pravěk

štítek, 176 knih


Průvodce světem dinosaurů

Průvodce světem dinosaurů

2001, D. Lambert

Krásně podrobné trojrozměrné modely dinosaurů a dalších tvorů z pravěku, vytvořené díky nejnovějšímu výzkumu, jsou v knize dokonale zasazené do fotorealistické krajiny, a tak poskytuje dětským čtenářům jedinečný pohled d... více


Pravěké ptactvo

Pravěké ptactvo

1949, J. Augusta

Populární spisek paleoornithologický, jediný toho druhu i v lit. svět. Vypráví o předcích našich ptáků i o ptácích vymřelých chronologicky i systematicky podle rodů, v doslovu ve struč. přehledu bádání vyzdvihuje postavu... více


Po stopách dinosaurů

Po stopách dinosaurů

2011, V. Socha

Pod jejich dunivými kroky se otřásala zem. Po dobu mnoha desítek milionů let byli neomezenými vládci planety. Někteří z nich dosahovali délky plaveckého bazénu a hmotnosti celého stáda slonů. Jiní byli svým vzezřením pod... více


Z. Burian – Pravěk

Z. Burian – Pravěk

1983, V. Mazák

Soubor 15 listů a 3 reprodukce v třídílném obalu obrazů Zdeňka Buriana s tématikou pravěku s životopisem a podrobným popisem od vědce Vratislava Mazáka. více


Osada pravěkých lovců

Osada pravěkých lovců

1974, A. M. Liněvskij

Hrdinou tohoto historicko-fantastického románu je sedmnáctiletý chlapec, který se proti své vůli stane hlavním kouzelníkem svého kmene. Sovětský etnograf a archeolog využil výsledků svého průzkumu skalních kreseb v so... více


Otisky času

Otisky času

2001, B. Záruba

Populárně naučný výklad předního českého paleontologa o vývoji života na Zemi až do mladší doby kamenné je doprovázen ilustracemi Z. Buriana. Každý den se na naší planetě rodí, žije a umírá obrovské množství rostlin i ž... více


Mistři kamenného dláta

Mistři kamenného dláta

1986, J. A. Svoboda

Umění pravěkých lovců. více


Podivuhodní draci

Podivuhodní draci

2013, V. Socha

Podivuhodní draci představí dětem i dospělým svět fantastických dávných tvorů novým a nevšedním způsobem. Nejvíce zastoupeni jsou přitom méně známí dinosauři, o kterých jste možná ještě nikdy neslyšeli. To, co si o nich ... více


Pravěk a umění přírodních národů

Pravěk a umění přírodních národů

1972, A. Lommel

Obrazová publikace seznamuje s uměním pravěkých a přírodních národů. Kniha má 103 barevných a 107 černobílých ilustrací. Doslov napsal Dr. Josef Wolf. Přeloženo z anglické verze "Landmarks of the World's Art: Preh... více


Pravěké umění : evoluce člověka a kultury

Pravěké umění : evoluce člověka a kultury

2011, V. Soukup

Kniha Pravěké umění je společným dílem světově proslulého francouzského prehistorika Jeana Clottese a českých vědců – historičky umění a kulturoložky Barbory Půtové a antropologa a kulturologa Václava Soukupa. Cílem této... více


Odkryté dejiny (Dávnoveké Slovensko)

Odkryté dejiny (Dávnoveké Slovensko)

1975, P. Dvořák

Z cyklu novinových článkov, písaných do Nového slova o výsledkoch archeologických výskumov veľkomoravskej Nitry, vznikla po doplnení a prepracovaní rozsiahla publikácia, ketrá textom i obrazom dokumentuje najstaršie nále... více


Pravěk v českých zemích

Pravěk v českých zemích

2015, V. Socha

Asi už jste slyšeli, že kdysi dávno žila jiná zvířata a rostly jiné rostliny než dnes. V době pravěku byste se skutečně mohli setkat s tak podivnými stvořeními, že by se mnohdy vyrovnala i těm z pohádek! A nemusíme chod... více


Pravěcí vládci oblohy

Pravěcí vládci oblohy

2015, V. Socha

Dobrý den, děti. Schválně zkuste uhodnout, kdo jsme. Létáme v oblacích a velmi obratně dokážeme klouzat na vzdušných vírech i prolétávat mezi větvemi stromů. Někteří z nás dokonce plachtí těsně nad hladinou a vyzobávají ... více


Encyklopedie zkamenělin

Encyklopedie zkamenělin

2001, M. Ivanov

Publikace obsahuje krátký úvod o historii, sběru a systematickém dělení živočichů a roslin. Dále následuje stěžejní část publikace, která je věnována přehledu zkamenělin. Přehled je uspořádán systematicky (tj. podle skup... více


Příroda ve čtvrtohorách

Příroda ve čtvrtohorách

1973, V. Ložek

Syntetická práce poskytuje všeobecné informace o všech hlavních otázkách kvartéru a překonává tak jednostranná hlediska speciálních vědních disciplín. Charakterizuje hlavní rysy kvartérní epochy, zabývá se metodami výzku... více


1 2 3 4 5 6 >