kapitalismus

štítky

105 knih


Atlasova vzpoura 83% Atlasova vzpoura 2014, Ayn Rand (p)

Rozsáhlý, vlivný a kontroverzní román Ayn Randové vyšel poprvé v roce 1957 a dodneška je její nejproslulejší a nejprodávanější knihou. Randová se věnovala především filosofii, vypracovala vlastní směr zvaný objektivismus... více


Chamtivost 72% Chamtivost 2020, Marc Elsberg (p)

Konec chamtivosti!“ volají demonstranti. „Smrt kapitalismu!“ Lidé po celém světě vycházejí do ulic. Protestují proti úsporným balíčkům, masové nezaměstnanosti a hladu – následkům nové ekonomické krize, která ohrožuje fi... více


Anarchokapitalismus 77% Anarchokapitalismus 2018, Urza (p)

Anarchokapitalismus – souhrnná kniha rozebírající různé aspekty našeho života ve svobodné bezstátní společnosti. Snad všichni dnešní anarchokapitalisté byli původně přesvědčeni, že není možné, aby naše společnost fung... více
Džungle 83% Džungle 1974, Upton Sinclair

Román Džungle je zasazen do Chicaga na přelomu století, kam se z Litvy přistěhuje rodina Jurgise Rudkuse. Jejich krajan Jokubas, který zde vlastní krámek s lahůdkami, je k sobě vezme do podnájmu a ukáže jim jeden ze dvou... více


Až na dno blahobytu 88% Až na dno blahobytu 1993, Jan Keller

Kniha se zabývá společenskými souvislostmi ekologické krize s důrazem na oblast politiky a ekonomiky. Analyzuje patologické rysy konzumní společnosti, která výrazně omezuje naše šance přejít k trvale udržitelným životním... více


Bez loga 89% Bez loga 2005, Naomi Klein

Rozsáhlá a exaktními statistickými údaji podpořená studie o podobách moderního marketingu. Kleinová ve čtyřech oddílech své práce (Bez prostoru, Bez volby, Bez práce, Bez loga) demaskuje praktiky soudobého reklamního prů... více


Šoková doktrína 93% Šoková doktrína 2010, Naomi Klein

Vzestup kalamitního kapitalismu. Válka v Iráku, tsunami na Cejlonu, zátopy v New Orleans… těchto a podobných neštěstí umí dobře využít podnikání jistého typu, jež Kleinová nazývá „kalamitním kapitalismem“. Zatímco se ... více


Kup si svou revoltu! 87% Kup si svou revoltu! 2012, Joseph Heath

O mýtu kontrakultury aneb Proč revolta proti konzumnímu kapitalismu není pro systém hrozbou, ale naopak hnací silou Počínaje šedesátými léty dvacátého století se vývoj západních společností nese ve znamení revolty. V ... více


Kapitalistický realizmus 81% Kapitalistický realizmus 2022, Mark Fisher

Alternatíva neexistuje – tak znie slogan kapitalistického realizmu. Mark Fisher k nemu vo svojej najdôležitejšej knihe pridáva otáznik a na príkladoch z popkultúry ukazuje, ako sa po „konci dejín“ stala ideológia kapital... více


Jednou jako tragédie, podruhé jako fraška 85% Jednou jako tragédie, podruhé jako fraška 2011, Slavoj Žižek

Socialismus selhal, kapitalismus krachuje – důkazem toho je probíhající ekonomická krize, která zdaleka ještě neskončila a která už možná nikdy neskončí. Co bude následovat? Než si na tuto otázku odpovíme, musíme se n... více


Dynamika kapitalismu 67% Dynamika kapitalismu 2019, Fernand Braudel

Mistrný esej jednoho ze zakladatelů francouzské historické školy Annales věnovaný genezi kapitalistického způsobu myšlení a podnikání v evropských dějinách 15.–18. století. Společně se široce pojatou historií vlády španě... více


Svobodná: Jak jsem dospívala na konci dějin 87% Svobodná: Jak jsem dospívala na konci dějin 2023, Lea Ypi

Mezinárodní bestseller o dospívání po pádu železné opony. Co to znamená být svobodní? Tuto otázku si po roce 1989 položila polovina evropského kontinentu. A odpověď velmi záležela a stále záleží na tom, kdy a kde se... více


Dluh. Prvních 5000 let 90% Dluh. Prvních 5000 let 2012, David Graeber

Peníze byly údajně vynalezeny, aby nahradily obtížný a komplikovaný směnný obchod. Dluhy se přitom táhnou alespoň pět tisíc let, tedy podstatně déle, než se datuje existence peněz. Kde je tedy pravda? Uznávaný americ... více


Bílá růže 79% Bílá růže 1949, Bruno Traven

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Kapitál v 21. století 83% Kapitál v 21. století 2015, Thomas Piketty

Obsáhlé dílo francouzského profesora ekonomie kritizuje prohlubující se majetkovou nerovnost ve světě a spatřuje v ní jedno z největších nebezpečí současného systému. Autor, který shromažďování nejrůznějších dat a jejich... více


Cesta nikam 73% Cesta nikam 1980, Alexandr Grin (p)

Cesta nikam (1930, Дорога никуда) je román ruského sovětského novoromantického spisovatele Alexandra Grina. Jedná se o poslední autorův román, ve kterém Grin na pozadí boje dobra se zlem vlastně vytvořil svou etickou záv... více


Živočišné pudy 74% Živočišné pudy 2010, Robert Shiller

Ekonomické dění neurčují jen racionální lidské motivy, měřitelné proměnné či matematicky vyjádřitelné vztahy, v ekonomice působí též mocné psychologické síly, které duchovní otec této teorie, John Maynard Keynes, nazval ... více


Revoluce naopak 83% Revoluce naopak 2014, David Graeber

Kapitalismus, jak ho známe, se hroutí. A jakkoli finanční instituce klopýtají a padají, panuje dojem, že není jiná alternativa. Lze nicméně věřit, že o jednu dvě generace později už žádný kapitalismus nebude existovat: a... více


Co si za peníze (ne)koupíte 76% Co si za peníze (ne)koupíte 2013, Michael Sandel

Žijeme v době, kdy můžeme koupit či prodat téměř vše. Za poslední tři desetiletí došla situace tak daleko, že nám trhy a tržní hodnoty vládnou více než kdykoli předtím. Do této situace jsme se nedostali žádným vědomým ro... více


Ekonomie bez mýtů a iluzí 84% Ekonomie bez mýtů a iluzí 2014, Jan Urban

Politikové a média nás každý den zahrnují doporučeními a komentáři k různým ekonomickým otázkám a událostem. Jejich vyjádření znějí přesvědčivě a v souladu s intuicí. Nejde však jen o ekonomické mýty a iluze? Pravic... více