kapitalismus

štítky

94 knih


Atlasova vzpoura 83% Atlasova vzpoura 2014, Ayn Rand (p)

Rozsáhlý, vlivný a kontroverzní román Ayn Randové vyšel poprvé v roce 1957 a dodneška je její nejproslulejší a nejprodávanější knihou. Randová se věnovala především filosofii, vypracovala vlastní směr zvaný objektivismus... více


Anarchokapitalismus 77% Anarchokapitalismus 2018, Urza (p)

Anarchokapitalismus – souhrnná kniha rozebírající různé aspekty našeho života ve svobodné bezstátní společnosti. Snad všichni dnešní anarchokapitalisté byli původně přesvědčeni, že není možné, aby naše společnost fung... více


Džungle 83% Džungle 1974, Upton Sinclair

Román Džungle je zasazen do Chicaga na přelomu století, kam se z Litvy přistěhuje rodina Jurgise Rudkuse. Jejich krajan Jokubas, který zde vlastní krámek s lahůdkami, je k sobě vezme do podnájmu a ukáže jim jeden ze dvou... více
Až na dno blahobytu 87% Až na dno blahobytu 1993, Jan Keller

Kniha se zabývá společenskými souvislostmi ekologické krize s důrazem na oblast politiky a ekonomiky. Analyzuje patologické rysy konzumní společnosti, která výrazně omezuje naše šance přejít k trvale udržitelným životním... více


Bez loga 89% Bez loga 2005, Naomi Klein

Rozsáhlá a exaktními statistickými údaji podpořená studie o podobách moderního marketingu. Kleinová ve čtyřech oddílech své práce (Bez prostoru, Bez volby, Bez práce, Bez loga) demaskuje praktiky soudobého reklamního prů... více


Šoková doktrína 93% Šoková doktrína 2010, Naomi Klein

Vzestup kalamitního kapitalismu. Válka v Iráku, tsunami na Cejlonu, zátopy v New Orleans… těchto a podobných neštěstí umí dobře využít podnikání jistého typu, jež Kleinová nazývá „kalamitním kapitalismem“. Zatímco se ... více


Kup si svou revoltu! 87% Kup si svou revoltu! 2012, Joseph Heath

O mýtu kontrakultury aneb Proč revolta proti konzumnímu kapitalismu není pro systém hrozbou, ale naopak hnací silou Počínaje šedesátými léty dvacátého století se vývoj západních společností nese ve znamení revolty. V ... více


Kapitalistický realizmus 80% Kapitalistický realizmus 2022, Mark Fisher

Alternatíva neexistuje – tak znie slogan kapitalistického realizmu. Mark Fisher k nemu vo svojej najdôležitejšej knihe pridáva otáznik a na príkladoch z popkultúry ukazuje, ako sa po „konci dejín“ stala ideológia kapital... více


Jednou jako tragédie, podruhé jako fraška 87% Jednou jako tragédie, podruhé jako fraška 2011, Slavoj Žižek

Socialismus selhal, kapitalismus krachuje – důkazem toho je probíhající ekonomická krize, která zdaleka ještě neskončila a která už možná nikdy neskončí. Co bude následovat? Než si na tuto otázku odpovíme, musíme se n... více


Dynamika kapitalismu 68% Dynamika kapitalismu 2019, Fernand Braudel

Mistrný esej jednoho ze zakladatelů francouzské historické školy Annales věnovaný genezi kapitalistického způsobu myšlení a podnikání v evropských dějinách 15.–18. století. Společně se široce pojatou historií vlády španě... více


Dluh. Prvních 5000 let 90% Dluh. Prvních 5000 let 2012, David Graeber

Peníze byly údajně vynalezeny, aby nahradily obtížný a komplikovaný směnný obchod. Dluhy se přitom táhnou alespoň pět tisíc let, tedy podstatně déle, než se datuje existence peněz. Kde je tedy pravda? Uznávaný americ... více


Bílá růže 78% Bílá růže 1949, Bruno Traven

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Kapitál v 21. století 85% Kapitál v 21. století 2015, Thomas Piketty

Obsáhlé dílo francouzského profesora ekonomie kritizuje prohlubující se majetkovou nerovnost ve světě a spatřuje v ní jedno z největších nebezpečí současného systému. Autor, který shromažďování nejrůznějších dat a jejich... více


Cesta nikam 71% Cesta nikam 1980, Alexandr Grin (p)

Cesta nikam (1930, Дорога никуда) je román ruského sovětského novoromantického spisovatele Alexandra Grina. Jedná se o poslední autorův román, ve kterém Grin na pozadí boje dobra se zlem vlastně vytvořil svou etickou záv... více


Revoluce naopak 83% Revoluce naopak 2014, David Graeber

Kapitalismus, jak ho známe, se hroutí. A jakkoli finanční instituce klopýtají a padají, panuje dojem, že není jiná alternativa. Lze nicméně věřit, že o jednu dvě generace později už žádný kapitalismus nebude existovat: a... více


