dějiny Prahy

štítky

89 knih


Pražské pověsti 90% Pražské pověsti 1983, Václav Cibula

Velmi zdařilé vydání pražských pověstí a mýtů. 3. upravené vydání více


Průvodce protektorátní Prahou 96% Průvodce protektorátní Prahou 2018, Jiří Padevět

Kniha zavede zájemce na místa konspiračních schůzek odbojářů, do bytů rodin podporovatelů parašutistů, připravujících atentát na Reinharda Heydricha, do kanceláří krycích firem Sicherheitsdienstu, do tajné porodnice, zří... více


Praha neznámá 95% Praha neznámá 2016, Petr Ryska

Projděte se po netradičních místech a zákoutích hlavního města. Společně s autorem zhlédnete zašlou slávu Barrandovských teras nebo zavítáte do „Zlaté uličky“ ve Střešovičkách, kde vás nečekají davy turistů ani nemusíte ... více
Praha plná strašidel 86% Praha plná strašidel 2016, Miloslav Švandrlík

V turistických bedekrech jsou návštěvníci Prahy informováni, že město je díky svým stavebním a uměleckým památkám vedeno v seznamu světového kulturního dědictví. Záštita UNESCO však pomíjí jeden naprosto výjimečný fakt: ... více


Nové pražské pověsti 83% Nové pražské pověsti 2021, Václav Cibula

Soubor Nových pražských pověstí je věnován pověstem z okrajových čtvrtí a oblastí Prahy. Zvláštní pozornost věnoval autor průmyslovým a dělnickým oblastem (Karlín, Žižkov, Nusle, Smíchov, Dejvice...) a oblastem nových pr... více


Stručné dějiny Prahy 80% Stručné dějiny Prahy 1985, František Palacký

Přeložil, ediční poznámkou opatřil, doslov napsal a obrazové přílohy vybral Amedeo Molnár. více


Kniha o staré Praze 92% Kniha o staré Praze 1998, Jiří Horák

Procházka pražskými dějinami od 13. do 20. století zachycuje pestrou mozaiku příběhů z minulosti města a průhledů do každodenního života v různých dobách historie. Ilustrace: barevná dobová vyobrazení Prahy, sestavil B... více


Židovská Praha 94% Židovská Praha 2009, Jan Boněk

Město, které již víc než sto let neexistuje, a přitom bývalo jedním z nejvýznamnějších a dozajista také nejstarších středisek židovského etnika v Evropě. Podle legendy sem zamířili Izraelité po zboření legendárního Jeruz... více


Život v pražských ulicích 89% Život v pražských ulicích 2013, Zdeněk Míka

Další titul z edice Zmizelá Praha nazvaný Život v pražských ulicích historika Zdeňka Míky se tentokrát zaměřuje na běžný život na pražských ulicích, náměstích a jiných veřejných prostranstvích v období od konce 19. stole... více


Tramvaje a tramvajové tratě, 3. díl - Historická předměstí a obce na pravém břehu - sever 97% Tramvaje a tramvajové tratě, 3. díl - Historická předměstí a obce na pravém břehu - sever 2011, Pavel Fojtík

Třetí díl Tramvají a tramvajových tratí v řadě Zmizelá Praha nás zavádí na pravý břeh Vltavy. Kniha historika pražské hromadné dopravy Pavla Fojtíka navazuje na první díl zahrnující centrum metropole a Holešovice a na dr... více


Pražské pověsti a legendy 85% Pražské pověsti a legendy 2002, Josef Svátek

Dotisk jedné z nejúplnějších sbírek pražských legend z roku 1883, z níž čerpal mimo jiné i Alois Jirásek při psaní svých Starých pověstí českých. Josef Svátek (1835–1897) byl jedním z nejkontroverznějších a zároveň nejpl... více


Praha ohrožená 1939-1945: Politika, kultura, vzpomínky 93% Praha ohrožená 1939-1945: Politika, kultura, vzpomínky 2010, Peter Demetz

Peter Demetz je jeden z posledních svědků předválečné Prahy, kde se mísily nejrůznější evropské kultury. Němci, Češi a Židé sdíleli v Praze společné dějiny, které definitivně skončily vstupem hitlerovských vojsk do stově... více


Praha 1921 64% Praha 1921 1981, Jan Galandauer

Kniha,doplněná bohatými ilustracemi,nám představí město v mnohotvárnosti společenského,politického,kulturního,technického i sportovního ruchu.Zachycuje rok 1921 ve všech jeho charakteristických znacích. Slova autora: T... více


Průvodce pražskou archeologií - Památky známé, neznámé i skryté 93% Průvodce pražskou archeologií - Památky známé, neznámé i skryté 2017, Ivana Boháčová

Publikace představuje zcela poprvé v ucelené podobě výsledky archeologického výzkumu Prahy, především jejího historického jádra. Těžištěm jejího zájmu je středověká minulost Prahy, okrajově je zastoupeno jak období pravě... více


Moje město Otázka 87% Moje město Otázka 1996, Ilona Borská

Vlastivědné eseje o Praze. Zbeletrizované vyprávění především o dějinách Prahy je rozděleno do kapitol podle časové posloupnosti. V knize se tedy objevují nové zajímavé informace jak z historie tak ze současnosti města ... více


Průvodce stalinistickou Prahou 1948-1956 93% Průvodce stalinistickou Prahou 1948-1956 2018, Jiří Padevět

Kniha koncipovaná jako historický průvodce zavede čtenáře na místa spojená s komunistickou represí proti občanům Československa, na místa, kde byli vězněni a mučeni lidé, kteří nesouhlasili s komunistickým režimem, do by... více


Malé dějiny Prahy 83% Malé dějiny Prahy 1983, Josef Janáček

Shrnutí dějin města od prvních dokladů osídlení po sedmdesátá léta 20. století. více


Malá Strana / Menší město Pražské 98% Malá Strana / Menší město Pražské 1983, Václav Hlavsa

Předložené dílo Malá Strana / Menší Město pražské je pojato ze dvou různých, přesto však doplňujících se hledisek. První část knihy rozprostírá před čtenářem široký obraz, který vypovídá o historickém vývoji Malé Strany... více


Ottův historický atlas: Praha 91% Ottův historický atlas: Praha 2015, Eva Semotanová

Ottovo nakladatelství ve spolupráci s autorským kolektivem pod vedením profesorky Evy Semotanové přináší unikátní publikaci Ottův historický atlas Praha. Kniha na více než pěti stech stranách předkládá geograficko-histor... více


Pražská asanace 96% Pražská asanace 1993, Kateřina Bečková

K 100. výročí vydání asanačního zákona pro Prahu. Monotematický sborník Acta Musei Pragensis z roku 1993 byl vydán u příležitosti 100. výročí zákona, který umožnil radikální přestavbu centrálních čtvrtí Prahy na přelomu ... více