eucharistie

štítky

56 knih


Přežít nebo prožít mši svatou?Přežít nebo prožít mši svatou?2015, Vojtěch Kodet

Svatý Julián Eymard nad eucharistií nepřestával žasnout, když hlásal, že „všechny zázraky převyšuje svým obsahem, nad všechny vyniká délkou svého trvání. Je to neustále trvající vtělení, ustavičně se obnovující Ježíšova ... více


Syn brusiče nožůSyn brusiče nožů1994, Wilhelm Hünermann

Svatý Petr Julián Eymard (1811-1868) založil kongregaci eucharistiánů a kongregaci Služebnic Nejsvětější svátosti. Již od dětství ho mocně přitahovalo tajemství eucharistie. Vstoupil do noviciátu Oblátů Neposkvrněného Po... více


Síla eucharistieSíla eucharistie2011, Elias Vella

Elias Vella ve své knize mluví o eucharistii, která uzdravuje ducha, duši i tělo, osvobozuje, mění životy a vnáší do srdce klid. Ať se vám podaří sjednotit se s Ježíšem natolik, že začnete myslet tak, jak myslí Ježíš, a ... více
Eucharistie znovu objevenáEucharistie znovu objevená2012, Catalina Rivas

Výpověď současné bolívijské mystičky Cataliny Rivas o tom, co jí Ježíš a Panna Maria sdělili o mši svaté – co se při ní odehrává a jak ji prožít do hloubky srdce. Původní anglické vydání vyšlo s církevním schválením.... více


Mše svatá pro začátečníky i mírně pokročiléMše svatá pro začátečníky i mírně pokročilé2018, Radek Tichý

Tato útlá knížka prochází krok za krokem mši svatou tak, jak ji známe z běžných nedělí v českých farnostech. Cílem je vysvětlit základní prvky, hledat, jak se mše svaté účastnit lépe, jak se při ní hlouběji setkat s Ježí... více


Eucharistie – lék nesmrtelnostiEucharistie – lék nesmrtelnosti2005, Tomáš Špidlík

V době, kdy intenzivněji zaznívá podle přání Jana Pavla II. téma Eucharistie, také český kardinál T. Špidlík k němu přispívá čtivým a praktickým způsobem. Kniha může být užitečná nejen jako pomůcka kněze v pastoraci, ale... více


Eucharistické zázraky I.Eucharistické zázraky I.2007, František Mráček

Tato publikace je inspirována P. Marií v Medžugorji a Janem Pavlem II. Panna Maria často zdůrazňuje zásadní význam Eucharistie, zejména pro dnešní dobu, a zprostředkovává milosti Boží, abychom to pochopili a nadchli se p... více


Vrchol a pramenVrchol a pramen2009, Joseph Alois Ratzinger

Tématem knihy je tajemství eucharistie, liturgické slavení, které Druhý vatikánský koncil nazývá pramenem a vrcholem života církve: „Liturgie je vrchol, k němuž směřuje činnost církve, a zároveň zdroj, z něhož vyvěrá veš... více


Eucharistie – naše posvěceníEucharistie – naše posvěcení2004, Raniero Cantalamessa

Tajemství poslední večeře. „Otec Raniero Cantalamessa mne nejednou oslovil již v době mé římské diplomatické mise vykonávané během let 1994–1998. Zaujal mne svými improvizovanými promluvami nejen v náboženském vysílán... více


Ecclesia de EucharistiaEcclesia de Eucharistia2003, Karol Józef Wojtyła

Encyklika Jana Pavla II. o eucharistii a jejím vztahu k církvi ze 17. dubna 2003. Nejnovější dílo Svatého otce pojednává o Eucharistii jako o „ohnisku života církve“. Encyklika ukazuje církvi znovu správný, tradiční s... více


Sacramentum caritatis - (Svátost lásky)Sacramentum caritatis - (Svátost lásky)2017, . Benedikt XVI. (pseudonym)

Posynodální apoštolská exhortace Sacramentum caritatis (Svátost lásky) o eucharistii. Pojednává o ní jako o tajemství víry, o jejím liturgickém slavení a úctě. více


S hořícím srdcemS hořícím srdcem2000, Henri J. M. Nouwen

Rozjímání o eucharistickém životě. Henri J. M. Nouwen, proslulý duchovní autor známý rovněž českým čtenářům, představuje v této útlé knize vazby mezi eucharistickou bohoslužbou a naší každodenní lidskou zkušeností. Je... více


Poklad - Příběhy k prvnímu svatému přijímáníPoklad - Příběhy k prvnímu svatému přijímání2012, Jan Twardowski

Známý polský kněz a literát přibližuje dětem tajemství eucharistie pomocí zajímavých příběhů a citlivě jim tak pomáhá vstoupit do svátostného života. Navazuje na milost svátosti křtu a zdůrazňuje, co je potřebné, aby člo... více


EucharistieEucharistie2007, Vojtěch Cikrle

Eucharistie je v katolické církvi jádrem jejího života a středem její bohoslužby. Tento obřad má vztah jednak k novozákonnímu líčení poslední večeře Ježíše s jeho učedníky a jednak k Ježíšově smrti na kříži. Svátost euch... více


Večeře PáněVečeře Páně2012, Dan Drápal

Fundovaná, prakticky pojatá kniha o jedné z křesťanských svátostí Významné biblické téma z pohledu zkušeného teologa a pastora. Nejde jen o biblický výklad, ale také o dopad do života církve. Autor řeší důležité otázk... více


1