Palestina

štítek, 86 knih


Izrael a palestinská území

Izrael a palestinská území

2015, . kolektiv autorů

„Izrael a Palestina na křižovatce Asie, Evropy a Afriky – jak z geografického, tak kulturního hlediska - jsou od počátku dějin místem setkávání kultur, říší a náboženství.“ S tímto průvodcem z proslulé edice Lonely Pl... více


Klasické židovství

Klasické židovství

2011, G. Stemberger

Kultura a historie rabínské doby. Rabínskou dobu, tj. období od zničení jeruzalémského Chrámu v roce 70 až do konce existence rabínských akademií kolem roku 1040, můžeme právem označit za „klasické židovství“. V těcht... více


Příběhy ze starověké Palestiny

Příběhy ze starověké Palestiny

1990, H. Bardtke

Podtitul: Tradice, archeologie, dějiny Kniha podává obraz významných dějinných událostí palestinského starověku. 2. vydání. více


O Palestině

O Palestině

2015, N. Chomsky

Operace Protective Edge (Ochranné ostří) si vyžádala tisíce palestinských obětí a vyčistila prostor pro další zábor půdy ze strany Izraele. Ještě nikdy nebylo tak důležité projevovat lidu Palestiny solidaritu a podporu. ... více


Palestina od pravěku ke křesťanství 3.

Palestina od pravěku ke křesťanství 3.

1950, M. Bič

Popis knihy není zatím k dispozici. více


ABC Ježíšova života

ABC Ježíšova života

2012, M. Beaumont

Kdo je Ježíš? Židovský učitel, léčitel, kazatel, prorok, šarlatán? Nebo očekávaný Mesiáš, Spasitel a Boží Syn? Nebo obojí? Kdo je Ježíš? Podle tradičního církevního učení byl Ježíš pravým člověkem a pravým Bohem. Ale ... více


Arabsko-izraelský konflikt

Arabsko-izraelský konflikt

2012, K. E. Schulze

Publikace Kirsten E. Schulze předkládá nové chápání příčin, průběhu i následků arabsko-izrael­ského konfliktu. Autorka zde analyzuje dynamiku násilí a zkoumá četné pokusy o řešení tohoto konfliktu. Snaží se doložit, proč... více


Palestina od pravěku ke křesťanství I. Země a lid

Palestina od pravěku ke křesťanství I. Země a lid

1948, M. Bič

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Izrael, země téměř mystická

Izrael, země téměř mystická

1995, P. Hojka

Zajímavé texty o státu Izrael doplněné nádhernými fotografiemi. více


Doba Ježíše Nazaretského

Doba Ježíše Nazaretského

2008, M. Ryšková

Historicko-teologický úvod do Nového zákona. Kniha přináší vhled do prostředí a okolností, v nichž žil a působil Ježíš Nazaretský. Je však věnována nejen konkrétní historické, náboženské, sociální a politické problema... více


Magdaléna

Magdaléna

2012, M. Valtorta

Výběr z desetisvazkového díla italské mystičky Marie Valtorty (1897–1961) „Evangelium, jak mi bylo zjeveno“. Z tohoto rozsáhlého textu vyprávěcího žánru jsou vyňaty a spojeny odstavce z kapitol nebo celé kapitoly, které ... více


Puška a olivová ratolest

Puška a olivová ratolest

2005, D. Hirst

Kořeny násilí na Blízkém východě. Klasické dějiny arabsko-izraelského konfliktu. více


Nesvatá válka o Svatou zemi

Nesvatá válka o Svatou zemi

2010, B. Tureček

Kniha Nesvatá válka o Svatou zemi je strhující reportáž o izraelsko-arabském konfliktu, v níž autor využívá téměř dvacetiletých zkušeností práce novináře na Blízkém východě. Vychází z osobních setkání se stovkami lidí od... více


Stín Otce

Stín Otce

2013, J. Dobraczyński

Příběh o Josefovi z Nazareta. V tomto románovém příběhu o svatém Josefovi z Nazaretu se autor ujímá nejen úžasného úkolu převyprávět život významného světce, nýbrž rekonstruuje i kulturní pozadí, ve kterém se světcův ... více


O Bibli

O Bibli

2010, T. Novotný

O Bibli: vznik, dobové pozadí a výklad. Znalost Bible jako základní náboženské knihy křesťanství není potřebná jen pro ty, kdo se k tomuto náboženství hlásí. Křesťanství totiž natolik ovlivnilo a ovlivňuje kulturu a m... více


1 2 3 4 5 6 >