Uhry

štítky

72 knih


Spišské tajomstvoSpišské tajomstvo1968, Jožo Nižnánsky

Matej Bel, jeden z najznámejších slovenských geografov svetového mena, na potulkách Uhorskom v súvislosti so Starou Ľubovňou zaznamenal nezvyčajné udalosti, ktoré v roku 1718 vzrušili celý Spiš. Slovenský spisovateľ hist... více


Levočská biela paniLevočská biela pani2006, Mór Jókai

„Hradná pani v bielych šatoch a závoji chráni v čase bojov stredoveké mesto Levoča. Zaľúbi sa však do veliteľa nepriateľských vojsk...“ Krásny historický román odvodený od skutočných udalostí z uhorských čias stavovského... více


Život na šľachtickom dvoreŽivot na šľachtickom dvore2016, Tünde Lengyelová

Odev, strava, domácnosť, hygiena a voľný čas. Po nešťastnej bitke pri Moháči v roku 1526 sa krajina stala vojnovým teritóriom, po ktorom sa preháňali rôzne vojská. Ale aj v týchto ťažkých časoch ľudia túžili po krásny... více
Mýty naše slovenskéMýty naše slovenské2005, * antologie

Krásne a často tragické príbehy o hrdinoch, víťazstvách, porážkach a utrpení našich predkov sú súčasťou každodenného života a napriek svojej fiktívnosti reálne pôsobia na správanie ľudí. Naše mýty rovnako ako mýty ostatn... více


Před bouří 1 - Proti nimPřed bouří 1 - Proti nim1971, Antonín Kolek

Trojdílný historický román moravského prozaika Antonína Kolka nás uvádí do třeskavého ovzduší prvních let sedmnáctého století, která byla pro Evropu ve znamení povstání uherského magnáta Štefana Bočkaje proti centralisti... více


Kronika anonymného notára kráľa Bela (Gesta Hungarorum)Kronika anonymného notára kráľa Bela (Gesta Hungarorum)2000, neznámý, neuveden

Najstaršia uhorská kronika, koncipovaná ako historický román. Rozpráva o príchode starých Maďarov do Karpatskej kotliny a dobytí Veľkej Moravy, za čo sa v 19. storočí dostala do kliatby slovenských národovcov, ktorá pret... více


Dejiny Slovenska I : (do roku 1526)Dejiny Slovenska I : (do roku 1526)1986, Richard Marsina

Dejiny obdobia feudalizmu vyšli v jednom zväzku roku 1961. Celé štvrťstoročie ďalšieho intenzívneho výskumu marxistickej slovenskej historiografie prinieslo množstvo nových poznatkov o dejinách Slovenska aj pre najstarš... více


Legendy stredovekého Slovenska (Ideály stredovekého človeka očami cirkevných spisovateľov)Legendy stredovekého Slovenska (Ideály stredovekého človeka očami cirkevných spisovateľov)1997, Richard Marsina

Originálne stredoveké texty životov svätého Štefana, Imricha, Svorada, Benedikta, Ladislava, svätej Alžbety, Margity a ďalších (po prvý raz v slovenčine) v bohato ilustrovanej knihe poskytujú jedinečný obraz myslenia a v... více


Legendy a kroniky Koruny uherskéLegendy a kroniky Koruny uherské1988, * antologie

Uherské legendy a kroniky náležejí k nejcennějším výtvorům latinského písemnictví v Uhrách 11. až 14. století. V 1. polovině 11. století byla sepsána Knížka mravních naučení krále Štěpána následníku trůnu kralevici Imric... více


Palatín Mikuláš Esterházy: Dvorská spoločnosť a aristokratická každodennosťPalatín Mikuláš Esterházy: Dvorská spoločnosť a aristokratická každodennosť2017, Diana Duchoňová

Predkladaná kniha je prepracovaným a doplneným vydaním vedeckej publikácie Palatín Mikuláš Esterházy a jeho dvor. Spoločnosť, normy, rituály každodennosti. Dvor palatína Mikuláša Esterházyho (1583 - 1645) predstavoval v... více


Krátke dejiny SlovenskaKrátke dejiny Slovenska2003, kolektiv autorů

Krátke dejiny Slovenska sú určené širokému okruhu záujemcov o históriu, ktorí sa neuspokoja s obyčajným opisom udalostí, ale sú ochotní uvažovať o faktoroch minulosti, ktoré ovplyvňujú našu súčasnosť. Publikácia odrá... více


Rozštiepená minulosť: Kapitoly z histórie Slovákov a MaďarovRozštiepená minulosť: Kapitoly z histórie Slovákov a Maďarov2013, József Demmel

Kniha sa novým, nezaujatým zrakom mladých budapeštianskych historikov pozerá na súžitie Slovákov a Maďarov a s neľútostným pohľadom na obe strany hľadá pravdu o konkrétnych udalostiach bez toho, aby plodila ďalšie zbytoč... více


PovstáníPovstání1971, Antonín Kolek

Povstání Štefana Bočkaje v letech 1604 a 1605 je preludiem třicetileté války, prvním dílčím pokusem vyřešit problémy německé nadvlády v Uhrách a ve střední Evropě, které se nahromadily za dlouhá léta vlády císaře Rudolfa... více


Kapitán TenkesKapitán Tenkes1977, Ferenc Örsi

Děj románu se odehrává v Uhrách na počátku 18. století v době Rákocziho povstání proti habsburské nadvládě. více


Tajné dejiny Slovenov a UhorskaTajné dejiny Slovenov a Uhorska2017, Oskár Cvengrosch

Táto objavná a originálna kniha je skutočne výnimočná svojim obsahom a aj poslaním. Prečo? Hlavným prínosom knihy je úplne nový pohľad na našu históriu. Ide o unikátny objav, ktorý zásadným spôsobom mení históriu nášho n... více


1