judaismus

štítek, 126 knih


O svobodě a náboženství

O svobodě a náboženství

2008, J. Sacks

Dotisk vydání z r. 2005. Kniha vrchního rabína britského Commonwealthu, sira Jonathana Sackse – O svobodě a náboženství obsahuje třicet šest zamyšlení, ve kterých se rabín Sacks zabývá problémy současnosti na pozadí star... více


Praktický judaismus

Praktický judaismus

2012, J. M. Lau

Průvodce životem praktikujícího Žida. Rabín Jisrael Meir Lau (*1937), vrchní telavivský rabín, bývalý vrchní aškenázský rabín Izraele. Kniha se zabývá praktickými záležitostmi života praktikujících Židů jako je kašrut, m... více


Židovská teologie křesťanství

Židovská teologie křesťanství

2011, P. Hošek

Publikace je věnována pozoruhodné a v českém prostředí takřka neznámé rozpravě mezi židovskými učenci posledních desetiletí. V této rozpravě dochází k významnému posunu v hodnocení vzniku, povahy a dějinného poslání křes... více


Klasické židovství

Klasické židovství

2011, G. Stemberger

Kultura a historie rabínské doby. Rabínskou dobu, tj. období od zničení jeruzalémského Chrámu v roce 70 až do konce existence rabínských akademií kolem roku 1040, můžeme právem označit za „klasické židovství“. V těcht... více


Jsou mešuge, Kohn!

Jsou mešuge, Kohn!

2012, S. Landmann

Židovské vtipy 2. „Nauč se smát, aniž bys plakal,“ tato věta dobře shrnuje osobitost židovského humoru. Jeho cílem je proměnit zoufalství v naději, pozorovat svět se zdravým odstupem, otupit ostří skutečnosti důvtipno... více


Judaismus pro začátečníky

Judaismus pro začátečníky

2003, C. Szlakmann

Obrázky a texty Charlese Szlakmanna jsou odpovědí na velkou výzvu: přiblížit principy a dějiny jednoho z nejvýznamnějších monoteistických náboženství humornou a jednoduchou formou. Tak, aby i nepoučený čtenář četl knihu ... více


Slovník judaik

Slovník judaik

2006, A. Putík

Tato příručka určená nejen odborníkům z řad historiků umění, etnologům, starožitníkům ale i laikům, která pomůže orientovat se jak v židovských rituálních předmětech používaných v synagoze a v domácnosti, tak i v jiných ... více


Stezka návratu : výběr z knihy Netivot olam

Stezka návratu : výběr z knihy Netivot olam

2008, . Rabi Löw (pseudonym)

Stezka návratu - anotace Překlad knihy Stezka návratu je doplněn:- komentáři dr. J. Diveckého- stručným životopisem a bibliografií rabi Löwa- slovníkem pojmů Ústředním tématem knihy Netivot olam je vnímání etiky lidskéh... více


O mystické podobě božství

O mystické podobě božství

2011, G. G. Scholem

Mytické zárodky některých z nich sice vidí již ve starověkých představách, ty však začínají nabývat své nejznámější podoby mystických symbolů teprve s dějinnými počátky kabaly v raném středověku. V každé její vývojové fá... více


Milost v antické, židovské a křesťanské tradici

Milost v antické, židovské a křesťanské tradici

2009, L. Karfíková

MIROSLAV ŠEDINA: Filosofie a etika v řeckém konceptu připodobnění Bohu – Od Platóna k Filónovi Alexandrijskému. JAN DUŠEK: Milost v kumránských rukopisech Řád Jednoty a Damašský spis. JIŘÍ MRÁZEK: Milost podle Čtvrtého... více


Monoteistická náboženství a stát

Monoteistická náboženství a stát

2009, K. Sládek

Vztah náboženství a politicko-státní moci se v průběhu dějin výrazně měnil. Transformace politických systémů a státních útvarů, od zásadních zlomů, jakým byl přerod antické společnosti ve středověkou, či pozdější vznik n... více


První zákon - Židovská bible a křesťané

První zákon - Židovská bible a křesťané

1999, E. Zenger

Ze skutečnosti, že novozákonní autoři stále znovu formulují a legitimují své vyznání o Kristu pomocí starozákonních textů, v žádném případě nevyplývá, že tím pokládají Starý zákon za překonaný. Naopak je třeba říci: Prot... více


Vzpomínky židovského extremisty (americký příběh)

Vzpomínky židovského extremisty (americký příběh)

2001, J. Klein Halevi

Děj se odehrává převážně v newyorské čtvrti Borough Park, kde Židé, většinou přistěhovalci z Evropy, žijí v uzavřeném, nikoli však v jednolitém prostředí. Prožívají problémy typické pro život v diaspoře, probíhá zde spor... více


Židovská jedinečnost a filozofie

Židovská jedinečnost a filozofie

1992, C. Chalier

Překlad francouzské přednášky "Singularité juive et philosophie", proslovené na Letní univerzitě - Bechyně 1991, kterou v červenci uspořádala francouzská Asociace Jana Husa společně s pražským Filosofickým ústa... více


Učebnice klasické hebrejštiny

Učebnice klasické hebrejštiny

1997, M. Joseph

Gramatika, cvičební texty a slovník. více


1 2 3 4 5 6 >