Palestina - štítek


Izrael a palestinská území

Izrael a palestinská území

2015, . kolektiv autorů

„Izrael a Palestina na křižovatce Asie, Evropy a Afriky – jak z geografického, tak kulturního hlediska - jsou od počátku dějin místem setkávání kultur, říší a náboženství.“ S tímto průvodcem z proslulé edice Lonely Pl... více


Klasické židovství

Klasické židovství

2011, G. Stemberger

Kultura a historie rabínské doby. Rabínskou dobu, tj. období od zničení jeruzalémského Chrámu v roce 70 až do konce existence rabínských akademií kolem roku 1040, můžeme právem označit za „klasické židovství“. V těcht... více


Příběhy ze starověké Palestiny

Příběhy ze starověké Palestiny

1990, H. Bardtke

Podtitul: Tradice, archeologie, dějiny Kniha podává obraz významných dějinných událostí palestinského starověku. 2. vydání. více


Palestina od pravěku ke křesťanství 3.

Palestina od pravěku ke křesťanství 3.

1950, M. Bič

Popis knihy není zatím k dispozici. více


ABC Ježíšova života

ABC Ježíšova života

2012, M. Beaumont

Kdo je Ježíš? Židovský učitel, léčitel, kazatel, prorok, šarlatán? Nebo očekávaný Mesiáš, Spasitel a Boží Syn? Nebo obojí? Kdo je Ježíš? Podle tradičního církevního učení byl Ježíš pravým člověkem a pravým Bohem. Ale ... více


Palestina od pravěku ke křesťanství I. Země a lid

Palestina od pravěku ke křesťanství I. Země a lid

1948, M. Bič

Popis knihy není zatím k dispozici. více


O Palestině

O Palestině

2015, N. Chomsky

Operace Protective Edge (Ochranné ostří) si vyžádala tisíce palestinských obětí a vyčistila prostor pro další zábor půdy ze strany Izraele. Ještě nikdy nebylo tak důležité projevovat lidu Palestiny solidaritu a podporu. ... více


Izrael, země téměř mystická

Izrael, země téměř mystická

1995, P. Hojka

Zajímavé texty o státu Izrael doplněné nádhernými fotografiemi. více


Stín Otce

Stín Otce

2013, J. Dobraczyński

Příběh o Josefovi z Nazareta. V tomto románovém příběhu o svatém Josefovi z Nazaretu se autor ujímá nejen úžasného úkolu převyprávět život významného světce, nýbrž rekonstruuje i kulturní pozadí, ve kterém se světcův ... více


Doba Ježíše Nazaretského

Doba Ježíše Nazaretského

2008, M. Ryšková

Historicko-teologický úvod do Nového zákona. Kniha přináší vhled do prostředí a okolností, v nichž žil a působil Ježíš Nazaretský. Je však věnována nejen konkrétní historické, náboženské, sociální a politické problema... více


Magdaléna

Magdaléna

2012, M. Valtorta

Výběr z desetisvazkového díla italské mystičky Marie Valtorty (1897–1961) „Evangelium, jak mi bylo zjeveno“. Z tohoto rozsáhlého textu vyprávěcího žánru jsou vyňaty a spojeny odstavce z kapitol nebo celé kapitoly, které ... více


Puška a olivová ratolest

Puška a olivová ratolest

2005, D. Hirst

Kořeny násilí na Blízkém východě. Klasické dějiny arabsko-izraelského konfliktu. více


Nesvatá válka o Svatou zemi

Nesvatá válka o Svatou zemi

2010, B. Tureček

Kniha Nesvatá válka o Svatou zemi je strhující reportáž o izraelsko-arabském konfliktu, v níž autor využívá téměř dvacetiletých zkušeností práce novináře na Blízkém východě. Vychází z osobních setkání se stovkami lidí od... více


O Bibli

O Bibli

2010, T. Novotný

O Bibli: vznik, dobové pozadí a výklad. Znalost Bible jako základní náboženské knihy křesťanství není potřebná jen pro ty, kdo se k tomuto náboženství hlásí. Křesťanství totiž natolik ovlivnilo a ovlivňuje kulturu a m... více


Studená řeka

Studená řeka

2014, J. Kotaishová

Opravdový a skutečný příběh jednoho Palestince a jeho rozvětvené rodiny na pozadí historických událostí od roku 1948 až do dnešních dnů. Autorka podává svědectví o osudech rodiny svého manžela, který je nejen osudem konk... více


1 2 3 4 5 6 >