náboženský život

štítky

61 knih


Tichá srdce – kláštery a jejich lidé 91% Tichá srdce – kláštery a jejich lidé 2013, Alena Ježková

Nejhlubší sonda do historie i současnosti našich klášterů a do dosud tabuizovaného života lidí v nich. Autorkou této výjimečné knihy je renomovaná spisovatelka Alena Ježková. Více než pět let shromažďovala písemné podkla... více


Prolínání světů 83% Prolínání světů 2006, Tomáš Halík

Podtitul: „Ze života světových náboženství“ Tato kniha svým názvem, částí textu i obrázků poukazuje k osmnáctidílnému cyklu pořadů o pěti světových náboženstvích, který byl vytvořen v letech 2005–2006 a který v druhém... více


Farář arský 91% Farář arský 2007, Wilhelm Hünermann

Svatý farář arský, Jan Maria Vianney, se narodil 8. května 1786 v obci Dardilly u Loynu ve Francii a až do svých 19 let, v době zmatků a pronásledování za Francouzské revoluce, pracoval se svými rodiči v zemědělství. Kně... více
Wakefieldský farár 70% Wakefieldský farár 1973, Oliver Goldsmith

Prekladom Wakefieldského farára dostáva sa do rúk slovenského čitateľa jedno z klasických diel anglickej literatúry. Od svojho vydania r. 1766 nestráca v Anglicku na obľube, ba je tam populárnejšie než samotný Robinson C... více


Po čem rabíni touží 78% Po čem rabíni touží 2022, Tuvia Tenenbom

V Česku mimořádně oblíbený spisovatel přichází se zbrusu novou knihou a rovnou ve světové premiéře. Tuvia Tenenbom tentokrát nemusel procestovat cizí zemi křížem krážem a najezdit tisíce kilometrů nebo mil. Přestože mu n... více


Pekařský učedník ze Znojma 88% Pekařský učedník ze Znojma 2008, Wilhelm Hünermann

Román o životě svatého Klementa Marie Hofbauera Životopisný román o svatém Klementu Marii Hofbauerovi, chudém chlapci z moravských Tasovic, který bývá nazýván také apoštolem Varšavy a který se stal duchovní oporou Víd... více


Deväť životov 93% Deväť životov 2017, William Dalrymple

Posvätné prostitútky, tanečníci, do ktorých sa prevteľujú bohovia, kŕmiči lebiek i mníška, ktorá sa dobrovoľne vyhladuje na smrť. To nie sú obrázky z ďalekej minulosti, ale zo súčasnej Indie. Vykročíte po rušnej moderne... více


Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století). III., Náboženství, magie, osvícenství 83% Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století). III., Náboženství, magie, osvícenství 2006, Richard van Dülmen

Závěrečný díl rozsáhlé trilogie je věnován otázkám víry, ale i magie a osvícenského přesvědčení o rozhodující roli rozumového poznání. Autor analyzuje vztah jedince ke společnosti a jeho místo v jejích strukturách, důsle... více


Divoký západ II. - Muži víry 73% Divoký západ II. - Muži víry 2002, Jiří Černík

Role křesťanských duchovních vůdců při osidlování amerického Západu v 17-19 století. více


Nejstarší náboženství: Mezopotámie 85% Nejstarší náboženství: Mezopotámie 2005, Jean Bottéro

Dílo významného představitele starší generace francouzských asyriologů J. Bottéra představuje znamenitý přehled vývoje náboženství starověké Mezopotámie 3. až 1. tisíciletí př. Kr. Vedle obecné problematiky náboženství a... více


Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti 43% Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti 2010, Luboš Kropáček

Lidé, kteří jsou umírajícím nablízku, ať už jako jejich blízcí, nebo jako profesionální pečovatelé, vědí, jak velmi souvisí způsob našeho umírání s celým naším předchozím životem. Chápou, že část života, kterou nazýváme ... více


Pohľady do stredovekých dejín Slovenska 80% Pohľady do stredovekých dejín Slovenska 2014, Michal Slivka

Historická monografia prináša vzácne informácie o tajomstvami zahalenej časti slovenských dejín. Zaoberá sa procesom pokresťančovania územia Slovenska, výskumom patrocínií v historickom vývoji, sleduje proces vzniku reho... více


Obracení Čech na víru aneb Rekatolizace po dobrém a po zlém 80% Obracení Čech na víru aneb Rekatolizace po dobrém a po zlém 2011, Howard Louthan

