eucharistie

štítky

56 knih


Síla eucharistie 93% Síla eucharistie 2011, Elias Vella

Elias Vella ve své knize mluví o eucharistii, která uzdravuje ducha, duši i tělo, osvobozuje, mění životy a vnáší do srdce klid. Ať se vám podaří sjednotit se s Ježíšem natolik, že začnete myslet tak, jak myslí Ježíš, a ... více


Mše svatá pro začátečníky i mírně pokročilé 87% Mše svatá pro začátečníky i mírně pokročilé 2018, Radek Tichý

Tato útlá knížka prochází krok za krokem mši svatou tak, jak ji známe z běžných nedělí v českých farnostech. Cílem je vysvětlit základní prvky, hledat, jak se mše svaté účastnit lépe, jak se při ní hlouběji setkat s Ježí... více


Přežít nebo prožít mši svatou? 90% Přežít nebo prožít mši svatou? 2015, Vojtěch Kodet

Svatý Julián Eymard nad eucharistií nepřestával žasnout, když hlásal, že „všechny zázraky převyšuje svým obsahem, nad všechny vyniká délkou svého trvání. Je to neustále trvající vtělení, ustavičně se obnovující Ježíšova ... více
Eucharistie – lék nesmrtelnosti 91% Eucharistie – lék nesmrtelnosti 2005, Tomáš Špidlík

V době, kdy intenzivněji zaznívá podle přání Jana Pavla II. téma Eucharistie, také český kardinál T. Špidlík k němu přispívá čtivým a praktickým způsobem. Kniha může být užitečná nejen jako pomůcka kněze v pastoraci, ale... více


Syn brusiče nožů 89% Syn brusiče nožů 1994, Wilhelm Hünermann

Svatý Petr Julián Eymard (1811-1868) založil kongregaci eucharistiánů a kongregaci Služebnic Nejsvětější svátosti. Již od dětství ho mocně přitahovalo tajemství eucharistie. Vstoupil do noviciátu Oblátů Neposkvrněného Po... více


Eucharistie znovu objevená 93% Eucharistie znovu objevená 2012, Catalina Rivas

Výpověď současné bolívijské mystičky Cataliny Rivas o tom, co jí Ježíš a Panna Maria sdělili o mši svaté – co se při ní odehrává a jak ji prožít do hloubky srdce. Původní anglické vydání vyšlo s církevním schválením. více


Vrchol a pramen 92% Vrchol a pramen 2009, Joseph Alois Ratzinger

Tématem knihy je tajemství eucharistie, liturgické slavení, které Druhý vatikánský koncil nazývá pramenem a vrcholem života církve: „Liturgie je vrchol, k němuž směřuje činnost církve, a zároveň zdroj, z něhož vyvěrá veš... více


Eucharistické zázraky I. 100% Eucharistické zázraky I. 2007, František Mráček

Tato publikace je inspirována P. Marií v Medžugorji a Janem Pavlem II. Panna Maria často zdůrazňuje zásadní význam Eucharistie, zejména pro dnešní dobu, a zprostředkovává milosti Boží, abychom to pochopili a nadchli se p... více


Ecclesia de Eucharistia 92% Ecclesia de Eucharistia 2003, Karol Józef Wojtyła

Encyklika Jana Pavla II. o eucharistii a jejím vztahu k církvi ze 17. dubna 2003. Nejnovější dílo Svatého otce pojednává o Eucharistii jako o „ohnisku života církve“. Encyklika ukazuje církvi znovu správný, tradiční s... více


Eucharistie – naše posvěcení: Tajemství poslední večeře 100% Eucharistie – naše posvěcení: Tajemství poslední večeře 2004, Raniero Cantalamessa

Tajemství poslední večeře. „Otec Raniero Cantalamessa mne nejednou oslovil již v době mé římské diplomatické mise vykonávané během let 1994–1998. Zaujal mne svými improvizovanými promluvami nejen v náboženském vysílán... více


Hostina chudých 90% Hostina chudých 1991, Pavel Filipi

Kapitoly o večeři Páně. více


Poklad - Příběhy k prvnímu svatému přijímání 90% Poklad - Příběhy k prvnímu svatému přijímání 2012, Jan Twardowski

Známý polský kněz a literát přibližuje dětem tajemství eucharistie pomocí zajímavých příběhů a citlivě jim tak pomáhá vstoupit do svátostného života. Navazuje na milost svátosti křtu a zdůrazňuje, co je potřebné, aby člo... více


Večeře Páně 90% Večeře Páně 2012, Dan Drápal

Fundovaná, prakticky pojatá kniha o jedné z křesťanských svátostí Významné biblické téma z pohledu zkušeného teologa a pastora. Nejde jen o biblický výklad, ale také o dopad do života církve. Autor řeší důležité otázk... více


