Nový zákon

štítek, 230 knih


Novozákonní apokryfy III. / Proroctví a apokalypsy

Novozákonní apokryfy III. / Proroctví a apokalypsy

2007, neznámý

Zatímco v bibli je apokalyptický žánr zastoupen jen okrajově (Daniel, Zjevení), apokryfních spisů, jež do biblického kánonu nebyly přijaty, je celá řada. Pohybují se na rozhraní židovské a křesťanské literatury a dokumen... více


Duch svatý – pramen života

Duch svatý – pramen života

2006, E. Vella

„Mluvit nebo psát o Duchu svatém je vždycky dobrodružství“ říká autor a vysvětluje, proč napsal knihu o Duchu svatém, když si myslí, že mnohem lepší než o něm mluvit, je ho zažívat ve svém životě. Početné zkušenosti z mn... více


Úvod do Nového zákona : přehled literatury a teologie

Úvod do Nového zákona : přehled literatury a teologie

2013, P. Pokorný

Rozsáhlý Úvod do Nového zákona, který se konečně dostává k českým čtenářům, sepsal profesor Pokorný – na objednávku tübingenského nakladatelství Mohr-Siebeck – jako univerzitní učebnici dvou oborů: literárního úvodu do N... více


50 x Ježíš

50 x Ježíš

2002, A. Grün

Nakolik se Ježíš skutečně dotýká našeho života a mění jej? Určuje skutečně náš všední den? Pomáhá nám správně zacházet se všedním, běžným strachem, konflikty a zklamáními? Co pro nás znamená jeho poselství právě dnes? Ja... více


Raněný pastýř

Raněný pastýř

2010, D. Ange

Alegorický příběh hledajícího teenagera. Vzpoura mládí je zde konfrontována s postavou laskavého a trpělivého pastýře, kterému nevadí posměch a pohrdání. Hlavní hrdina se tak dovídá, že skutečná láska se rodí uprostřed j... více


Výkladový slovník biblických jmen

Výkladový slovník biblických jmen

2003, J. Heller

Kniha shrnuje a završuje výsledky autorova mnohaletého, ba celoživotního bádání na poli biblické onomatologie. Správné porozumění významu biblických jmen skýtá hlubší vhled do textu a tím může podnětně ovlivnit jeho inte... více


Chcete-li kráčet po vodách, musíte vystoupit z lodi

Chcete-li kráčet po vodách, musíte vystoupit z lodi

2008, J. Ortberg

Loď je pro nás místem, kde se cítíme pohodlně. A když už tedy ne pohodlně, tak alespoň bezpečně - ve víru všech životních bouří, kterými procházíme. Kdežto voda, na niž máme vystoupit, je divokým živlem – něčím, co nás o... více


Šest kamenných džbánů

Šest kamenných džbánů

2003, I. Renč

Šest příběhů pro malé i ty větší. Laskavá a moudrá vyprávění o Abíšajovi a jeho ženě Finese z Kány Galilejské. Možná, že je znáte, jen si nemůžete vzpomenout - to na jejich svatbě proměnil Ježíš vodu ve víno... Obsah: ... více


Evangelium podle Jana - komentář verš po verši

Evangelium podle Jana - komentář verš po verši

2012, J. F. MacArthur

Podtitul: Pilotní publikace podrobného jednosvazkového komentáře k celé Bibli. Dílo vychází z konzervativní evangelikální tradice. Komentář jde do hloubky, ale zůstává přístupný běžnému čtenáři, a je proto vynikající ... více


Tajemství velikonoční radosti

Tajemství velikonoční radosti

2002, A. Grün

Padesát duchovních inspirací. Velikonoce jsou svátky radosti, které touží přinést lidem světlo a radost do všedního dne. A přesto známe spíše „křížovou cestu“ než „cestu vzkříšení“. Jak ale máme Velikonoce slavit a vy... více


Apoštol Pavel s Alešem Opatrným

Apoštol Pavel s Alešem Opatrným

2008, A. Opatrný

Rok svatého Pavla, vyhlášený v červnu 2008 papežem Benediktem XVI., není jen příležitostí k poutním oslavám a úvahám o životě a díle apoštola národů. Pozornost bychom měli trvale zaměřit především na obsah a styl Pavlova... více


Návrat ztraceného syna

Návrat ztraceného syna

2001, H. J. Nouwen

Setkání s reprodukcí Rembrandtova obrazu Návrat ztraceného syna bylo pro Henriho Nouwena počátkem dlouhého duchovního dobrodružství. Rembrandtovo zpodobení známého evangelního příběhu inspirovalo autora k úvahám nad jedn... více


Život blahoslavené Panny Marie

Život blahoslavené Panny Marie

1928, J. K. Miklík

Jde o dílo slíbené autorem Matce Boží. Je psáno s velikou láskou a pečlivostí. Opírá se o přísnou biblickou archeologii a soudobé rabínské spisy s četnými odkazy na literaturu. více


Podobenství v kontextu Matoušova evangelia

Podobenství v kontextu Matoušova evangelia

2003, J. Mrázek

Kniha se zabývá Ježíšovými podobenstvími a analyzuje význam, který dostávají zasazením do širšího celku evangelia. více


Bláznovství víry podle Jakuba

Bláznovství víry podle Jakuba

2006, J. Mrázek

Výklad Jakubovy epištoly. Jakubova epištola má pověst spisu, který zdůrazňuje (dobré) skutky a protiřečí tím dopisům apoštola Pavla. „Víra bez skutků je mrtvá“ – ta věta je známá, a přece trochu nejasná: o jakých skut... více


1 2 3 4 5 6 >