dějiny Prahy

štítek, 16 knih


Praha rudolfínská

Praha rudolfínská

2014, E. Fučíková

Praha rudolfínská přivádí čtenáře do časů vlády Rudolfa II. (1576– 1611), kdy se Praha stává metropolí Svaté říše římské a pražský císařský dvůr vyhledávaným místem učenců, umělců i mágů a dobrodruhů. Řečeno s autorkou: ... více


Osudy židovské Prahy

Osudy židovské Prahy

1993, J. Všetečka

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dějepis města Prahy  I - XII

Dějepis města Prahy I - XII

1855, V. V. Tomek

Autor ve svém Dějepise města Prahy (a dalších svých dílech) vylíčil dějiny de facto celé země, na rozdíl od Palackého prosazoval ideovou prostotu a důraz na faktografii. Kniha vycházela postupně v období 1855 – 1897 p... více


Praha 11 na prahu 21. století

Praha 11 na prahu 21. století

2007, J. Bartoň

Souborná kniha o městské části Praha 11 od nejstarších dob po současnost. Podrobně si všímá vývoje po připojení území k Praze v r. 1968, včetně výstavby dálnice D1, především ale výstavby a vývoje Jižního Města. Sleduje ... více


Bouře a přeháňka

Bouře a přeháňka

1907, Z. Winter

Dvě novely z historie pražské: Peklo, Tanečnice. více


Sporty a sportoviště

Sporty a sportoviště

2011, Z. Míka

Počátky tělovýchovy a sportu v Praze. Další svazek tematické řady edice Zmizelá Praha představuje čtenářům počátky sportování v Praze, které jsou spojené s druhou polovinou 19. století. V té době se na prázdných prost... více


Tramvaje a tramvajové tratě, 3. díl - Historická předměstí a obce na pravém břehu - sever

Tramvaje a tramvajové tratě, 3. díl - Historická předměstí a obce na pravém břehu - sever

2011, P. Fojtík

Třetí díl Tramvají a tramvajových tratí v řadě Zmizelá Praha nás zavádí na pravý břeh Vltavy. Kniha historika pražské hromadné dopravy Pavla Fojtíka navazuje na první díl zahrnující centrum metropole a Holešovice a na dr... více


Kniha o staré Praze

Kniha o staré Praze

1998, J. Horák

Procházka pražskými dějinami od 13. do 20. století zachycuje pestrou mozaiku příběhů z minulosti města a průhledů do každodenního života v různých dobách historie. Ilustrace: barevná dobová vyobrazení Prahy, sestavil B... více


Jak žil Žižkov před sto lety

Jak žil Žižkov před sto lety

2005, Z. Šesták

Žižkov v prvním desetiletí 20. století, tak jak se o něm a o každodenním životě jeho obyvatel psalo v dobovém tisku. V knize je popsán rozvoj města Žižkova, jeho problémy a nedostatky. Jsou zde údaje o příjmech obyvat... více


Židovská Praha

Židovská Praha

1991, L. Pavlát

Kniha Leo Pavláta, Arne Paříka a Jiřího Fišera přibližuje historii pražského ghetta, pražské synagogy, židovské hřbitovy a Židovské muzeum, jedna kapitola je věnovaná víře a židovským zásadám každodenního života. Česk... více


Dějiny Prahy

Dějiny Prahy

1948, J. Prokeš

Obsáhle podané dějiny Prahy od předhistorického osídlení až do 16. století. více


Praha 1921

Praha 1921

1981, J. Galandauer

Kniha,doplněná bohatými ilustracemi,nám představí město v mnohotvárnosti společenského,politického,kulturního,technického i sportovního ruchu.Zachycuje rok 1921 ve všech jeho charakteristických znacích. Slova autora: T... více


Obce vůkolní - Před branami měst pražských

Obce vůkolní - Před branami měst pražských

2010, P. Bedrníček

Prvního ledna roku 1922 vešel v platnost zákon, jímž byla vytvořena Velká Praha, a to připojením dlouhé řady obcí - jednak nově vzniklých měst (Královské Vinohrady, Karlín, Smíchov, ap.), ale i více jak tří desítky vesni... více


Pozdrav z Prahy

Pozdrav z Prahy

1993, S. Dvořáková

Soubor pohlednic z historických zbírek Muzea hlavního města Prahy vydaný k 110. výročí založení muzea. Publikace obsahuje odbornou studii na téma filokartie (sbírání pohlednic) přibližující sbírku historických pohledni... více


Praha Pravěká

Praha Pravěká

1949, J. Filip

Resumé: Obraz pravěké Prahy a kultur jejích tehdejších obyvatel zasazený do rámce celkového vývoje a dokumentovaný řadou archeologických nálezů. Obsáhlá a bohatým obrazovým doprovodem vybavená práce z konce 40. let 2... více


1 2 >