svatá Anežka Česká, cca 1211–1282

štítky

25 knih


Anežka Česká: Cesta lásky a víry hrdé Přemyslovny 79% Anežka Česká: Cesta lásky a víry hrdé Přemyslovny 2014, Hana Parkánová-Whitton

Anežka Přemyslovna a Jindřich, syn císaře Fridricha II., v sobě našli zalíbení. Vše nasvědčuje tomu, že jejich štěstí nic nestojí v cestě. Jenže zatímco Anežka se připravuje na roli královny, Jindřich podlehne kouzlu Mar... více


V erbu lvice 85% V erbu lvice 2015, Alena Vrbová

Historický román o ušlechtilé paní Zdislavě z Křižanova, manželce Václavova bojovníka a diplomata Havla z Lemberka, o níž legendy hovoří jako o milosrdné ženě nadané léčitelskými schopnostmi, která svůj život zasvětila n... více


Tajemství 76% Tajemství 2021, Tereza Dobiášová

Co vedlo vzdělanou dívku plnou života, dceru českého krále Přemysla Otakara I., o jejíž ruku žádal sám císař, k rozhodnutí vzdát se světské moci, tělesné lásky a stát se jeptiškou? Příběh, který Tajemství vypráví, stojí ... více
Dítě z Apulie 81% Dítě z Apulie 2011, Ludmila Vaňková

Nový historický román zachycuje významné události v českých zemích i Evropě za císaře Fridricha II., nazývaného Dítě z Apulie. Při budování své středomořské říše měl za Alpami silného a věrného spojence v českém králi Př... více


Dcera královská: svatá Anežka Česká 84% Dcera královská: svatá Anežka Česká 2008, František Křelina

Historický román psaný za druhé světové války poukazuje na neobyčejný život jedné ze slavných postav českých dějin, Anežky Přemyslovny. V dobách mocenských bojů, intrik a násilnictví vyrostla z rodu Přemyslovců neobyčej... více


Světice Anežka Přemyslovna 70% Světice Anežka Přemyslovna 1988, Jaroslav Václav Polc

Autor představuje Anežku Přemyslovnu slovy jejich současníků. více


Svatá Anežka Česká - Život a legenda 88% Svatá Anežka Česká - Život a legenda 2015, Helena Soukupová

Nový životopis přemyslovské princezny a zakladatelky kláštera Na Františku. Ve své komplexní monografii o historii Anežského kláštera, vydané ve druhém přepracovaném vydání ve Vyšehradu v roce 2011, doc. H... více


Anežský klášter v Praze 95% Anežský klášter v Praze 2011, Helena Soukupová

Klášter založila členka královské dynastie Přemyslovců sv. Anežka (1211–1282), řadící se k velkým duchovním osobnostem Evropy. Autorka knihy se v deseti kapitolách postupně zabývá osobou zakladatelky, vznikem a vývojem f... více


Křížová cesta se sv. Anežkou českou 67% Křížová cesta se sv. Anežkou českou 2011, Jaroslav Ptáček

Modlitba křížové cesty, doplněná ilustracemi Zdirada Čecha. více


Blahoslavená Anežka Česká 90% Blahoslavená Anežka Česká 1989, Bohumil Svoboda

Sborník ke svatořečení. O svatořečení Anežky se snaží, neúspěšně, již Jan Lucemburský (viz Jan Lucemburský Slepý), poté jeho syn Karel IV. (viz Karel IV. Lucemburský) a později pak např. Leopold II. Habsburský – teprve p... více


Blahoslavená Anežka Česká 100% Blahoslavená Anežka Česká 1974, Josef Beran

Během svých návštěv Říma na jaře 1947 a v listopadu 1948 jednal mons. Josef Beran jako nově jmenovaný pražský arcibiskup s tehdejší kongregací obřadů o možnosti svatořečení bl. Anežky České. Bylo mu tehdy mimo jiné řečen... více


