalismus. Problémy, přinášející s sebou projevy nacionalismu, postihují celý svět, nevyjímaje postkomunistické země střední a východní Evropy, stejn... více


Národy nejsou dílem náhody 74% Národy nejsou dílem náhody 2009, Miroslav Hroch

Kniha je syntetickým výkladem národotvorných procesů v Evropě 19. století. Snaží se zachovat rovnováhu mezi využíváním empirických poznatků a výsledky teoretických analýz moderních společenských věd. Odmítá jednostranné ... více


Vlajka: k historii a ideologii českého nacionalismu 79% Vlajka: k historii a ideologii českého nacionalismu 2001, Milan Nakonečný

Kniha přináší množství politických a dalších údajů o činnosti české fašistické organizace Vlajka a jejich souvislostech se společenskými podmínkami dané doby, ale i množství psychologických údajů o jejích představitelích... více


Rusko v troskách 71% Rusko v troskách 1999, Alexandr Isajevič Solženicyn

Soubor úvah nad pozicí Ruska a vztahu k okolnímu světu Ostře kritická publikace o politických, hospodářských a hlavně národnostních přeměnách ve státech vzniklých na území bývalého Sovětského svazu po roce 1991. Solže... více


Velký regres 86% Velký regres 2017, * antologie

Mezinárodní rozprava o duchovní situaci dneška V knize Velký regres, vycházející souběžně ve třinácti jazycích, sedmnáct intelektuálů, renomovaných sociologů, politologů a filozofů, z nichž mnozí jsou české veřejnosti... více


Golem - metla Čechů 78% Golem - metla Čechů 1942, Walter Jacobi

Antisemitská kniha, jejímž autorem byl Walter Jacobi. Kniha sleduje vznik Československé republiky - z pohledu konspirací autora. více


Gottwaldovo Československo jako fašistický stát 58% Gottwaldovo Československo jako fašistický stát 2015, Petr Placák

"Konečným smyslem celého našeho snažení, celého života nás komunistů je uskutečnění velkých a svatých ideálů socialismu," prohlásil Klement Gottwald roku 1946 a nešlo o pouhý rétorický obrat. Komunistickou vizi ráje na z... více


Válka Čechů s Němci 86% Válka Čechů s Němci 1993, Emanuel Rádl

Rádlův ostře kritický útok na československý prvorepublikový nacionalismus, v kterém oprávněně viděl nebezpečí budoucího krvavého konfliktu mezi oběma etniky. Košatá argumentace sahá od polemiky s účelovými výklady český... více


Představy společenství. Úvahy o původu a šíření nacionalismu 82% Představy společenství. Úvahy o původu a šíření nacionalismu 2008, Benedict Anderson

Kniha amerického politologa a historika, specialisty na kultury jihovýchodní Asie (Thajsko, Indonésie, Filipíny), si klade zásadní otázku, proč v dobách komunistického internacionalismu a následné globalizace přežívá a s... více


Formování moderního národa 67% Formování moderního národa 2003, Miloš Řezník

Studie o vzniku moderních evropských národů, o historickém nacionalismu a o vlivu evropských národních hnutí 19. stol. na vznik národních států. Práce se věnuje vzniku občanské společnosti a formování moderních evropský... více


Etnicita a nacionalismus: Antropologické perspektivy 78% Etnicita a nacionalismus: Antropologické perspektivy 2012, Thomas Hylland Eriksen

V oblasti sociální antropologie je etnicita hlavním tématem už od konce šedesátých let a rovněž dnes zůstává centrálním objektem výzkumů. Přestože tato kniha vychází zejména z příspěvků antropologie ke studiu etnicity a ... více


Slovenský stát (1939 - 1945) 92% Slovenský stát (1939 - 1945) 1992, Ivan Kamenec

Slovenský štát vyvolává také dnes vášnivé debaty, má své plamenné zastánce a také odpůrce. Často se stáva tématem v současném politickém boji, což je v protikladě s nezaujatým zkoumáním historie. více


Globalizace, demokracie a terorismus 65% Globalizace, demokracie a terorismus 2009, Eric Hobsbawm

Proslulý britský historik Eric Hobsbawm se ve své dosud nejnovější knize zabývá tématy, která jsou v současném světě vnímána jako navýsost palčivá a určující hlavní směry současné politiky jak vnitřní, tak mezinárodní. H... více


Kotleba: Odkiaľ prišiel a ako je možné, že sedí v parlamente 85% Kotleba: Odkiaľ prišiel a ako je možné, že sedí v parlamente 2017, Daniel Vražda

Kto je Marian Kotleba? To je hlavná otázka, ktorú si kládla táto kniha. Na základe množstva citátov, prejavov a výpovedí bývalých spojencov aj politických protivníkov, ktoré nájdete v tejto knihe, vzniká pomerne jasný ob... více


Kněz prezidentem: Slovensko Jozefa Tisa 96% Kněz prezidentem: Slovensko Jozefa Tisa 2019, Andrzej Krawczyk

Kniha je věnována jedné z nejvýznamnějších a současně nejrozporuplnějších postav moderní slovenské (potažmo československé) historie, Jozefu Tisovi. Autor analyzuje jeho životní osudy, nástup k moci, formování slovenskéh... více


