dopisy

štítek, 190 knih


Edvard Beneš v Sezimově ÚstíEdvard Beneš v Sezimově Ústí2004, M. Kolář

Representativní fotografická publikace přináší okolo sto padesáti unikátních a většinou nepublikovaných fotografií (včetně Sudkových), faksimilie dopisů a deníků ze života Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí. Vidím... více


Deníky a dopisy z let 1914-1918 věnované Elišce JanskéDeníky a dopisy z let 1914-1918 věnované Elišce Janské2001, F. Drtikol

Vzrušené a těkavé zápisky jedné z velikých uměleckých osobností první poloviny 20. století představují jejich autora jako hluboce přemýtající bytost mezi dvěma krajními póly - láskou a smtrí - na pozadí dramatického obdo... více


Adresát František HrubínAdresát František Hrubín2010, J. Seifert

Dopisy F. Hrubína, J. Seiferta, J. Strnadla, E. Frynty, editorka Iva Málková Pozůstalost Františka Hrubína uchovává tisíce dopisů a v nich zásadní stanoviska pisatelů, ať už se týkají umělecké tvorby, literárního živo... více


Listy přátelům IListy přátelům I2001, M. T. Cicero

Z původního nesčíslného množství Ciceronových dopisů se v úplnosti dochovalo 864 listů, které jsou rozděleny podle adresátů do 4 sbírek: Listy přátelům, Listy Attikovi, Listy bratru Quintovi a Listy M. Brutovi. Znalec a ... více


Vzájemná korespondenceVzájemná korespondence2001, J. Skácel

Vzájemná přátelská korespondence dvou osobností české kultury Jana Skácela a Jiřího Frieda, probíhající souvisle v letech 1982–1989 mezi Brnem a Prahou, je obsažnou reflexí života a událostí v této době a zároveň zachyce... více


Dopisy Alžbětě FalckéDopisy Alžbětě Falcké1997, R. Descartes

Ve svých dopisech se Descartes dotýká centrálních otázek vlastní filosofie, takže korespondence tvoří doplněk četby jeho stěžejních prací. Dva z dopisů (otištěné též v českém vydání Descartových "Principů filosofie&... více


Píši ti, příteli – Antická prózaPíši ti, příteli – Antická próza1975, *. antologie

Svazek obsahuje výbor z nejzajímavějších dopisů antických autorů, a to z řeckých např. Platóna, Xenofónta, Diogena, Alexandra Velikého, Aristotela, Epikura, Démosthena, Isokrata, z římských např. Sallustia, Cicerona, Sen... více


Dopisy sv. Františka Saleského I. částDopisy sv. Františka Saleského I. část2000, S. F. Saleský

Tento výbor z korespondence svatého Františka obsahuje dopisy adresované ženám-laičkám a zaměřené na cestu ke svatosti a rady pro duchovní život uprostřed světských povinností. Sestavil P. Jan Ihnát, SDB.... více


Korespondence 1931-1943Korespondence 1931-19431995, J. Čep

Kniha přináší korespondenci dvou významných postav české literatury první poloviny 20. století. Edičně uspořádal, k vydání připravil a poznámkami opatřil Mojmír Trávníček. více


Korespondence II. 1943-1948Korespondence II. 1943-19482000, J. Čep

Kniha přináší korespondenci dvou významných postav české literatury první poloviny 20. století. více


Bohuslavu Reynkovi: Dopisy 1923-1926Bohuslavu Reynkovi: Dopisy 1923-19261996, S. Renaud

Dopisy Suzanne Renaud vychází spolu s francouzskými originály a francouzskou verzí doslovu. více


Antonín Slavíček - DopisyAntonín Slavíček - Dopisy1954, V. Nezval

Třetí vydání dopisů A. Slavíčka (v SNKL první) je pořízeno podle 1. vyd. z r. 1910, uspořádaného M. Jiránkem. Dopisy, adresované nejbližším přátelům (Dr Janíkovi, rodině prof. Golla, A. Švagrovskému, K.V. Raisovi, J. Her... více


Kus žvance a hrst tabákuKus žvance a hrst tabáku2004, J. Váchal

Korespondence Josefa Váchala grafiku Ctiboru Šťastnému. Torzo korespondence z let 1949-58. Třicet jeden dopis vytváří svébytné umělecké dílo originálního českého malíře, grafika, sazeče a spisovatele, v němž pětašedesáti... více


Aleš a Jirásek - listy dvou přátelAleš a Jirásek - listy dvou přátel1953, A. Jirásek

Věrné přátelství na celý život, při němž druh druhu je podle slov básníka ,,polovinou duše", je vzácným květem lidských srdcí. Takové bylo přátelství Aloise Jiráska a Mikoláše Alše. více


Dopisy od OlgyDopisy od Olgy2010, I. M. Havel

Dopisy Olze, psané Václavem Havlem z vězení, jsou světově známým dílem českého písemnictví. Nyní vycházejí na světlo „Dopisy od Olgy“ - skutečné odpovědi na tyto filosofující dopisy. Hlavním autorem odpovědí byl ovšem br... více


1 2 3 4 5 6 >