kulturní historie

štítky

71 knih

Žítkovské čarováníŽítkovské čarování2013, Jiří Jilík

Vydejte se spolu s námi po stopách lidové magie v Bílých Karpatech, nahlédněte do skutečného života žítkovských bohyň, žen, které uměly pomáhat a poskytovat rady tam, kde člověk pro svoji omezenou zkušenost nevěděl, jak ... více


Svět včerejškaSvět včerejška1999, Stefan Zweig

Podtitul: Vzpomínky jednoho Evropana Své paměti napsal významný rakouský prozaik v brazilském exilu krátce před svou smrtí. Zachytil v nich neopakovatelný svět Rakouska-Uherska před první světovou válkou, řadu významn... více


Z dějin české každodennosti: život v 19. stoletíZ dějin české každodennosti: život v 19. století2009, Milena Lenderová

Celková charakteristika "dlouhého" 19. stol. a každodenní život jednotlivých sociálních vrstev české společnosti. Tematicky různorodé kapitoly se vztahují k různým oblastem soukromého i společenského života vzn... více
Vzdělanost jako živý dialog s minulostíVzdělanost jako živý dialog s minulostí2011, Dietrich Schwanitz

Fundovaná práce, která vyšla v Německu v roce 2006 ve 26. vydání, se zabývá vzdělaností jakožto specifickou civilizační ideou, která se historicky rozvinula v německy mluvících zemích a je odlišná od kultury chování aris... více


Magické rostliny KeltůMagické rostliny Keltů2004, Wolf-Dieter Storl

Autor ukazuje na kořeny naší kultury a na původní zkušenost starých Keltů s jejich ohromujícím přístupem k přírodě a léčitelství. více


Jeden den ve středověkuJeden den ve středověku2014, Martin Nodl

Soubor jedenácti studií z pera kolegů a žáků prof. PhDr. Františka Šmahela, DrSc, dr. h. c. mult., je sondou do detailu středověkého dne, který mnohdy uniká pozornosti i možnostem výzkumu. Studie zaměřené na různá stř... více


Šílenství a civilizace: Kulturní historie duševních chorob od Bible po Freuda a od blázince k moderní medicíněŠílenství a civilizace: Kulturní historie duševních chorob od Bible po Freuda a od blázince k moderní medicíně2019, Andrew T. Scull

Od Bible k Sigmundu Freudovi, od exorcismu k mesmerismu, od blázinců k psychiatrickým nemocnicím, od teorie tělesných šťáv k moderní farmakologii, tam všude nás provází kniha předního amerického historika psychiatrie And... více


Medvěd: Dějiny padlého králeMedvěd: Dějiny padlého krále2011, Michel Pastoureau

Po dlouhý čas nebyl v Evropě za krále zvířat pokládán lev, nýbrž medvěd, vnímaný jako dávný předek člověka. Kult medvěda sahající do prehistorických dob pronikl i do ikonografie a pověstí středověku a narazil na odmítavý... více


Praha ohrožená 1939-1945Praha ohrožená 1939-19452010, Peter Demetz

politika, kultura, vzpomínky Peter Demetz je jeden z posledních svědků předválečné Prahy, kde se mísily nejrůznější evropské kultury. Němci, Češi a Židé sdíleli v Praze společné dějiny, které definitivně skončily vstu... více


Judaismus od A do ZJudaismus od A do Z1992, Jaakov Newman

Podtitul: Slovník pojmů a termínů Základní pojmy z oblasti židovských dějin, náboženství, kultury, tradice i současného života. Z angličtiny přeložili Markéta a Dušan Zbavitelovi ; odborná spolupráce Leo Pavlát, Bedř... více


Homo ludensHomo ludens1971, Johan Huizinga

Vedle vlastní historiografie a historiografie kultury se Huizinga zabýval i oborem, který bychom dnes mohli nazvat kulturní sociologií či kulturní morfologií, to jest zkoumáním postupného zrání a utváření kultury. Huizin... více


Kultura a paměť - Písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku.Kultura a paměť - Písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku.2001, Jan Assmann

Autor, profesor egyptologie na heidelberské univerzitě, se v této práci snaží o širší syntézu svých zkoumání k tématu paměti jakožto konstitutivní složky kulturní identity. Otázku forem kulturní paměti, její organizace a... více


Dějiny ňadraDějiny ňadra1999, Marilyn Yalom

Dějiny ňadra : kulturní a sociální historie prsou od starověku až po současnost Autorka se soustřeďuje především na otázku, jak vnímaly a cítily prsa samotné ženy, jejich milenci, moralisté a pornografové. Tato průkop... více


Renesanční člověk a jeho světRenesanční člověk a jeho svět2003, Eugenio Garin

Soubor portrétů lidí renesance (dvořan, umělec, kondotiér aj.) Po úspěšném titulu Středověký člověk a jeho svět editora Jacquese Le Goffa vychází další svazek, věnovaný tentokrát období následujícímu – renesanci. Italský... více


Náboženské poutě ve středověku a novověkuNáboženské poutě ve středověku a novověku2002, Norbert Ohler

Edice Kulturní historie. Autor na podkladě dobových dokumentů vytváří plastický obraz náboženské poutě či spíše poutníka se vším všudy (důvody a cíle putování, problémy a nebezpečí na cestách, oděv, strava a nocleh).... více


1