Nový zákon

štítky

288 knih


Nový zákon 86% Nový zákon 1989, neznámý - neuveden

Text užívaný v českých liturgických knihách přeložený z řečtiny se stálým zřetelem k Nové Vulgátě. více


Kauza Kristus 89% Kauza Kristus 2000, Lee Strobel

Nakoľko spoľahlivý je Nový zákon? Zachovali sa okrem záznamov v Biblii nejaké dôkazy, ktoré potvrdzujú, že Ježiš je skutočnou osobou z histórie? Z akého dôvodu by sme mali veriť, že Ježiš vstal z mŕtvych? Túžba nájsť ... více


Očekávaná 89% Očekávaná 2007, Kathleen McGowan

Autoři historických románů mají to štěstí, že mohou naplno popustit uzdu fantazie a vydat se ve šlépějích svých představ... Následujme volání z hlubin časů a vstupme do bukolické krajiny, zalidněné povědomě známými posta... více
Více než tesař / Lukášovo evangelium 83% Více než tesař / Lukášovo evangelium 1998, Josh McDowell

Autor knihy Více než tesař neobyčejně poutavou formou shrnuje Ježíšův život a praktickým, srozumitelným způsobem předkládá historické důkazy, které objektivně dokládají jeho život, skutky a poslání. Tato přehledná publik... více


Jeruzalémská Bible 95% Jeruzalémská Bible 2009, neznámý - neuveden

Písmo Svaté, vydané jeruzalémskou biblickou školou. více


Na počátku bylo slovo 86% Na počátku bylo slovo 1992, Zenon Kosidowski

Publikace se zabývá otázkami, které se dotýkají základů křesťanské víry na podkladě důkladného rozboru Nového zákona. více


Novozákonní apokryfy I. - Neznámá evangelia 90% Novozákonní apokryfy I. - Neznámá evangelia 2006, neznámý - neuveden

Publikace Neznámá evangelia s podtitulem Novozákonní apokryfy I je prvním svazkem ediční řady Knihovna rané křesťanské literatury. Obsahuje apokryfní evangelia v užším smyslu tohoto slova, tedy spisy evangelijního typu n... více


Ježíšova dynastie : skryté dějiny Ježíše, jeho královské rodiny a zrození křesťanství 91% Ježíšova dynastie : skryté dějiny Ježíše, jeho královské rodiny a zrození křesťanství 2007, James Tabor

Kniha amerického biblisty a religionisty podává nový pohled na osobnost Ježíše Krista, a to zejména na základě studia raných křesťanských dokumentů i současných archeologických výzkumů v Izraeli. Autor na základě vše... více


Touha věků 90% Touha věků 2000, Ellen Gould White

Třetí díl série „Drama věků“, který je právem považován za vrcholný literární projev spisovatelky E. G. Whiteové, nabízí jedinečný pohled na život a dílo osobnosti, která zásadně ovlivnila historii lidstva – Ježíše z Naz... více


Návrat ztraceného syna 94% Návrat ztraceného syna 2001, Henri J. M. Nouwen

Setkání s reprodukcí Rembrandtova obrazu Návrat ztraceného syna bylo pro Henriho Nouwena počátkem dlouhého duchovního dobrodružství. Rembrandtovo zpodobení známého evangelního příběhu inspirovalo autora k úvahám nad jedn... více


Nový zákon: Obrázková bible (komiks) 89% Nový zákon: Obrázková bible (komiks) 1991, neznámý - neuveden

Komiks: Nový zákon. Život Ježíše a Apoštolů. Paperback 140x215 mm, barevný. více


Ten, který přichází 81% Ten, který přichází 2017, Jerry D. Thomas

Jedná se o český překlad knihy Messiah, která vyšla v nakladatelství Pacific Press Publishing Association, Nampa, Idaho, USA. Kniha je současným přepracováním knihy Touha věků od Ellen Gould Whiteové. více


Čas tančit 68% Čas tančit 2016, Karen Kingsbury

Martin a Ema se rozhodli všechno skončit. Po letech manželství naplněných prací a péčí o děti se octili v začarovaném kruhu neporozumění a vnitřního odcizení. Pro všechny kolem představují dokonalý pár – obdivovaný přá... více


Komiksová bible 87% Komiksová bible 2014, Iva Hoth

První ucelené české vydání snad nejpopulárnější verze Bible v komiksovém zpracování na světě. Od roku 1978 vychází ve stále nových vydáních a jazykových mutacích. Zahrnuje 233 biblických příběhů, zjednodušených, ale krás... více


Ježíš z Nazareta - I. díl 91% Ježíš z Nazareta - I. díl 2015, Roman Brandstaetter

Výjimečný román o židovství a křesťanství, o člověku, jeho hledání, pochybách a nadějích. Nejznámější příběh lidských dějin v románové epopeji. Církevní schválení. Autor tohoto románu, největšího a nejvýznamnějš... více


Úvod do Nového zákona: Přehled literatury a teologie 99% Úvod do Nového zákona: Přehled literatury a teologie 2013, Petr Pokorný

Rozsáhlý Úvod do Nového zákona, který se konečně dostává k českým čtenářům, sepsal profesor Pokorný – na objednávku tübingenského nakladatelství Mohr-Siebeck – jako univerzitní učebnici dvou oborů: literárního úvodu do N... více


Přišel, zemřel, zvítězil - příběh Ježíše z Nazareta 74% Přišel, zemřel, zvítězil - příběh Ježíše z Nazareta 2010, Radek Daniel

Kniha Přišel, zemřel, zvítězil vypráví příběh Ježíše z Nazareta, postavy, která více než dva tisíce let vyvolává v lidech rozporuplné reakce. Jedni ho milují, jsou pro něj ochotni vzdát se všeho, třeba i vlastního života... více


Králův kříž 97% Králův kříž 2012, Timothy Keller

Králův kříž – Život Ježíše a příběh světa Příběh nejvlivnější postavy lidské historie byl během tisíciletí vyprávěn již nesčetněkrát. Má smysl zabývat se jím i dnes? Známý manhattanský pastor a myslitel označený časo... více


Novozákonní apokryfy III. - Proroctví a apokalypsy 93% Novozákonní apokryfy III. - Proroctví a apokalypsy 2007, neznámý - neuveden

Zatímco v bibli je apokalyptický žánr zastoupen jen okrajově (Daniel, Zjevení), apokryfních spisů, jež do biblického kánonu nebyly přijaty, je celá řada. Pohybují se na rozhraní židovské a křesťanské literatury a dokumen... více


Duch svatý – pramen života 98% Duch svatý – pramen života 2006, Elias Vella

„Mluvit nebo psát o Duchu svatém je vždycky dobrodružství“ říká autor a vysvětluje, proč napsal knihu o Duchu svatém, když si myslí, že mnohem lepší než o něm mluvit, je ho zažívat ve svém životě. Početné zkušenosti z mn... více