stát a církev

štítky

129 knih


Ďábel na řetězu 84% Ďábel na řetězu 2013, Otomar Dvořák

Muž, nad jehož utajeným zrozením visí krvavá kletba, se po celý život snaží vymanit z moci ďábla. Stává se poustevníkem a mnichem, hledá v sobě sílu, aby démona pekel zkrotil a pokořil, aby zlo proměnil v dobro. Přijímá ... více


Bůh a stát 76% Bůh a stát 2015, Michail Alexandrovič Bakunin

Michail Bakunin, ruský filozof, revolucionář a anarchista, představil ve svém nejznámějším textu nazvaném Bůh a stát výklad společenského vývoje, podle nějž člověk překonává stadium zvířete a božského otroctví díky své s... více


Nebeský muž 91% Nebeský muž 2005, Paul Hattaway

Pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna / Kniha Nebeský muž je silně dramatický příběh, který popisuje, jak Bůh uchopil mladého, hladovějícího chlapce z chudé vesnice v provincii Henan a použil si j... více
V nepřátelském táboře 83% V nepřátelském táboře 1991, Josef Korbel

"Kniha vypráví otřesný a pravdivý životní příběh autora, důstojníka Armády spásy, který byl ve svém domově v Brně zatčen komunistickou Státní bezpečností a odsouzen k dvanácti letům vězení jako "člověk nebezpečný svým si... více


Ne vším jsem byl rád – Vlastní životopis 96% Ne vším jsem byl rád – Vlastní životopis 2001, Václav Vaško

Vlastní životopis a současně svědectví, které mapuje naše moderní dějiny. Autorovy osudy totiž v mnohém připomínají cesty, kterými se po druhé světové válce ubírala celá naše společnost. více


Opat chuligán aneb Dobré dílo Anastáze Opaska 91% Opat chuligán aneb Dobré dílo Anastáze Opaska 2005, Monika Elšíková

Anastáz Opasek, arciopat benediktinského kláštera v Břevnově, pohledem spisovatelky a režisérky Moniky Elšíkové, která měla možnost být Anastázi Opaskovi v posledních letech jeho života nablízku. Kniha vznikla ještě za ž... více


Patent zvaný toleranční 76% Patent zvaný toleranční 2013, Eva Melmuková

K 230. výročí vyhlášení Tolerančního patentu vychází druhé doplněné vydání knihy Patent zvaný toleranční od přední české odbornice na toto historické období. Nové vydání je rozšířeno o nové paralely a úvahy autorky, kter... více


Mnich v zajetí islamistů 94% Mnich v zajetí islamistů 2019, Jacques Mourad

Poutavé svědectví otce Jacquese Mourada, který prožil téměř pět měsíců v zajetí islamistů, si našlo své čtenáře po celém světě. Pravdivý životní příběh, ve kterém víra vítězí nad násilím, naděje nad nespravedlivostí a mi... více


Cesta do Čech 84% Cesta do Čech 1977, Fynes Moryson

Kniha čerpá z autorovy cesty z Anglie do Čech a je obrazem vztahu mladého muže renesanční doby k Čechám a Moravě. Z angl. orig. vybral a přeložil Alois Bejblík; verše J. Taylora přeložil G. Francl a A. Bejblík . Dosl... více


Frankové, Římané, feudalismus a nauka 100% Frankové, Římané, feudalismus a nauka 2017, Joannis Savvas Romanidis

Pozdně antická evropská civilizace 4.–5. století stála na rozcestí. Starý Řím padl, nový, tj. Konstantinopol, se postupně ujal vlády. Západ Evropy byl zaplaven barbary, kteří s nevzdělaností sobě vlastní začali podrývat ... více


Dům na skále 3 96% Dům na skále 3 2008, Václav Vaško

Podtitul: Církev vězněná 1950 - 1960. Třetí díl tetralogie Dům na skále soustřeďuje svou pozornost na procesy v 50. letech a je výmluvným svědectvím o životě za mřížemi těch, kteří se za nimi ocitli z ideových důvodů.... více


Imperium et sacerdotium - Říšská církev na přelomu prvního a druhého tisíciletí 100% Imperium et sacerdotium - Říšská církev na přelomu prvního a druhého tisíciletí 2011, Drahomír Suchánek

Vztahy královské moci a říšské církve představovaly na přelomu 10. a 11. století fenomén, který významně ovlivňoval vývoj Římsko-německé říše. Otonská dynastie svojí podporou církevních institucí upevnila vlastní postave... více


Dům na skále 2 96% Dům na skále 2 2007, Václav Vaško

Podtitul: Církev bojující 1950 - květen 1960. Druhý díl publikace Dům na skále – který nese podtitul Církev bojující, 1950 – květen 1960 – pojednává o snahách komunistického režimu podrobit si církev násilím: o vraždě... více


Dům na skále 1 100% Dům na skále 1 2004, Václav Vaško

Podtitul: Církev zkoušená 1945 - začátek 1950. Autor mluví o období zápasu církve se státním aparátem v letech 1945-1950. Podrobně informuje o církvi v době velké zkoušky, o době, která byla určující pro všechna dalš... více


Obracení Čech na víru aneb Rekatolizace po dobrém a po zlém 80% Obracení Čech na víru aneb Rekatolizace po dobrém a po zlém 2011, Howard Louthan

Při pohledu na náboženské poměry v Evropě sedmnáctého století by vnímavý pozorovatel našel jen málo oblastí, kde události nabraly tak dramatický spád jako v českých zemích. Jestliže před třicetiletou válkou většina obyva... více


Fenomén Vatikán 76% Fenomén Vatikán 2004, František Xaver Halas

Idea, dějiny a současnost papežství - Diplomacie Svatého stolce - České země a Vatikán. Základní témata knihy formulují její podtituly – idea, dějiny a současnost papežství – diplomacie Svatého stolce – České země a V... více


Fotiovo schizma 88% Fotiovo schizma 2008, František Dvorník

Historie a legenda. Studie předního českého byzantologa, s teologickým doporučením Y. Congara, odhaluje životní drama a rehabilituje odkaz jednoho z nejvzdělanějších mužů Východu. více


Karel Herbst – Rozhovor s pražským světícím biskupem 100% Karel Herbst – Rozhovor s pražským světícím biskupem 2008, Karel Herbst

Rozhovor s pražským světícím biskupem. Salesiánský biskup Karel Herbst působil jako kaplan v Mariánských Lázních, později na Svaté Hoře u Příbrami. Zde mu byl v lednu 1975 odňat státní souhlas k výkonu duchovenské čin... více


Zajetí velké církve : dějiny konstantinopolského patriarchátu od pádu Cařihradu do roku 1821 90% Zajetí velké církve : dějiny konstantinopolského patriarchátu od pádu Cařihradu do roku 1821 2010, Steven Runciman

Jaké byly osudy řecké církve po pádu Konstantinopole do rukou Osmanů v roce 1453? Jak se vyrovnala s novými podmínkami a výzvami, jež s sebou muslimská nadvláda přinesla? Jak dokázala po čtyři staletí uchovat byzantské d... více


Čas Antikrista 90% Čas Antikrista 2011, John Henry Newman

Soubor tématických kázání k Antikristovi, jenž usedne v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha, se dotýká závažných momentů světových dějin v souvislosti s radikálními biblickými otázkami. Světec Newman tady člověka těší... více