Uhry

štítky

93 knih


Spišské tajomstvo 87% Spišské tajomstvo 1968, Jožo Nižnánsky

Matej Bel, jeden z najznámejších slovenských geografov svetového mena, na potulkách Uhorskom v súvislosti so Starou Ľubovňou zaznamenal nezvyčajné udalosti, ktoré v roku 1718 vzrušili celý Spiš. Slovenský spisovateľ hist... více


Levočská biela pani 86% Levočská biela pani 2006, Mór Jókai

„Hradná pani v bielych šatoch a závoji chráni v čase bojov stredoveké mesto Levoča. Zaľúbi sa však do veliteľa nepriateľských vojsk...“ Krásny historický román odvodený od skutočných udalostí z uhorských čias stavovského... více


Toulky po stopách císařovny Sisi 88% Toulky po stopách císařovny Sisi 2022, Dagmar Beňaková

KRÁSNÁ, EXTRAVAGANTNÍ A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ VÁŠNIVÁ CESTOVATELKA. TAKOVÁ BYLA SISI. Navštivte oblíbená místa císařovny Alžběty v jejím rodném Bavorsku, kde trávila své dětství. Procestujte i její novou vlast Rakousko, o... více
Život na šľachtickom dvore 91% Život na šľachtickom dvore 2016, Tünde Lengyelová

Odev, strava, domácnosť, hygiena a voľný čas. Po nešťastnej bitke pri Moháči v roku 1526 sa krajina stala vojnovým teritóriom, po ktorom sa preháňali rôzne vojská. Ale aj v týchto ťažkých časoch ľudia túžili po krásny... více


Mýty naše slovenské 76% Mýty naše slovenské 2005, * antologie

Krásne a často tragické príbehy o hrdinoch, víťazstvách, porážkach a utrpení našich predkov sú súčasťou každodenného života a napriek svojej fiktívnosti reálne pôsobia na správanie ľudí. Naše mýty rovnako ako mýty ostatn... více


Rozštiepená minulosť: Kapitoly z histórie Slovákov a Maďarov 70% Rozštiepená minulosť: Kapitoly z histórie Slovákov a Maďarov 2013, József Demmel

Kniha sa novým, nezaujatým zrakom mladých budapeštianskych historikov pozerá na súžitie Slovákov a Maďarov a s neľútostným pohľadom na obe strany hľadá pravdu o konkrétnych udalostiach bez toho, aby plodila ďalšie zbytoč... více


Palatín Mikuláš Esterházy: Dvorská spoločnosť a aristokratická každodennosť 92% Palatín Mikuláš Esterházy: Dvorská spoločnosť a aristokratická každodennosť 2017, Diana Duchoňová

Predkladaná kniha je prepracovaným a doplneným vydaním vedeckej publikácie Palatín Mikuláš Esterházy a jeho dvor. Spoločnosť, normy, rituály každodennosti. Dvor palatína Mikuláša Esterházyho (1583 - 1645) predstavoval v... více


Tajné dejiny Slovenov a Uhorska. Uhri boli Slovania 52% Tajné dejiny Slovenov a Uhorska. Uhri boli Slovania 2017, Oskár Cvengrosch

Táto objavná a originálna kniha je skutočne výnimočná svojim obsahom a aj poslaním. Prečo? Hlavným prínosom knihy je úplne nový pohľad na našu históriu. Ide o unikátny objav, ktorý zásadným spôsobom mení históriu nášho n... více


Kronika anonymného notára kráľa Bela (Gesta Hungarorum) 92% Kronika anonymného notára kráľa Bela (Gesta Hungarorum) 2000, neznámý - neuveden

Najstaršia uhorská kronika, koncipovaná ako historický román. Rozpráva o príchode starých Maďarov do Karpatskej kotliny a dobytí Veľkej Moravy, za čo sa v 19. storočí dostala do kliatby slovenských národovcov, ktorá pret... více


