sekularizace

štítky

22 knih


Náboženství pro ateisty 81% Náboženství pro ateisty 2011, Alain De Botton

V roce 2006 se na anglosaském knižním trhu nečekaně rozhořela válka o náboženství: známý evoluční biolog Richard Dawkins ve svém bestselleru Boží blud napadl jménem vědy a racionality víru v jakoukoli vyšší moc a strhl l... více


Žít v dialogu 56% Žít v dialogu 2014, Tomáš Halík

Kniha „Žít v dialogu“ je druhým dílem souboru tématicky utříděných myšlenek z děl Tomáše Halíka. Zatímco první díl s názvem „Žít s tajemstvím“ obsahoval hlavně teologicko-filozofické úvahy, v této navazující knize najde ... více


Politická náboženství 71% Politická náboženství 2015, Eric Voegelin

Krátký spis z r. 1938 představuje jedno z nejdůležitějších Voegelinových děl. Ukazuje strukturální podobu ideologických masových hnutí (fašismu, nacismu, komunismu) s politickými náboženstvími, interpretuje je jako jejic... více
Ateista: Cejch, za který se nikdy nesmíme stydět 97% Ateista: Cejch, za který se nikdy nesmíme stydět 2014, Petr Tomek

Sbírka esejů českého novináře a ateisty o potřebě ateismu a nebezpečí náboženství, zejména křesťanství. více


Budoucnost náboženství 70% Budoucnost náboženství 2007, Richard McKay Rorty

Dva filosofové Richard Rorty a Gianni Vattimo sice vycházejí z odlišných intelektuálních tradic, oba však spojuje kritický přístup k metafyzice. Ve svém díle se zabývají otázkami, které přesahují rámec filofosie a přehod... více


Pozemské mocnosti (Politická náboženství od Velké francouzské revoluce do 1. světové války) 80% Pozemské mocnosti (Politická náboženství od Velké francouzské revoluce do 1. světové války) 2016, Michael Burleigh

Ve velkolepém panoramatickém záběru onoho dlouhého evropského století od Francouzské revoluce (1789) do pruského masakru civilistů ve Flandrech (1914) líčí významný anglický historik politický zápas křesťanských církví s... více


Sekulární věk 80% Sekulární věk 2013, Charles Taylor

Co to znamená, když řekneme, že žijeme v sekulární době? V odpovědi na tuto otázku Charles Taylor dokládá, jakým zásadním způsobem se v průběhu posledních staletí změnilo postavení náboženství v západních společnostech. ... více


Výjimečný případ Evropa: Podoby víry v dnešním světě 60% Výjimečný případ Evropa: Podoby víry v dnešním světě 2009, Grace Davie

Tato publikace významné anglické socioložky zkoumá evropské náboženství v celosvětových souvislostech a ukazuje, že Evropa představuje v záležitostech víry „speciální případ". Evropané totiž často shledávají víru velmi o... více


Dějinný úděl - Hovory s Françoisem Azouvim a Sylvainem Pironem 60% Dějinný úděl - Hovory s Françoisem Azouvim a Sylvainem Pironem 2006, Marcel Gauchet

Kniha Dějinný úděl shrnuje výjimečná setkání francouzského filozofa a historika Marcela Gaucheta s Françoisem Azouvim a Sylvainem Pironem. Gauchet, vedoucí vědecký pracovník na École des hautes études en sciences sociale... více


Bez zpěvu a bez zvonění. Dekriminalizace sebevraždy mezi sekularizací a medikalizací v 17.–19. století 100% Bez zpěvu a bez zvonění. Dekriminalizace sebevraždy mezi sekularizací a medikalizací v 17.–19. století 2021, Daniela Tinková

Kniha Bez zpěvu a bez zvonění se zabývá postupným procesem dekriminalizace sebevraždy od konce 17. do konce 19. století. Autorku přitom nezajímá pouze to, jak se změnil samotný trestní postih sebevraždy, ale především sk... více


ABC světových náboženství 60% ABC světových náboženství 2014, Hugh P. Kemp

ABC světových náboženství provádí starověkými náboženskými systémy, věnuje se současným velkým náboženstvím, zahrnuje i nové náboženské směry. Obsahuje i množství fotografií, ilustrací a map. více


