náboženský život

štítky

45 knih


Tichá srdce – kláštery a jejich lidéTichá srdce – kláštery a jejich lidé2013, Alena Ježková

Nejhlubší sonda do historie i současnosti našich klášterů a do dosud tabuizovaného života lidí v nich. Autorkou této výjimečné knihy je renomovaná spisovatelka Alena Ježková. Více než pět let shromažďovala písemné podkla... více


Prolínání světůProlínání světů2006, Tomáš Halík

Podtitul: „Ze života světových náboženství“ Tato kniha svým názvem, částí textu i obrázků poukazuje k osmnáctidílnému cyklu pořadů o pěti světových náboženstvích, který byl vytvořen v letech 2005–2006 a který v druhém... více


Farář arskýFarář arský2007, Wilhelm Hünermann

Svatý farář arský, Jan Maria Vianney, se narodil 8. května 1786 v obci Dardilly u Loynu ve Francii a až do svých 19 let, v době zmatků a pronásledování za Francouzské revoluce, pracoval se svými rodiči v zemědělství. Kně... více
Wakefieldský farárWakefieldský farár1973, Oliver Goldsmith

Prekladom Wakefieldského farára dostáva sa do rúk slovenského čitateľa jedno z klasických diel anglickej literatúry. Od svojho vydania r. 1766 nestráca v Anglicku na obľube, ba je tam populárnejšie než samotný Robinson C... více


Pekařský učedník ze ZnojmaPekařský učedník ze Znojma2008, Wilhelm Hünermann

Román o životě svatého Klementa Marie Hofbauera Životopisný román o svatém Klementu Marii Hofbauerovi, chudém chlapci z moravských Tasovic, který bývá nazýván také apoštolem Varšavy a který se stal duchovní oporou Víd... více


Deväť životovDeväť životov2017, William Dalrymple

Posvätné prostitútky, tanečníci, do ktorých sa prevteľujú bohovia, kŕmiči lebiek i mníška, ktorá sa dobrovoľne vyhladuje na smrť. To nie sú obrázky z ďalekej minulosti, ale zo súčasnej Indie. Vykročíte po rušnej moderne... více


Divoký západ II. - Muži víryDivoký západ II. - Muži víry2002, Jiří Černík

Role křesťanských duchovních vůdců při osidlování amerického Západu v 17-19 století. více


Smrt a umírání v náboženských tradicích současnostiSmrt a umírání v náboženských tradicích současnosti2010, Luboš Kropáček

Lidé, kteří jsou umírajícím nablízku, ať už jako jejich blízcí, nebo jako profesionální pečovatelé, vědí, jak velmi souvisí způsob našeho umírání s celým naším předchozím životem. Chápou, že část života, kterou nazýváme ... více


Pohľady do stredovekých dejín SlovenskaPohľady do stredovekých dejín Slovenska2014, Michal Slivka

Historická monografia prináša vzácne informácie o tajomstvami zahalenej časti slovenských dejín. Zaoberá sa procesom pokresťančovania územia Slovenska, výskumom patrocínií v historickom vývoji, sleduje proces vzniku reho... více


Obracení Čech na víru aneb Rekatolizace po dobrém a po zlémObracení Čech na víru aneb Rekatolizace po dobrém a po zlém2011, Howard Louthan

Při pohledu na náboženské poměry v Evropě sedmnáctého století by vnímavý pozorovatel našel jen málo oblastí, kde události nabraly tak dramatický spád jako v českých zemích. Jestliže před třicetiletou válkou většina obyva... více


Víra a zbožnost jagellonského věkuVíra a zbožnost jagellonského věku2001, Josef Macek

Syntetická práce o náboženských a duchovních dějinách Čech v období vlády Jagellonců (1471–1526). Macek v této knize zkoumal mnohovrstevnatý náboženský, kulturní a společenský život dvojího lidu (katolíků a utrakvistů) v... více


Staré laponské náboženstvíStaré laponské náboženství2009, Václav Marek

Autorovou ambicí nebylo akademicky zpracovat problematiku laponského náboženství, chtěl spíše upozornit na svébytný kulturní skvost severu Evropy, sahající svými kořeny až do konce doby ledové, a na nebezpečí zániku, jen... více


Náboženství v české společnosti na prahu 3. tisíciletíNáboženství v české společnosti na prahu 3. tisíciletí2013, Dana Hamplová

Kniha se zabývá českou náboženskou scénou v posledních dvou desetiletí tak, jak ji zachycují akademické kvantitativní výzkumy náboženství a další statistiky. První kapitola krátce shrnuje současné sociologické přístupy k... více


Církev v proměnách časuCírkev v proměnách času1969, Vladimír Čapek

Jak došlo k sjednocení českých církví augsburského a helvetského vyznání roku 1918; Život v církvi; Theologická problematika sjednocené církve; Výchovná práce; Sociologická struktura našich sborů; Úsilí o sblížení mezi c... více


Náboženství v 19. století: Nejcírkevnější století, nebo období zrodu českého ateismu?Náboženství v 19. století: Nejcírkevnější století, nebo období zrodu českého ateismu?2010, Marie Macková

Původní monografie o vývoji náboženství a religiozity jako sociálního jevu v českých zemích v průběhu "dlouhého" 19. století (vymezeného Francouzskou revolucí či u nás josefínskými reformami a první světovou vá... více


1