Sacramentum caritatis - (Svátost lásky) 100% Sacramentum caritatis - (Svátost lásky) 2017, Benedikt XVI. (p)

Posynodální apoštolská exhortace Sacramentum caritatis (Svátost lásky) o eucharistii. Pojednává o ní jako o tajemství víry, o jejím liturgickém slavení a úctě. více


S hořícím srdcem 87% S hořícím srdcem 2000, Henri J. M. Nouwen

Rozjímání o eucharistickém životě. Henri J. M. Nouwen, proslulý duchovní autor známý rovněž českým čtenářům, představuje v této útlé knize vazby mezi eucharistickou bohoslužbou a naší každodenní lidskou zkušeností. Je... více


Eucharistie 100% Eucharistie 2007, Vojtěch Cikrle

Eucharistie je v katolické církvi jádrem jejího života a středem její bohoslužby. Tento obřad má vztah jednak k novozákonnímu líčení poslední večeře Ježíše s jeho učedníky a jednak k Ježíšově smrti na kříži. Svátost euch... více


Dotyky nebe a země 100% Dotyky nebe a země 2018, Pavel Zahradníček

7 událostí a předmětů v dějinách křesťanství, které zvou k zamyšlení Sborník obsahující sedm fundovaným a současně čtivým způsobem zpracovaných témat pěti různých autorů: Turínské plátno (včetně nově publikovaných po... více


Prečo chodiť do kostola? 93% Prečo chodiť do kostola? 2013, Timothy Radcliffe

Kniha Prečo chodiť do kostola? je fantastická v tom, že ukáže človeku, aký je to pocit byť súčasťou komunity. Človek chce odjakživa niekam patriť. V detstve je to partia rovesníkov, neskôr pár skvelých priateľov, ktorí s... více


Tajemství eucharistie: Mše svatá 80% Tajemství eucharistie: Mše svatá 2002, Jean-Marie Lustiger

Každou neděli přivádí mše svatá do kostelů miliony věřících. Přesto je smysl a původ rozmanitých ritů a modliteb, které mši tvoří, často málo známý. Na otázky, které si věřící občas kladou, se ve své knize srozumitelně a... více


O eucharistii s Vojtěchem Kodetem 87% O eucharistii s Vojtěchem Kodetem 2005, Vojtěch Kodet

Někteří lidé jsou jako kostelní okna. Sledují tisíce bohoslužeb, a nehne to s nimi. Po pravdě řečeno, prostá venkovská stařenka může být na eucharistii přítomná s větším užitkem než profesor liturgiky. Text této knihy ... více


Eucharistický život svaté Kláry 100% Eucharistický život svaté Kláry 2011, Francesco De Lazzari

Světice Klára (1194-1253) je patronka těch, kdo užívají televizi a v ní pracují; patronka těch, kdo mají problémy se zrakem, anebo těch, kteří pracují se sklem, ať v průmyslu či umělecky. Je však i patronkou těch, kteří ... více


Život z liturgie. Tradice Východu i Západu 90% Život z liturgie. Tradice Východu i Západu 2008, Robert F. Taft

Liturgie je společná tradice, provázaná plností modlitby, do níž lze dorůstat – ne soukromá hra, která by dávala prostor k nahodilým nápadům. Pokud v rituálu něčemu nerozumím, zvláště tomu, s čím mají všechny tradice, na... více


Vezměte, jezte 100% Vezměte, jezte 2008, Ulf Ekman

Kniha o Večeři Páně / Rozumíme správně Večeři Páně? Zdá se, že mnoho křesťanů dnes nerozumí tomu, co Večeře Páně je. Její požehnání upadlo do zapomenutí, což vedlo k ochuzení křesťanského života. V této knize Ulf Ekma... více


Na pleciach obrov 70% Na pleciach obrov 2020, Raniero Cantalamessa

Veľké pravdy viery, ako o nich meditovali a ako ich žili cirkevní otcovia. Spoznajte ôsmich ranokresťanských spisovateľov prvých siedmich storočí, ktorí sa vyznačovali pravovernosťou náuky a svätosťou. Cirkevní otcovi... více


Eucharistie - Který projev lásky může být větší? 100% Eucharistie - Který projev lásky může být větší? 2009, Benedikt Vladimír Holota

Autor této knihy čtenářům předkládá svou vlastní cestu k eucharistii. Víra v eucharistii není ani spekulace, ani cit, ani sebepřesvědčení. Víra v eucharistii je milost. I když nás od události ve večeřadle dělí tolik času... více


Život bl. Imeldy z rodu Lambertinův, panny z řádu sv. Dominika 80% Život bl. Imeldy z rodu Lambertinův, panny z řádu sv. Dominika 1888, Alcide-Vital Lataste

