modlitba

štítky

86 knih


Co Bůh? Člověk? 62% Co Bůh? Člověk? 1934, Bedřich Bridel

Báseň je monologizovaným rozhovorem s Bohem a připomíná meditaci. Základním tématem je snaha vyjádřit kontrast mezi věčností a dokonalostí Boha proti pomíjivosti a hříšnosti člověka. Lyrický subjekt (lidské "já" v básni)... více


Aramejský Otčenáš. Meditace na Ježíšova slova 89% Aramejský Otčenáš. Meditace na Ježíšova slova 2001, Neil Douglas-Klotz

Duchovní tradice Blízkého východu poukazují na to, že na každou větu svatých učení je třeba nahlížet alespoň ze tří hledisek: intelektuálního, metaforického a universálního (nebo mystického). Z prvního zvažujeme vnější, ... více


O modlitbě: Dopisy Malcolmovi. Dialog mezi člověkem a Bohem 83% O modlitbě: Dopisy Malcolmovi. Dialog mezi člověkem a Bohem 2015, C. S. Lewis (p)

Formou srdečných a nestrojených dopisů blízkému příteli uvažuje C. S. Lewis nad mnoha nejasnými otázkami ohledně důvěrného rozhovoru člověka s Bohem. Přemýšlí o praktických i metafyzických stránkách modlitby, například ... více




Když Bůh mlčí 90% Když Bůh mlčí 2016, Pete Greig

Tato kniha byla zrozena z veliké bolesti i úžasu nad Boží mocí. Zatímco globální modlitební hnutí, které založil, ovlivňuje množství lidí po celém světě, jeho vlastní žena bojuje o život s těžkou nemocí. Pete Greig zápas... více


Síla manželčiny modlitby 94% Síla manželčiny modlitby 2010, Stormie Omartian

Žít v dnešní době v úžasném manželství se jeví mnohé z žen jako nedostižná vize. Jak málo v takové věci věří v sílu modlitby a Boží moc. Autorka zkoušela řešit své problémy v manželství různými metodami – hádáním se, upr... více


O modlitbě 93% O modlitbě 2006, Romano Guardini

Uvedení do školy křesťanské modlitby. Modlitba je vnitřní potřebou, milostí a naplněním – je však také povinností, námahou a přemáháním. Existuje tedy zážitek modlitby, ale také cvičení modlitby; její živý pramen, ale... více


Síla přímluvné modlitby 91% Síla přímluvné modlitby 2007, Kateřina Lachmanová

Někdy máme pocit, že modlit se za druhé a za svět je ta nejméně efektivní služba, jakou člověk může konat. Ale přímluvná modlitba je duchovní zbraň těžkého kalibru, nikoli nouzová vycpávka volného času těch, kdo nic lepš... více


Uzdravenie rodových koreňov 66% Uzdravenie rodových koreňov 2010, Kenneth McAll

Kniha anglikánskeho psychiatra pojednáva o duchovnej zviazanosti, alebo prekliatí rodiny, ktoré sa môže prejavovať napríklad narušením rodinných vzťahov viacerých generácií, chorobnou zúrivosťou, ktorá sa tiahne rodom, č... více


Ježíš tě volá 93% Ježíš tě volá 2015, Sarah Young

Misionářka Sarah Youngová si psala modlitební deník. Po mnoha letech zapisování proseb se rozhodla, že si bue víc všímat, co jí chce říci Spasitel, místo aby stále o něco žádala. S tužkou v ruce se vydala na cestu, která... více


Otčenáš 98% Otčenáš 2019, Tomáš Špidlík

V modlitbě stále znovu opakujeme prosbu Ježíšových učedníků: „Pane, nauč nás modlit se.“ Stejně jako apoštolům Ježíš celé církvi dává modlitbu Otčenáš. Nesytí duši spousta vědomostí, ale vnitřní procítění a zakoušení pra... více


Všechno má své místo 92% Všechno má své místo 2003, Richard Rohr

Americký kněz, františkán německého původu, Richard Rohr (1945) je jedním z nejznámějších představitelů duchovní obnovy v USA. Je zakladatelem komunity Nový Jeruzalém a vedoucím Centra pro akci a kontemplaci v Albuquerqu... více


Slabikář vnitřní modlitby 96% Slabikář vnitřní modlitby 2016, Pavel Vojtěch Kohut

Kniha předního českého znalce karmelitánské spirituality přibližuje pomocí dvanácti klíčových slov sv. Terezie její praxi vnitřní modlitby. Výklad kombinuje jak vyprávěcí styl (kde se autor tak trochu dělí o své osobní z... více


Na orlích křídlech 93% Na orlích křídlech 2017, Elias Vella

Další kniha o modlitbě? Vždyť o ní byly napsány už tisíce knih. Proč si tedy troufám psát znovu na toto téma? Vždycky, kdyř čekám na letišti, přemýšlím, proč existuje tak velké množství parfémů..., pečiva.... a všechny m... více


Modlitba pro začátečníky 95% Modlitba pro začátečníky 2014, Peter Kreeft

O modlitbě už bylo napsáno mnoho knih, ale zdá se, že většina z nich je adresována pokročilým. A když už se najde knížka pro začátečníky, pak zase obvykle postrádá hloubku, která by čtenáře motivovala k hledání nových ob... více


Modlitba usebrání 89% Modlitba usebrání 2015, Cynthia Bourgeault

Cesta k vnitřnímu probuzení. Kniha představuje souhrnný úvod do modlitební a meditační praxe vycházející z tradice mnišské kontemplativní modlitby, ovlivněné zájmem o východní spiritualitu. Stojí na všeobecně uznávaný... více


Evanjelium, ako mi bolo odhalené 3 100% Evanjelium, ako mi bolo odhalené 3 2009, Maria Valtorta

Mária Valtorta nám v treťom diele približuje druhý rok Ježišovho verejného účinkovania. Pán si vyvolil dvanástich apoštolov. Im aj nám približuje blahoslavenstvá i mnohé podobenstvá. Počas prvej spoločnej Veľkej noci Pán... více


Ušpiněná sláva 97% Ušpiněná sláva 2019, Pete Greig

Byli jste stvořeni k tomu, abyste chodili s živým Bohem a rozmlouvali s ním. Modlitba je tím nejpřirozenějším, nejmocnějším a nejuniverzálnějším projevem křesťanské víry. Proč je někdy tak obtížné se modlit? Pete Greig ... více


Vše začíná modlitbou - Meditace o duchovním životě pro lidi všech vyznání 93% Vše začíná modlitbou - Meditace o duchovním životě pro lidi všech vyznání 2018, Agnesë Bojaxhiu

Matka Tereza v Kalkatě často navštěvovala lidi, jejichž život se nezadržitelně blížil ke konci. Když posluhovala jistému nemocnému člověku, neznámý pozorovatel zaslechl, jak šeptá: „Odříkávejte modlitbu ve svém náboženst... více


Cesta kontemplace 73% Cesta kontemplace 2015, Franz Jalics

Kontemplace v křesťanském chápání znamená prožívání Boží přítomnosti. Je to Boží dar, který si člověk nemůže nijak zasloužit, ale může se k jeho přijetí disponovat. Kontemplativní člověk, který v hloubi svého nitra v tic... více


Objímat vyhaslá srdce 93% Objímat vyhaslá srdce 2014, Rita Anežka Petrozzi

Kniha popisuje silný příběh známé řeholnice Matky Elvíry, která se nechala vést Boží Prozřetelností k dílu záchrany zástupů mladých narkomanů a bezdomovců. V osmdesátých letech založila v italském Saluzzu komunitu Cenaco... více