tradice

štítek, 124 knih


Tradiční český PODZIM – Svátky, zvyky, obyčeje, říkadla, písničkyTradiční český PODZIM – Svátky, zvyky, obyčeje, říkadla, písničky2017, J. Lada

Už jste zapomněli naše tradice a rádi byste dětem vyprávěli o českých zvycích z dob dávných i současných? V této knize najdete nejen česká lidová říkadla, pořekadla, písničky a pranostiky, ale také popis a vysvětlení naš... více


Hody, půsty, masopustyHody, půsty, masopusty2007, K. Skopová

Lidové zvyky a svátky tak, jak je slavili naši předkové v průběhu celého kalendářního roku. Výklad je doplněn recepty tradičních jídel české kuchyně i návody na zhotovení nejrůznějších lidových ozdob a hraček. Kniha j... více


Duchovní jednota nové EvropyDuchovní jednota nové Evropy2007, T. Špidlík

Přednáška kardinála Tomáše Špidlíka na Masarykově univerzitě v Brně v květnu 2007 se setkala s mimořádným ohlasem posluchačů. Její rozšířené vydání vám nyní předkládáme. více


Kraslice a velikonoční ozdobyKraslice a velikonoční ozdoby2004, A. Vondrušková

Podtitul: 22 podrobných návodů Příručka pro děti i rodiče seznamuje s některými velikonočními zvyky lidové kultury a přináší podrobné návody ke zhotovení kraslic, klapačů, ozdob apod. více


Pletení ze slámyPletení ze slámy2004, H. Šenfeldová

Publikace pro zájemce o lidové tradice, výrobu a rukodělné techniky přináší popis technik pletení ze slámy názorným způsobem tak, aby se její základy mohl naučit každý. Obsahuje velmi krátký, ale zajímavý pohled do histo... více


Smrt u lidu SaraSmrt u lidu Sara2003, R. Jaulin

Etnologická studie o kultuře čadského etnika Sara, jejíž součástí je i podrobný popis afrického iniciačního rituálu. Práce francouzského etnologa se snaží seznámit západní svět s tradiční africkou kulturou. Před antropo... více


Svatí Cyril a Metoděj mezi námiSvatí Cyril a Metoděj mezi námi2011, T. Špidlík

Vybrané otázky cyrilometodějské tradice. Bibliografie 1990-2011. Má Cyril a Metoděj co říci dnešnímu člověku? Neprovokuje nás slovo apoštol Slovanů? Z jakých důvodů vyslovujeme jejich jména s neklidem? A jak vůbec obs... více


Hledejte moji tvářHledejte moji tvář1993, P. Köster

Od slov k mlčení: cesta ke kontemplaci. Modlitba musí vycházet ze zkušenosti každého člověka. Jen jsou-li naše modlitby spojeny s naším životem, můžeme se dopátrat jeho duchovního smyslu. V této knížce se píše o rozma... více


Staročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy 2.Staročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy 2.2013, V. Krolmus

Monumentální dílo Václava Krolmuse, jež vydal v letech 1845–1851 pod pseudonymem V. S. Sumlork, zaznamenalo ve své době obrovský ohlas v odborných kruzích i u laické veřejnosti a v mnoha směrech podnítilo další rozvoj do... více


Staročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy - část třetíStaročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy - část třetí2014, V. Krolmus

Unikátní publikace Václava Krolmuse, vydaná v letech 1845–1851, obsahuje nadmíru cenné zápisy písní, pohádek, pověstí a dětských her, ale i líčení slavností a obyčejů, záznamy o autorových archeologických nálezech či zoo... více


Obyčeje a lidové tradice na ValašskuObyčeje a lidové tradice na Valašsku2008, J. Krba

Obyčeje a lidové tradice na Valašsku, stručná historie, zdejší pořekadla, pranostiky, svátky,kroje. Množství fotografií. více


HorňáckoHorňácko1966, V. Frolec

Život a kultura lidu na moravsko-slovenském pomezí v oblasti Bílých Karpat. Krajová monografie pojala látku široce. Vstupní stať stručně sleduje historii oblasti, zato však další kapitoly, využívající všech dostupných p... více


České tradice v proměnách časuČeské tradice v proměnách času2017, J. Langhammerová

Kniha s unikátními doprovodnými fotografiemi přibližuje významné hodnoty českého lidového umění a tradic z pohledu běhu času. Sleduje dvě základní linie, průběh lidského života a kalendářního roku. Zároveň odkrývá roz... více


Hont: Tradície ľudovej kultúryHont: Tradície ľudovej kultúry1988, J. Botík

Publikácia je obsiahle kolektívne dielo, ktoré sa člení na časť archeologickú, historickú, etnografickú a folkloristickú. Ťažisko monografie spočíva v spracovaní materiálnej, duchovnej, sociálnej a umeleckej kultúry ľudu... více


Klasika porcelánu: Čína a EvropaKlasika porcelánu: Čína a Evropa2009, J. Chládek

Kniha představuje významný autorský a ediční počin v oboru, který po dobu své existence vždy patřil v českých zemích k rodinnému stříbru. Kniha je ukázkou toho nejlepšího co může vývoj porcelánu v Číně, v Evropě a v Čech... více


1 2 3 4 5 6 >