církev

štítek, 153 knih


Didaché - Učení Páně skrze Dvanáct apoštolů národůmDidaché - Učení Páně skrze Dvanáct apoštolů národům1994, neznámý

Nekanonická kniha Nového zákona více


EtikaEtika2007, D. Bonhoeffer

Každý, kdo má povědomí o Dietrichu Bonhoefferovi (1906–1945) a jeho svědectví, bude od této knihy právem očekávat přístup odvážný a provokativní, ale též hluboce autentický a krytý autorovým životním postojem. Tříbení ča... více


Svobodni v nesvoboděSvobodni v nesvobodě2013, J. Synek

Náboženský život ve věznicích v období komunistického režimu. Po únorovém převratu v roce 1948 se věznice v Československu začaly plnit politickými vězni. Nemalou část z nich tvořili duchovní i prostí věřící křesťansk... více


Malý teologický slovník – Přehled papežůMalý teologický slovník – Přehled papežů1995, R. Fischer-Wollpert

Praktická příručka pro ty, kteří se zajímají o dějiny všeobecné a v jejich rámci o dějiny církevní. Odborně, přitom však dostupnou formou vysvětlené pojmy, se kterými se čtenář často setká pomohou k lepší orientaci v pro... více


Eucharistie – naše posvěceníEucharistie – naše posvěcení2004, R. Cantalamessa

Tajemství poslední večeře. „Otec Raniero Cantalamessa mne nejednou oslovil již v době mé římské diplomatické mise vykonávané během let 1994–1998. Zaujal mne svými improvizovanými promluvami nejen v náboženském vysílán... více


Modlitby za vláduModlitby za vládu2006, D. Prince

Jak se účinně modlit za národ a jeho vůdce. Jste ve své zemi spokojeni? Myslíte si, že vše v této zemi je správně? Ne? Pak pro vás máme dobrou zprávu! Uzdravení naší země je možné! Božím záměrem je, aby modlící se cír... více


Jezuité na VelehraděJezuité na Velehradě2005, F. Brázdil

Příchod Tovaryšstva Ježíšova na Velehrad a jeho působení do druhé světové války : (historickoprávní pojednání). Kniha zachycuje události spojené s příchodem Tovaryšstva Ježíšova na Velehrad v roce 1890. I zde, v míst... více


Jak potůček v jezeřeJak potůček v jezeře2009, E. Štěříková

O dějinách Obnovené Jednoty bratrské, církve vzniklé v 18. století a dnes rozvětvené téměř po celém světě, existuje bohatá, především cizojazyčná literatura. Jak už jméno napovídá, v jejích kořenech lze hledat dědictví s... více


Zasadený v dome HospodinovomZasadený v dome Hospodinovom1996, M. Zechin

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Poznejte pravdu – Průvodce křesťanskou vírouPoznejte pravdu – Průvodce křesťanskou vírou1999, B. Milne

Všichni máme nějakou teologii, ať už jsme si sedli a dali ji dohromady nebo ne. Takže teologie, když ji chápeme správně, není pro pár náboženských intelektuálů s nadáním pro abstraktní debaty – je to záležitost každého č... více


Naši svatíNaši svatí1940, *. antologie

Tento sešítek obsahuje stručné životopisy našich 15. nejznámějších světců a modlitby k nim. více


Poznaj a ver – SviatostiPoznaj a ver – Sviatosti2002, F. Gerčak

Tretia samostatná časť cyklu „Poznaj a ver“, ktorá v obdobnom duchu a skladbe ako predošlé knihy cyklu Poznaj a ver rozoberá sviatosti a sväteniny. Obsahuje aj liturgické okienko, obrázky, tabuľky, schémy a krížovú cestu... více


PravoslavíPravoslaví1921, F. Grivec

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Úvahy o knize Píseň písníÚvahy o knize Píseň písní2008, A. Miller

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Stručně o pravoslavném křesťanstvíStručně o pravoslavném křesťanství2017, J. Baudiš

Brožura s mnoha barevnými ilustracemi seznamuje čtenáře se základy pravoslavné věrouky i duchovního života. Přibližuje také historii pravoslaví v Čechách a na Moravě. Autorem je prot. Jan Baudiš a kol. více


1 2 3 4 5 6 >