dějiny Prahy

štítek, 16 knih


Praha rudolfínskáPraha rudolfínská2014, E. Fučíková

Praha rudolfínská přivádí čtenáře do časů vlády Rudolfa II. (1576– 1611), kdy se Praha stává metropolí Svaté říše římské a pražský císařský dvůr vyhledávaným místem učenců, umělců i mágů a dobrodruhů. Řečeno s autorkou: ... více


Osudy židovské PrahyOsudy židovské Prahy1993, J. Všetečka

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dějepis města Prahy  I - XIIDějepis města Prahy I - XII1855, V. V. Tomek

Autor ve svém Dějepise města Prahy (a dalších svých dílech) vylíčil dějiny de facto celé země, na rozdíl od Palackého prosazoval ideovou prostotu a důraz na faktografii. Kniha vycházela postupně v období 1855 – 1897 p... více


Praha 11 na prahu 21. stoletíPraha 11 na prahu 21. století2007, J. Bartoň

Souborná kniha o městské části Praha 11 od nejstarších dob po současnost. Podrobně si všímá vývoje po připojení území k Praze v r. 1968, včetně výstavby dálnice D1, především ale výstavby a vývoje Jižního Města. Sleduje ... více


Bouře a přeháňkaBouře a přeháňka1907, Z. Winter

Dvě novely z historie pražské: Peklo, Tanečnice. více


Sporty a sportovištěSporty a sportoviště2011, Z. Míka

Počátky tělovýchovy a sportu v Praze. Další svazek tematické řady edice Zmizelá Praha představuje čtenářům počátky sportování v Praze, které jsou spojené s druhou polovinou 19. století. V té době se na prázdných prost... více


Tramvaje a tramvajové tratě, 3. díl - Historická předměstí a obce na pravém břehu - severTramvaje a tramvajové tratě, 3. díl - Historická předměstí a obce na pravém břehu - sever2011, P. Fojtík

Třetí díl Tramvají a tramvajových tratí v řadě Zmizelá Praha nás zavádí na pravý břeh Vltavy. Kniha historika pražské hromadné dopravy Pavla Fojtíka navazuje na první díl zahrnující centrum metropole a Holešovice a na dr... více


Kniha o staré PrazeKniha o staré Praze1998, J. Horák

Procházka pražskými dějinami od 13. do 20. století zachycuje pestrou mozaiku příběhů z minulosti města a průhledů do každodenního života v různých dobách historie. Ilustrace: barevná dobová vyobrazení Prahy, sestavil B... více


Jak žil Žižkov před sto letyJak žil Žižkov před sto lety2005, Z. Šesták

Žižkov v prvním desetiletí 20. století, tak jak se o něm a o každodenním životě jeho obyvatel psalo v dobovém tisku. V knize je popsán rozvoj města Žižkova, jeho problémy a nedostatky. Jsou zde údaje o příjmech obyvat... více


Židovská PrahaŽidovská Praha1991, L. Pavlát

Kniha Leo Pavláta, Arne Paříka a Jiřího Fišera přibližuje historii pražského ghetta, pražské synagogy, židovské hřbitovy a Židovské muzeum, jedna kapitola je věnovaná víře a židovským zásadám každodenního života. Česk... více


Dějiny PrahyDějiny Prahy1948, J. Prokeš

Obsáhle podané dějiny Prahy od předhistorického osídlení až do 16. století. více


Praha 1921Praha 19211981, J. Galandauer

Kniha,doplněná bohatými ilustracemi,nám představí město v mnohotvárnosti společenského,politického,kulturního,technického i sportovního ruchu.Zachycuje rok 1921 ve všech jeho charakteristických znacích. Slova autora: T... více


Obce vůkolní - Před branami měst pražskýchObce vůkolní - Před branami měst pražských2010, P. Bedrníček

Prvního ledna roku 1922 vešel v platnost zákon, jímž byla vytvořena Velká Praha, a to připojením dlouhé řady obcí - jednak nově vzniklých měst (Královské Vinohrady, Karlín, Smíchov, ap.), ale i více jak tří desítky vesni... více


Pozdrav z PrahyPozdrav z Prahy1993, S. Dvořáková

Soubor pohlednic z historických zbírek Muzea hlavního města Prahy vydaný k 110. výročí založení muzea. Publikace obsahuje odbornou studii na téma filokartie (sbírání pohlednic) přibližující sbírku historických pohledni... více


Praha PravěkáPraha Pravěká1949, J. Filip

Resumé: Obraz pravěké Prahy a kultur jejích tehdejších obyvatel zasazený do rámce celkového vývoje a dokumentovaný řadou archeologických nálezů. Obsáhlá a bohatým obrazovým doprovodem vybavená práce z konce 40. let 2... více


1 2 >