Při pohledu na náboženské poměry v Evropě sedmnáctého století by vnímavý pozorovatel našel jen málo oblastí, kde události nabraly tak dramatický spád jako v českých zemích. Jestliže před třicetiletou válkou většina obyva... více


Víra a zbožnost jagellonského věku 100% Víra a zbožnost jagellonského věku 2001, Josef Macek

Syntetická práce o náboženských a duchovních dějinách Čech v období vlády Jagellonců (1471–1526). Macek v této knize zkoumal mnohovrstevnatý náboženský, kulturní a společenský život dvojího lidu (katolíků a utrakvistů) v... více


Bible: Postavy a příběhy 65% Bible: Postavy a příběhy 1994, Elie Wiesel

Příběhy z židovské bible - od Adama až po Joba. více


Budějovická trilogie 100% Budějovická trilogie 2007, František Hobizal

Podtitul: Budějovické nálady * Volání budějovických zvonů* Bomby na Budějovice. Budějovickou trilogii tvoří, podobně jako před časem vydanou Šumavskou trilogii, tři původně samostatné knihy P. Františka Hobizala, kte... více


Keltské křesťanství 90% Keltské křesťanství 2010, Gorazd Vopatrný

Jak již název napovídá, věnuje se publikace Gorazda J. Vopatrného významnému a zajímavému tématu křesťanství u Keltů v raném středověku. Pojednání o autentickém duchovním životě v keltském prostředí začíná líčením života... více


Korejská náboženství 73% Korejská náboženství 2015, Miriam Löwensteinová

Kniha Korejská náboženství je výběrem z textů dokladujících vývoj duchovních představ obyvatel Korejského poloostrova od starověku až po současnost. Staletí importů, asimilace i perzekuce jednotlivých náboženských směrů ... více


Keltská církev prvního tisíciletí a její spiritualita 87% Keltská církev prvního tisíciletí a její spiritualita 2002, Gorazd Vopatrný

Kniha poskytuje základní historické informace o původu, rozvoji a rozkvětu Kristovy Círve u keltských národů i o postupném zániku keltského křesťanského partikularismu. V práci jsou obsaženy též informace o významných sv... více


Staré laponské náboženství 100% Staré laponské náboženství 2009, Václav Marek

Autorovou ambicí nebylo akademicky zpracovat problematiku laponského náboženství, chtěl spíše upozornit na svébytný kulturní skvost severu Evropy, sahající svými kořeny až do konce doby ledové, a na nebezpečí zániku, jen... více


Náboženství v 19. století: Nejcírkevnější století, nebo období zrodu českého ateismu? 100% Náboženství v 19. století: Nejcírkevnější století, nebo období zrodu českého ateismu? 2010, Marie Macková

Původní monografie o vývoji náboženství a religiozity jako sociálního jevu v českých zemích v průběhu "dlouhého" 19. století (vymezeného Francouzskou revolucí či u nás josefínskými reformami a první světovou válkou). Pře... více


Proměny americké religiozity 90% Proměny americké religiozity 2013, David Václavík

Práce se věnuje přehledu a analýze hlavních teoretických přístupů v interpretaci role náboženství v amerických dějinách a společnosti. Tyto modely pak aplikuje na výklad klíčových událostí a postav spojených s americkým ... více


Náboženství v české společnosti na prahu 3. tisíciletí 90% Náboženství v české společnosti na prahu 3. tisíciletí 2013, Dana Hamplová

Kniha se zabývá českou náboženskou scénou v posledních dvou desetiletí tak, jak ji zachycují akademické kvantitativní výzkumy náboženství a další statistiky. První kapitola krátce shrnuje současné sociologické přístupy k... více


Zbožnost středověku 70% Zbožnost středověku 2007, Martin Nodl

Kniha vznikla v rámci projektu LC521: Křesťanství a česká společnost ve středověku: normy a skutečnost (evropské souvislosti českého tématu) více


Výjimečný případ Evropa: Podoby víry v dnešním světě 60% Výjimečný případ Evropa: Podoby víry v dnešním světě 2009, Grace Davie

Tato publikace významné anglické socioložky zkoumá evropské náboženství v celosvětových souvislostech a ukazuje, že Evropa představuje v záležitostech víry „speciální případ". Evropané totiž často shledávají víru velmi o... více


