archeologické nálezy

štítky

75 knih


Denár v dívčí dlani 88% Denár v dívčí dlani 2008, Václav Erben

Vyšetřování loupežné vraždy mladé dívky přivede kapitána Michala Exnera, bílou vránu mezi policejními důstojníky své doby nejen vizáží, ale i životním stylem, opět mezi archeology. Čtenář se znovu může těšit na spletitý ... více


Tutanchamon: Století záhad a objevů 91% Tutanchamon: Století záhad a objevů 2022, Miroslav Bárta

Přesně před sto lety – v listopadu 1922 – došlo na západním břehu starověkých Théb, v Údolí králů k jednomu z největších objevů světové archeologie. Egyptský chlapec Hussein Abd el-Rassul, který pracoval jako nosič vody ... více


Tajemství Genesis 74% Tajemství Genesis 2009, Tom Knox (p)

Šokující odhalení, které může otřást uspořádáním společnosti na celém světě. Tajemství, které zná jediný člověk a za každou cenu chce zničit veškeré důkazy o jeho existenci… Autor spojuje historická fakta, vědecké postř... více
Tři kameny jsou zeď: Příběhy z dějin archeologie 92% Tři kameny jsou zeď: Příběhy z dějin archeologie 2020, Eric H. Cline

Úvod do archeologie prof. Erika Clinea nabízí čtenáři vedle známých příběhů, jako například Schliemannova odkrývání Tróje či objevení Tutanchamonovy hrobky v Egyptě, přehled zásadních archeologických objevů posledních de... více


Zlatý solid 80% Zlatý solid 1964, Pavel Hejcman

Případ krádeže šperků velké historické ceny, které byly nalezeny při archeologickém průzkumu. více


Město zlata a stínů 79% Město zlata a stínů 2002, Ellis Peters (p)

Když archeolog Alan Morris zmizí, vzpomíná na něho jeho praneteř tak, že se jde podívat na římské sídliště Aurae Phiala na welšské hranici, které strýc dlouhá léta prozkoumával. Události i nálezy na sídlišti nejsou ale j... více


Hroby předků 92% Hroby předků 1996, Michal Lutovský

Sonda do života a smrti dávných Slovanů Autor poutavým způsobem líčí archeologický průzkum některých slovanských mohyl v jižních Čechách, zejména u Kožlí na Písecku. více


40 let v Egyptě 85% 40 let v Egyptě 2006, Miroslav Verner

I když s tím osobně nesouhlasí, je prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. legendou české egyptologie. Bez jeho odborných znalostí, které se rozbíhají do mnoha oborů, ale také bez jeho odvahy, vytrvalosti a schopnosti vyjedná... více


Království faraonů 95% Království faraonů 2006, Zahi Hawass

Význačný egyptolog nás v této bohatě obrazově vybavené knize provede pamětihodnostmi starověkého Egypta, od paláců a sídel živých přes chrámy bohů až po hrobky zemřelých. Odhaluje přitom mnohá tajemství, která dávnou egy... více


Oloupený Nil 92% Oloupený Nil 2001, Brian Fagan

Památky starého Egypta byly předmětem širokého zájmu už od starověku a zůstaly jím dodnes. Autor představuje čtenářům první cestovatele, amatérské archeology, ctižádostivé sběratele i seriózní zájemce o tajemnou civiliza... více


Objevitelé zlatého věku 84% Objevitelé zlatého věku 1979, Karel Sklenář

Populárně vědecká knížka o velkých archeologických objevech na evropské půdě za hranicemi antického světa a o dobrodružství poznání evropské archeologie. Připomíná Konstantinovu chazarskou misii za ostatky papeže Klement... více


Tutanchamon: Největší objev egyptologie 85% Tutanchamon: Největší objev egyptologie 2020, Jaromír Málek

Starověký Egypt fascinuje lidstvo odedávna. Po staletí usilovali vykradači hrobů o dobytí ukrytých pokladů v hrobkách faraonů a v nové době se k nim přidali archeologové. Pak přišel 26. listopad 1922, den, kdy Howard Car... více


Archeologie a pohanský věk 90% Archeologie a pohanský věk 2001, Karel Sklenář

Autor, přední odborník na dějiny české archeologie, v jednatřiceti poutavých příbězích z heroických začátků české archologické vědy seznámí čtenáře s lidmi posedlými ve své době neobvyklým a dobrodružným zájmem o "šerý p... více


Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě 80% Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě 2002, Eduard Droberjar

První souborná encyklopedie o archeologii Germánů, doby římské a stěhování národů u nás. V návaznosti na již vydané encyklopedie Keltů (J. Waldhauser) a Slovanů (M. Lutovský) přináší text jak soupis nejdůležitějších loka... více


