judaismus

štítky

183 knih

Bible – Český studijní překladBible – Český studijní překlad2009, neznámý - neuveden

Nový překlad do současné češtiny vyznačující se důrazem na přesnost a konkordantnost, s mnoha studijními a výkladovými poznámkami Kompletní vydání Staré a Nové smlouvy v jedinečném překladu do současné češtiny. * jedi... více


Zlomení anděléZlomení andělé2018, Gemma Liviero

Příběh tří lidí, tří ztrápených duší v nacistické Nové Evropě. Dívka v lodžském ghettu se snaží přežít a získat šanci i pro svou rodinu… Mladá Rumunka je umístěna do Říše pro své modré oči a blonďaté vlasy, aby si na ní ... více


Židovská válkaŽidovská válka1962, Lion Feuchtwanger

První část významné románové trilogie (- Synové, Zaslíbená země) v níž autor sleduje dramatické životní osudy a kariéru římského židovského historika v Josepha Flavia na pozadí dramatických historických událostí v 1. sto... více
Oskar a Růžová paní / Noemovo dítě / Pan Ibrahim a květy koránuOskar a Růžová paní / Noemovo dítě / Pan Ibrahim a květy koránu2011, Eric Emmanuel Schmitt

Nové vydání, tentokrát v jediném svazku, úspěšných knih belgického spisovatele tvoří volný cyklus příběhů zasazených do tří světových monoteistických náboženství, křesťanství, judaismu a islámu. Kniha Oskar a Růžová paní... více


Noemovo dítěNoemovo dítě2006, Eric Emmanuel Schmitt

Druhá kniha z cyklu o neviditelném vypráví příběh kněze, ukrývajícího za války v katolickém penzionátu židovského chlapce Josefa. Ten vede s knězem debaty o Bohu a snaží se pochopit skutečnosti, které jsou pro něj prozat... více


Staří muži o půlnociStaří muži o půlnoci2003, Chaim Potok

Po I. B. Singerovi nejznámější americký židovský spisovatel vydal roku 2001 trilogii novel, které jsou propojeny postavou ženy, jejíž život se dotkne tří velmi odlišných mužů. V námětech novel se odrážejí nejsložitější t... více


SlibSlib2003, Chaim Potok

Ve volném pokračování románu Vyvolení stojí Reuven na prahu dospělosti a zároveň i před otázkou, jaké je jeho místo v židovské tradici. Kniha o střetávání starého a nového, o vztahu k tradičním hodnotám a zápasu o ně, o ... více


Jeruzalémská BibleJeruzalémská Bible2009, neznámý - neuveden

Jeruzalémská bible je původní francouzský překlad Písma svatého s bohatým poznámkovým aparátem. Jde o významné dílo katolické biblistiky, založené na dlouholeté práci Jeruzalémské biblické školy, která vznikla v r. 1890 ... více


Prolínání světůProlínání světů2006, Tomáš Halík

Podtitul: „Ze života světových náboženství“ Tato kniha svým názvem, částí textu i obrázků poukazuje k osmnáctidílnému cyklu pořadů o pěti světových náboženstvích, který byl vytvořen v letech 2005–2006 a který v druhém... více


Na počátkuNa počátku2001, Chaim Potok

Významný román židovského amerického spisovatele, od něhož si čeští čtenáři oblíbili především prózu Jmenuji se Ašer Lev (česky 1996) a její volné pokračování Dar Ašera Leva (česky 1999). „Každý začátek je těžký,“ to je ... více


Evoluce bohaEvoluce boha2011, Robert Wright

Robert Wright nás provází ne velkolepé pouti dějinami a odhaluje poznatek životně důležitý pro naši dobu: v evoluci judaismu, křesťanství a islámu najdeme stejnou zákonitost a v jejich svatých písmech je „skrytý kód“. Wr... více


Kacířská knihaKacířská kniha2015, Erich von Däniken

Celosvětově proslulý autor zpochybňuje mýty, z nichž se zrodila největší náboženství - židovské, křesťanské, buddhistické - a přímo z jejich posvátných spisů dokládá, že nepopisují nadpřirozená zjevení či hovory s bohy, ... více


Rút - žena z MoábuRút - žena z Moábu2013, Francine Rivers

Toto je třetí z pěti románů o ženách z rodokmenu Ježíše Krista. Byly to ženy z Blízkého východu, které žily ve starověku, a přesto lze jejich příběhy aplikovat na naše životy a problémy, jimž čelíme v dnešní době. Často ... více


O svobodě a náboženstvíO svobodě a náboženství2008, Jonathan Sacks

Dotisk vydání z r. 2005. Kniha vrchního rabína britského Commonwealthu, sira Jonathana Sackse – O svobodě a náboženství obsahuje třicet šest zamyšlení, ve kterých se rabín Sacks zabývá problémy současnosti na pozadí star... více


PramenPramen2002, James Albert Michener

Obálkový podnázev: román o zrodu a rozkvětu judaismu. Od současných archeologů, provádějících vykopávky na lokalitě Makor, se Michener vrací v čase zpět k nejrannějším počátkům židovské víry před tisíci lety. Obsažena j... více


1 ...