judaismus

štítky

231 knih


Bible 82% Bible 1991, neznámý - neuveden

Písmo svaté Starého a Nového zákona, včetně deuterokanonických knih. Podle ekumenického vydání z roku 1985, přeložily ekumenické komise pro Starý a Nový zákon. Druhé katolické vydání. Vydal Zvon, České katolické nakladat... více


Zlomení andělé 90% Zlomení andělé 2018, Gemma Liviero

Příběh tří lidí, tří ztrápených duší v nacistické Nové Evropě. Dívka v lodžském ghettu se snaží přežít a získat šanci i pro svou rodinu… Mladá Rumunka je umístěna do Říše pro své modré oči a blonďaté vlasy, aby si na ní ... více


Židovská válka 92% Židovská válka 1962, Lion Feuchtwanger

První část významné románové trilogie (- Synové, Zaslíbená země) v níž autor sleduje dramatické životní osudy a kariéru římského židovského historika v Josepha Flavia na pozadí dramatických historických událostí v 1. sto... více
Oskar a Růžová paní / Noemovo dítě / Pan Ibrahim a květy koránu 87% Oskar a Růžová paní / Noemovo dítě / Pan Ibrahim a květy koránu 2011, Éric-Emmanuel Schmitt

Nové vydání, tentokrát v jediném svazku, úspěšných knih belgického spisovatele tvoří volný cyklus příběhů zasazených do tří světových monoteistických náboženství, křesťanství, judaismu a islámu. Kniha Oskar a Růžová paní... více


Staří muži o půlnoci 87% Staří muži o půlnoci 2003, Chaim Potok

Po I. B. Singerovi nejznámější americký židovský spisovatel vydal roku 2001 trilogii novel, které jsou propojeny postavou ženy, jejíž život se dotkne tří velmi odlišných mužů. V námětech novel se odrážejí nejsložitější t... více


Noemovo dítě 86% Noemovo dítě 2006, Éric-Emmanuel Schmitt

Druhá kniha z cyklu o neviditelném vypráví příběh kněze, ukrývajícího za války v katolickém penzionátu židovského chlapce Josefa. Ten vede s knězem debaty o Bohu a snaží se pochopit skutečnosti, které jsou pro něj prozat... více


Slib 95% Slib 2003, Chaim Potok

Ve volném pokračování románu Vyvolení stojí Reuven na prahu dospělosti a zároveň i před otázkou, jaké je jeho místo v židovské tradici. Kniha o střetávání starého a nového, o vztahu k tradičním hodnotám a zápasu o ně, o ... více


Tabu v sociálních vědách 77% Tabu v sociálních vědách 2003, Petr Bakalář

Cílem této knihy je pojednání o třech kontroverzních tématech - o rozdílech mezi rasami, o judaismu jako evoluční skupinové strategii a o eugenice. Autor prezentuje ve své knize názory, které problematizují tyto tři t... více


Hebrejky: Biblické matky, démonky, královny i milenky 92% Hebrejky: Biblické matky, démonky, královny i milenky 2022, Jan Fingerland

Kniha Jana Fingerlanda není jen dalším vyprávěním o osudech biblických žen. Usiluje o něco jiného. Zkoumá, jak tyto příběhy v průběhu staletí chápali rabíni, křesťanští teologové nebo různé sekty, jejichž interpretace by... více


Prolínání světů 83% Prolínání světů 2006, Tomáš Halík

Podtitul: „Ze života světových náboženství“ Tato kniha svým názvem, částí textu i obrázků poukazuje k osmnáctidílnému cyklu pořadů o pěti světových náboženstvích, který byl vytvořen v letech 2005–2006 a který v druhém... více


Jeruzalémská Bible 95% Jeruzalémská Bible 2009, neznámý - neuveden

Jeruzalémská bible je původní francouzský překlad Písma svatého s bohatým poznámkovým aparátem. Jde o významné dílo katolické biblistiky, založené na dlouholeté práci Jeruzalémské biblické školy, která vznikla v r. 1890 ... více


Na počátku 87% Na počátku 2001, Chaim Potok

Významný román židovského amerického spisovatele, od něhož si čeští čtenáři oblíbili především prózu Jmenuji se Ašer Lev (česky 1996) a její volné pokračování Dar Ašera Leva (česky 1999). „Každý začátek je těžký,“ to je ... více


Rút - žena z Moábu 93% Rút - žena z Moábu 2013, Francine Rivers

Toto je třetí z pěti románů o ženách z rodokmenu Ježíše Krista. Byly to ženy z Blízkého východu, které žily ve starověku, a přesto lze jejich příběhy aplikovat na naše životy a problémy, jimž čelíme v dnešní době. Často ... více


Evoluce boha 86% Evoluce boha 2011, Robert Wright

Robert Wright nás provází ne velkolepé pouti dějinami a odhaluje poznatek životně důležitý pro naši dobu: v evoluci judaismu, křesťanství a islámu najdeme stejnou zákonitost a v jejich svatých písmech je „skrytý kód“. Wr... více


Kacířská kniha 80% Kacířská kniha 2015, Erich von Däniken

Celosvětově proslulý autor zpochybňuje mýty, z nichž se zrodila největší náboženství - židovské, křesťanské, buddhistické - a přímo z jejich posvátných spisů dokládá, že nepopisují nadpřirozená zjevení či hovory s bohy, ... více


Kdo zabije Evu S.? 78% Kdo zabije Evu S.? 2020, Petr Eidler

Eva Stieglitzová dostane jednoho dne anonym, že jsou její dny sečteny. Na svůj věk je však stále aktivní sportovkyně, která má pro strach uděláno. Když jí dcera s vnučkou nabídnou, že jí zajistí ochranu – soukromého dete... více


Po čem rabíni touží 76% Po čem rabíni touží 2022, Tuvia Tenenbom

V Česku mimořádně oblíbený spisovatel přichází se zbrusu novou knihou a rovnou ve světové premiéře. Tuvia Tenenbom tentokrát nemusel procestovat cizí zemi křížem krážem a najezdit tisíce kilometrů nebo mil. Přestože mu n... více


Pramen 91% Pramen 2002, James Albert Michener

Obálkový podnázev: román o zrodu a rozkvětu judaismu. Od současných archeologů, provádějících vykopávky na lokalitě Makor, se Michener vrací v čase zpět k nejrannějším počátkům židovské víry před tisíci lety. Obsažena j... více


Rabínka v zácviku 94% Rabínka v zácviku 2023, Kamila Kopřivová

Autorka, první česká rabínka, čtenáře provede nejen vlastním příběhem cesty k víře a duchovnímu povolání, ale také všemi podstatnými aspekty judaismu. Součástí jejího vyprávění je i seznámení s liturgickým rokem nebo pře... více


Já, Herodes 87% Já, Herodes 2005, Antonín Polách

Historický román českého autora zachycuje plasticky životní osudy Heroda Velikého, který vládl v Judeji v letech 37-4 př.n.l. Osamělý, těžce nemocný panovník,který si uvědomuje blízkost smrti, se zamýšlí nad celým svým ... více