ikonografie

štítky

44 knih


Slovník biblické ikonografie 91% Slovník biblické ikonografie 2006, Jan Royt

S náměty Starého a Nového zákona se setkáváme ve všech sférách lidské kultury. Jejich význam dnes širší veřejnosti mnohdy uniká. Slovník biblické ikonografie si klade za cíl napomoci k identifikaci a porozumění především... více


Fenomén italský western: Sociokulturní charakteristiky jednoho žánru 83% Fenomén italský western: Sociokulturní charakteristiky jednoho žánru 2021, Jan Švábenický

Italský western, jemuž je věnována tato kniha, představuje nejen jeden z nejpopulárnějších žánrů italské kinematografie, ale i komplexní sociokulturní fenomén, který rezonuje v širokém mezinárodním kontextu. Autor se ho ... více


Ninfa moderna 96% Ninfa moderna 2009, Georges Didi-Huberman

Teprve podruhé se českému čtenáři v ucelenější podobě představuje myšlení Georgese Didi-Hubermana, filozofa, historika umění a teoretika obrazu působícího na École des Hautes études en sciences sociales v Paříži, iniciát... více
Slovník symbolů 100% Slovník symbolů 1998, Jan Royt

Podtitul: Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii Kosmická tělesa, symbolika čísel, alegorie ročních období, kameny a drahokamy, flóra, fauna, bájní lidé, zvířata a rostliny. Základem publikace se staly člá... více


Ikona - obraz Neviditelného 90% Ikona - obraz Neviditelného 2012, Egon Sendler

Bohatě ilustrovaná publikace proslulého znalce teologie ikon a odborníka v technice jejich malby je nezbytným pramenem jak pro uvedení do tradice křesťanských východních škol, tak syntézou pro odborníky. Podrobný a syste... více


O pokladu v srdci Evropy 88% O pokladu v srdci Evropy 2011, Zdeněk Neubauer

Podtitul: Jedna z cest k duchovnímu bohatství obrazů Vyšebrodského oltáře Jak se naučit opět vidět poselství duchovních obrazů. Výklad filosofa a biologa Zdeňka Neubauera směřuje především k osvojení symbolické řeč... více


Sarkofág otce Tomáše Špidlíka 100% Sarkofág otce Tomáše Špidlíka 2011, Marko Ivan Rupnik

Kardinál Tomáš Špidlík, uložený ve velehradské bazilice, spočívá v sarkofágu, na němž mozaiková výzdoba Marka Rupnika, světově uznávaného umělce, vyjadřuje celoživotní poslání tohoto „velkého Čecha“. Výklad ikonografický... více


Emauzský cyklus. Ikonografie středověkých nástěnných maleb v ambitu kláštera Na Slovanech 87% Emauzský cyklus. Ikonografie středověkých nástěnných maleb v ambitu kláštera Na Slovanech 2012, Kateřina Kubínová

V ambitu pražského benediktinského kláštera Na Slovanech zvaného též Emauzy se zachoval rozsáhlý cyklus nástěnných maleb z doby Karla IV. Tyto malby, ač značně poničené, jsou pozoruhodné jak svým rozsahem a vysokou uměle... více


Zahrada mariánská 93% Zahrada mariánská 2000, Jan Royt

Doprovodná publikace k výstavě v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách v roce 2000. Obsahuje ikonografii Panny Marie a mariánskou úctu v průběhu věků. více


Teorie obrazu v raném křesťanství? 93% Teorie obrazu v raném křesťanství? 2020, Chiara Bordino

V prvních stoletích našeho letopočtu se pohanská kultura Řím­ské říše setkává s novým rodícím se křesťanským náboženstvím, jež se stane kulturním hybatelem Evropy. Římská říše je v této době doslova prosycena obrazy, avš... více


Úvod do křesťanské ikonografie 80% Úvod do křesťanské ikonografie 2006, Daniela Rywiková

Publikace je rozdělena do dvou částí. První se věnuje metodickému a teoretickému úvodu s praktickou ukázkou metodického postupu ikonograficko-ikonologické analýzy konkrétního výtvarného díla. Další kapitoly pak představu... více


Archanděl Michael - Dynamický obhájce života 100% Archanděl Michael - Dynamický obhájce života 2009, Michal Altrichter

Vhled do života andělů. Sborník sleduje osobnost svatého archanděla Michaela, a to z oborově různorodých pohledů. Obsahuje historické, biblické, spirituální, i umělecké příspěvky, v nichž jsou zohledněna nejnovější so... více


Svatý Václav – Na památku 1100. výročí narození 100% Svatý Václav – Na památku 1100. výročí narození 2010, Petr Kubín

Svatý kníže Václav (kol. 908–935) je hlavním patronem českého národa. Byl vnukem prvního křesťanského knížete Bořivoje a jeho manželky sv. Ludmily. Do českých dějin se trvale zapsal jako stavitel rotundy sv. Víta na Praž... více


Ikona Krista 100% Ikona Krista 2002, Christoph Schönborn

Autor sleduje duchovní a teologická východiska ikonopiseckého umění - učení o Božím vtělení. Ch. Schönborn popisuje okolnosti vývoje teologie v obrazu Krista od Nikajského sněmu v roce 324 až po ikonoborecké spory 7. - 8... více


Poslové nebes 100% Poslové nebes 2001, Jan Royt

Doprovodná kniha k výstavě o andělech ve výtvarném umění od středověku do 20. století v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách, která probíhala od května do října 2001. více


Byzantský zápas o ikonu: K problematike východoeurópskeho symbolizmu 100% Byzantský zápas o ikonu: K problematike východoeurópskeho symbolizmu 2016, Alexander Avenarius

Ústrednou témou tejto knihy sú zápasy a spory o ikonu, ktoré sa odohrávajú v patristickom, byzantskom a postbyzantskom období až do polovice 17. storočia. Ohlasy týchto sporov je však možné sledovať ešte i potom, v ruske... více


Světlo ikon 100% Světlo ikon 1997, Jiří Novotný

V této knížce nás autor - znalec prostředí křesťanského Východu - provází mystickým světem ikon. Známe skutečnou krásu a duchovní rozměr těchto ikon? Tato kniha nám otevírá dveře do chrámu jejich tajemství. více


Tajomstvá Krista. Ikony veľkých Pánových sviatkov 100% Tajomstvá Krista. Ikony veľkých Pánových sviatkov 2008, Egon Sendler

Medzinárodne uznávaný popredný odborník na byzantskú ikonografiu sleduje premietanie výjavov z Kristovho života do obrazu - ikony. Fascinácia z tváre Krista si podmaňuje všetky pokusy o jej zobrazenie. více


Svět Andreje Rubleva 100% Svět Andreje Rubleva 1981, Viktor Nikitič Lazarev

Sovětský historik umění osvětluje v monografii na pozadí dobové historie tvorbu a život ruského středověkého malíře ikon a fresek (asi 1370–1430), shromažďuje ohlasy o něm a provází jeho dílem. České vydání je proti rusk... více


Podoby Bedřicha Smetany: Jak Smetanu viděly generace umělců 19. a 20. století? 80% Podoby Bedřicha Smetany: Jak Smetanu viděly generace umělců 19. a 20. století? 2004, Marie Klimešová-Judlová

Publikace dokumentuje a popisuje exponáty, které představují jak reálnou, fotograficky zachycenou skladatelovu podobu, tak i mnohá její umělecká ztvárnění. Ta jsou dílem několika generací českých umělců 19. a 20. století... více