2. vatikánský koncil

štítky

34 knih


Církev, tradice, reforma: Odkaz Druhého vatikánského koncilu 83% Církev, tradice, reforma: Odkaz Druhého vatikánského koncilu 2016, Tomáš Petráček

Při výročí uzavření Druhého vatikánského koncilu se specialista na církevní, kulturní a sociální dějiny zamýšlí nad řadou otázek, včetně té základní, jaké je místo koncilu v dějinách církve a západní společnosti druhého ... více


Vatikán - moc papežů 82% Vatikán - moc papežů 2003, Guido Knopp

Životopisy pěti papežů, působících ve 20. a 21. století. Kniha známého německého novináře - dokumentaristy přibližuje životy pěti papežů, kteří působili (a působí) ve 20. a 21. století. Životopisy jsou podány jako malé ... více


Druhý vatikánský koncil 1962–1965: Příprava, průběh, odkaz 80% Druhý vatikánský koncil 1962–1965: Příprava, průběh, odkaz 1996, Otto Hermann Pesch

Zevrubná informace o všech velkých tématech projednávaných a schválených na posledním koncilu. Dnes, s odstupem poloviny století, už můžeme bezpečně povědět, že osobností papeže Jana XXIII. a jím svolaným Druhým vatik... více
Dokumenty II. vatikánského koncilu 90% Dokumenty II. vatikánského koncilu 2002, kolektiv autorů

Souborné české vydání základních koncilových dokumentů. Předmluva (Oto Mádr), Všeobecný úvod (Karl Rahner), Modlitba koncilních otců, Přehled dokumentů, Konstituce, Věroučné konstituce, Pastorální konstit... více


Malé dějiny katolického modernismu 100% Malé dějiny katolického modernismu 2014, Claus Arnold

Fenomén modernismu, jehož ohnisko lze vymezit přibližně léty 1904–1914, patří mezi traumatické momenty moderních dějin katolické církve. V současné katolické historiografii je chápán jako nejzávažnější z řady konfrontací... více


Boží lid 90% Boží lid 1997, Vladimír Boublík

Autor podává v knize výklad některých základních myšlenek nauky o církvi, vyjádřených v konstituci Lumen gentium. Zajímá se především o tajemný život církve a je si vědom toho, že tento pohled na církev bude snad mnohým ... více


II. vatikánský koncil očima Jana XXIII. a Pavla VI. 93% II. vatikánský koncil očima Jana XXIII. a Pavla VI. 2013, Ctirad Václav Pospíšil

Druhý vatikánský koncil znamenal pro život katolické církve velice mnoho. Dění na koncilu i jeho texty (Dokumenty II. vatikánského koncilu, Karmelitánské nakladatelství 2002) jsou předmětem živé diskuse mezi teology a vě... více


Liturgie a život: Co bychom měli vědět o mši, o církevním roku a smyslu liturgie 73% Liturgie a život: Co bychom měli vědět o mši, o církevním roku a smyslu liturgie 1996, Klemens Richter

Co vlastně znamená slovo liturgie? Co všechno patří k liturgickým slavnostem? Jaká je úloha laiků v liturgii? Nestojí tradice a obnova proti sobě? Co mají společného s liturgií sv. Martin, sv. Mkuláš a různé vánoční zvyk... více


Gaudium et spes – Padesát let poté 87% Gaudium et spes – Padesát let poté 2015, kolektiv autorů

Výročí padesáti let od druhého vatikánského koncilu představuje výzvu k reflexi obsahu a významu koncilu včetně toho, jak dalece se jeho učení projevuje v životě církve, především pak v realizaci její deklarované otevřen... více


Satanovo mistrovské dílo 100% Satanovo mistrovské dílo 2014, Marcel Lefebvre

Spisy Msgr. Marcela Lefebvra - díl 2. Druhý díl spisů arcibiskupa Marcela Lefebvra obsahuje následující samostatně zveřejněné texty, resp. soubory textů: - Satanovo mistrovské dílo. Ecône čelí pronásledování; - Lut... více


Mlčení o podstatném 80% Mlčení o podstatném 1992, Jean Guitton

Jean Guitton patří k velkým myslitelům 20. století. V knize přehodnocuje na konci svého života postoj, který zaujal na II. vatikánském koncilu, kde směl promluvit jako jediný laik. více


Gaudium et spes 100% Gaudium et spes 1969, Pavel VI. (p)

Pastorální konstituce Radost a naděje o církvi v dnešním světě, sestavená v rámci Druhého vatikánského koncilu. více


Radost a naděje: Církev v dnešním světě 100% Radost a naděje: Církev v dnešním světě 2000, Karel Skalický

Podtitul: církev v dnešním světě. Tato kniha má zpřístupnit českému čtenáři jeden z nejdůležitějších dokumentů druhého vatikánského sněmu, pastorální konstituci o církvi v dnešním světě Gaudium et spes. Kniha je napsá... více


Sociální práce a teologie 60% Sociální práce a teologie 2014, Michal Opatrný

Může charitativní práce ovlivnit katolickou teologii? Sociální práce je významnou součástí života církví i společnosti jako celku. Stále více lidí pracujících v pomáhajících profesích, často v institucích zřizovaných ... více


Mezi historií a Evangeliem 80% Mezi historií a Evangeliem 2014, kolektiv autorů

Podtitul: Existence a život církve ve světle II. vatikánského koncilu / II. vatikánský koncil zůstává nejdůležitější událostí života církve 20. století a v posledním půlstoletí zásadním způsobem nadále utváří život kř... více


KERYGMA - V barakoch s chudobnými 100% KERYGMA - V barakoch s chudobnými 2013, Kiko Argüello

V predslove Kardinál Antonio Cañizares píše: „Svet potrebuje evanjelium. Potrebuje Ježiša Krista. ...Táto, aj keď podvedomá, ale reálna potreba sa k nám dostáva ako krik tých, ktorý sa vzdialili od viery, tých ktorí neve... více


Stručné dějiny II. Vatikánského koncilu 80% Stručné dějiny II. Vatikánského koncilu 2008, Giuseppe Alberigo

Giuseppe Alberigo, emeritní profesor církevních dějin na Fakultě politických věd Boloňské univerzity, jako přímý účastník koncilních událostí ve své knize vzpomínek umožňuje osobitým způsobem nahlédnout do víru událostí,... více


Zasvěcený život ve světle reformy II. vatikánského koncilu 60% Zasvěcený život ve světle reformy II. vatikánského koncilu 1997, kolektiv autorů

Dokumenty z let 1964-1997 Soubor dokumentů o zasvěceném životě schromažďuje církevní dokumenty od II. vatikánského koncilu po biskupský synod o zasvěceném životě. V tomto kompendiu vedle mdokumentů II. vatikánského konc... více


Církev a II. vatikánský koncil. Perspektivy současné ekleziologie 60% Církev a II. vatikánský koncil. Perspektivy současné ekleziologie 2015, kolektiv autorů

Od zasedání II. vatikánského koncilu nás dělí již padesát let, během nichž se o identitě církve napsalo hodně. Publikace navazující na konferenci, již uspořádala Katolická teologická fakulta UK v Praze, by chtěla ukázat,... více


Druhý vatikánský koncil a jeho poselství 0% Druhý vatikánský koncil a jeho poselství 1970, Stanislav Krátký

Fotografie na přední straně obálky zachycuje památný okamžik v chrámu sv. Petra v Římě dne 7. Prosince 1965. Slavnostně, v rouchu s dlouhou vlečkou, přistupuje vyslanec cařihradského patriarchy Athenagorase I. heliopolsk... více