Dejiny Slovenska. I, (do roku 1526) 96% Dejiny Slovenska. I, (do roku 1526) 1986, Július Sopko

Dejiny obdobia feudalizmu vyšli v jednom zväzku roku 1961. Celé štvrťstoročie ďalšieho intenzívneho výskumu marxistickej slovenskej historiografie prinieslo množstvo nových poznatkov o dejinách Slovenska aj pre najstarš... více


Legendy a kroniky Koruny uherské 96% Legendy a kroniky Koruny uherské 1988, * antologie

Uherské legendy a kroniky náležejí k nejcennějším výtvorům latinského písemnictví v Uhrách 11. až 14. století. V 1. polovině 11. století byla sepsána Knížka mravních naučení krále Štěpána následníku trůnu kralevici Imric... více


Legendy stredovekého Slovenska (Ideály stredovekého človeka očami cirkevných spisovateľov) 80% Legendy stredovekého Slovenska (Ideály stredovekého človeka očami cirkevných spisovateľov) 1997, Richard Marsina

Originálne stredoveké texty životov svätého Štefana, Imricha, Svorada, Benedikta, Ladislava, svätej Alžbety, Margity a ďalších (po prvý raz v slovenčine) v bohato ilustrovanej knihe poskytujú jedinečný obraz myslenia a v... více


Krátke dejiny Slovenska 85% Krátke dejiny Slovenska 2003, kolektiv autorů

Krátke dejiny Slovenska sú určené širokému okruhu záujemcov o históriu, ktorí sa neuspokoja s obyčajným opisom udalostí, ale sú ochotní uvažovať o faktoroch minulosti, ktoré ovplyvňujú našu súčasnosť. Publikácia odrá... více


Před bouří 1 - Proti nim 85% Před bouří 1 - Proti nim 1971, Antonín Kolek

Trojdílný historický román moravského prozaika Antonína Kolka nás uvádí do třeskavého ovzduší prvních let sedmnáctého století, která byla pro Evropu ve znamení povstání uherského magnáta Štefana Bočkaje proti centralisti... více


Kapitán Tenkes 73% Kapitán Tenkes 1977, Ferenc Örsi

Děj románu se odehrává v Uhrách na počátku 18. století v době Rákocziho povstání proti habsburské nadvládě. více


Kroniky stredovekého Slovenska (Stredoveké Slovensko očami kráľovských a mestských kronikárov) 93% Kroniky stredovekého Slovenska (Stredoveké Slovensko očami kráľovských a mestských kronikárov) 1995, Július Sopko

Slovenský preklad výberu z latinských kráľovských a nemeckých mestských kroník, ktoré rozprávajú o dejinách Slovenska od pádu Veľkej Moravy do konca stredoveku. Po prvý raz v slovenčine. Reprezentatívne vydanie s farebný... více


Dejiny Uhorska 80% Dejiny Uhorska 2013, kolektiv autorů

K napísaniu knihy inšpirovala autorov nízka znalosť a deformované predstavy v slovenskej verejnosti o dejinách Uhorska. Za cieľ si v prvom rade stanovili rozšíriť úroveň znalostí o tejto problematike a tak prispieť k lep... více


Povstání 87% Povstání 1971, Antonín Kolek

Povstání Štefana Bočkaje v letech 1604 a 1605 je preludiem třicetileté války, prvním dílčím pokusem vyřešit problémy německé nadvlády v Uhrách a ve střední Evropě, které se nahromadily za dlouhá léta vlády císaře Rudolfa... více


Pod krídla havrana 80% Pod krídla havrana 2023, Andrea Paráčová

Láska, boj, vášeň, čary... Jedno prepletené s druhým na pozadí historických reálií. Uhorsko, rok 1467. Kráľ Matej konečne zúčtuje s bratríkmi, mnoho rokov sužujúcimi krajinu. Mladý považský zeman Gašpar Suňog sa do l... více


