služby v církvi

štítky

49 knih


Deus caritas estDeus caritas est2006, . Benedikt XVI. (pseudonym)

Encyklika nejvyššího pontifika Benedikta XVI. (biskupům, kněžím a jáhnům, Bohu zasvěceným osobám a všem věřícím laikům o křesťanské lásce). Encyklika je rozdělena na dvě základní části. První se týká teologicko-filozo... více


Služba osvobozování od zlých duchůSlužba osvobozování od zlých duchů2009, Francis MacNutt

Služba osvobozování od zlých duchů je tématem, které je pro naše západní myšlení výzvou. I v církevních kruzích se setkáme s mnohými, kteří existenci personifikovaného zla vůbec neuznávají, svědectví Bible a obzvláště No... více


Srdce pastýřeSrdce pastýře2015, Elias Vella

Nová kniha je plodem jeho seminářů a exercicií pro kněze v Itálii, České republice a na Slovensku. Ve světle Božího slova i svých letitých zkušeností z církve dokládá, jaký charakter by měla mít služba vedení v církvi a ... více
Emancipace žen v církvi?Emancipace žen v církvi?2003, Dan Drápal

Snad žádná otázka od dob reformace nerozdělovala biblicky věřící křesťany tak jako služba žen v církvi. S tímto tématem se v minulosti pokoušela vyrovnat řada autorů. Cílem knihy, kterou držíte v ruce, je zcela nově se p... více


Prorocká službaProrocká služba2003, Rick Joyner

Nejpraktičtější a nejpodrobnější kniha o prorocké službě existující v českém jazyce. Autor se zevrubně zabývá mnoha otázkami, které jsou s proroctvím spojovány. Kniha plná příběhů a osobních svědectví zároveň odhaluje dů... více


Cesta srdceCesta srdce1995, Henri J. M. Nouwen

Spiritualita pouště a duchovní služba dnešní doby. Křesťanské meditativní úvahy o samotě, mlčení a modlitbě. více


Katolická charismatická obnovaKatolická charismatická obnova2010, Charles Whitehead

Co se míní Obnovou v Duchu svatém? Co je Katolická charismatická obnova? Jaké jsou její cíle? Co to znamená, že by měla být milostí pro celou církev? Čím může církev obdarovat? Co ji odlišuje od jiných skupin a hnutí v c... více


Ježíšovy ruceJežíšovy ruce2009, Philip Mohabir

Patero služebností (Efezským 4,11) / Získat národy. Přivádět církev ke zralosti. Vystrojit svaté k dílu služby. Vést k růstu Kristovo tělo, aby jednalo jako celek. Klíčové dílo jednoho z nejvýznamnějších světovýc... více


Býti farářkouBýti farářkou2003, Milena Tomešová

Rozhovory Mileny Tomešové se ženami, které přijaly povolání k duchovenské službě v Církvi československé husitské, zachycují nejen podivuhodné cesty, kterými si Bůh tyto ženy vedl, ale jsou také zrcadlem života církevníh... více


Nástroj v Božích rukouNástroj v Božích rukou2012, Paul David Tripp

Lidé, kteří se potřebují změnit, pomáhají ke změně druhým / Mnohým z nás by se ulevilo, kdyby Bůh své posvěcení vložil do rukou vyškolených a placených profesionálů, ale takový model rozhodně není biblický. Božím plán... více


Osvobodit celibátOsvobodit celibát2008, Donald Bernard Cozzens

Tato útlá knížka pochází z pera zkušeného amerického kněze věnovaná kněžskému celibátu, a to v historii katolické církve i v přítomnosti, kdy se o tomto cenném charizmatu a jeho církevněprávním pojetí diskutuje. Originál... více


Jak přežít ve službách církveJak přežít ve službách církve2012, Nick Cuthbert

Autor nabízí své zkušenosti z více než třiceti let vlastní služby vedení v církvi, ale i postřehy ze služby jiných a z poradenství těm, kdo v církvi nesou zodpovědnost. Postupně prochází jednotlivé oblasti veřejného i so... více


Dějiny charitativní činnostiDějiny charitativní činnosti2005, Rosario Messina

V historických knihách se jen málo mluví o tématu naplňování blíženské lásky. Chudí, nemocní a vůbec všichni potřební jsou přehlíženi, protože pro „velké dějiny“ mnoho neznamenají. Autor nabízí jiný úhel pohledu. Sleduje... více


Ignác z Loyoly a dějinné pozadí jeho spiritualityIgnác z Loyoly a dějinné pozadí jeho spirituality2012, Hugo Rahner

Jezuita není éterický spiritualista nebo klášterem vázaný mnich, ani nevyhledává církevní úřad. Bojuje podle svých sil za toho, jenž se skutečně narodil, skutečně jedl a pil, skutečně byl pronásledován za Piláta Pontskéh... více


Budování kultury Božího královstvíBudování kultury Božího království2011, Bill Johnson

Doslovný přepis přednášky ze školy transformace v Reddingu v roce 2008 / Hnutí jakéhokoliv druhu může uspět pouze tehdy, když se mu podaří vytvořit kulturu, která je schopna ho udržet. V minulosti selhávala probuzení prá... více


1