Bedřich Smetana, 1824–1884

štítky

77 knih


Severská rapsodie 74% Severská rapsodie 2017, Jiří Hanibal

V druhé polovině padesátých let devatenáctého století se životem v Praze znechucený Bedřich Smetana vydává do Göteborgu, kde naváže vztah s Fröjdou Beneckovou. Jejich vášnivá láska však stále naráží nejen na bouřlivou tv... více


Z jabkenické myslivny 79% Z jabkenické myslivny 1968, Běla Čapková

Běla Čapková vzpomíná na svého dědečka Bedřicha Smetanu. více


Nekamenujte proroky 80% Nekamenujte proroky 1989, Zdeněk Mahler

Podtitul: Kapitoly ze života Bedřicha Smetany Literární zpracování osudů B. Smetany z pera scénaristy a spisovatele Z. Mahlera se pohybuje žánrově mezi životopisnou beletrií a literaturou faktu. Zdařile napsaný a b... více
Bedřich Smetana 91% Bedřich Smetana 1984, Václav Holzknecht

Kniha - monografie o životě a díle Bedřicha Smetany. více


Opera nás baví 98% Opera nás baví 2005, Anna Novotná

Milé děti, nebojte se opery! Opera není jen pro dospělé ale je i pro vás. Když si v této knize přečtete operní příběhy a seznámíte se s hlavními postavami, budete jí v divadle lépe rozumět. Dozvíte se také, kdo ji napsal... více


Osudové lásky Bedřicha Smetany 90% Osudové lásky Bedřicha Smetany 1998, Jaroslav Smolka

Kniha popisuje život Bedřicha Smetany a způsob, jakým ženy ovlivňovaly jeho tvorbu............. "Já miluji a budu vždy milovat a musím milovat" více


Bedřich Smetana – fyzická osobnost a hluchota 100% Bedřich Smetana – fyzická osobnost a hluchota 2001, Emanuel Vlček

Antropologická studie rozebírá příčiny a důsledky hluchoty Bedřicha Smetany. více


Podobizny nad klavírem 95% Podobizny nad klavírem 1966, Dagmar Posadovská

Knížka přibližuje mladým klavíristům autory skladeb, které studují. Historická látka evropské hudby tří století je rozvržena do medailonků, v nichž je beletristickou formou zpracován život a dílo určitého skladatele. více


Bedřich Smetana 60% Bedřich Smetana 1974, Přemysl Pražák

Další vydání knihy o zakladateli české národní hudby vychází v Roce české hudby. Přináší výstižně psaný životopis a populárně pojatý výklad díla, přičemž mnohdy zahrnuje i méně známý životopisný materiál. K rychlé orient... více


Po stopách těch, kteří odešli 73% Po stopách těch, kteří odešli 2003, Boris Procházka

Knížka drobných črt i vzpomínek českého fotografa na známé osobnosti (spisovatele, básníky, hudební skladatele, pěvce, výtvarníky...) spjaté s krajem v okolí Stráže nad Nežárkou i dalšími místy jihočeské oblasti. // Do... více


Bedřich Smetana 60% Bedřich Smetana 1988, Hana Séquardtová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Čertova stěna 60% Čertova stěna 1921, Eliška Krásnohorská

Komicko romantická opera ve 3 dějstvích. více


Smetana ve vzpomínkách a dopisech 90% Smetana ve vzpomínkách a dopisech 1954, František Bartoš

Nové, již 9. vydání knihy, která po prvé vyšla v květnu r. 1939 a podává obraz života B.S. v deníkových záznamech, dopisech a dokumentárních svědectvích. Pestrá střída pohledů na život i dílo je v tomto vydání rozšířena ... více


Píseň hrdinného života 60% Píseň hrdinného života 1952, Jiří Mařánek

"Románovým pásmem o Bedřichu Smetanovi jsem se pokusil průzračnou formou podat lidovému čtenáři obraz hrdinného života našeho největšího národního umělce. ... Začínám už uměleckým nástupem Smetanovým, jeho prvním operním... více


Veliká láska 90% Veliká láska 1979, Karel Vladimír Burian

Podtitul: Rapsódie o životě Bedřicha Smetany Románový životopis Bedřicha Smetany je věnován jeho vrcholnému tvůrčímu období od roku 1848 až do vzniku cyklu symfonických básní Má vlast. Smetanův život autor líčí na šir... více


Bedřich Smetana 100% Bedřich Smetana 1924, Vladimír Helfert

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Vyprávění o Bedřichu Smetanovi 80% Vyprávění o Bedřichu Smetanovi 1960, Mirko Očadlík

Biografická publikace o životě a tvorbě českého hudebního génia. více


Bedřicha Smetany boj o práva autorská 80% Bedřicha Smetany boj o práva autorská 1947, Jan Löwenbach

Zvláštní otisk stati Jana Löwenbacha, ve které líčí Bedřicha Smetanu jako průkopníka v prosazování práva na zachování původního charakteru uměleckého díla a bojovníka za příznivější materiální ohodnocení umělecké tvorby ... více


Seznam památek ze života a díla Bedřicha Smetany 100% Seznam památek ze života a díla Bedřicha Smetany 1924, Zdeněk Nejedlý

Seznam památek vystavených na Smetanově výstavě pořádané Sborem pro postavení pomníku Bedřichu Smetanovi v Praze v jubilejním roce 1924 v síních Umělecko-průmyslového musea. // Vytiskla Průmyslová tiskárna v Praze. více


Smetanova Prodaná nevěsta 80% Smetanova Prodaná nevěsta 1951, Mirko Očadlík

Informativní studie o vzniku Prodané nevěsty a o tom, jak měnila svoji podobu. více


