přednášky

štítky

87 knih


Analytická psychologie: Její teorie a praxe 92% Analytická psychologie: Její teorie a praxe 1993, Carl Gustav Jung

Tavistocké přednášky – řada pěti přednášek na Tavistocké klinice pro asi 200 lékařů. 2. vydání více


Velká výstava 73% Velká výstava 2021, Marie Hermanson

Píše se rok 1923 a v Göteborgu právě probíhá velká Jubilejní výstava. Město stojí na prahu moderní doby a jeho obyvatelé oplývají optimismem a hrdostí. Devatenáctiletá Ellen dostává poprvé v životě práci jako novinářk... více


Umění naslouchat 90% Umění naslouchat 2018, Erich Fromm

Navzdory svým plánům za svého života Erich Fromm o psychoanalytické terapii skoro nic nepublikoval. Jak však píše jeho žák Rainer Funk, každý, kdo byl Frommem analyzován, pocítil jeho „neúprosnost hledače pravdy a kritic... více
Vůle ke smyslu 87% Vůle ke smyslu 2006, Viktor Emil Frankl

Vybrané přednášky o logoterapii. "Člověk je tvor hledající smysl, logos, a poskytnout člověku pomoc v jeho hledání je jeden z úkolů psychoterapie - je to právě úkol logoterapie." více


Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady 1/3 93% Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady 1/3 2005, Richard P. Feynman

První díl kompletního vydání světově proslulého kurzu fyziky Richarda P. Feynmana. Teoretické přednášky doplněné příklady a cvičeními. více


Světlo na konci tunelu 96% Světlo na konci tunelu 2012, Elisabeth Kübler-Ross

Kniha, která je rozšířeným vydáním úspěšného titulu O smrti a životě po ní, přibližuje názory na život a smrt slavné švýcarské lékařky Elisabeth Küblerové Rossové, specialistky na paliativní péči. Skládá se z přepisů pře... více


Ars poetica 91% Ars poetica 2005, Jorge Luis Borges

Jde o cyklus šesti přednášek v angličtině, které J. L. Borges přednesl na Harvardově univerzitě v letech 1967–1968. Nahrávky těchto přednášek byly teprve nedávno objeveny, přepsány a publikovány. Společným tématem je poe... více


Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady 2/3 96% Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady 2/3 2001, Richard P. Feynman

Druhý díl kompletního vydání světově proslulého kurzu fyziky Richarda P. Feynmana. Teoretické přednášky doplněné příklady a cvičeními, tentokrát především na téma elektromagnetismus. více


Přednášky k úvodu do psychoanalýzy 93% Přednášky k úvodu do psychoanalýzy 1997, Sigmund Freud

Freudovy přednášky o chybných úkonech, snech a neurózách z hlediska psychoanalýzy. Kniha vznikla na základě přednášek, které Freud absolvoval jako docent neuropatologie na vídeňské univerzitě, a stala se nejoblíbenějším ... více


Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady 3/3 94% Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady 3/3 2002, Richard P. Feynman

Třetí díl kompletního vydání světově proslulého kurzu fyziky Richarda P. Feynmana. Teoretické přednášky doplněné příklady a cvičeními, tentokrát především na téma kvantová fyzika. více


Pragmatismus 81% Pragmatismus 2003, William James

Kniha patří ke klíčovým titulům moderní politické filosofie a zároveň k jednomu z hlavních děl amerického politického myšlení. Kniha umožní nahlédnout jedny z hlavních kořenů amerického způsobu myšlení, který zejména v p... více


Americké přednášky 96% Americké přednášky 1999, Italo Calvino

Americké přednášky: Šest poznámek pro příští tisíciletí. Jeden z nejvýznamnějších italských prozaiků 20. století, dobře známý i českému čtenáři (např. Naši předkové, Italské pohádky, Neviditelná města), se ve svých p... více


Paracelsica 92% Paracelsica 2002, Carl Gustav Jung

Dvě rozšířené přednášky významného švýcarského psychiatra, psychologa a filosofa XX. století. Kniha obsahuje dvě Jungovy přepracované a rozšířené přednášky o jedné z nejpozoruhodnějších renesančních postav, Theofrastu Bo... více


Pražské přednášky: Život v pravdě a (post)moderní skepse 78% Pražské přednášky: Život v pravdě a (post)moderní skepse 1999, Erazim Kohák

Kniha přináší přednášky jednoho z nejvýraznějších současných českých filosofů z roku 1990 a jednu přednášku napsanou pro toto vydání v roce 1999. V přednáškách se zabývá především rozborem české myšlenkové tradice života... více


Toto je voda 95% Toto je voda 2013, David Foster Wallace

Americký prozaik a esejista David Foster Wallace vystúpil verejne len raz. V roku 2005 sa prihovoril absolventom americkej Kenyonovej univerzity. Jeho prejav vychádza knižne pod názvom Toto je voda a je prvým Wallaceovým... více


Jak udělat něco slovy 74% Jak udělat něco slovy 2000, John Langshaw Austin

Kniha přednášek britského filosofa, který v obratu k jazyku spatřoval největší revoluci v dějinách filosofie. V lidské řeči existují slova, jež neslouží k pouhému sdělení, neboť jejich prostřednictvím lze i něco uděla... více


V kapitalismu, proti kapitalismu, za hranice kapitalismu 82% V kapitalismu, proti kapitalismu, za hranice kapitalismu 2019, John Holloway

Kniha spojuje texty tří přednášek, které John Holloway nedávno přednesl v Kalifornském institutu integrálních studií v San Francisku. Zabývá se v nich otázkou, jakou podobu by mohla mít protikapitalistická revoluce dnes ... více


Palečka: Esej o digitální revoluci 74% Palečka: Esej o digitální revoluci 2019, Michel Serres

Zkušenost mladé generace, kterou Palečka reprezentuje, se radikálně liší od zkušenosti jejích rodičů a učitelů. Žije v symbióze s novými technologiemi, které jí umožňují nevídaně snadný přístup k informacím, ale zároveň ... více


Cesta Karla Bartha / Uvedení do evangelické teologie 90% Cesta Karla Bartha / Uvedení do evangelické teologie 1988, Karl Barth

Překlad rukopisu poslední přednáškové série teologa Karla Bartha přednesené na univerzitě v Basileji (Zimní semestr 1961/62), kde tehdy působil již jako emeritní profesor. Předmět nesl stejně jako tato kniha název Einf... více


Německá a evropská svoboda ducha 100% Německá a evropská svoboda ducha 1944, Alfred Ernst Rosenberg

Projev pronesený v Praze 16. ledna 1944 se zabývá vztahem nacionálního socialismu a svobody. Chápe nacismus jako protiklad vůči komunismu a kapitalismu, jež se podle autora vzájemně podobají destrukcí osobnosti ve prospě... více