Stručné, ale zapálené vylíčení života blahoslavené Imeldy, boloňské dívky ze 14. století, která zemřela blažeností v jedenácti letech při prvním svatém přijímání. Obsahuje také její výroky a modlitby v duchu mystické mil... více


Eucharistia, brána do neba 100% Eucharistia, brána do neba 2014, Jozef Luscoň

V tejto brožúrke vám chceme priblížiť jednotlivé časti rímsko-katolíckej svätej omše. Pri snahe odovzdať to podstatné kombinujeme dva postupy. V jednom opíšeme veci zvonka a v druhom sa budeme usilovať pustiť ich cez se... více


Štěpánka a její kamarádi 80% Štěpánka a její kamarádi 2003, Marianne Höptner-Coppenrath

Příběh k prvnímu svatému přijímání Štěpánka a její kamarádi se připravují na svaté přijímání u paní Steinerové. Od první hodiny až k velkému dni s nimi prožíváme nejen jejich seznamování se s vírou, ale i všechny napí... více


Tajemství eucharistie v meditativních obrazech 100% Tajemství eucharistie v meditativních obrazech 2005, Stanislav Weigel

Tajemství eucharistie v meditativních obrazech nedávno zesnulého P. Ing. Stanislava Weigela. Dotisk v roce 2007. více


Eucharistické zázraky II. 100% Eucharistické zázraky II. 2010, František Mráček

Eucharistické zázraky prohlubují víru v Kristovu přítomnost v Eucharistii a pomáhají vytvořit živý kontakt s Kristem. Pak je i moderní člověk schopen osvěžujícím způsobem prožít adoraci, jak vidíme na adoracích v Medžugo... více


Eucharistie - List věřícím 100% Eucharistie - List věřícím 2013, Jan Graubner

List věřícím o slavnosti Zjevení Páně v Roce eucharistie více


Turnaj víry: Polemika o kalich na basilejském koncilu 1431–1433 100% Turnaj víry: Polemika o kalich na basilejském koncilu 1431–1433 2020, Dušan Coufal

Jednání Čechů s basilejským koncilem lze označit za vrcholný okamžik husitské revoluce. V knize se těší pozornosti počáteční fáze této mimořádné dějinné události. Autor navazuje na řadu starších pokusů popisujících slyše... více


Kněžím: Slovo a liturgie 80% Kněžím: Slovo a liturgie 2012, Enzo Bianchi

„Kněz vychází z eucharistie a směřuje k ní: v ní Duch Svatý posvěcuje církev a také kněze. Ať kněží nezapomenou, že i když slaví ty nejskromnější eucharistie, někde v zapomenutých vesničkách ‘na konci světa’ či v anonymn... více


Pramen života 0% Pramen života 2005, Max Thurian

Myšlenky o eucharistii. Max Thurian neúnavně pracoval na poli ekumeny a usiloval o sjednocení křesťanů. Tento věhlasný teolog napsal řadu vynikajících odborných děl, mezi něž patří také spis: Eucharistie, památka Páně, ... více


Eucharistie - Mysterium fidei 0% Eucharistie - Mysterium fidei 2002, kolektiv autorů

Sborník přednášek z teologické konference o Eucharistii, která se konala v Hradci Králové v únoru 2002 v rámci přípravy na Diecézní eucharistický kongres, přibližuje nauku církve o Eucharistii v perspektivě teologického ... více


Jsme tvé děti, Pane Ježíši 0% Jsme tvé děti, Pane Ježíši 2003, Jiří Plhoň

Příprava k prvnímu přijetí svátosti smíření a eucharistie. více


Adorace a útěcha 0% Adorace a útěcha 2006, Philippe Madre

Prosté modlitby. "Adorujte co nejčastěji Nejsvětější svátost," říkal Jan Pavel II. Přestože je "adorace" slovo, "které křesťanům něco říká", ne každý má jasno v tom, co znamená, totiž že adorace tvoří základ živého vz... více


Blahoslavená Imelda Lambertini, dominikánka 0% Blahoslavená Imelda Lambertini, dominikánka 1936, Jiří Maria Veselý

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Čtvrthodinka před Nejsvětější Svátostí 0% Čtvrthodinka před Nejsvětější Svátostí 2010, neznámý - neuveden

Obsahuje rozjímání před Nejsvětější Svátostí s úryvky textu sv. Antonína Maria Klareta. Autor v nich nechává mluvit Ježíše ke čtenáři jako učitele duchovního života. více


Eucharistické zážitky 0% Eucharistické zážitky 2005, neznámý - neuveden

Paní Ida Peerdemanová z Amsterodamu byla omilostněna zjeveními Panny Marie od 25. března 1945 do 31. května 1959. Biskup Joseph Mary Punt z Haarlemu-Amsterodamu formálně potvrdil nadpřirozený charakter těchto zjevení. V ... více