antropozofie

štítky

79 knih


Jak dosáhneme poznání vyšších světů? / [Stupně vyššího poznání]Jak dosáhneme poznání vyšších světů? / [Stupně vyššího poznání]2014, Rudolf Steiner

Základní dílo zakladatele duchovní vědy a anthroposofie Rudolfa Steinera. Autor v knize podrobně popisuje základní meditační postupy a techniky esoterního křesťanství, na které navazují jeho další spisy a přednášky. ... více


Páté evangeliumPáté evangelium1998, Rudolf Steiner

Kniha vedle přednášek Rudolfa Steinera na toto téma obsahuje také úvod vydavatele, vysvětlení základních pojmů, modlitbu R. Steinera vyslovenou těsně před jeho smrtí, pohled na jeho osobnost z mysterijního i světského po... více


Karma a reinkarnaceKarma a reinkarnace2014, Rudolf Steiner

Rudolf Steiner v této knize přináší poznatky hlavních zákonitostí reinkarnace a objasňuje mechanismus zákona karmy. Uvádí také karmická cvičení, která nám mají pomoci, abychom sami dospěli k poznání svých minulých životů... více
Janova apokalypsaJanova apokalypsa2005, Rudolf Steiner

Kniha obsahuje záznam přednáškového cyklu o Janově Apokalypse. Autor se ve dvanácti přednáškách snažil posluchačům přiblížit skutečný význam Janova Zjevení (Apokalypsy) na základě anthroposofického světového názoru (duch... více


AnthroposofieAnthroposofie1999, Rudolf Steiner

Úvod do anthoroposofie z pera jejího zakladatele. více


Lukášovo evangeliumLukášovo evangelium2003, Rudolf Steiner

Deset přednášek Rudolfa Steinera. Basilej 15. až 26.září 1909. Cyklus 10. více


Setkání se zlem a jeho přemožení v duchovní věděSetkání se zlem a jeho přemožení v duchovní vědě2012, Sergej O. Prokofjev

Z hlediska zkoumání provedeného v této knize spočívá vlastní problém v boji lidstva se zlem (ať již toto zlo vystupuje v jakékoli formě a kdekoli) v tomto zjištění: Pokud se lidé vědomě a z vlastní svobody neobrátí k... více


Chymická svatba Christiana RosenkreutzeChymická svatba Christiana Rosenkreutze1992, Johann Valentin Andreae

Středověké vyprávění o transcendentálním zážitku zasvěcení do vyššího duchovního života. více


Má cesta životemMá cesta životem2000, Rudolf Steiner

Autobiografie zakladatele anthroposofie a předního myslitele přelomu 19. a 20. století. více


O iniciaciO iniciaci2003, Rudolf Steiner

Iniciace znamená zasvěcení, tj. uve­de­ní do světa na­lé­za­jí­cí­ho se za vní­ma­tel­ným svě­tem jevů. Kdo je za­svě­cen, nemá jen nad­smys­lo­vé vje­my jako jas­no­vi­dec, ale může jim ro­zumět a sa­mo­stat­ně je posuz... více


Matoušovo evangeliumMatoušovo evangelium2006, Rudolf Steiner

Kniha obsahuje dvanáct přednášek konaných v Bernu 1. - 12.září 1910. více


Pravda o vzniku a vývoji světaPravda o vzniku a vývoji světa2015, Rudolf Steiner

V této knize nás R. Steiner uvede do tajemství stvoření. Prostřednictvím svého jasnovidného pohledu na události týkající vývoje vesmíru, země a člověka nám autor předloží duchovní i hmotný aspekt těchto dějů. Tak nám bud... více


Člověk a vesmírné slovoČlověk a vesmírné slovo1999, Rudolf Steiner

Soubor antroposofických přednášek, zaměřených na souznění člověka s vesmírem a duchovní síly. více


Janovo evangelium v poměru ke třem ostatním evangeliímJanovo evangelium v poměru ke třem ostatním evangeliím2007, Rudolf Steiner

Čtrnáct přednášek Rudolfa Steinera uvedených mezi 24. červnem a 7. červencem 1909. více


Duchovní věda a zdraví člověkaDuchovní věda a zdraví člověka2002, Rudolf Steiner

Soubor dvaceti přednášek, ve kterých autor nastiňuje vývoj lékařství v souvislosti s vývojem lidského vědomí v dějinách lidstva. více


1