Velká Morava

štítek, 76 knih


Odkryté dejiny (Dávnoveké Slovensko)Odkryté dejiny (Dávnoveké Slovensko)1975, P. Dvořák

Z cyklu novinových článkov, písaných do Nového slova o výsledkoch archeologických výskumov veľkomoravskej Nitry, vznikla po doplnení a prepracovaní rozsiahla publikácia, ketrá textom i obrazom dokumentuje najstaršie nále... více


Velká Morava - Na plátně dějinVelká Morava - Na plátně dějin2004, R. Nový

Obsahuje podrobné dějiny Velké Moravy od roku 670 do roku 961. více


Metodov bojMetodov boj2012, R. Marsina

Tretie a rozšírené vydanie publikácie sa koncentruje na pôsobenie sv. Metoda v rámci byzantskej misie v rokoch 863-885. více


Staré Město - Velehrad : ústředí z doby Velkomoravské říšeStaré Město - Velehrad : ústředí z doby Velkomoravské říše1964, V. Hrubý

Monografická řada, věnovaná historickému pojetí výsledků velkých archeologických výzkumů v Československu. Památky naší minulosti 1 - Staré Město-Velehrad, ústředí z doby Velkomoravské říše. více


Mikulčice. Sídlo a pevnost knížat velkomoravskýchMikulčice. Sídlo a pevnost knížat velkomoravských1975, J. Poulík

Obsahuje popis velkomoravské lokality, vznik, historie, nálezy, půdorysy objektů, více


České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I.České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I.2002, Z. Měřínský

Druhé opravené vydání prvního svazku trilogie, která představuje monumentální historickou syntézu našeho předního specialisty na velkomoravské období a podrobně mapuje dějinný úsek od příchodu Slovanů na naše území přes ... více


Strážce ohněStrážce ohně2012, O. Selucký

Dobrodružný příběh z doby Konstantina a Metoděje. Dobrodružný příběh chlapce Vojmíra se odehrává na pozadí válečných střetů Velkomoravské a Východofranské říše. Na pozvání knížete Rastislava přicházejí soluňští bratři... více


MoravaMorava2003, F. Čapka

První ze svazků, který není zasvěcen současnému státnímu útvaru, ale historickému území, je příznačně věnován Moravě. Přehledných dějin od pravěku po současnost se ujal renomovaný autor, vysokoškolský pedagog z Masarykov... více


Velká Morava a středoevropští SlovanéVelká Morava a středoevropští Slované1964, L. E. Havlík

Práce se opírá o archeologické výzkumy, ale jejím základem jsou písemné prameny. Pojednává jak o vývoji hospodářských, společenských a etnických vztahů, tak i o kultuře středoevropských Slovanů. Především se soustřeďuje ... více


Vojmírova cestaVojmírova cesta2013, O. Selucký

Hodiny Velkomoravské říše odbíjejí jednu z rozhodujících chvil. Biskupa Metoděje s jeho družinou přepadne na hranicích jednotka franských vojáků a odváží je neznámo kam. Kníže Rastislav se dlouho očekávaných zpráv nedočk... více


Postavy Veľkomoravskej históriePostavy Veľkomoravskej histórie2005, M. Kučera

Najúspešnejšia kniha profesora Matúša Kučeru, známeho odborníka na stredoveké dejiny. Kniha príťažlivou, vedecko-populárnou formou sprístupňuje dejiny Veľkomoravskej ríše a postavy jej najvýznamnejších predstaviteľov. Vy... více


Mysliti dějinyMysliti dějiny1999, D. Třeštík

Soubor esejů známého historika, jenž uvažuje o myšlenkové situaci současného světa a o úloze "nové historie" v ní. Podle autora se musíme vzdát primitivní představy, že dějiny jsou totožné s minulostí, a jsou t... více


Od Velké Moravy svítáOd Velké Moravy svítá2010, J. Grobcová

Poetické vyprávění o životě, duchovnu a etice našich slovanských předků. více


Velká MoravaVelká Morava1991, L. Galuška

Dějiny nejstaršího slovanského osídlení Moravy od 6. do 10. stol. vycházejí zejména z archeologických výzkumů. více


Řezenské ortelyŘezenské ortely1984, F. Neužil

Popisuje život knížete Velké Moravy Rostislava. více


1 2 3 4 5 6 >