2. vatikánský koncil

štítky

33 knih


Církev, tradice, reforma: Odkaz Druhého vatikánského konciluCírkev, tradice, reforma: Odkaz Druhého vatikánského koncilu2016, Tomáš Petráček

Při výročí uzavření Druhého vatikánského koncilu se specialista na církevní, kulturní a sociální dějiny zamýšlí nad řadou otázek, včetně té základní, jaké je místo koncilu v dějinách církve a západní společnosti druhého ... více


Druhý vatikánský koncil 1962–1965: Příprava, průběh, odkazDruhý vatikánský koncil 1962–1965: Příprava, průběh, odkaz1996, Otto Hermann Pesch

Zevrubná informace o všech velkých tématech projednávaných a schválených na posledním koncilu. Dnes, s odstupem poloviny století, už můžeme bezpečně povědět, že osobností papeže Jana XXIII. a jím svolaným Druhým vatik... více


Vatikán - moc papežůVatikán - moc papežů2003, Guido Knopp

Životopisy pěti papežů, působících ve 20. a 21. století. Kniha známého německého novináře - dokumentaristy přibližuje životy pěti papežů, kteří působili (a působí) ve 20. a 21. století. Životopisy jsou podány jako malé ... více
Boží lidBoží lid1997, Vladimír Boublík

Autor podává v knize výklad některých základních myšlenek nauky o církvi, vyjádřených v konstituci Lumen gentium. Zajímá se především o tajemný život církve a je si vědom toho, že tento pohled na církev bude snad mnohým ... více


Dokumenty II. vatikánského konciluDokumenty II. vatikánského koncilu2002, kolektiv autorů

Souborné české vydání základních koncilových dokumentů. Předmluva (Oto Mádr), Všeobecný úvod (Karl Rahner), Modlitba koncilních otců, Přehled dokumentů, Konstituce, Věroučné konstituce, Pastorální konstit... více


Malé dějiny katolického modernismuMalé dějiny katolického modernismu2014, Claus Arnold

Fenomén modernismu, jehož ohnisko lze vymezit přibližně léty 1904–1914, patří mezi traumatické momenty moderních dějin katolické církve. V současné katolické historiografii je chápán jako nejzávažnější z řady konfrontací... více


Liturgie a život: Co bychom měli vědět o mši, o církevním roku a smyslu liturgieLiturgie a život: Co bychom měli vědět o mši, o církevním roku a smyslu liturgie1996, Klemens Richter

Co vlastně znamená slovo liturgie? Co všechno patří k liturgickým slavnostem? Jaká je úloha laiků v liturgii? Nestojí tradice a obnova proti sobě? Co mají společného s liturgií sv. Martin, sv. Mkuláš a různé vánoční zvyk... více


II. vatikánský koncil očima Jana XXIII. a Pavla VI.II. vatikánský koncil očima Jana XXIII. a Pavla VI.2013, Ctirad Václav Pospíšil

Druhý vatikánský koncil znamenal pro život katolické církve velice mnoho. Dění na koncilu i jeho texty (Dokumenty II. vatikánského koncilu, Karmelitánské nakladatelství 2002) jsou předmětem živé diskuse mezi teology a vě... více


Satanovo mistrovské díloSatanovo mistrovské dílo2014, Marcel Lefebvre

Spisy Msgr. Marcela Lefebvra - díl 2. Druhý díl spisů arcibiskupa Marcela Lefebvra obsahuje následující samostatně zveřejněné texty, resp. soubory textů: - Satanovo mistrovské dílo. Ecône čelí pronásledování; - Lut... více


Mlčení o podstatnémMlčení o podstatném1992, Jean Guitton

Jean Guitton patří k velkým myslitelům 20. století. V knize přehodnocuje na konci svého života postoj, který zaujal na II. vatikánském koncilu, kde směl promluvit jako jediný laik. více


Gaudium et spesGaudium et spes1969, . Pavel VI. (pseudonym)

Pastorální konstituce Radost a naděje o církvi v dnešním světě, sestavená v rámci Druhého vatikánského koncilu. více


KERYGMA - V barakoch s chudobnýmiKERYGMA - V barakoch s chudobnými2013, Kiko Argüello

V predslove Kardinál Antonio Cañizares píše: „Svet potrebuje evanjelium. Potrebuje Ježiša Krista. ...Táto, aj keď podvedomá, ale reálna potreba sa k nám dostáva ako krik tých, ktorý sa vzdialili od viery, tých ktorí neve... více


Zasvěcený život ve světle reformy II. vatikánského konciluZasvěcený život ve světle reformy II. vatikánského koncilu1997, kolektiv autorů

Dokumenty z let 1964-1997 Soubor dokumentů o zasvěceném životě schromažďuje církevní dokumenty od II. vatikánského koncilu po biskupský synod o zasvěceném životě. V tomto kompendiu vedle mdokumentů II. vatikánského konc... více


Církev a II. vatikánský koncil. Perspektivy současné ekleziologieCírkev a II. vatikánský koncil. Perspektivy současné ekleziologie2015, kolektiv autorů

Od zasedání II. vatikánského koncilu nás dělí již padesát let, během nichž se o identitě církve napsalo hodně. Publikace navazující na konferenci, již uspořádala Katolická teologická fakulta UK v Praze, by chtěla ukázat,... více


Stručné dějiny II. Vatikánského konciluStručné dějiny II. Vatikánského koncilu2008, Giuseppe Alberigo

Giuseppe Alberigo, emeritní profesor církevních dějin na Fakultě politických věd Boloňské univerzity, jako přímý účastník koncilních událostí ve své knize vzpomínek umožňuje osobitým způsobem nahlédnout do víru událostí,... více


1