Svatá Anežka Česká – princezna a řeholnice 100% Svatá Anežka Česká – princezna a řeholnice 2011, Zdeněk Petráň

Jedinečná publikace vychází k 800. výročí narození svaté Anežky Přemyslovny, které připadlo na rok 2011. Jedná se o „katalog“ k výstavě „Svatá Anežka Česká – princezna a řeholnice“, kterou pořádalo Arcibiskupství pražské... více


Františkánské prameny II 100% Františkánské prameny II 1994, Klára z Assisi

Druhá část spisů věnovaných františkánské tradici. Obsahuje: františkánské kroniky a svědectví; zlatá slova bratra Jiljího; buly papežů z let 1218-1254; sv. Kláry spisy a životopisné prameny; legenda sv. Anežky České více


Novéna ke svaté Anežce České 100% Novéna ke svaté Anežce České 2011, Jaroslav Ptáček

Novéna ke sv. Anežce České u příležitosti výročí jejího narození. více


Svatá Anežka Česká 0% Svatá Anežka Česká 2011, Martin Damian

Podtitul: Omalovánky s vyprávěním Příběh královské dcery, která se rozhodla pro život v chudobě. Tak jako sv. František a "její kamarádka" sv. Klára i ona se dala do služby nemocným a chudým. V roce 2011 si připomínám... více


Církev, žena a společnost ve středověku. Sv. Anežka Česká a její doba 0% Církev, žena a společnost ve středověku. Sv. Anežka Česká a její doba 2010, kolektiv autorů

Sborník příspěvků z konference uspořádané v Hradci Králové dne 10.11.2009 Biskupstvím královéhradeckým – Diecézním teologickým institutem ve spolupráci s Kabinetem regionálních církevních dějin při katedře pomocných věd ... více


Blahoslavená Anežka Česká, dcera českého krále Přemysla Prvního 0% Blahoslavená Anežka Česká, dcera českého krále Přemysla Prvního 1929, Běla Dlouhá - Pečínková

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Ohlédnutí za Rokem svaté Anežky 0% Ohlédnutí za Rokem svaté Anežky 2013, kolektiv autorů

Ohlédnutí za Rokem svaté Anežky 2011–2012: přehled a reflexe událostí. Anežské jubileum ukázalo a jasně dokumentovalo celou řadu důležitých věcí. Poznali jsme, že církev v naší zemi přes své velké dějinné osobnosti s... více


Svatá Anežka Česká a velké ženy její doby 0% Svatá Anežka Česká a velké ženy její doby 2013, kolektiv autorů

Kniha přináší řadu studií od českých i zahraničních renomovaných autorů, kteří mapují duchovní a kulturní odkaz sv. Anežky. Pozornost je věnována příbuzenským a dynastickým vztahům panovnických rodů střední Evropy, které... více


Legenda Blahoslavené Anežky a čtyři listy sv. Kláry 0% Legenda Blahoslavené Anežky a čtyři listy sv. Kláry 1932, Jan Kapistrán Vyskočil

Kritický rozbor textový i věcný legendy a čtyř listů s nejstarším (původním) textem milánského rukopisu více


Svatá Anežka Česká 0% Svatá Anežka Česká 2001, Vlastimil Kybal

Život svaté Anežky České na pozadí historických událostí 13. století. Kniha je podrobným životopisem svaté Anežky České. Popisuje její život od dětství až do smrti. Anežčin osud je zároveň zasazen do kontextu doby 13... více


O svaté Anežce Přemyslovně a o Listopadu 1989 0% O svaté Anežce Přemyslovně a o Listopadu 1989 2017, Martina Špinková

Máte chuť se zamyslet nad tím, v jakém světě Anežka žila, kreslit ho a zamyslet se, v čem byl jiný a v čem stejný jako náš? Chcete zblízka nahlédnout do života princezny a řeholnice, statečné paní a patronky naší země? V... více


Život blahoslavené Anežky České % Život blahoslavené Anežky České 1894, Antonín Rejzek

Popis knihy není zatím k dispozici. více