svatý Václav, český kníže, cca 907-935

štítek, 18 knih


Svatý Václav – Na památku 1100. výročí narozeníSvatý Václav – Na památku 1100. výročí narození2010, P. Kubín

Svatý kníže Václav (kol. 908–935) je hlavním patronem českého národa. Byl vnukem prvního křesťanského knížete Bořivoje a jeho manželky sv. Ludmily. Do českých dějin se trvale zapsal jako stavitel rotundy sv. Víta na Praž... více


O svatém Václavu a vývoji úcty svatováclavskéO svatém Václavu a vývoji úcty svatováclavské1910, J. Košnář

Kniha ve dvou částech, obsahuje historii počátků křesťanství v Čechách, přehled knížat před sv. Václavem, vnitřní poměry v Čechách a vztah k sousedním zemím a vládcům. Sjednocení Čech, vládnutí Václava, jeho smrt a poká... více


Svatý VáclavSvatý Václav1968, F. Dvorník

Podtitul: Dědic české země. víceSmrt knížete VáclavaSmrt knížete Václava2007, P. Toufar

Zajímají vás otazníky života a tragické smrti knížete Václava? Oblíbili jste si toulky českou krajinou za nejrůznějšími záhadami minulosti i přírodními zajímavostmi? Pak ve vaší knihovně nesmí chybět již osmý svazek ze s... více


Čtení o sv. Ludmile, Václavovi a VojtěchoviČtení o sv. Ludmile, Václavovi a Vojtěchovi2007, E. Petiška

Kniha známého autora vypráví o životě tří českých světců z dávných dějin našeho národa. Popis počátků křesťanství v českých zemích vychází z prastarých legend a zachycuje ducha těchto příběhů srozumitelně pro současné vn... více


Princezna VeronskáPrincezna Veronská2012, O. Ciprová

Nevěsta knížete Boleslava. Biagota je zaslíbena knížeti Václavovi, který si pro ni přijede do Verony i s družinou. Vinou mocenských zájmů však z chystaného sňatku sejde, a tak je provdána za Václavova bratra Boleslava... více


Princ VáclavPrinc Václav2010, O. Brož

Je podivuhodné, jak málo se ví o panovníkovi, který určil politickou a kulturní orientaci naší země na západní svět. Nikdo s určitostí neví, kdy se narodil a kdy zemřel a jak dlouho panoval. Nevíme ani jestli byl ženatý ... více


Nevinný bratrovrahNevinný bratrovrah2017, J. Dobrylovský

Zakladatel českého státu kníže Boleslav I., byl panovníkem, za jehož vlády česká říše dosáhla největší rozlohy v dějinách, domohla se obrovské moci a mezinárodní prestiže a získala i církevní samosprávu v podobě zřízení ... více


Svatý kníže VáclavSvatý kníže Václav2003, P. Piťha

Bibliofilie o sv. Václavovi. více


Památky staroboleslavskéPamátky staroboleslavské1879, J. K. Vojtka

- čili Prvotní vývoj a význam úcty svatováclavské v Čechách. více


Kníže VáclavKníže Václav2005, Z. Koubková

Po Závišově příběhu se Zuzana Koubková vypravila hlouběji do českých dějin a napsala knihu o patronovi českých zemí, svatém Václavovi. Jeho příběh vypráví od mučednické smrti jeho babičky, sv. Ludmily, na hradě Tetín rok... více


Kristiánova legenda: Život a umučení svatého Václava a báby jeho svaté LudmilyKristiánova legenda: Život a umučení svatého Václava a báby jeho svaté Ludmily1978, Kristián

Od 12. století se u nás rozvíjí latinská literatura, která má především církevní charakter. Vznikají hlavně legendy, kroniky a písně. Legenda je středověká epická skladba obsahující vypravování o životě světců a zázraky ... více


Vraždy z vášněVraždy z vášně2018, J. Černá

Ludmila, dcera pšovanského knížete Slavibora netuší, že sňatek s přemyslovským knížetem Bořivojem změní nejen její osobní život, ale především si najde cestu od pohanských božstev ke křesťanství. Ludmilina víra a láska k... více


Život svatého VáclavaŽivot svatého Václava2001, F. Dvorník

Kniha přibližuje život svatého Václava a ukazuje základní problémy, které s tou osobností souvisí. více


Svatý VáclavSvatý Václav1999, K. Čapek

Karel Čapek, Franz Kafka a Karel Vrána o sv. Václavu. Hluboké zamyšlení nad ústřední osobou naší historie doplněné osobním svědectvím dvou světově proslulých literátů. více


1 2 >

Doporučené štítky

světice středověk princezny Stará Boleslav poutní místa hagiografie panovníci střední Čechy raný středověk Přemyslovci