kapitalismus

štítky

75 knih


Atlasova vzpouraAtlasova vzpoura2014, A. Rand (pseudonym)

Rozsáhlý, vlivný a kontroverzní román Ayn Randové vyšel poprvé v roce 1957 a dodneška je její nejproslulejší a nejprodávanější knihou. Randová se věnovala především filosofii, vypracovala vlastní směr zvaný objektivismus... více


AnarchokapitalismusAnarchokapitalismus2018, . Urza (pseudonym)

Anarchokapitalismus – souhrnná kniha rozebírající různé aspekty našeho života ve svobodné bezstátní společnosti. Snad všichni dnešní anarchokapitalisté byli původně přesvědčeni, že není možné, aby naše společnost fung... více


DžungleDžungle1974, Upton Sinclair

Román Džungle je zasazen do Chicaga na přelomu století, kam se z Litvy přistěhuje rodina Jurgise Rudkuse. Jejich krajan Jokubas, který zde vlastní krámek s lahůdkami, je k sobě vezme do podnájmu a ukáže jim jeden ze dvou... více
Až na dno blahobytuAž na dno blahobytu1993, Jan Keller

Kniha se zabývá společenskými souvislostmi ekologické krize s důrazem na oblast politiky a ekonomiky. Analyzuje patologické rysy konzumní společnosti, která výrazně omezuje naše šance přejít k trvale udržitelným životním... více


Bez logaBez loga2005, Naomi Klein

Rozsáhlá a exaktními statistickými údaji podpořená studie o podobách moderního marketingu. Kleinová ve čtyřech oddílech své práce (Bez prostoru, Bez volby, Bez práce, Bez loga) demaskuje praktiky soudobého reklamního prů... více


Šoková doktrínaŠoková doktrína2010, Naomi Klein

Vzestup kalamitního kapitalismu. Válka v Iráku, tsunami na Cejlonu, zátopy v New Orleans… těchto a podobných neštěstí umí dobře využít podnikání jistého typu, jež Kleinová nazývá „kalamitním kapitalismem“. Zatímco se ... více


Kup si svou revoltu!Kup si svou revoltu!2012, Joseph Heath

O mýtu kontrakultury aneb Proč revolta proti konzumnímu kapitalismu není pro systém hrozbou, ale naopak hnací silou Počínaje šedesátými léty dvacátého století se vývoj západních společností nese ve znamení revolty. V ... více


Jednou jako tragédie, podruhé jako fraškaJednou jako tragédie, podruhé jako fraška2011, Slavoj Žižek

Socialismus selhal, kapitalismus krachuje – důkazem toho je probíhající ekonomická krize, která zdaleka ještě neskončila a která už možná nikdy neskončí. Co bude následovat? Než si na tuto otázku odpovíme, musíme se n... více


Kapitalistický realizmusKapitalistický realizmus2022, Mark Fisher

Alternatíva neexistuje – tak znie slogan kapitalistického realizmu. Mark Fisher k nemu vo svojej najdôležitejšej knihe pridáva otáznik a na príkladoch z popkultúry ukazuje, ako sa po „konci dejín“ stala ideológia kapital... více


Dynamika kapitalismuDynamika kapitalismu2019, Fernand Braudel

Mistrný esej jednoho ze zakladatelů francouzské historické školy Annales věnovaný genezi kapitalistického způsobu myšlení a podnikání v evropských dějinách 15.–18. století. Společně se široce pojatou historií vlády španě... více


Dluh. Prvních 5000 letDluh. Prvních 5000 let2012, David Graeber

Peníze byly údajně vynalezeny, aby nahradily obtížný a komplikovaný směnný obchod. Dluhy se přitom táhnou alespoň pět tisíc let, tedy podstatně déle, než se datuje existence peněz. Kde je tedy pravda? Uznávaný americ... více


Bílá růžeBílá růže1949, B. Traven

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Cesta nikamCesta nikam1980, A. Grin (pseudonym)

Cesta nikam (1930, Дорога никуда) je román ruského sovětského novoromantického spisovatele Alexandra Grina. Jedná se o poslední autorův román, ve kterém Grin na pozadí boje dobra se zlem vlastně vytvořil svou etickou záv... více


Kapitál v 21. stoletíKapitál v 21. století2015, Thomas Piketty

Obsáhlé dílo francouzského profesora ekonomie kritizuje prohlubující se majetkovou nerovnost ve světě a spatřuje v ní jedno z největších nebezpečí současného systému. Autor, který shromažďování nejrůznějších dat a jejich... více


Revoluce naopakRevoluce naopak2014, David Graeber

Kapitalismus, jak ho známe, se hroutí. A jakkoli finanční instituce klopýtají a padají, panuje dojem, že není jiná alternativa. Lze nicméně věřit, že o jednu dvě generace později už žádný kapitalismus nebude existovat: a... více


1