Archeologie: Nejvýznamnější naleziště a kulturní poklady světa 73% Archeologie: Nejvýznamnější naleziště a kulturní poklady světa 2009, Aedeen Cremin

Knihu napsal mezinárodní tým archeologů, historiků a kulturních antropologů. Obsahuje nejnovější nálezy z celého světa. Popisuje přes 150 nalezišť z více než 50 zemí. Naleziště pokrývají širokou paletu lidských dějin od ... více


Cesta do Ubáru 86% Cesta do Ubáru 2006, Nicholas Clapp

Dávné město Ubár či Iram, podle legendy pohádkově bohaté a ztrestané zkázou za své hříchy, leželo beze stopy pohřbené v poušti Arabského poloostrova. Po staletí fascinovalo cestovatele i archeology, bylo však objeveno až... více


Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie 96% Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie 2019, Miroslav Bárta

Nová a bohatě ilustrovaná publikace „Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie“ obsahuje výběr 140 nejdůležitějších a nejzajímavějších nálezů za šedesát let působení Českého egyptologického ústavu FF UK v E... více


Štěstí a sláva – Příběhy největších archeologických dobrodruhů v dějinách 72% Štěstí a sláva – Příběhy největších archeologických dobrodruhů v dějinách 2009, Giles Sparrow

Objevit něco tak úžasného, že svět už nikdy nebude jako dřív. Sen všech archeologů, který se ale vyplní jen nemnoha z nich. Často jsou známa jen suchá fakta. Za nimi ale stojí příběhy plné dobrodružství a romantiky, dřin... více


Keltské Čechy 88% Keltské Čechy 2012, Jiří Waldhauser

Dvojí svět skrývají Čechy pro každého, lhostejno zda pro svého obyvatele, nebo pro návštěvníka. Jeden, po jehož povrchu skoro pořád chodíme či jezdíme nebo nad nímž se spíše výjimečně vznášíme, jímž (dnes) žijeme, jehož ... více


Dějiny ukryté v písku - Antické papyry z římského Egypta 76% Dějiny ukryté v písku - Antické papyry z římského Egypta 2008, Peter Parsons

Oxyrhynchos, někdejší pulsující město a administrativní středisko Římské říše v Egyptě, obývané potomky řeckých přistěhovalců, ukrývalo v odpadních jámách velké množství papyrů, které zde v r. 1897 objevili britští arche... více


Lidé z bažin 96% Lidé z bažin 1972, P. V. Glob

Vynikající kniha předního dánského archeologa o výzkumech slavných mumifikovaných těl z dánských bažin – Tollundského a Grauballského muže (o nichž napsal básně mj. Seamus Heaney). P. V. Glob píše ve čtivém podání o obje... více


Malý labyrint archeologie 95% Malý labyrint archeologie 1976, Jiří Hrala

Obsahuje přes 600 abecedně uspořádaných hesel o jednotlivých epochách, kulturách a nálezech z pravěku a rané doby dějinné v Evropě a zejména v Československu. Zmínky o vzdálenějších oblastech jsou pouze okrajové, vedle ú... více


Pravěká Praha 100% Pravěká Praha 2005, Michal Lutovský

Kolektiv předních archeologů přináší ve velkoformátové knize ucelený přehled pravěkých a raně historických dějin Prahy od starší doby kamenné po vznik českého státu v 10. století. Jednotlivé kapitoly popisují osídlení na... více


Věčné tajemství Býčí skály 75% Věčné tajemství Býčí skály 2015, Milan Stloukal

V 70. letech 20. století došlo k dohodě brněnských a vídeňských archeologů, že společně zhodnotí archeologické předměty a lidské kosti z jeskyně Býčí skála v Moravském krasu, které tam nalezl lékař a moravský archeolog J... více


Encyklopedie pravěkých pokladů v Čechách 95% Encyklopedie pravěkých pokladů v Čechách 2013, Lubor Smejtek

Kniha shrnuje údaje o více než 900 pravěkých a raně středověkých depotech nalezených v Čechách, počínaje hromadnými nálezy kamenných nástrojů z mladší doby kamenné a konče denárovými poklady první poloviny 11. století. T... více


Hroby knížat - Kapitoly z českých dějin a hrobové archeologie 100% Hroby knížat - Kapitoly z českých dějin a hrobové archeologie 1997, Michal Lutovský

Kniha je věnována jednomu z nejbohatších a nejpozoruhodnějších hrobových nálezů české archeologie - hrobu knížete z 9. století, který byl objeven v roce 1864 v cihelně u Kolína. Závěrečná část knihy pojednává o "hrobech ... více


Objevy ve Středomoří 100% Objevy ve Středomoří 1979, Jan Bouzek

Četné barevné a černobílé reprodukce doplňují publikaci, která informuje o nejzajímavějších objevech středomořské archeologie. Seznamuje s výzkumy počátků zemědělství na Předním východě, neolitických měst v Anatólii a na... více