Ekonomie bez mýtů a iluzí 84% Ekonomie bez mýtů a iluzí 2014, Jan Urban

Politikové a média nás každý den zahrnují doporučeními a komentáři k různým ekonomickým otázkám a událostem. Jejich vyjádření znějí přesvědčivě a v souladu s intuicí. Nejde však jen o ekonomické mýty a iluze? Pravic... více


Co si za peníze (ne)koupíte 74% Co si za peníze (ne)koupíte 2013, Michael Sandel

Žijeme v době, kdy můžeme koupit či prodat téměř vše. Za poslední tři desetiletí došla situace tak daleko, že nám trhy a tržní hodnoty vládnou více než kdykoli předtím. Do této situace jsme se nedostali žádným vědomým ro... více


Pohřbívání svobody 73% Pohřbívání svobody 2017, Benjamin Kuras

S vítaným návratem k tradičnímu černému humoru provází Pohřbívání svobody absurditami, kterými dnes na individuální tvůrčí svobodu a zdravý rozum útočí v křečích politické korektnosti na úrovni lokální, státní, eurounijn... více


Bitcoinový standard 84% Bitcoinový standard 2022, Saifedean Ammous

Nakladatelství Braiins Publishing připravilo pro české a slovenské čtenáře dlouho očekávaný překlad knihy, která již od svého prvního vydání v roce 2018 patří mezi základní četbu pro všechny, kdo chtějí do hloubky porozu... více


Stát blahobytu, nebo kapitalismus? 85% Stát blahobytu, nebo kapitalismus? 2011, Miloš Pick

My a svět v éře neoliberalismu 1989–2011 Stát blahobytu, nebo kapitalismus? je souborem vybraných článků Miloše Picka, doyena české ekonomie. Zasvěceně a čtivě analyzují hospodářský vývoj Československa a České republik... více


V kapitalismu, proti kapitalismu, za hranice kapitalismu 82% V kapitalismu, proti kapitalismu, za hranice kapitalismu 2019, John Holloway

Kniha spojuje texty tří přednášek, které John Holloway nedávno přednesl v Kalifornském institutu integrálních studií v San Francisku. Zabývá se v nich otázkou, jakou podobu by mohla mít protikapitalistická revoluce dnes ... více


Kapitalismus a občanské ctnosti 67% Kapitalismus a občanské ctnosti 1992, Václav Bělohradský

Úvahy, publikované v MF Dnes v letech 1990-1991, jednak reflektují politické a společenské proměny naší současnosti, jednak se zabývají základními problémy filozofie a ekonomie 20.stol. více


Kapitál: Plaidoyer pro člověka 78% Kapitál: Plaidoyer pro člověka 2013, Reinhard Marx

Reinhard Marx, nejenom arcibiskup dříve trevírský, nyní mnichovský (od 20. 11. 2011 kardinál), ale i profesor sociálních nauk a společenských teorií na několika německých univerzitách, napsal knihu Kapitál. Záměrně ji ta... více


Budování kapitalismu v Čechách 73% Budování kapitalismu v Čechách 1997, Petr Husák

Rozhovory s Tomášem Ježkem. Kniha je velmi zajímavá i čtivá. Ježek dává nahlédnout do zákulisí ekonomických reforem od 60. let, kdy se poznal s pracovníky Prognostického ústavu. Do hektického dění po listopadu 1989, do ... více


Mystérium kapitálu 85% Mystérium kapitálu 2007, Hernando de Soto

Proč kapitalismus triumfuje na Západě a selhává všude jinde na světě Světoznámá kniha Mystérium kapitálu, která byla přeložena do více než dvaceti jazyků a v současné době je považována za jedno z klíčových děl v obla... více


Velká čínská kapitalistická revoluce 85% Velká čínská kapitalistická revoluce 2019, Ronald Harry Coase

Kniha Velká čínská kapitalistická revoluce popisuje mimořádnou a v mnoha ohledech nečekanou cestu, kterou Čína za posledních třicet let ušla v přeměně z uzavřené socialistické zemědělské ekonomiky k neuvěřitelně silné ce... více


Sobecká společnost 86% Sobecká společnost 2011, Sue Gerhardt

Jak jsme se zapomněli navzájem milovat a místo toho vyděláváme peníze Žijeme v kultuře sobeckého individualismu, který si plete štěstí s materiálním blahobytem. Společnost se postupně stala soutěživou, pracovní život ... více


Do důchodu s plnou kapsou aneb poodhalená budoucnost 70% Do důchodu s plnou kapsou aneb poodhalená budoucnost 2021, Vladimír Pikora