Maďarsko 70% Maďarsko 2005, Richard Pražák

Profesor hungaristiky na brněnské Masarykově univerzitě sestavil stručný, ale faktograficky nabitý přehled dějin Maďarska od příchodu uherských kmenů do Karpatské kotliny až po současnost. Všímá si i souvislostí s našimi... více


Slovenský ľud po rozpade Veľkomoravskej ríše 80% Slovenský ľud po rozpade Veľkomoravskej ríše 1984, Richard Marsina

Problematike začlenenia Slovenska do uhorského štátu sa venovalo vedecké sympózium usporiadané z príležitosti XVI. zasadania Československo-maďarskej historickej komisie vo Vespríme 15.-16. septembra 1981, a tento zborní... více


Kronika Slovenska 1 90% Kronika Slovenska 1 1998, Dušan Kováč

Prvá celkom pôvodná slovenská Kronika! Prehľad dejín Slovenska a Slovákov od najstarších čias po koniec 19. storočia je dielom našich popredných historikov. Spôsobom spracovania, bohatou obrazovou dokumentáciou i dopl... více


Národopisné a cestopisné obrazy ze Slovenska 70% Národopisné a cestopisné obrazy ze Slovenska 2019, Božena Němcová

Božena Němcová podrobně popisuje Slovensko (a částečně i tehdejší Dolní Uhry), jak ho poznala při svých cestách. V této knize jsou obsaženy všechny texty, které Božena Němcová o Slovensku napsala: 1. Vzpomínky z c... více


František II. Rákoci a jeho Košice 90% František II. Rákoci a jeho Košice 2005, Jozef Duchoň

Dielo František II. Rákoci a jeho Košice približuje jedno z najzaujímavejších historických období našej minulosti, konkrétne posledné stavovské povstanie v Uhorsku a jeho dnes už legendárneho vodcu. Popri základných in... více


Bendegúz, Ďula Kolompoš a Pišta Kurtaforint 90% Bendegúz, Ďula Kolompoš a Pišta Kurtaforint 1983, Ján Chalupka

Donkichotiáda podľa najnovšej módy. V románe Chalupka doplnil a rozpracoval svoju kritiku feudálnych a šovinistických praktík zemianskych a meštianskych vrstiev slovenskej spoločnosti, ich odnárodňovanie a charakterové ... více


Smrt uherské královny 80% Smrt uherské královny 2008, Zdenka Doležalová Modranka

Děj historického románu zachycuje období panování uherského vládce Ondřeje II. Arpáda (13. století) a jeho manželky Gertrudy Meranské, která do Uher povolala templáře, učence, řemeslníky i obchodníky. Zápas o moc v zemi ... více


Bitva u Moháče 80% Bitva u Moháče 1931, Josef František Karas

Bitva u Moháče: román z XVI. věku. více


Cesta z Komárna do banských miest v Uhorsku a odtiaľ do Viedne 100% Cesta z Komárna do banských miest v Uhorsku a odtiaľ do Viedne 1980, Edward Brown

Anglický lekár a prírodovedec Eduard Brown sa vybral na cestu do strednej a južnej Európy s presne určeným cieľom. Prešiel podstatnú časť strednej Európy a zaujímali ho predovšetkým bane a meď, striebro a zlato, banská a... více


Svobodné zednářství 18. století v českých zemích a v Uhrách 80% Svobodné zednářství 18. století v českých zemích a v Uhrách 2011, Martin Javor

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Pre blaho nášho ľudu, všetkých našich kráľovstiev a provincii 80% Pre blaho nášho ľudu, všetkých našich kráľovstiev a provincii 2017, kolektiv autorů

Reformná politika Márie Terézie a jej pokus o modernizáciu Uhorska Panovanie Márie Terézie sa podľa zvolených priorít a rozsahu reforiem zvyčajne delí na dve časti. Prvá sa začína nástupom na trón a končí sa spolu s r... více