Starověký Egypt 80% Starověký Egypt 2006, Carl Nicholas Reeves

Podtitul: Kronika velkých objevů Příběh o tom, jak byl starověký Egypt odhalen světu – velkolepý sled skvělých objevů a oslnivých pokladů. Bohatě ilustrovaná kronika vyzdvihuje vše významné a fascinující, co se od rok... více


Objevy ve světě dávných Slovanů 73% Objevy ve světě dávných Slovanů 1977, Zdeněk Váňa

Z výsledků velkého počtu archeologických výzkumů, prováděných v socialistických zemích, se autor zaměřil především na ty, které osvětlují charakteristické rysy raných slovanských kultur, střední, východní a jižní Evropy.... více


200 let egyptologie: Archeologické vykopávky, slavné objevy a egyptologové 100% 200 let egyptologie: Archeologické vykopávky, slavné objevy a egyptologové 2022, Miroslav Verner

V roce 2022 si světová egyptologie připomíná několik významných výročí. Před sto lety byla v Údolí králů objevena hrobka „zlatého krále“ Tutanchamona. A hlavně – uplynulo 200 let od chvíle, kdy Francouz Champollion rozlu... více


Od Svatého Václava k lovcům mamutů: Hrdinové Eduarda Štorcha očima dnešních archeologů 87% Od Svatého Václava k lovcům mamutů: Hrdinové Eduarda Štorcha očima dnešních archeologů 1998, Václav Matoušek

Autoři přinášejí zajímavý pohled na dílo E. Štorcha očima dnešní vědy. více


Náboženský kult starověkého Izraele pohledem archeologie 90% Náboženský kult starověkého Izraele pohledem archeologie 2022, David Rafael Moulis

Méně tradiční pohled na náboženství starověkého Izraele Náboženství bylo od pradávna nedílnou součástí každodenního života. O tom, jak vypadalo náboženství starých Izraelitů, nám dává představu především Starý zákon, ... více


Byli v Čelákovicích upíři? 80% Byli v Čelákovicích upíři? 2018, Pavlína Mašková

K vydání této popularizační knížky autory inspirovalo množství pozitivních ohlasů na stejnojmennou výstavu v Městském muzeu v Čelákovicích z přelomu let 2016/2017. Brožurka obsahuje upravené a o novinky doplněné texty au... více


Do srdce Asie: 10 let české archeologie ve střední Asii 100% Do srdce Asie: 10 let české archeologie ve střední Asii 2012, kolektiv autorů

Od roku 2002 působí každoročně v jižní části Uzbekistánu poblíž městečka Šerabádu mladý tým archeologů z Univerzity Karlovy v Praze a spolu s uzbeckými badateli pracuje na zaplňování bílých míst na pomyslné historické i ... více


Keltové, Brno a hvězdy / The celts, Brno, and the stars 60% Keltové, Brno a hvězdy / The celts, Brno, and the stars 2021, Jana Čižmářová

Publikace je katalogem k výstavě. Přibližuje etnikum Keltů, výsledky archeologického výzkumu pohřebiště v Brně-Maloměřicích, popisuje nálezy apod. více


Dolnorakouské Podunají v raném středověku 100% Dolnorakouské Podunají v raném středověku 1990, Jarmila Justová

Slovanská archeologie k jeho osídlení v 6.-11. století. více


Po stopách dávného Chórezmu 80% Po stopách dávného Chórezmu 1952, Sergej Pavlovič Tolstov

Archeologické probádání západní části Střední Asie bylo až do Velké říjnové revoluce v začátcích. Teprve sověty umožnily na území kdysi kvetoucí a záhadné říše Chórezmu velkorysé a methodické vykopávky, z nichž nejvýznam... více


Barbarská sídliště 100% Barbarská sídliště 2008, Balázs Komoróczy

Barbarská sídliště : chronologické,ekonomické a historické aspekty jejich vývoje ve světle nových archeologických výzkumů : (Archeologie barbarů 2007). Kniha je věnována různým aspektům vědeckého výzkumu problematiky ... více


Epos o předchůdcích Gilgameše / Den dlouhý 28,5 hodiny 60% Epos o předchůdcích Gilgameše / Den dlouhý 28,5 hodiny 2022, Radomír Tichý

Svazek obsahuje dvě díla, druhé dílo tištěno zvratmo. 1. Epos o předchůdcích Gilgameše: Archeologický kontext expedice Monoxylon III / Radomír Tichý. 149 s. -- 2. Den dlouhý 28,5 hodiny: Nejen lodní deník expedice Mon... více


Nalezená minulost 60% Nalezená minulost 1951, Jan Machoň

Kniha o moravské archeologii, historii starověku a ranného středověku. 96 + obrazová fotopříloha. více