duchovní literatura

štítek, 147 knih


Zdraví člověkaZdraví člověka2017, S. N. Lazarev

Hlavním cílem mnoha lidí, kteří čtou knihy S.N. Lazareva a přicházejí na jeho semináře, je vyřešit některé ze svých problémů. Mnohdy jsou to totiž právě vážné nemoci a problémy, které je přivádějí ke snaze o pochopení to... více


Duše Ruska s Tomášem ŠpidlíkemDuše Ruska s Tomášem Špidlíkem2000, T. Špidlík

Další svazek nové edice Autor-téma. Ve čtyřiceti krátkých úvahách se autor zamýšlí nad duchovními prameny Ruska. Poslání od Boha dostává nejen každý člověk, ale i každý národ. Proto je třeba, aby také národ našel svou id... více


Duchovní růstDuchovní růst1999, S. Roman

Být svým vyšším Já. Třetí Orinova kniha z řady Život na Zemi pro ty, kteří chtějí být svým vyšším Já, kdo se chtějí dozvědět více o sobě, proč tu jsme a co máme vykonat. Kniha vám pomůže se vyladit na vyšší energie... více


Slovník křesťanských mystikůSlovník křesťanských mystiků2012, k. autorů

Slovník křesťanských mystiků je rozsáhlou a ucelenou encyklopedií osobností křesťanské spirituality a mystiky. Zachyceno je tu nejen zrození křesťanské mystiky v biblické a patristické epoše, středověké a raně novověké v... více


Důvěrně s JežíšemDůvěrně s Ježíšem2009, G. Courtois

Tato kniha se dostává k českému čtenáři již ve třetím vydání. Poskytuje výbornou látku k rozjímání – jako by k nám zde v první osobě promlouval sám Ježíš. Ujišťuje nás o své lásce, povzbuzuje nás, dává nám rady, napomíná... více


Měsíc s Pannou MariíMěsíc s Pannou Marií2010, G. Ravasi

Autor vybral na každý den měsíce května jeden úryvek z Písma. Ten zajímavým způsobem komentuje a na konci uvádí krátkou modlitbu vybranou z liturgických textů. Kniha je vhodná pro ty, kdo připravují májové pobožnosti a t... více


Růst v nadpřirozeném životěRůst v nadpřirozeném životě2015, O. Jeroným

Otec Jeroným rád opakoval, že v duchovním životě je třeba „stavět na pevných základech“. Růst v nadpřirozeném životě seznamuje jednoduchým způsobem se zákony života s Bohem. Láska k modlitbě, má-li dojít svého cíle, musí... více


Duchovnosť bez falošných tónovDuchovnosť bez falošných tónov2017, J. Vadkerti

Falošné duchovné postoje nás neprivádzajú k Bohu. On nás pozýva na cestu trpezlivého dozrievania. více


Křesťanská hlubinná meditaceKřesťanská hlubinná meditace2007, W. Stinissen

„Je třeba mít na paměti, že nikdy beze zbytku nepochopíme, co to je křesťanská modlitba, protože pro nás, ostatně jako sám život, zůstane tajemstvím.“ Tato autorova slova však rozhodně neznamenají, že bychom se měli ne... více


Vidět v druhém KristaVidět v druhém Krista2007, A. Grün

Láska k bližním podle svatého Benedikta. Co vlastně znamená milovat bližního? Překvapivě konkrétní odpovědi na tuto otázku čerpají autoři z mnišské tradice, a zejména z Benediktovy řehole, kterou srozumitelně aplikují... více


Nalezli jsme milosrdenstvíNalezli jsme milosrdenství2010, C. Schönborn

V tomto svazku rozebírá kardinál Schönborn poselství Boží slitovnosti v Písmu a v životě církve se zaměřením na naši dobu. Navazuje při tom na impuls papeže Jana Pavla II. spojený s osobou sestry Faustyny Kowalské a její... více


Ve škole otců pouštěVe škole otců pouště2012, M. Ancilla

V knize Ve škole otců pouště se autorce podařilo velmi názorně zprostředkovat moudrost pouštních otců dnešnímu člověku. Autorka bohatě cituje spisy otců pouště, především Kassiána, Jana Klimaka a Doroteje z Gazy. V jejic... více


Jiskry sv. IgnáceJiskry sv. Ignáce2005, G. Hevenesi

"Kniha vychází k jubilejnímu roku 2006, kdy si připomínáme 450 let od úmrtí sv. Ignáce z Loyoly (*1491 +1556) a 500 let od narození sv. F. Xaverského (*1506 +1552) a blahoslaveného Petra Fabera (*1506 +1546) a také ... více


Myšlenky sv. Maxmiliána Kolbeho o Panně MariiMyšlenky sv. Maxmiliána Kolbeho o Panně Marii2007, J. Domański

Sv. Maxmilián Kolbe dokázal jako málokdo prohloubit nauku o Marii a vyvodit z ní důsledky, které mají obrovský význam pro život. V mariologii Otce Kolbeho vidíme odvážnou syntézu, která organicky spojuje pravdy o Marii, ... více


Myšlenky na každý denMyšlenky na každý den1997, C. Carretto

Brožovaná kniha s ilustračními snímky. Tento dvoudílný svazek předkládá 365 myšlenek známého italského autora Carla Carretta. Jeho hluboké úvahy nás přivádějí k reflexi nad úlohou, jaká je člověku svěřena Bohem. Autor v... více


1 2 3 4 5 6 >