Nový zákon

štítek, 228 knih


Novozákonní apokryfy III. / Proroctví a apokalypsy

Novozákonní apokryfy III. / Proroctví a apokalypsy

2007, neznámý

Zatímco v bibli je apokalyptický žánr zastoupen jen okrajově (Daniel, Zjevení), apokryfních spisů, jež do biblického kánonu nebyly přijaty, je celá řada. Pohybují se na rozhraní židovské a křesťanské literatury a dokumen... více


Duch svatý – pramen života

Duch svatý – pramen života

2006, E. Vella

„Mluvit nebo psát o Duchu svatém je vždycky dobrodružství“ říká autor a vysvětluje, proč napsal knihu o Duchu svatém, když si myslí, že mnohem lepší než o něm mluvit, je ho zažívat ve svém životě. Početné zkušenosti z mn... více


50 x Ježíš

50 x Ježíš

2002, A. Grün

Nakolik se Ježíš skutečně dotýká našeho života a mění jej? Určuje skutečně náš všední den? Pomáhá nám správně zacházet se všedním, běžným strachem, konflikty a zklamáními? Co pro nás znamená jeho poselství právě dnes? Ja... více


Raněný pastýř

Raněný pastýř

2010, D. Ange

Alegorický příběh hledajícího teenagera. Vzpoura mládí je zde konfrontována s postavou laskavého a trpělivého pastýře, kterému nevadí posměch a pohrdání. Hlavní hrdina se tak dovídá, že skutečná láska se rodí uprostřed j... více


Výkladový slovník biblických jmen

Výkladový slovník biblických jmen

2003, J. Heller

Kniha shrnuje a završuje výsledky autorova mnohaletého, ba celoživotního bádání na poli biblické onomatologie. Správné porozumění významu biblických jmen skýtá hlubší vhled do textu a tím může podnětně ovlivnit jeho inte... více


Chcete-li kráčet po vodách, musíte vystoupit z lodi

Chcete-li kráčet po vodách, musíte vystoupit z lodi

2008, J. Ortberg

Loď je pro nás místem, kde se cítíme pohodlně. A když už tedy ne pohodlně, tak alespoň bezpečně - ve víru všech životních bouří, kterými procházíme. Kdežto voda, na niž máme vystoupit, je divokým živlem – něčím, co nás o... více


Úvod do Nového zákona : přehled literatury a teologie

Úvod do Nového zákona : přehled literatury a teologie

2013, P. Pokorný

Rozsáhlý Úvod do Nového zákona, který se konečně dostává k českým čtenářům, sepsal profesor Pokorný – na objednávku tübingenského nakladatelství Mohr-Siebeck – jako univerzitní učebnici dvou oborů: literárního úvodu do N... více


Jak porozumět Bibli. Úvod do Starého a Nového zákona

Jak porozumět Bibli. Úvod do Starého a Nového zákona

2000, U. Struppe

Přehledný, srozumitelný a didakticky koncipovaný úvod do Starého a Nového zákona představuje víru Izraele i křesťanské církve v živě vylíčeném dobovém rámci. více


Šest kamenných džbánů

Šest kamenných džbánů

2003, I. Renč

Šest příběhů pro malé i ty větší. Laskavá a moudrá vyprávění o Abíšajovi a jeho ženě Finese z Kány Galilejské. Možná, že je znáte, jen si nemůžete vzpomenout - to na jejich svatbě proměnil Ježíš vodu ve víno... Obsah: ... více


Evangelium podle Jana - komentář verš po verši

Evangelium podle Jana - komentář verš po verši

2012, J. F. MacArthur

Podtitul: Pilotní publikace podrobného jednosvazkového komentáře k celé Bibli. Dílo vychází z konzervativní evangelikální tradice. Komentář jde do hloubky, ale zůstává přístupný běžnému čtenáři, a je proto vynikající ... více


Tajemství velikonoční radosti

Tajemství velikonoční radosti

2002, A. Grün

Padesát duchovních inspirací. Velikonoce jsou svátky radosti, které touží přinést lidem světlo a radost do všedního dne. A přesto známe spíše „křížovou cestu“ než „cestu vzkříšení“. Jak ale máme Velikonoce slavit a vy... více


Apoštol Pavel s Alešem Opatrným

Apoštol Pavel s Alešem Opatrným

2008, A. Opatrný

Rok svatého Pavla, vyhlášený v červnu 2008 papežem Benediktem XVI., není jen příležitostí k poutním oslavám a úvahám o životě a díle apoštola národů. Pozornost bychom měli trvale zaměřit především na obsah a styl Pavlova... více


Návrat ztraceného syna

Návrat ztraceného syna

2001, H. J. Nouwen

Setkání s reprodukcí Rembrandtova obrazu Návrat ztraceného syna bylo pro Henriho Nouwena počátkem dlouhého duchovního dobrodružství. Rembrandtovo zpodobení známého evangelního příběhu inspirovalo autora k úvahám nad jedn... více


Život blahoslavené Panny Marie

Život blahoslavené Panny Marie

1928, J. K. Miklík

Jde o dílo slíbené autorem Matce Boží. Je psáno s velikou láskou a pečlivostí. Opírá se o přísnou biblickou archeologii a soudobé rabínské spisy s četnými odkazy na literaturu. více


Podobenství v kontextu Matoušova evangelia

Podobenství v kontextu Matoušova evangelia

2003, J. Mrázek

Kniha se zabývá Ježíšovými podobenstvími a analyzuje význam, který dostávají zasazením do širšího celku evangelia. více


1 2 3 4 5 6 >