kulturní historie

štítky

80 knih


Žítkovské čarování 82% Žítkovské čarování 2013, Jiří Jilík

Vydejte se spolu s námi po stopách lidové magie v Bílých Karpatech, nahlédněte do skutečného života žítkovských bohyň, žen, které uměly pomáhat a poskytovat rady tam, kde člověk pro svoji omezenou zkušenost nevěděl, jak ... více


Svět včerejška 95% Svět včerejška 1999, Stefan Zweig

Podtitul: Vzpomínky jednoho Evropana Své paměti napsal významný rakouský prozaik v brazilském exilu krátce před svou smrtí. Zachytil v nich neopakovatelný svět Rakouska-Uherska před první světovou válkou, řadu významn... více


Z dějin české každodennosti: život v 19. století 90% Z dějin české každodennosti: život v 19. století 2009, Milena Lenderová

Celková charakteristika "dlouhého" 19. stol. a každodenní život jednotlivých sociálních vrstev české společnosti. Tematicky různorodé kapitoly se vztahují k různým oblastem soukromého i společenského života vznikající ob... více
Stopařův průvodce po galaxii jazyků 88% Stopařův průvodce po galaxii jazyků 2019, Yens Wahlgren

Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Nebo také elfem, gulliverovským Liliputánem či mimozemšťanem. Yens Wahlgren, odborník na umělé jazyky, kterými se mluví ve fikčních světech, se v jedinečné knize zabývá takovými li... více


Za časů našich prababiček a pradědečků – Život na přelomu 19. a 20. století 73% Za časů našich prababiček a pradědečků – Život na přelomu 19. a 20. století 2021, Hana Kneblová

Období 1890 až 1914 bývá nazýváno „Belle Époque“. Během této „krásné epochy“ došlo k výraznému technickému a ekonomickému rozvoji. V této knize se seznámíte s tehdejším životem ve městech a na vesnicích. Dozvíte se, jaké... více


Vzdělanost jako živý dialog s minulostí 91% Vzdělanost jako živý dialog s minulostí 2011, Dietrich Schwanitz

Fundovaná práce, která vyšla v Německu v roce 2006 ve 26. vydání, se zabývá vzdělaností jakožto specifickou civilizační ideou, která se historicky rozvinula v německy mluvících zemích a je odlišná od kultury chování aris... více


Jeden den ve středověku 87% Jeden den ve středověku 2014, Petr Sommer

Soubor jedenácti studií z pera kolegů a žáků prof. PhDr. Františka Šmahela, DrSc, dr. h. c. mult., je sondou do detailu středověkého dne, který mnohdy uniká pozornosti i možnostem výzkumu. Studie zaměřené na různá stř... více


Co je kulturní historie? 74% Co je kulturní historie? 2011, Peter Burke

Kniha je stručným a čtivým úvodem do disciplíny zvané kulturní historie. Definuje kulturní historii, seznamuje s jejím předmětem, vznikem, metodami, klíčovými tématy a otázkami, hlavními představiteli a díly, a to v celo... více


Medvěd: Dějiny padlého krále 97% Medvěd: Dějiny padlého krále 2011, Michel Pastoureau

Po dlouhý čas nebyl v Evropě za krále zvířat pokládán lev, nýbrž medvěd, vnímaný jako dávný předek člověka. Kult medvěda sahající do prehistorických dob pronikl i do ikonografie a pověstí středověku a narazil na odmítavý... více


Magické rostliny Keltů 88% Magické rostliny Keltů 2004, Wolf-Dieter Storl

Autor ukazuje na kořeny naší kultury a na původní zkušenost starých Keltů s jejich ohromujícím přístupem k přírodě a léčitelství. více


Šílenství a civilizace: Kulturní historie duševních chorob od Bible po Freuda a od blázince k moderní medicíně 87% Šílenství a civilizace: Kulturní historie duševních chorob od Bible po Freuda a od blázince k moderní medicíně 2019, Andrew T. Scull

Od Bible k Sigmundu Freudovi, od exorcismu k mesmerismu, od blázinců k psychiatrickým nemocnicím, od teorie tělesných šťáv k moderní farmakologii, tam všude nás provází kniha předního amerického historika psychiatrie And... více


Praha ohrožená 1939-1945: Politika, kultura, vzpomínky 93% Praha ohrožená 1939-1945: Politika, kultura, vzpomínky 2010, Peter Demetz

Peter Demetz je jeden z posledních svědků předválečné Prahy, kde se mísily nejrůznější evropské kultury. Němci, Češi a Židé sdíleli v Praze společné dějiny, které definitivně skončily vstupem hitlerovských vojsk do stově... více


Melancholie 82% Melancholie 2013, László F. Földényi

Komplexní a čtivá studie o dějinách a proměnách melancholie v evropské kultuře od starověku po současnost. více


Kultura a paměť - Písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. 92% Kultura a paměť - Písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. 2001, Jan Assmann

