židovství

štítek, 37 knih


Pražská zimaPražská zima2012, M. Albright

Osobní příběh o paměti, Československu a válce, 1937-1948 Knihu vzpomínek Madeleine Albrightové nejlépe přiblížil nedlouho před svým úmrtím autorčin blízký přítel Václav Havel: "Madeleine Albrightová napsala strh... více


Chlapec na vrcholu horyChlapec na vrcholu hory2017, J. Boyne

Když osud malému Pařížanovi Pierrotovi určí, že bude žít u tety na vrcholu hory, nemá chlapec ještě ponětí, kam se svět řítí. Jenže píše se rok 1935 a tajuplný dům, kde teta pracuje jako hospodyně, je zlověstný Berghof, ... více


Příběhy starého IzraelePříběhy starého Izraele1990, E. Petiška

1. samostatné vydání Eduard Petiška nám v Příbězích starého Izraele předkládá ve čtrnácti kapitolách starozákonní židovský výklad dějin izraelského národa. Zachycuje ho od stvoření světa Jahvem (židovskou podobou Hospod... víceRozhořčeníRozhořčení2015, P. Roth

Píše se rok 1951 a Amerika je v zajetí druhého roku války v Koreji. Marcus Messner, přímočarý a vášnivě čestný, poslušný student z newjerseyského Newarku přechází v druhém roce vysoké školy na venkovsky bukolický kampus ... více


Člověk a náboženstvíČlověk a náboženství2003, J. Sokol

Kniha reflektuje postavení fenoménu "náboženství" v průběhu lidských dějin z filozofického a religionistického hlediska. Zamýšlí se nad postupným vývojem vztahu člověka k božství ve starověku, středověku, novov... více


Jak byl vynalezen židovský národJak byl vynalezen židovský národ2015, S. Sand

Málokterá historická práce vyvolala v posledních letech takový zájem a tak živé reakce, a to jak mezi odbornou, tak laickou veřejností, jako kniha izraelského historika Šlomo Sanda Jak byl vynalezen židovský národ, která... více


Cesta člověka podle chasidského učeníCesta člověka podle chasidského učení2014, M. Buber

„,Byl jednou jeden blázen, kterého přezdívali Golem, tak byl pošetilý. Ráno při vstávání mu vždycky přišlo zatěžko ponacházet všechno svoje šatstvo, takže se večer, mysle neustále na to, často bál usnout. Jednoho večera ... více


Bez viny a bez trestuBez viny a bez trestu2011, J. Améry

Soubor esejů Jeana Améryho (1912–1978) se vrací do období druhé světové války a let následujících a zachycuje autorovu klíčovou zkušenost – zážitky židovského vězně nacistických vyhlazovacích táborů. Co znamená být člově... více


Dům bez pána / Půlnoční pacientDům bez pána / Půlnoční pacient2018, E. Hostovský

Svazek přináší dílo Egona Hostovského (1908—1973), předního autora psychologických a existenciálních románů a novel. Představuje autora charakteristickými prózami obou nejvýznamnějších období jeho tvorby — doby mezi svět... více


OttlaOttla2018, P. Balajka

Hlavní postavou příběhu je Ottla, nejmilovanější sestra Franze Kafky, žena nekonvenční, tvrdohlavá a energická, kterou osud postavil před těžko řešitelné problémy. Kniha zobrazuje především poslední měsíce jejího života,... více


Král DavidKrál David2018, L. de Wohl

Strhující román o klíčové postavě biblických dějin. Ryšavého chlapce krásného vzhledu si Bůh prostřednictvím proroka Samuela povolá od stáda, jež jako nejmladší z osmi bratrů pásl pro svého otce. Proslaví se, když jak... více


Hermeneutika židovské Bible a Starého zákonaHermeneutika židovské Bible a Starého zákona2007, G. Stemberger

Vztah svatých textů Izraele a křesťanského Starého zákona. Kniha je dílem předních současných znalců starozákonní problematiky, rakouského judaisty Güntera Stembergera, známého u nás z jeho světově uznávaného díla Talmu... více


Svět živých a svět mrtvýchSvět živých a svět mrtvých2000, L. Obuchová

Soubor studií pracovní skupiny Náboženské směry v Asii / Religious Trends in Asia. Redakce Lubica Obuchová více


O Bohu u křesťanů a o jednom nebo dvou dalšíchO Bohu u křesťanů a o jednom nebo dvou dalších2011, R. Brague

V předmluvě ke své knize O Bohu u křesťanů a o jednom nebo dvou dalších Rémi Brague říká, že nepojednává „o křesťanském Bohu", protože vychází z předpokladu, že Bůh je předmětem náboženství, ne jedním z jeho vyznava... více


Genéza SionizmuGenéza Sionizmu1991, K. Halbich

Antisemitská propaganda více


1

Doporučené štítky

Adolf Hitler historie Šalomoun, izraelský král Genesis (První kniha Mojžíšova) smrt starověký Řím studená válka Nový zákon židovská literatura rané křesťanství