kultura

štítek, 123 knih


O umění a kultuře IO umění a kultuře I1984, K. Čapek

Tři svazky O umění a kultuře podávají dosud nejúplnější obraz Čapkovy celoživotní novinářské a časopisecké tvorby daného zaměření. První svazek shrnuje referáty z výstav, recenze, polemiky o literatuře, o výtvarném i dra... více


Kultura českého středověkuKultura českého středověku1987, P. Spunar

Kniha je prvním pokusem o syntetický, široce pojatý výklad kulturních dějin českého středověku. Autor je dobře orientovaný v problémech obecné historie a jejích pomocných věd, v historii práva, dějinách filosofie a teolo... více


Encyklopedie kulturních trendů devadesátých letEncyklopedie kulturních trendů devadesátých let1999, S. Daly

Detailní encyklopedie "mladé" kultury devadesátých let. Nové i znovu objevené jména, trendy, styly, témata - vše, co přineslo poslední desetiletí tohoto století, propojené expandujícím Internetem a poháněný nov... více


Za času mocného Říma: Od roku 277 př. n. l. do roku 192 n. l.Za času mocného Říma: Od roku 277 př. n. l. do roku 192 n. l.1997, k. autorů

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Renesance a reformace: Od roku 1500 do roku 1592Renesance a reformace: Od roku 1500 do roku 15921999, k. autorů

Popis knihy není zatím k dispozici. více


1001 myšlenek, které změnily způsob našeho uvažování1001 myšlenek, které změnily způsob našeho uvažování2014, neznámý

Přinášíme vám 1001 originálních myšlenek, které byly v našich dějinách nalezeny, formulovány a zaznamenány. Vybrali jsme to nejzajímavější, co se honilo v hlavách výjimečných lidí od Konfucia a Platóna až k dnešním mysli... více


Slovensko a kultúraSlovensko a kultúra2007, J. Lajčiak

Ide o systematický sociologicko-filozofický spis, má aj zjavný kulturologický aspekt. Podáva komplexnú vedeckú analýzu jednotlivých stránok predprevratového slovenského spoločenského života a presne charakterizuje soci... více


650 let obce Hrušky650 let obce Hrušky2018, J. Čech

Kniha širšího autorského kolektivu z řad občanů obce Hrušky (okr. Břeclav) pod vedením Jaroslava Čecha. Obsahuje řadu cenných historických fotografií a dalších materiálů, vzpomínky obyvatel obce i fotografie a texty o so... více


Smrt u lidu SaraSmrt u lidu Sara2003, R. Jaulin

Etnologická studie o kultuře čadského etnika Sara, jejíž součástí je i podrobný popis afrického iniciačního rituálu. Práce francouzského etnologa se snaží seznámit západní svět s tradiční africkou kulturou. Před antropo... více


Teologie a kulturaTeologie a kultura2008, Z. A. Eminger

Od snu k realitě suchých dní. (esej) Obě dvě mimořádné osobnosti filosofického a teologického světa a zároveň papežové, Jan Pavel II. a Benedikt XVI., se téměř úplně shodují ve svých pohledech na podstatu kultury, ci... více


Evropa Benedikta z Nursie v krizi kulturEvropa Benedikta z Nursie v krizi kultur2006, J. Ratzinger

Doba, v níž žijeme, je dobou velkých nebezpečí i velkých příležitostí pro člověka, ale i velké odpovědnosti. Jeho možnosti a schopnost disponovat světem dospěly tak daleko, že jeho destruktivní moc svými rozměry nahání h... více


Období stěhování národů: Od roku 192 do roku 731Období stěhování národů: Od roku 192 do roku 7311998, k. autorů

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Doba hradů a rytířů: Od roku 1096 do roku 1328Doba hradů a rytířů: Od roku 1096 do roku 13281998, k. autorů

Popis knihy není zatím k dispozici. více


V dobách starověkého Řecka: Od r. 970 do r. 277 př. n. l.V dobách starověkého Řecka: Od r. 970 do r. 277 př. n. l.1997, k. autorů

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Raně středověký svět: Od roku 732 do roku 1096Raně středověký svět: Od roku 732 do roku 10961998, k. autorů

Popis knihy není zatím k dispozici. více


1 2 3 4 5 6 >