Autor, profesor egyptologie na heidelberské univerzitě, se v této práci snaží o širší syntézu svých zkoumání k tématu paměti jakožto konstitutivní složky kulturní identity. Otázku forem kulturní paměti, její organizace a... více


Historie srdce 82% Historie srdce 2011, Ole Martin Høystad

V centru pozornosti neobvyklé knihy norského profesora Oleho Martina Hoystada stojí srdce jako kulturní fenomén. Autor sleduje jeho vnímání v prvních písemných kulturách Blízkého východu, v antické filozofii a v Bibli, v... více


Brno - kulturní město předválečné a válečné 93% Brno - kulturní město předválečné a válečné 2006, Dušan Jeřábek

O divadle, literatuře, výtvarném umění a významných osobnostech univerzity v letech 1928–1948. Jestliže se autor vyznává, že chtěl zaznamenat obraz lidí, kteří dávali Brnu jeho význam a ráz, pak je třeba dodat: k nim pa... více


Dějiny ňadra 82% Dějiny ňadra 1999, Marilyn Yalom

Dějiny ňadra : kulturní a sociální historie prsou od starověku až po současnost Autorka se soustřeďuje především na otázku, jak vnímaly a cítily prsa samotné ženy, jejich milenci, moralisté a pornografové. Tato průkop... více


Homo ludens 93% Homo ludens 1971, Johan Huizinga

Vedle vlastní historiografie a historiografie kultury se Huizinga zabýval i oborem, který bychom dnes mohli nazvat kulturní sociologií či kulturní morfologií, to jest zkoumáním postupného zrání a utváření kultury. Huizin... více


Renesanční člověk a jeho svět 90% Renesanční člověk a jeho svět 2003, Eugenio Garin

Soubor portrétů lidí renesance (dvořan, umělec, kondotiér aj.) Po úspěšném titulu Středověký člověk a jeho svět editora Jacquese Le Goffa vychází další svazek, věnovaný tentokrát období následujícímu – renesanci. Italský... více


Metahistorie 83% Metahistorie 2011, Hayden White

Kniha Metahistorie vyšla poprvé roku 1973. Hlavní myšlenka Whiteovy analýzy historiků a filozofů dějin spočívá v tom, že historické dílo nikdy není objektivním zachycením toho, „co se skutečně stalo“. Historická fakta to... více


Svátky bláznů a karnevaly 90% Svátky bláznů a karnevaly 2006, Jacques Heers

Kniha francouzského medievalisty Jacquese Heerse je věnována středověké karnevalové kultuře a středověkému vztahu k zábavám a slavnostem. Rozsáhlou pozornost autor věnuje církevním slavnostem a jejich významu pro každode... více


Mezi pionýrským šátkem a mopedem: Děti, mládež a socialismus v českých zemích 1948-1970 80% Mezi pionýrským šátkem a mopedem: Děti, mládež a socialismus v českých zemích 1948-1970 2018, Martin Franc

Kniha, kterou připravili zkušení badatelé Jiří Knapík a Martin Franc společně s kolektivem českých i německých historiků střední generace, nabízí sondy do života českých dětí a dospívajících ve věku od 6 do 18 let v lete... více


Semafor: šedesát let v jednom představení 93% Semafor: šedesát let v jednom představení 2019, Jiří Suchý

Jiří Suchý, Jiří Šlitr, Jitka Molavcová a spousta dalších. Tváře, které se nesmazatelně zapsaly do dějin českého divadelnictví, hudby i televizní zábavy. Divadlo SEdmi MAlých FORem vás u příležitosti šedesátého výročí... více


Benátky: Město kanálů, paláců, umění, kurtizán, karnevalů a koček 93% Benátky: Město kanálů, paláců, umění, kurtizán, karnevalů a koček 1992, Josef Kroutvor

Publikace českého esejisty a historika umění popisuje převážně kulturní dějiny Benátek. více


On: kulturní historie penisu 76% On: kulturní historie penisu 2002, David M. Friedman

Penis byl připodobňován k bohu i k ďáblu, posléze byl zesvětštěn, stal se argumentem na podporu rasismu, předmětem psychoanalýzy, politizace a nakonec byl „medikalizován“ moderním „erekčním průmyslem“. Autor čtenáře prov... více


Latina je mrtvá, ať žije latina! Malé dějiny velkého jazyka 80% Latina je mrtvá, ať žije latina! Malé dějiny velkého jazyka 2016, Wilfried Rudolf Stroh

Kniha se zabývá latinským jazykem jako univerzálně dorozumívacím prostředkem západní kultury po více než dva tisíce let. Vedle chronologického přehledu historických fází existence latiny uvádí též specifika jejího uplatn... více


Kultura českého středověku 96% Kultura českého středověku 1987, Pavel Spunar

Kniha je prvním pokusem o syntetický, široce pojatý výklad kulturních dějin českého středověku. Autor je dobře orientovaný v problémech obecné historie a jejích pomocných věd, v historii práva, dějinách filosofie a teolo... více


