přednášky

štítek, 36 knih


Americké přednášky

Americké přednášky

1999, I. Calvino

Americké přednášky: Šest poznámek pro příští tisíciletí Jeden z nejvýznamnějších italských prozaiků 20. století, dobře známý i českému čtenáři (např. Naši předkové, Italské pohádky, Neviditelná města), se ve svých pře... více


Imaginace ročních dob

Imaginace ročních dob

2004, R. Steiner

Kniha se věnuje koloběhu ročních období a dává je do souvislosti s působením duchovních bytostí, především archandělů Z obsahu: SVATOJANSKÁ IMAGINACE. Duch ve spící přírodě. Dole kosmická vůle, nahoře kosmická int... více


Tři přednášky o gnozi

Tři přednášky o gnozi

2002, J. Kozák

Přednáškový cyklus Jana Kozáka pod názvem „Fíkovník znamená strom poznání – gnostická tradice lidstva" (Národní muzeum v Praze 2001–2002) interpretuje starověký obřad sómy coby teologický základ celého křesťanství, ... více


Slavnost našeho vykoupení

Slavnost našeho vykoupení

1997, F. Kunetka

Přednášky z liturgické teologie, které představují úvod do celé disciplíny. Jsou zasazeny do širších teologických souvislostí. více


Člověk ve věku stroje

Člověk ve věku stroje

1991, J. Šafařík

Text Šafaříkovy přednášky o filozofii vědy a techniky z 9. února 1967 v Klubu architektů v Praze. více


Nedělní, svátečné a příležitostné kázně a řeči

Nedělní, svátečné a příležitostné kázně a řeči

1995, J. Kollár

Popis knihy není zatím k dispozici. více


O filosofii Emmanuela Lévinase

O filosofii Emmanuela Lévinase

1993, C. Chalier

Tři přednášky k filosofii E.Lévinase přednesené v únoru 1993 na PedF UK v Praze. Úvod do myšlení tohoto židovského filosofa. více


Z dějin hesla Pravda vítězí

Z dějin hesla Pravda vítězí

1947, F. Michálek Bartoš

Publikace pojednává o vývoji a užití hesla - Pravda vítězí. Zároveň přináší pohled na vnímání silného národního symbolu těsně před nástupem komunistického režimu. více


Paracelsica

Paracelsica

2002, C. G. Jung

Dvě rozšířené přednášky významného švýcarského psychiatra, psychologa a filosofa XX. století. Kniha obsahuje dvě Jungovy přepracované a rozšířené přednášky o jedné z nejpozoruhodnějších renesančních postav, Theofrastu Bo... více


Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady 2/3

Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady 2/3

2001, R. P. Feynman

Druhý díl kompletního vydání světově proslulého kurzu fyziky Richarda P. Feynmana. Teoretické přednášky doplněné příklady a cvičeními, tentokrát především na téma elektromagnetismus. více


Světlo na konci tunelu

Světlo na konci tunelu

2012, E. Kübler-Ross

Kniha, která je rozšířeným vydáním úspěšného titulu O smrti a životě po ní, přibližuje názory na život a smrt slavné švýcarské lékařky Elisabeth Küblerové Rossové, specialistky na paliativní péči. Skládá se z přepisů pře... více


Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady 3/3

Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady 3/3

2002, R. P. Feynman

Třetí díl kompletního vydání světově proslulého kurzu fyziky Richarda P. Feynmana. Teoretické přednášky doplněné příklady a cvičeními, tentokrát především na téma kvantová fyzika. více


Přednášky k úvodu do psychoanalýzy

Přednášky k úvodu do psychoanalýzy

1997, S. Freud

Freudovy přednášky o chybných úkonech, snech a neurózách z hlediska psychoanalýzy. Kniha vznikla na základě přednášek, které Freud absolvoval jako docent neuropatologie na vídeňské univerzitě, a stala se nejoblíbenějším ... více


Nová řada přednášek k úvodu do psychoanalýzy

Nová řada přednášek k úvodu do psychoanalýzy

1997, S. Freud

Pokračování řady přednášek o psychoanalýze a nevědomých duševních procesech. Kniha navazuje na Přednášky k úvodu do psychoanalýzy-rekapituluje a doplňuje poznatky z prvních přednášek, ale přináší také nové informace. K n... více


Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady 1/3

Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady 1/3

2005, R. P. Feynman

První díl kompletního vydání světově proslulého kurzu fyziky Richarda P. Feynmana. Teoretické přednášky doplněné příklady a cvičeními. více


1 2 3 >