židovské tradice

štítky

49 knih


Jmenuji se Ašer Lev 94% Jmenuji se Ašer Lev 1996, Chaim Potok

Román Jmenuji se Ašer Lev vyšel v USA v roce 1972 a dočkal se nesčetného množství dotisků. Jednoduchý název knihy vyjadřuje ve své podstatě velmi mnoho: prosazení vlastní identity a individuality navzdory pevnému sevření... více


Dar Ašera Leva 88% Dar Ašera Leva 2003, Chaim Potok

V roce 1990 se americký židovský spisovatel Chaim Potok vrátil po osmnácti letech k hrdinovi své slavné knihy Jmenuji se Ašer Lev, aby pokračoval v jeho fiktivním osudu. Ašer Lev se v něm přes odpor své přísné židovské k... více


Kajícník 83% Kajícník 1998, Isaac Bashevis Singer

V r. 1969 se autor při návštěvě Jeruzaléma setkal nedaleko Zdi nářků s Američanem, který mu vyprávěl svůj životní příběh. Joseph Shapiro, jenž podobně jako Singer emigroval před válkou z Polska, zažívá v poválečné Americ... více
Jak byl vynalezen židovský národ 87% Jak byl vynalezen židovský národ 2015, Shlomo Sand

Málokterá historická práce vyvolala v posledních letech takový zájem a tak živé reakce, a to jak mezi odbornou, tak laickou veřejností, jako kniha izraelského historika Šlomo Sanda Jak byl vynalezen židovský národ, která... více


Židé. Dějiny a kultura 81% Židé. Dějiny a kultura 1997, Leo Pavlát

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Rudovláska Kejle 82% Rudovláska Kejle 2021, Isaac Bashevis Singer

V románu Rudovláska Kejle nás jeho autor zavádí jak do židovské Varšavy, tak do Ameriky. K prostitutce Kejle zahoří láskou nepříliš počestný Jarme a hned po první společné noci se s ní ožení. K dvojici se však přihlásí š... více


Dům bez pána / Půlnoční pacient 84% Dům bez pána / Půlnoční pacient 2018, Egon Hostovský

Svazek přináší dílo Egona Hostovského (1908—1973), předního autora psychologických a existenciálních románů a novel. Představuje autora charakteristickými prózami obou nejvýznamnějších období jeho tvorby — doby mezi svět... více


Jídelna Šalom 64% Jídelna Šalom 2012, Vlasta Rút Sidonová

Židovská komunita i kultura patřily k Praze odjakživa. Tradice a legendy židovské Prahy vábí na Staré Město každý den tisíce zahraničních turistů, ale i současný život kolem židovské obce bývá často zvenčí vnímán jako by... více


Židovské obřady a symboly 89% Židovské obřady a symboly 2009, Simon Philip de Vries

Kniha je rozdělena do 16 kapitol, přičemž každá z nich popisuje určitý symbol židovského náboženství (např. vznik a význam synagogy, trojí znamení, šabat, svátky a slavnosti, jídelní předpisy, manželství, rozvod, nemoc, ... více


Mazal tov! 92% Mazal tov! 2023, David Maxa

Cesta životem v židovské tradici. Proč Židé pokládají na hroby kamínky a ne květiny? Proč má ukazovátko na Tóru tvar lidské ruky? Proč podle židovské tradice dosahuje chlapec náboženské dospělosti ve třinácti letech a... více


Příběhy o důvěře 80% Příběhy o důvěře 2001, Elie Wiesel

Podtitul : eseje o velkých postavách židovské tradice Eseje o velkých biblických postavách z pera nositele Nobelovy ceny za mír a výtečného znalce židovského literárního odkazu. Wiesel své úvahy o životě a době zná... více


Židovské tradice a zvyky 93% Židovské tradice a zvyky 2010, Pavla Damohorská

Otázka židovských tradic a zvyků představuje jednu z nejzajímavějších a také nejvíce různorodých oblastí judaistiky, neboť daná problematika zasahuje i do mnoha dalších oborů, jako jsou historie, sociologie, pedagogika, ... více


Šoulet a jiné básně, aneb, Židovská kuchařka 73% Šoulet a jiné básně, aneb, Židovská kuchařka 1991, Karel Sýs

Kuchařka tradičních židovských receptů, typických pro střední a východní Evropu. Vycházejí z tradic a náboženských příkazů, také z místních podmínek, z domácích surovin příslušné země. více


Hubomlat 67% Hubomlat 2005, Albert Cohen

Šalomoun, Saltiel, Michael, Matitjáš a Pinhas Solal, přezdívaný Hubomlat, žijí poklidný život v židovské komunitě na ostrově Kefallénii. Ovšem jen do chvíle, kdy přijde tajemný dopis z Ženevy obsahující pozvání a šifru, ... více


Rabínská moudrost 56% Rabínská moudrost 2001, Isidor Hirsch

Podtitul: Dle Talmudu sepsal J. Hirsch. více


Zelik Rifkin a strom snů 60% Zelik Rifkin a strom snů 2013, Steve Stern

Ve svazku s názvem Zelik Rifkin a strom snů vydává pět jeho povídek, které autor doplnil původním doslovem. více


Svátky v životě Židů 85% Svátky v životě Židů 2002, Marc Stern

Vzpomínání, slavení, vyprávění. Bezprostředním podnětem k napsání této knihy byly autorovy přednášky o judaismu, přednesené roku 1996 na univerzitě v Osnabrücku. Nejprve se v nich osvětluje struktura židovského kal... více


Už tam budem, Mojžíši? 85% Už tam budem, Mojžíši? 2021, Kakalík

Trochu jiná pesachová hagada (nejen) pro děti. Věděli jste, že Mojžíš koktal? Dokážete vyjmenovat deset ran egyptských? Víte, kde byli Židé v otroctví, jak dlouho putovali pouští a co se za tu dobu událo? Na všechny t... více


Kniha o židovské kuchyni 95% Kniha o židovské kuchyni 2005, Claudia Roden

KNIHA O ŽIDOVSKÉ KUCHYNI není pouze kuchařkou s židovskými recepty. Autorka v ní jakoby pohledem z kuchyně popisuje dějiny židovské diaspory. Osm stovek receptů odráží různé světové kultury a regiony, od židovské čtvrti ... více


Židovská modlitba 85% Židovská modlitba 1995, Carmine Di Sante

Originální pojednání o struktuře židovské liturgie, vypracované katolickým odborníkem zabývajícím se vztahem židovství a křesťanství. více