Moskva, čtvrtý Řím - Stalinismus, kosmopolitismus a vývoj sovětské kultury 1931-1941 70% Moskva, čtvrtý Řím - Stalinismus, kosmopolitismus a vývoj sovětské kultury 1931-1941 2016, Katerina Clark

Na začátku 16. století prohlásil mnich Filofej Moskvu za „třetí Řím“. Pro intelektuály a umělce byla ve třicátých letech 20. století kosmopolitním centrem sekulárního osvícenství. Clarková popisuje a interpretuje kulturn... více


Labyrint a bojovník 90% Labyrint a bojovník 2008, Craig Wright

Turista, jenž zavítá do proslulé katedrály v Chartres, může být překvapen, když na podlaze objeví obrovské bludiště. Proč tam je? Craig Wright, profesor dějin hudby na Yale University, se ve své fascinující knize zabývá ... více


Uměním k lidskosti: úvahy o jazyce a literatuře 75% Uměním k lidskosti: úvahy o jazyce a literatuře 2006, Johann Gottfried Herder

Ve výboru z všestranné tvorby německého polyhistora 18. století, přítele i soka Goetha a Schillerova, Johanna Gottlieba Herdera, má český čtenář poprvé příležitost seznámit se s autorovými úvahami o jazyce, literatuře a ... více


Obrázky ze starých Budějovic 87% Obrázky ze starých Budějovic 2015, Helena Stejskalová

Město a krajina v kresbách Friedricha Blumentritta. U příležitosti 750. výročí Českých Budějovice vydalo Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích v roce 2015. Friedrich Blumentritt patřil k významným postavám veřejného... více


Matěj Kopecký a jeho rod 67% Matěj Kopecký a jeho rod 1960, Jan Toman

Podrobný životopis legendárního loutkáře Matěje Kopeckého sestavený na základě dokumentů dochovaných v archivu města Mirotic. Jimi autor mj. vyvrací některé po desetiletí tradované údaje, věnuje se také osudům Kopeckého ... více


Hedvábná stezka 80% Hedvábná stezka 2000, Helmut Uhlig

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Pitky beze slov 73% Pitky beze slov 2018, Filip Topol

Nepříliš rozsáhlou sbírku básní Pitky beze slov napsal Filip Topol na přelomu let 1983/1984. Na rozdíl od většiny prózy a textů písní, které napsal pro svoji domovskou kapelu Psí vojáci, sbírka básní Pitky beze slov v ... více


Dějiny hudby III. - Baroko 87% Dějiny hudby III. - Baroko 2009, Ladislav Kačic

Autorem publikace a dramaturgem zvukové přílohy třetího svazku Dějin hudby, tentokrát s barokní tematikou, je Mgr. Ladislav Kačic, PhD., renomovaný hudební historik, vědecký pracovník Slovenské akademie věd, pedagog Vyso... více


Umělecké řemeslo v pravěku 100% Umělecké řemeslo v pravěku 1941, Jan Filip

Dosud nepřekonaná kniha celosvětově uznávaného archeologa o technologii řemesla v českomoravském pravěku. více


Jak se nakupovalo, vařilo a jedlo ve staré Plzni 100% Jak se nakupovalo, vařilo a jedlo ve staré Plzni 2013, Jana Slámová

Z velké části se jedná o fotografickou publikaci. (Množství unikátních historických fotografií trhů, exteriérů i interiérů plzeňských obchůdků a hospod.) Kromě toho stručně popisuje nákupy, vaření a stravování (včetně re... více


Filosofie v kultuře západní tradice 70% Filosofie v kultuře západní tradice 2013, Jiří Vaněk

Filosofie v kultuře západní tradice je přehledným vysvětlením myšlenkových směrů a názorů předních filosofů, obsahuje i poukazy k jejich sporům a vyznačuje, v čem jsou dnes aktuální. Filosofové od antiky po dnešek nám da... více


V. Černý: O povaze naší kultury / R. Preisner: Kultura bez konce 80% V. Černý: O povaze naší kultury / R. Preisner: Kultura bez konce 1996, Václav Černý

Přítomná edice poprvé spojuje do jedné knihy dva eseje, které dosud vycházely pouze samostatně. Esej Václava Černého O povaze naší kultury vyšel sedmkrát: 1. ve strojopisné Edici Expedice v Praze r. 1975; 2. v 52. čís... více


Kříž - Symbol, zobrazování, význam 80% Kříž - Symbol, zobrazování, význam 1997, Wilhelm Ziehr

Publikace věnovaná kříži jako symbolu, který je neodmyslitelně spjat s křesťanskou kulturou. Množství obrazového materiálu nám dává nahlédnout prostřednictvím zobrazování kříže nejen do dějin výtvarného umění, ale také d... více