Palestina

štítek, 90 knih


Klasické židovstvíKlasické židovství2011, G. Stemberger

Kultura a historie rabínské doby. Rabínskou dobu, tj. období od zničení jeruzalémského Chrámu v roce 70 až do konce existence rabínských akademií kolem roku 1040, můžeme právem označit za „klasické židovství“. V těcht... více


Přicházím do stínu tvých očíPřicházím do stínu tvých očí2008, M. Darwíš

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Palestina od pravěku ke křesťanství 3.Palestina od pravěku ke křesťanství 3.1950, M. Bič

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Palestina od pravěku ke křesťanství I. Země a lidPalestina od pravěku ke křesťanství I. Země a lid1948, M. Bič

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Izrael, země téměř mystickáIzrael, země téměř mystická1995, P. Hojka

Zajímavé texty o státu Izrael doplněné nádhernými fotografiemi. více


MagdalénaMagdaléna2012, M. Valtorta

Výběr z desetisvazkového díla italské mystičky Marie Valtorty (1897–1961) „Evangelium, jak mi bylo zjeveno“. Z tohoto rozsáhlého textu vyprávěcího žánru jsou vyňaty a spojeny odstavce z kapitol nebo celé kapitoly, které ... více


Izrael a palestinská územíIzrael a palestinská území2015, J. Walker

„Izrael a Palestina na křižovatce Asie, Evropy a Afriky – jak z geografického, tak kulturního hlediska - jsou od počátku dějin místem setkávání kultur, říší a náboženství.“ S tímto průvodcem z proslulé edice Lonely Pl... více


Stín OtceStín Otce2013, J. Dobraczyński

Příběh o Josefovi z Nazareta. V tomto románovém příběhu o svatém Josefovi z Nazaretu se autor ujímá nejen úžasného úkolu převyprávět život významného světce, nýbrž rekonstruuje i kulturní pozadí, ve kterém se světcův ... více


Doba Ježíše NazaretskéhoDoba Ježíše Nazaretského2008, M. Ryšková

Historicko-teologický úvod do Nového zákona. Kniha přináší vhled do prostředí a okolností, v nichž žil a působil Ježíš Nazaretský. Je však věnována nejen konkrétní historické, náboženské, sociální a politické problema... více


Puška a olivová ratolestPuška a olivová ratolest2005, D. Hirst

Kořeny násilí na Blízkém východě. Klasické dějiny arabsko-izraelského konfliktu. více


Nesvatá válka o Svatou zemiNesvatá válka o Svatou zemi2010, B. Tureček

Kniha Nesvatá válka o Svatou zemi je strhující reportáž o izraelsko-arabském konfliktu, v níž autor využívá téměř dvacetiletých zkušeností práce novináře na Blízkém východě. Vychází z osobních setkání se stovkami lidí od... více


O BibliO Bibli2010, T. Novotný

O Bibli: vznik, dobové pozadí a výklad. Znalost Bible jako základní náboženské knihy křesťanství není potřebná jen pro ty, kdo se k tomuto náboženství hlásí. Křesťanství totiž natolik ovlivnilo a ovlivňuje kulturu a m... více


Svatá země s Františkem HobizalemSvatá země s Františkem Hobizalem2001, F. Hobizal

Návštěva Svaté země.se mnohým lidem může stát naplněním velkého snu – pro P. Františka Hobizala je to navíc inspirace ke krátkým zamyšlením o křesťanství a víře. Knížka je prostoupena neobyčejnou laskavostí a radostí.... více


Královská tažení ve starém OrientuKrálovská tažení ve starém Orientu1987, A. Jepsen

Jádro knihy Královská tažení ve starém Orientu tvoří soubor dvaceti dvou textů pocházejících z Egypta, Mezopotámie a syropalestinské oblasti, vztahujících se k dějinám Palestiny a Izraele. Jsou to vesměs historické prame... více


Izrael a PalestinaIzrael a Palestina2005, M. Čejka

Jedná se o jednu z prvních původních českých knih zaměřujících se na izraelsko-palestinský konfl ikt. Čtenáře jím v několika částech provede, objasní mu hlavní pojmy a fenomény počínaje stručnou historií arabsko-židovský... více


1 2 3 4 5 6 >