Evangelium v proměnách času 100% Evangelium v proměnách času 2005, Jon Paulien

Toužíte po tom, abyste uměli bez zábran sdílet svou víru? Hledáte cestu k současným nevěřícím lidem, ale zdá se vám, že s nimi nejste schopni komunikovat? Chcete tento stav změnit, ale nevíte jak? Pokud tyto otázky aspo... více


Islám versus modernizace?: Náboženství, sekularismus a rozvoj v Turecku 0% Islám versus modernizace?: Náboženství, sekularismus a rozvoj v Turecku 2013, Erik Siegl

Kniha se zabývá vzájemným vztahem islámu, sekularismu a modernizace ve vývoji Turecka. Tuto problematiku vedle teoretické roviny konkrétně zkoumá na příkladě bývalého tureckého premiéra a prezidenta Turguta Özala (1927–1... více


Kresťanstvo v sekularizovanom svete % Kresťanstvo v sekularizovanom svete 1968, Raisa Kopsová

Materiály z celoslovenského seminára, ktorý usporiadalo Ideologické oddelenie ÚV KSS v dňoch 27.-28. novembra 1967 v Bratislave. více


Keď viera myslí 0% Keď viera myslí 1999, Rino Fisichella

Viera túži rozmýšľať a keď myslí, kladie otázky, ktoré sa rodia z vôle a túžby poznať ešte viac to, v čo verí. Viera, ktorá myslí, sa však nepýta len na svoj obsah, ale aj na problémy spoločnosti a na aktuálne udalosti. ... více


Národ - cirkev - štát % Národ - cirkev - štát 2007, Tatiana Ivantyšynová

Zborník prináša všestranný a komplexný pohľad na vzťah národnej a náboženskej identity štátu a cirkvi v 19. a 20. storočí. více


Duchovní rozměr pohybu v sekularizující se společnosti % Duchovní rozměr pohybu v sekularizující se společnosti 2019, Emanuel Hurych

Kniha přináší teoretickou studii možností rozvíjení duchovního rozměru pohybu. Vychází z filosofického přístupu k dané problematice. Cílem knihy je zmapovat pole spirituality v oblasti pohybu v kontextu soudobé sekulariz... více


Dechristianizace českých zemí: Sekularizace jako záměr 0% Dechristianizace českých zemí: Sekularizace jako záměr 2016, Jiří Horák

Monografie usiluje objasnit nízkou míru katolické religiozity v České republice. Autor shrnuje hlavní body sekularizační teze a podrobuje je kritice. Předkládá hypotézu, že sekularizace, respektive dechristianizace spole... více


Evropa a její duchovní tvář: Eseje - komentáře - diskuse 0% Evropa a její duchovní tvář: Eseje - komentáře - diskuse 2005, Jiří Hanuš

Kniha nabízí obsáhlou diskusi o náboženství v Evropě. Padesát českých historiků, politologů, sociologů, filosofů, teologů a dalších odborníků komentuje osm esejů renomovaných zahraničních autorů, věnovaných evropské nábo... více


Sekularizovaný štát: Jeho povaha, jeho zdôvodnenie a jeho problémy v 21. storočí % Sekularizovaný štát: Jeho povaha, jeho zdôvodnenie a jeho problémy v 21. storočí 2022, Ernst-Wolfgang Böckenförde

V roku 1964 nemecký profesor práva Ernst-Wolfgang Böckenförde vyslovil slávnu vetu: Slobodný, sekularizovaný štát žije z predpokladov, ktoré sám nemôže garantovať. Táto veta sa nazýva Böckenfördeho diktum. Je to E = mc2 ... více


Islám a sekularizace 0% Islám a sekularizace 2001, Salahuddin Sayedi

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Sekularizace v západní Evropě (1848-1914) 0% Sekularizace v západní Evropě (1848-1914) 2008, Hugh McLeod

Ve své nejznámější a nejdiskutovanější knize, která navazuje a rozšiřuje témata zpracovaná v publikaci Náboženství a lidé západní Evropy 1789–1989 (česky CDK 2007) se birminghamský profesor Hugh McLeod věnuje perspektivn... více