Tvůrčí rozvoj Bedřicha Smetany 100% Tvůrčí rozvoj Bedřicha Smetany 1953, Vladimír Helfert

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Bedřich Smetana na cestě z Litomyšle 80% Bedřich Smetana na cestě z Litomyšle 2009, Olga Mojžíšová

Publikace věnovaná osobnosti a dílu Bedřicha Smetany. Životopisnou část a seznam skladeb doplňuje pohled do expozice v jeho rodném domě a připomínka hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. // Souběžný anglický text více


Co máme vědět o Prodané nevěstě 80% Co máme vědět o Prodané nevěstě 1940, Mirko Očadlík

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích 100% Památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích 2003, Olga Mojžíšová

Obrazový a textový průvodce detailně seznamuje s životopisnými a hudebně historickými materiály ze sbírek stálé expozice Památníku Bedřicha Smetany v Jabkenicích. více


Bedřich Smetana 60% Bedřich Smetana 1944, Adolf Svoboda

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Počátky festivalu Smetanova Litomyšl 100% Počátky festivalu Smetanova Litomyšl 2018, Martin Boštík

Publikace analyzuje cestu k založení hudebního festivalu Smetanova Litomyšl, jehož úvodní ročník přinesl v červnu 1946 dva koncerty České filharmonie, a na základě nových pramenů zásadně reviduje některé tradované předst... více


Ženy v životě Bedřicha Smetany 80% Ženy v životě Bedřicha Smetany 1941, Mirko Očadlík

Popularizační brožura se studií zkoumající Smetanovy vztahy k ženám a vlivy skladatelovy každodennosti na jeho dílo. Studie je upravená verze přednášky pro Ženskou národní radu z 7.4.1941. Obsahuje životopis, medailony K... více


Na okraj "Vyšehradu a Vltavy" 60% Na okraj "Vyšehradu a Vltavy" 1939, Mirko Očadlík

Zvláštní otisk z 51. ročenky Dobročinného komitétu v Brně 1939 více


Hubička 80% Hubička 1879, Eliška Krásnohorská

Prostonárodní opera ve 2 jednáních. Dle povídky Karoliny Světlé od Elišky Krásnohorské. Hudbu složil Bedřich Smetana. Vydání druhé. více


Vzpomínky na Bedřicha Smetanu 100% Vzpomínky na Bedřicha Smetanu 1917, kolektiv autorů

Vzpomínky na velkého českého skladatele Bedřicha Smetanu, které napsali jeho pamětníci. více


Bedřich Smetana 100% Bedřich Smetana 1923, Kateřina Emingerová

Dvě přednášky - 1.) Jeho život a dílo. // 2.) Jeho korenspondence, deník a hudební referáty. více


Podoby Bedřicha Smetany: Jak Smetanu viděly generace umělců 19. a 20. století? 80% Podoby Bedřicha Smetany: Jak Smetanu viděly generace umělců 19. a 20. století? 2004, Marie Klimešová-Judlová

Publikace dokumentuje a popisuje exponáty, které představují jak reálnou, fotograficky zachycenou skladatelovu podobu, tak i mnohá její umělecká ztvárnění. Ta jsou dílem několika generací českých umělců 19. a 20. století... více


Vltava 100% Vltava 2006, Ferdinand Bučina

Vltava a její bezprostřední okolí obrazem, slovem a hudbou. Desítky barevných a černobílých fotografií. Citace z literárních děl o kráse Povltaví. Místopisný komentář o řece od pramene k soutoku s Labem. CD se symfonicko... více


Ema Destinnová a Bedřich Smetana 80% Ema Destinnová a Bedřich Smetana 2011, František Fürbach

Česko-anglická brožura k výstavě "Který pak Čech by hudbu neměl rád! Ema Destinnová a Bedřich Smetana" zahájené v Muzeu Bedřicha Smetany v Praze dne 12.4.2011. Obsahuje životopisy obou osobností, studii dokumentující ini... více


Faksimile žádosti Bedřicha Smetany o místo ředitele konservatoře hudby v Praze 100% Faksimile žádosti Bedřicha Smetany o místo ředitele konservatoře hudby v Praze 1911, Bedřich Smetana

Reprodukce žádosti Bedřicha Smetany ze dne 23. dubna 1865. // Editio Cyrill. více


Smetanova Má vlast 100% Smetanova Má vlast 1953, Mirko Očadlík

Přední český popularisátor Smetanova díla seznamuje posluchače s historií vzniku a prvního uplatnění cyklu symfonických básní "Má vlast", podavá stručný výklad hlavních hudebních motivů, doprovázený notovými citacemi a v... více


Bedřich Smetana a jeho boj o moderní českou hudbu 100% Bedřich Smetana a jeho boj o moderní českou hudbu 1901, Otakar Hostinský

Otakar Hostinský se v této knize zabývá životem, ale především dílem Bedřicha Smetany. více


Náš krajan Josef Lev 100% Náš krajan Josef Lev 1962, Jan Miroslav Květ

Pamětní publikace vydaná u příležitosti 130. výročí narození českého pěvce barytonisty Josefa Lva (1832-1898). Odkazuje na jeho Podřipské kořeny i na jeho uměleckou kariéru a stopy, které jeho výkony zanechaly v českém h... více


Zápisník motivů 100% Zápisník motivů 1942, Mirko Očadlík

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Otakar Hostinský a jeho význam ve tvorbě Bedřicha Smetany 60% Otakar Hostinský a jeho význam ve tvorbě Bedřicha Smetany 1912, Karel Stecker

Přednáška o slavnostním shromáždění České Akademie dne 4. prosince 1910 více