Arcibiskupi a biskupi Uhorska: Moc prelátov a jej prejavy v stredoveku 100% Arcibiskupi a biskupi Uhorska: Moc prelátov a jej prejavy v stredoveku 2020, Miroslav Glejtek

Kniha prináša výsledky najnovšieho bádania popredných historikov venujúcich sa výskumu našich stredovekých dejín. Autori sa zamerali na rôznorodé témy súvisiace s pôsobením najvyšších cirkevných autorít – arcibiskupov a ... více


Turci před Vídní v roce 1683 100% Turci před Vídní v roce 1683 1909, Josef Zaruba

Histografia - Kus rakouskych dejin dle ruznych pramenu. V dejinach vojenskych udalosti i novejsiho casu neni druheho pripadu takove dulezitosti, jako byla obrana Vidne v roce 1683, jako bylo premozeni turecke moci, kt... více


Sedliacke povstanie na východnom Slovensku roku 1831. Diel prvý, Dejiny 80% Sedliacke povstanie na východnom Slovensku roku 1831. Diel prvý, Dejiny 1953, Daniel Rapant

Prof. D. Rapant vo svojom dnes už klasickom diele Sedliacke povstanie na východnom Slovensku v roku 1831 (vydané v troch dieloch: prvý diel venovaný histórii, druhý a tretí diel venovaný dokumentom) prezentuje jednak prí... více


Putování po Slovensku I. 80% Putování po Slovensku I. 1929, Božena Němcová

První díl cestopisných záznamů Boženy Němcové po Slovensku (Horních, ale i částečně Dolních Uhrách). více


Človek raného novoveku % Človek raného novoveku 2022, Diana Duchoňová

Predmetom publikácie sú sociálne a kultúrne dejiny v období 16. až 18. storočia prostredníctvom perspektívy individuálnych aktérov. Ide o obdobie, ktoré bolo vzhľadom na okolnosti spojené s vojnou s Osmanskou ríšou, ako ... více


Samuel Mikovíni 1700-1750 - Život a dielo 0% Samuel Mikovíni 1700-1750 - Život a dielo 1958, Ján Purgina

Obsiahla monografia o Samuelovi Mikovínym, jednom z najschopnejších zememeračov a kartografov 18. storočia v Uhorsku, s množstvom máp a príloh. více


Ideálny obraz národa 0% Ideálny obraz národa 2016, Rastislav Molda

Stereotypizácia uhorských národností v slovenskej cestopisnej a národopisnej literatúre 19. storočia Monografia prináša odpovede na viacero z dodnes nezodpovedaných otázok z oblastí formovania moderného slovenského n... více


Pedagogické dielo Samuela Tešedíka 0% Pedagogické dielo Samuela Tešedíka 1959, Ľudovít Bakoš

Publikácia osvetľuje život a dielo významného slovenského pedagóga osvietenej doby Samuela Tešedíka, ktorý vedený ušľachtilými myšlienkami osvietenstva sa usiloval povzniesť ubiedený ľud vzdelanosťou na vyššiu mravnú a h... více


Pramene k vojenským dejinám Slovenska. I./3, 1387-1526 0% Pramene k vojenským dejinám Slovenska. I./3, 1387-1526 2013, Vladimír Segeš

Tretí zväzok pramennej edície Vojenského historického ústavu prináša 76 chronologicky radených dokumentov z obdobia neskorého stredoveku od začiatku vlády Žigmunda Luxemburského po bitku pri Moháči v roku 1526. Okrem leg... více


Pod zástavou kurucov (Protihabsburské povstania v Uhorsku v r. 1670 - 1711) 0% Pod zástavou kurucov (Protihabsburské povstania v Uhorsku v r. 1670 - 1711) 2015, Peter Kónya

Kniha je určená predovšetkým študentom slovenských univerzít odboru história, archívnictvo a učiteľstvo dejepisu, ako doplnková študijná literatúra pre predmety slovenské dejiny raného novoveku a iné povinne voliteľné a ... více