svatý Václav, český kníže, cca 907–935

štítek, 28 knih


Kristiánova legenda: Život a umučení svatého Václava a báby jeho svaté LudmilyKristiánova legenda: Život a umučení svatého Václava a báby jeho svaté Ludmily1978, Kristián

Od 12. století se u nás rozvíjí latinská literatura, která má především církevní charakter. Vznikají hlavně legendy, kroniky a písně. Legenda je středověká epická skladba obsahující vypravování o životě světců a zázraky ... více


Svatý Václav - Vraždou to nekončíSvatý Václav - Vraždou to nekončí2015, V. Válková

Jestli si představujete svatého Václava jako nudného patrona, věčně dlícího na modlitbách, nejspíš vás překvapí, že to byl udatný válečník, který byl ženatý a měl nemanželského syna. Ale onoho osudného zářijového rána na... více


Vražda Václava knížete českéhoVražda Václava knížete českého1979, M. Ivanov

: k níž údajně došlo na dvoře bratra jeho Boleslava v pondělí po svátku svatého Kosmy a Damiána Druhé vydání knížky, v níž autor nekonvenčním způsobem rekonstruuje události kolem smrti knížete Václava, bylo obohaceno... více
Kníže VáclavKníže Václav2005, Z. Koubková

Po Závišově příběhu se Zuzana Koubková vypravila hlouběji do českých dějin a napsala knihu o patronovi českých zemí, svatém Václavovi. Jeho příběh vypráví od mučednické smrti jeho babičky, sv. Ludmily, na hradě Tetín rok... více


Princezna VeronskáPrincezna Veronská2012, O. Ciprová

Nevěsta knížete Boleslava. Biagota je zaslíbena knížeti Václavovi, který si pro ni přijede do Verony i s družinou. Vinou mocenských zájmů však z chystaného sňatku sejde, a tak je provdána za Václavova bratra Boleslava... více


Nevinný bratrovrahNevinný bratrovrah2017, J. Dobrylovský

Zakladatel českého státu kníže Boleslav I., byl panovníkem, za jehož vlády česká říše dosáhla největší rozlohy v dějinách, domohla se obrovské moci a mezinárodní prestiže a získala i církevní samosprávu v podobě zřízení ... více


Václav, kníže ČechůVáclav, kníže Čechů2011, P. Charvát

Václav I. - patron české země a symbol českého státu. Kdo byl kníže Václav, kterého ctíme jako světce? Jak vypadal jeho život veřejný i soukromý, co můžeme povědět o jeho hodnotovém žebříčku a vládní strategii? Na něk... více


Vraždy z vášněVraždy z vášně2018, J. Černá

Ludmila, dcera pšovanského knížete Slavibora netuší, že sňatek s přemyslovským knížetem Bořivojem změní nejen její osobní život, ale především si najde cestu od pohanských božstev ke křesťanství. Ludmilina víra a láska k... více


Svatý VáclavSvatý Václav2014, V. Vaníček

Panovník a světec v raném středověku. Jaký byl Svatý Václav jako člověk a vladař a jaká byla jeho doba? Přední český historik představuje Václava jako charismatickou osobnost a silného panovníka s cílevědomou západoev... více


Bylo to jinakBylo to jinak2008, J. Cinert

Podtitul: Jiný výklad mytologie : nový pohled na Staré pověsti české : skutečný příběh knížete Václava Pokus amatérského historika o jiný výklad nejstarších českých dějin. Autor shromáždil množství historického mater... více


Čtení o sv. Ludmile, Václavovi a VojtěchoviČtení o sv. Ludmile, Václavovi a Vojtěchovi2007, E. Petiška

Kniha známého autora vypráví o životě tří českých světců z dávných dějin našeho národa. Popis počátků křesťanství v českých zemích vychází z prastarých legend a zachycuje ducha těchto příběhů srozumitelně pro současné vn... více


Princ VáclavPrinc Václav2010, O. Brož

Je podivuhodné, jak málo se ví o panovníkovi, který určil politickou a kulturní orientaci naší země na západní svět. Nikdo s určitostí neví, kdy se narodil a kdy zemřel a jak dlouho panoval. Nevíme ani jestli byl ženatý ... více


Tajemství pokladu svatého VáclavaTajemství pokladu svatého Václava2019, R. Šindelářová

Vojta a Klárka jsou opět tady a s nimi i nový dobrodružný příběh o cestě za pokladem svatého Václava. Děti se s pomocí trochu bláznivého vědce Alexe dostávají do minulosti, cestují však nikoliv pouze jednou, ale hned něk... více


Svatý Václav - jiný příběhSvatý Václav - jiný příběh2019, M. Houška

Čechy, rok 935. Mezi družinou knížete Václava a bojovníky jeho bratra narůstá napětí, neboť Boleslav již nechce platit daň východofranskému králi. Obě strany si vytváří vlastní mocenská centra. Boleslav si postavil nový ... více


Svatý kníže VáclavSvatý kníže Václav2003, P. Piťha

Bibliofilie o sv. Václavovi. více


1