biblické citáty

štítek, 551 knih


Vnitřní svoboda - síla víry, naděje a láskyVnitřní svoboda - síla víry, naděje a lásky2004, J. Philippe

Tvrzení, z něhož autor, francouzský kněz Jacques Philippe, vychází, je prosté, ale má velký dosah: člověk si získává vnitřní svobodu přesně v té míře, jak v něm sílí víra, naděje a láska. Otec Jacques osvětluje, že působ... více


Duch svatý – pramen životaDuch svatý – pramen života2006, E. Vella

„Mluvit nebo psát o Duchu svatém je vždycky dobrodružství“ říká autor a vysvětluje, proč napsal knihu o Duchu svatém, když si myslí, že mnohem lepší než o něm mluvit, je ho zažívat ve svém životě. Početné zkušenosti z mn... více


Lepší než mé snyLepší než mé sny2009, P. Rinehart

Každé ráno vstupujeme do nového dne se spoustou očekávání, jaký bude nebo by měl být náš život. Paula Rinehartová píše: „Máme v mysli určité představy a ani o tom nevíme – až do chvíle, kdy nám je video našeho života pře... více


... a co o tom říká Bible... a co o tom říká Bible2009, D. Williams

Původní texty vybral Derek Williams Narazili jste na nějaké téma a zajímá Vás, co o tom říká Bible? Tato kniha předkládá nejrůznější biblické texty systemeticky roztříděné podle témat a poskytuje tak ucelený biblic... více


Provokující evangeliaProvokující evangelia2012, A. Pronzato

Od roku 1967, kdy vyšla poprvé, se kniha dočkala v Itálii už třiceti vydání, a přitom neztratila nic na své aktuálnosti. Co jsme to jen s evangeliem udělali? „Světlo se ztlumilo, aby příliš neoslňovalo, sůl pozbyla chuti... více


Vatikánské promluvy (A)Vatikánské promluvy (A)2010, T. Špidlík

Nedělní zamyšlení s Tomášem Špidlíkem. Cyklus A (2010–2011). Oslavy 1150. výročí příchodu slovanských apoštolů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu proběhnou v roce 2013. Naše příprava na jubileum, a papežskou návšt... více


Důvěrně s JežíšemDůvěrně s Ježíšem2009, G. Courtois

Tato kniha se dostává k českému čtenáři již ve třetím vydání. Poskytuje výbornou látku k rozjímání – jako by k nám zde v první osobě promlouval sám Ježíš. Ujišťuje nás o své lásce, povzbuzuje nás, dává nám rady, napomíná... více


EucharistieEucharistie2007, V. Cikrle

Eucharistie je v katolické církvi jádrem jejího života a středem její bohoslužby. Tento obřad má vztah jednak k novozákonnímu líčení poslední večeře Ježíše s jeho učedníky a jednak k Ježíšově smrti na kříži. Svátost euch... více


RůženecRůženec2003, neznámý

Vezměte znovu s důvěrou do rukou růženec a objevte ho v novém světle Písma svatého v harmonii s liturgií a v kontextu každodenního života. Jan Pavel II. (RVM, 43) více


Spiritualita Nového zákona s Henricem PidyartemSpiritualita Nového zákona s Henricem Pidyartem2005, H. Pidyarto

Indonéský autor se v krátkých meditacích zamýšlí nad Novým zákonem jako tématem, které může člověka oslovovat stále znovu. více


O moudrosti s Jaro KřivohlavýmO moudrosti s Jaro Křivohlavým2009, J. Křivohlavý

Co je moudrost a proč ji považujeme za jednu z nejsilnějších stránek člověka, když máme na mnoho věcí často protikladný názor? Do moudrosti patří zvídavost, otevřená mysl, láska k učení, tvořivost i perspektivní myšlení.... více


Miluje mě!Miluje mě!2010, W. Jacobsen

Učit se žít v Otcově lásce / Můžeme důvěřovat Bohu, že nás opravdu miluje? I přes těžké věci, které prožíváme? Probíráte se situacemi jako dítě, které odtrhává lístky kopretiny, abyste přišli na to, za vás Bůh miluje?... více


Apoštol národů svatý PavelApoštol národů svatý Pavel2008, T. Špidlík

Krátké meditace vydané u příležitosti roku Apoštola Pavla. více


Chléb na cestuChléb na cestu2000, H. J. Nouwen

Deník moudrosti a víry. Psaní této ročenky se mi stalo skutečným duchovním dobrodružstvím .Poté, co jsem popsal celý sešit na běžná témata, jsem znenadání zjistil, že píši o Ježíši, ohnisku své víry. Dosud nikdy jsem ... více


Tajemství velikonoční radostiTajemství velikonoční radosti2002, A. Grün

Padesát duchovních inspirací. Velikonoce jsou svátky radosti, které touží přinést lidem světlo a radost do všedního dne. A přesto známe spíše „křížovou cestu“ než „cestu vzkříšení“. Jak ale máme Velikonoce slavit a vy... více


1 2 3 4 5 6 >