služby v církvi

štítky

51 knih


Deus caritas est 100% Deus caritas est 2006, Benedikt XVI. (p)

Encyklika nejvyššího pontifika Benedikta XVI. (biskupům, kněžím a jáhnům, Bohu zasvěceným osobám a všem věřícím laikům o křesťanské lásce). Encyklika je rozdělena na dvě základní části. První se týká teologicko-filozo... více


Žena ať v církvi promluví 74% Žena ať v církvi promluví 2022, Zdeněk Jančařík

Přestože se během pontifikátu papeže Františka mluví častěji o větší roli žen v církvi a ženy se dostávají dokonce do řídicích rolí v některých vatikánských nebo jiných církevních úřadech, stále existují tabu, která jsou... více


Introverti v církvi 90% Introverti v církvi 2016, Adam S. McHugh

Může se v církvi dařit introvertům? Čím se v církvi liší extrovert od introverta? Jaké vztahy introverti navazují? A nepodceňujeme schopnost introvertně založených křesťanů evangelizovat druhé? Na to vše ve své knize Int... více
Služba osvobozování od zlých duchů 70% Služba osvobozování od zlých duchů 2009, Francis MacNutt

Služba osvobozování od zlých duchů je tématem, které je pro naše západní myšlení výzvou. I v církevních kruzích se setkáme s mnohými, kteří existenci personifikovaného zla vůbec neuznávají, svědectví Bible a obzvláště No... více


Srdce pastýře 85% Srdce pastýře 2015, Elias Vella

Nová kniha je plodem jeho seminářů a exercicií pro kněze v Itálii, České republice a na Slovensku. Ve světle Božího slova i svých letitých zkušeností z církve dokládá, jaký charakter by měla mít služba vedení v církvi a ... více


Cesta srdce 95% Cesta srdce 1995, Henri J. M. Nouwen

Spiritualita pouště a duchovní služba dnešní doby. Křesťanské meditativní úvahy o samotě, mlčení a modlitbě. více


Nástroj v Božích rukou 90% Nástroj v Božích rukou 2012, Paul David Tripp

Lidé, kteří se potřebují změnit, pomáhají ke změně druhým / Mnohým z nás by se ulevilo, kdyby Bůh své posvěcení vložil do rukou vyškolených a placených profesionálů, ale takový model rozhodně není biblický. Božím plán... více


Emancipace žen v církvi? 93% Emancipace žen v církvi? 2003, Dan Drápal

Snad žádná otázka od dob reformace nerozdělovala biblicky věřící křesťany tak jako služba žen v církvi. S tímto tématem se v minulosti pokoušela vyrovnat řada autorů. Cílem knihy, kterou držíte v ruce, je zcela nově se p... více


Prorocká služba 67% Prorocká služba 2003, Rick Joyner

Nejpraktičtější a nejpodrobnější kniha o prorocké službě existující v českém jazyce. Autor se zevrubně zabývá mnoha otázkami, které jsou s proroctvím spojovány. Kniha plná příběhů a osobních svědectví zároveň odhaluje dů... více


Osvobodit celibát 60% Osvobodit celibát 2008, Donald Bernard Cozzens

Tato útlá knížka pochází z pera zkušeného amerického kněze věnovaná kněžskému celibátu, a to v historii katolické církve i v přítomnosti, kdy se o tomto cenném charizmatu a jeho církevněprávním pojetí diskutuje. Originál... více


Ignác z Loyoly a dějinné pozadí jeho spirituality 100% Ignác z Loyoly a dějinné pozadí jeho spirituality 2012, Hugo Rahner

Jezuita není éterický spiritualista nebo klášterem vázaný mnich, ani nevyhledává církevní úřad. Bojuje podle svých sil za toho, jenž se skutečně narodil, skutečně jedl a pil, skutečně byl pronásledován za Piláta Pontskéh... více


Služba představených v církvi 100% Služba představených v církvi 2009, Michelina Tenace

Pojednání o svěřené moudrosti. Jak moudře řídit svěřené dílo a jaká je vlastně služba představených? Církevní otcové v ní dokonce spatřovali podobnost s mučednictvím! Michelina Tenace nás předkládaným titulem vede k j... více


Učednický model církve 90% Učednický model církve 1993, Bill Hull

Jak získat dynamiku prvotní církve v dnešní době. více


Jak přežít ve službách církve 100% Jak přežít ve službách církve 2012, Nick Cuthbert

Autor nabízí své zkušenosti z více než třiceti let vlastní služby vedení v církvi, ale i postřehy ze služby jiných a z poradenství těm, kdo v církvi nesou zodpovědnost. Postupně prochází jednotlivé oblasti veřejného i so... více


Ježíšovy ruce 50% Ježíšovy ruce 2009, Philip Mohabir

Patero služebností (Efezským 4,11) / Získat národy. Přivádět církev ke zralosti. Vystrojit svaté k dílu služby. Vést k růstu Kristovo tělo, aby jednalo jako celek. Klíčové dílo jednoho z nejvýznamnějších světovýc... více


Býti farářkou 60% Býti farářkou 2003, Milena Tomešová

Rozhovory Mileny Tomešové se ženami, které přijaly povolání k duchovenské službě v Církvi československé husitské, zachycují nejen podivuhodné cesty, kterými si Bůh tyto ženy vedl, ale jsou také zrcadlem života církevníh... více


Katolická charismatická obnova 50% Katolická charismatická obnova 2010, Charles Whitehead

Co se míní Obnovou v Duchu svatém? Co je Katolická charismatická obnova? Jaké jsou její cíle? Co to znamená, že by měla být milostí pro celou církev? Čím může církev obdarovat? Co ji odlišuje od jiných skupin a hnutí v c... více


Malá cesta uzdravení 100% Malá cesta uzdravení 2014, Pauline Edwards

Kniha obsahuje nejen řadu svědectví o tom, jak Bůh uzdravuje prostřednictvím modlitby věřících, ale přináší i jednoduchý návod, jak přistoupit k modlitbě za uzdravení vzpomínek. Jedná se o „malou cestu uzdravení“, jíž se... více


Apoštolská služba 0% Apoštolská služba 2004, Ulf Ekman

Existujú apoštoli ešte aj dnes? Ako sa dajú vybudovať silné cirkevné zbory, ktoré budú niesť trvalé ovocie? Čím sa apoštol odlišuje od ostatných darov služobnosti? Jedným z predpokladov pre rapídny cirkevný rast je poroz... více


Dějiny charitativní činnosti 20% Dějiny charitativní činnosti 2005, Rosario Messina

V historických knihách se jen málo mluví o tématu naplňování blíženské lásky. Chudí, nemocní a vůbec všichni potřební jsou přehlíženi, protože pro „velké dějiny“ mnoho neznamenají. Autor nabízí jiný úhel pohledu. Sleduje... více