teologie

štítek, 437 knih


Znamení odkazující k nebi

Znamení odkazující k nebi

2009, J. Heller

První svazek nové edice přináší záznam rozhovorů s profesorem Janem Hellerem vysílaných v letech 2003 až 2006. Představují bohatou životní i odbornou „sklizeň“ tohoto našeho známého biblisty a starozákoníka. Profesor Hel... více


Evanjelium, ako mi bolo odhalené 1

Evanjelium, ako mi bolo odhalené 1

2008, M. Valtorta

MÁRIA VALTORTA sa narodila 14. marca 1897 v talianskom meste Caserta. V detstve mala bližšie k svojmu otcovi, pretože matka k nej bola vo výchove bezohľadná a krutá. Štúdium zavŕšila na prestížnom kolégiu v Monze, kde ak... více


Ruská idea – Jiný pohled na člověka

Ruská idea – Jiný pohled na člověka

1996, T. Špidlík

V této obsáhlé studii se nám otevírá jiný, nový pohled na spiritualitu ruských myslitelů. Vydání první více


Slovník křesťanských mystiků

Slovník křesťanských mystiků

2012, k. autorů

Slovník křesťanských mystiků je rozsáhlou a ucelenou encyklopedií osobností křesťanské spirituality a mystiky. Zachyceno je tu nejen zrození křesťanské mystiky v biblické a patristické epoše, středověké a raně novověké v... více


Spiritualita křesťanského Východu

Spiritualita křesťanského Východu

1983, T. Špidlík

Systematická příručka. více


Žena a spása světa

Žena a spása světa

2011, P. N. Evdokimov

Pavel Evdokimov načrtává nejhlubšího určení ženy. Pozitivní výsledky vědeckých výzkumů antropologie, psychologie apod. zasazuje do pojmů křesťanské tradice. Muž a žena byli stvořeni pro vzájemné sdílení a Bůh k nim od po... více


Sloup a opora pravdy

Sloup a opora pravdy

2003, P. A. Florenskij

Jedno z nejznamenitějších náboženských děl v intelektuálním ruském prostředí, jak po stránce spekulativní - teologicky či filosoficky - tak i ve smyslu osobního svědectví, ve formě dopisů. Grandiozní eseje jsou záměrně p... více


Obtížné oddíly Předních proroků

Obtížné oddíly Předních proroků

2014, J. Heller

Obtížné oddíly Předních proroků navazují na úspěšný titul Obtížné oddíly Knih Mojžíšových. Už v přípravě tohoto prvního svazku plánoval profesor Jan Heller, že po výkladech oddílů z knih Mojžíšových budou následovat dalš... více


Evanjelium, ako mi bolo odhalené 2

Evanjelium, ako mi bolo odhalené 2

2008, M. Valtorta

Druhý diel pojednáva o prvom roku Ježišovho verejného života, pričom na konci knihy prechádza už do druhého roku. Približuje charaktery prvých apoštolov, ich spoločné cesty, evanjelizácie, zázraky, uzdravenia, ale aj mno... více


Evanjelium, ako mi bolo odhalené 3

Evanjelium, ako mi bolo odhalené 3

2009, M. Valtorta

Mária Valtorta nám v treťom diele približuje druhý rok Ježišovho verejného účinkovania. Pán si vyvolil dvanástich apoštolov. Im aj nám približuje blahoslavenstvá i mnohé podobenstvá. Počas prvej spoločnej Veľkej noci Pán... více


Mistr Eckhart. Slovo věčnosti

Mistr Eckhart. Slovo věčnosti

2011, J. Bradáč

Kniha se věnuje tématu oproštění u Mistra Eckharta, středověkého teologa, a kazatele, „otce německé mystiky“, který ve svém díle jedinečným způsobem spojuje středověkou teologickou tradici s hlubokou spirituální zkušenos... více


Cesty pastorace v pluralitní společnosti

Cesty pastorace v pluralitní společnosti

2006, A. Opatrný

Jednou z význačných charakteristik dnešní středoevropské společnosti je její mnohostranná pluralita v názorech, postojích, vyznáních i preferencích. V této společnosti žije křesťanství a děje se v ní pastorace. Tato knih... více


Nalezli jsme milosrdenství

Nalezli jsme milosrdenství

2010, C. Schönborn

V tomto svazku rozebírá kardinál Schönborn poselství Boží slitovnosti v Písmu a v životě církve se zaměřením na naši dobu. Navazuje při tom na impuls papeže Jana Pavla II. spojený s osobou sestry Faustyny Kowalské a její... více


Apoštol národů svatý Pavel

Apoštol národů svatý Pavel

2008, T. Špidlík

Krátké meditace vydané u příležitosti roku Apoštola Pavla. více


Slovo Boží a slovo lidské

Slovo Boží a slovo lidské

2007, G. I. Vlková

Všeobecný úvod do Písma svatého. Úvod do studia biblistiky určený nejen studentům teologie, ale i široké veřejnosti. více


1 2 3 4 5 6 >