Církev v proměnách času 80% Církev v proměnách času 1969, Vladimír Čapek

Jak došlo k sjednocení českých církví augsburského a helvetského vyznání roku 1918; Život v církvi; Theologická problematika sjednocené církve; Výchovná práce; Sociologická struktura našich sborů; Úsilí o sblížení mezi c... více


Našel jsem svůj osud 0% Našel jsem svůj osud 1998, Ulf Ekman

Životní příběh Ulfa Ekmana a historie Slova života (Livets Ord) ve Švédsku. více


Osudy moravské církve v 18. století (I) 80% Osudy moravské církve v 18. století (I) 1987, Rudolf Zuber

Kniha se věnuje vlastnímu duchovnímu a náboženskému životu lidu na Moravě. S velkou pečlivostí pak doplňuje popis událostí velmi bohatými odkazy na literaturu a prameny. Na mnoha místech také uvádí na správnou míru vymyš... více


Osudy moravské církve v 18. století (II) 100% Osudy moravské církve v 18. století (II) 2003, Rudolf Zuber

Po více než deseti letech se česká čtenářská obec dočkala druhého dílu Zubrovy práce. Zatímco v prvním díle byla pozornost soustředěna především na vývoj správní organizace olomoucké diecéze v 18. století, druhý díl se v... více


Víra a nevíra ve stínu továrních komínů 100% Víra a nevíra ve stínu továrních komínů 2020, Martin Jemelka

Publikace mapuje vývoj a proměny náboženského života průmyslového dělnictva v meziválečných českých zemích na příkladu čtyř průmyslových měst různé dominantní výrobní orientace – Jablonce nad Nisou, Kladna, Ostravy a Zlí... více


Relikvie, odpustky, poutní odznaky: Čtyři kapitoly z náboženského života lucemburské Prahy 80% Relikvie, odpustky, poutní odznaky: Čtyři kapitoly z náboženského života lucemburské Prahy 2017, Jan Hrdina

Monografie přináší čtyři dílčí sondy do náboženského života Prahy Karla IV. a Václava IV., které více či méně spojuje bývalá kaple Božího Těla na dnešním Karlově náměstí. Jedná se o ukazování svatých ostatků při procesíc... více


Cesta k duchu 80% Cesta k duchu 2006, Milan Michael Horák

V deseti statích, pohybujících se na rozhraní duchovních úvahy a religionistického pojednání, vede autor čtenáře od nejstarších podob náboženského života až do současnosti. Náboženství přitom pojímá především jako namáha... více


Dokonalá 80% Dokonalá 2018, Mária Kohutiarová

Príbeh, ktorý žijú vaši priatelia, susedia alebo aj vy. Pravý slovenský kresťanský román zo súčasnosti z pera Márie Kohutiarovej. Monika a Martin patria k bežným mladým manželským párom, majú tri deti - dvojičky chlap... více


Příběh Jánské kaple aneb Duše Chrástu 60% Příběh Jánské kaple aneb Duše Chrástu 2003, Natalie Belisová

Historie a okolnosti vzniku církevních staveb v Chrástu u Děčína. více


Kostely sv. Klimenta v Čechách a na Moravě 80% Kostely sv. Klimenta v Čechách a na Moravě 1999, Alžběta Birnbaumová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Vysoká škola vděčnosti 60% Vysoká škola vděčnosti 2013, Marie Frydrychová

Životní příběh známé křesťanské autorky. Autorka, známá také pod pseudonymem Marika, od mládí píše (např. Malá škola lásky), přednáší, vyučuje, mluví do rádia (TWR) a především do životů mnoha lidí. V této knize zazna... více


Malenisko 100% Malenisko 2017, Jan Slovák

Částečně souběžný latinský text. více


Těšit se je nejhezčí 60% Těšit se je nejhezčí 2011, Petr Vrbacký

Předložené svěží dílko nás opakovaně provede liturgickým rokem, což nám slovy autora poslouží k tomu, abychom si znovu uvědomili na čem stojí náš život, kam míří naše naděje a znovu vyrazili na cestu, pokud přešlapujeme ... více


Co dává Velehrad Evropě 0% Co dává Velehrad Evropě 1994, Jiří Maria Veselý

Úvahy věnované odkazu cyrilometodějské tradice. více


Klášter Teplá: Minulost - současnost % Klášter Teplá: Minulost - současnost 1993, František Hroznata Janoušek

Popis knihy není zatím k dispozici. více