Tato kniha vysvětluje, jak si naspořit a jak investovat, abychom šli do důchodu s plnou kapsou. Na střadatele se valí čím dál víc nebezpečí: Inflace, rostoucí dluhy vlád, zvyšování daní, stále větší regulace, přibývaj... více


Původ kapitalismu: delší pohled 93% Původ kapitalismu: delší pohled 2011, Ellen Meiksins Wood

V této originální a provokativní knize Ellen Woodová ukazuje, že kapitalismus není přirozeným a nevyhnutelným projevem lidské povahy, a není to ani pouhé pokračování tržního a obchodního počínání známého od nepaměti. Spí... více


Kapitalismus na kolenou - Dopad velké hospodářské krize na evropskou společnost v letech 1929-1934 87% Kapitalismus na kolenou - Dopad velké hospodářské krize na evropskou společnost v letech 1929-1934 2013, Jakub Rákosník

Kniha pojednává o období tzv. velké hospodářské krize 30. let 20. století, která zásadním způsobem ovlivnila chod světových dějin. Zabývá se možnými příčinami, dramatickým průběhem i následky tohoto hospodářského fenomén... více


Besy kapitalizmu alebo Začiatok novej éry? Rozhovory s kritickými intelektuálmi 73% Besy kapitalizmu alebo Začiatok novej éry? Rozhovory s kritickými intelektuálmi 2012, Pavol Dinka

Pavol Dinka, spisovateľ literatúry faktu a publicista, sa podujal vo svojej ôsmej knihe na neľahkú úlohu: prostredníctvom rozhovorov s významnými zahraničnými a domácimi intelektuálmi - filozofmi, sociológmi, politológmi... více


Marxův Kapitál 87% Marxův Kapitál 2007, Francis Wheen

Okolnosti vzniku a ideový obsah jednoho z myšlenkově nejvlivnějších děl novodobé ekonomické teorie: Marxova Kapitálu. Jiskrný a přístupný text seznamuje s Kapitálem jako knihou, která je na hony vzdálena představě suc... více


Kulturní rozpory kapitalismu 77% Kulturní rozpory kapitalismu 1999, Daniel Bell

Dnes již klasická kniha amerického sociologa Daniela Bella, který proslul svou analýzou postindustriální společnosti a tzv. konce ideologie uzavírá jeho trilogii úvahami o stavu a perspektivách společnosti pozdního kapit... více


Železná pata a výbor povídek 96% Železná pata a výbor povídek 1953, Jack London

Nakladatel se snažil z Londonových povídek přidat ty nejlepší.Jejich řazení není dáno dobou vzniku ani jinými vnějšími hledisky, nýbrž tím čemu London sám říkal "spodní" nebo také " kosmický" motiv. více


V pasti úspěchu. Diagnóza kapitalismu 21. století 80% V pasti úspěchu. Diagnóza kapitalismu 21. století 2003, Robert B. Reich

Ve své knize si autor všímá mohutných trendů rodící se epochy, změn v organizaci a hodnocení práce a jejich vlivu na rodinu, přátelství, společenství a osobní život. Logika knihy je přímočará. Svět se proměňuje závratnou... více


Svet nie je na predaj 72% Svet nie je na predaj 2003, Eduard Chmelár

Dlho očakávaná publikácia je najkomplexnejšou kritikou jestvujúcich pomerov, aká vôbec na Slovensku vyšla. Odhaľuje prvky fašizmu v súčasnom ekonomickom systéme, varuje pred mnohými formami útlaku a podrobne analyzuje vš... více


Soucitný kapitalismus 95% Soucitný kapitalismus 1996, Rich DeVos

Autorův pohled do historických a filozofických kořenů moderního kapitalismu ukazuje, že usilování o trvalou rovnováhu mezi zájmy firem, pracujících, zákazníků a životního prostředí vede k morálním základům kapitalismu. P... více


Kapitalismus, socialismus a demokracie 65% Kapitalismus, socialismus a demokracie 2004, Joseph Alois Schumpeter

Joseph Alois Schumpeter v oblasti společenských a humanitních věd trvale patří mezi nejvýznamnější a nevlivnější autory dvacátého století. Jeho myšlení i práce zásadně ovlivnily další vývoj v poznávání souvztažností ekon... více


Rekviem za americký sen 90% Rekviem za americký sen 2019, Noam Chomsky

Vo svojej knihe Rekviem za americký sen: 10 princípov koncentrácie bohatstva a moci sa Noam Chomsky venuje utopickej predstave súčasného neoliberalizmu a kapitalizmu, ktorú dáva do nevšednej súvislosti s reálnym stavom a... více


Sebezáchova Evropy 80% Sebezáchova Evropy 2003, Helmut Schmidt

Politický testament bývalého německého kancléře představuje evropské perspektivy i možná ohrožení na prahu 21. století. Testament se soustřeďuje na čtyři zásadní celky, v nichž jde jednak o nové světové problémy souvise... více