ikonografie

štítky

37 knih


Slovník biblické ikonografieSlovník biblické ikonografie2006, Jan Royt

S náměty Starého a Nového zákona se setkáváme ve všech sférách lidské kultury. Jejich význam dnes širší veřejnosti mnohdy uniká. Slovník biblické ikonografie si klade za cíl napomoci k identifikaci a porozumění především... více


Ikona - obraz NeviditelnéhoIkona - obraz Neviditelného2012, Egon Sendler

Bohatě ilustrovaná publikace proslulého znalce teologie ikon a odborníka v technice jejich malby je nezbytným pramenem jak pro uvedení do tradice křesťanských východních škol, tak syntézou pro odborníky. Podrobný a syste... více


Slovník symbolůSlovník symbolů1998, Jan Royt

Podtitul: Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii Kosmická tělesa, symbolika čísel, alegorie ročních období, kameny a drahokamy, flóra, fauna, bájní lidé, zvířata a rostliny. Základem publikace se staly člá... více
Ninfa modernaNinfa moderna2009, Georges Didi-Huberman

Teprve podruhé se českému čtenáři v ucelenější podobě představuje myšlení Georgese Didi-Hubermana, filozofa, historika umění a teoretika obrazu působícího na École des Hautes études en sciences sociales v Paříži, iniciát... více


O pokladu v srdci EvropyO pokladu v srdci Evropy2011, Zdeněk Neubauer

Podtitul: Jedna z cest k duchovnímu bohatství obrazů Vyšebrodského oltáře Jak se naučit opět vidět poselství duchovních obrazů. Výklad filosofa a biologa Zdeňka Neubauera směřuje především k osvojení symbolické řeč... více


Emauzský cyklus. Ikonografie středověkých nástěnných maleb v ambitu kláštera Na SlovanechEmauzský cyklus. Ikonografie středověkých nástěnných maleb v ambitu kláštera Na Slovanech2012, Kateřina Kubínová

V ambitu pražského benediktinského kláštera Na Slovanech zvaného též Emauzy se zachoval rozsáhlý cyklus nástěnných maleb z doby Karla IV. Tyto malby, ač značně poničené, jsou pozoruhodné jak svým rozsahem a vysokou uměle... více


Svatý Václav – Na památku 1100. výročí narozeníSvatý Václav – Na památku 1100. výročí narození2010, Petr Kubín

Svatý kníže Václav (kol. 908–935) je hlavním patronem českého národa. Byl vnukem prvního křesťanského knížete Bořivoje a jeho manželky sv. Ludmily. Do českých dějin se trvale zapsal jako stavitel rotundy sv. Víta na Praž... více


Sarkofág otce Tomáše ŠpidlíkaSarkofág otce Tomáše Špidlíka2011, Marko Ivan Rupnik

Kardinál Tomáš Špidlík, uložený ve velehradské bazilice, spočívá v sarkofágu, na němž mozaiková výzdoba Marka Rupnika, světově uznávaného umělce, vyjadřuje celoživotní poslání tohoto „velkého Čecha“. Výklad ikonografický... více


Úvod do křesťanské ikonografieÚvod do křesťanské ikonografie2006, Daniela Rywiková

Publikace je rozdělena do dvou částí. První se věnuje metodickému a teoretickému úvodu s praktickou ukázkou metodického postupu ikonograficko-ikonologické analýzy konkrétního výtvarného díla. Další kapitoly pak představu... více


Zahrada mariánskáZahrada mariánská2000, Jan Royt

Doprovodná publikace k výstavě v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách v roce 2000. Obsahuje ikonografii Panny Marie a mariánskou úctu v průběhu věků. více


Ikona KristaIkona Krista2002, Christoph Schönborn

Autor sleduje duchovní a teologická východiska ikonopiseckého umění - učení o Božím vtělení. Ch. Schönborn popisuje okolnosti vývoje teologie v obrazu Krista od Nikajského sněmu v roce 324 až po ikonoborecké spory 7. - 8... více


Světlo ikonSvětlo ikon1997, Jiří Novotný

V této knížce nás autor - znalec prostředí křesťanského Východu - provází mystickým světem ikon. Známe skutečnou krásu a duchovní rozměr těchto ikon? Tato kniha nám otevírá dveře do chrámu jejich tajemství.... více


Tajomstvá Krista. Ikony veľkých Pánových sviatkovTajomstvá Krista. Ikony veľkých Pánových sviatkov2008, Egon Sendler

Medzinárodne uznávaný popredný odborník na byzantskú ikonografiu sleduje premietanie výjavov z Kristovho života do obrazu - ikony. Fascinácia z tváre Krista si podmaňuje všetky pokusy o jej zobrazenie. více


Modlitba s ikonamiModlitba s ikonami2013, Henri J. M. Nouwen

Holandský kňaz a duchovný autor Henri M. N. Nouwen približuje svoju skúsenosť modlitby s ikonami na príklade štyroch slávnych ruských ikon – ikony Najsvätejšej Trojice, ikony Vladimírskej Panny Márie, ikony Spasiteľa zo ... více


Poslové nebesPoslové nebes2001, Jan Royt

Doprovodná kniha k výstavě o andělech ve výtvarném umění od středověku do 20. století v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách, která probíhala od května do října 2001. více


1