Hry o Moravu 80% Hry o Moravu 1997, František Mezihorák

Publikace je příběhem zneužitého regionalismu a národopisu, jehož háv na sebe vzala jedna z odrůd moravského fašismu, je vyprávěním o moravských separatistech a luďáckých iredentistech, kteří se spojili v úsilí o odtržen... více


Předminulé století: Evropa v politice a kultuře 19. století 84% Předminulé století: Evropa v politice a kultuře 19. století 2019, Jiří Hanuš

Kniha nabízí čtenáři exkurzi do Evropy předminulého století, do doby, kdy se rodila evropská modernita. Autoři rozborem politiky, kultury, náboženství i dalších fenoménů 19. století ukazují, jak mnoho z našeho uvažování ... více


O smyslu života - rozhovor v pěti  (Ze života Alberta Schweitzera) 80% O smyslu života - rozhovor v pěti (Ze života Alberta Schweitzera) 1995, Albert Schweitzer

Rozhlasová hra o životě a díle A. Schweitzera s korespondencí mezi autorem knihy a doktorem " z pralesa ". více


Kultura pro Evropu 100% Kultura pro Evropu 2015, Adriano Romualdi

Malý sumář antidemokratických tradic více


Jozef Tiso: Tragédia politika, kňaza a človeka 83% Jozef Tiso: Tragédia politika, kňaza a človeka 2021, Ivan Kamenec

Kňaz, ktorý neposlúchal Vatikán, politik, ktorý bojoval s radikálmi vo vlastnej strane, človek, ktorý sa stal protirečivým symbolom celej éry. Prezident vojnovej Slovenskej republiky Jozef Tiso dodnes rozdeľuje spoločnos... více


Pohledy na národ a nacionalismus 63% Pohledy na národ a nacionalismus 2004, * antologie

Problém národa a nacionalismu, jemuž je věnována tato čítanka, zaměstnával celé generace historiků, sociologů, filozofů, politologů, etnologů, antropologů, literárních vědců i lingvistů od poloviny 19. století. Výběr aut... více


Jablko z oceli: Zrod, vývoj a činnost ukrajinského radikálního nacionalismu v letech 1920–1939 97% Jablko z oceli: Zrod, vývoj a činnost ukrajinského radikálního nacionalismu v letech 1920–1939 2021, David Svoboda

Konfliktní téma spojené se jmény S. Bandery a R. Šuchevyče, dále Organizace ukrajinských nacionalistů a Ukrajinské povstalecké armády budí vášně daleko od hranic postsovětského prostoru. Události na Ukrajině roku 2014 uk... více


Sudetští Němci 1848–1948. Dějiny jednoho nacionalismu 90% Sudetští Němci 1848–1948. Dějiny jednoho nacionalismu 2014, Piotr Maciej Majewski

Většina prací věnovaných německým obyvatelům českých zemí se soustředí na meziválečné období, na druhou světovou válku a následné nucené vysídlení Němců. Na rozdíl od nich se kniha Piotra Majewského zabývá také kořeny tě... více


Národy a nacionalismus od roku 1780 88% Národy a nacionalismus od roku 1780 2000, Eric Hobsbawm

Čtivá a velmi fundovaně napsaná studie předního britského historika Erica Hobsbawma, u nás známého knihou Věk extrémů: krátké dějiny 20. století. Autor v ní přináší komplexní a poučný pohled na vývoj fenoménu nacionalis... více


Dramatik na pranýři: Podivný osud spisovatele Františka Zavřela 64% Dramatik na pranýři: Podivný osud spisovatele Františka Zavřela 2017, Eduard Burget

Spisovatel a dramatik František Zavřel (1884–1947) byl jako autor řady divadelních her, románů a básnických sbírek pozoruhodnou osobností českého kulturního života první poloviny 20. století. Svým nacionalismem, konzerva... více


Pozemské mocnosti (Politická náboženství od Velké francouzské revoluce do 1. světové války) 80% Pozemské mocnosti (Politická náboženství od Velké francouzské revoluce do 1. světové války) 2016, Michael Burleigh

Ve velkolepém panoramatickém záběru onoho dlouhého evropského století od Francouzské revoluce (1789) do pruského masakru civilistů ve Flandrech (1914) líčí významný anglický historik politický zápas křesťanských církví s... více


Sebezáchova Evropy 80% Sebezáchova Evropy 2003, Helmut Schmidt

Politický testament bývalého německého kancléře představuje evropské perspektivy i možná ohrožení na prahu 21. století. Testament se soustřeďuje na čtyři zásadní celky, v nichž jde jednak o nové světové problémy souvise... více


Fašizmus náš slovenský 90% Fašizmus náš slovenský 2021, kolektiv autorů

Na Slovenský štát, ľudácky nacionalizmus, politický katolicizmus a domáce variácie fašizmu sa kniha usiluje pozerať z európskej perspektívy. Jej cieľom je pochopiť, čo vlastne bol slovenský fašizmus (resp. fašizmus na Sl... více