kapitalismus

štítek, 55 knih


Atlasova vzpouraAtlasova vzpoura2014, A. Rand (pseudonym)

Rozsáhlý, vlivný a kontroverzní román Ayn Randové vyšel poprvé v roce 1957 a dodneška je její nejproslulejší a nejprodávanější knihou. Randová se věnovala především filosofii, vypracovala vlastní směr zvaný objektivismus... více


AnarchokapitalismusAnarchokapitalismus2018, . Urza (pseudonym)

Anarchokapitalismus – souhrnná kniha rozebírající různé aspekty našeho života ve svobodné bezstátní společnosti. Snad všichni dnešní anarchokapitalisté byli původně přesvědčeni, že není možné, aby naše společnost fung... více


DžungleDžungle1974, U. Sinclair

Román Džungle je zasazen do Chicaga na přelomu století, kam se z Litvy přistěhuje rodina Jurgise Rudkuse. Jejich krajan Jokubas, který zde vlastní krámek s lahůdkami, je k sobě vezme do podnájmu a ukáže jim jeden ze dvou... víceAž na dno blahobytuAž na dno blahobytu1993, J. Keller

Kniha se zabývá společenskými souvislostmi ekologické krize s důrazem na oblast politiky a ekonomiky. Analyzuje patologické rysy konzumní společnosti, která výrazně omezuje naše šance přejít k trvale udržitelným životním... více


Bez logaBez loga2005, N. Klein

Rozsáhlá a exaktními statistickými údaji podpořená studie o podobách moderního marketingu. Kleinová ve čtyřech oddílech své práce (Bez prostoru, Bez volby, Bez práce, Bez loga) demaskuje praktiky soudobého reklamního prů... více


Šoková doktrínaŠoková doktrína2010, N. Klein

Vzestup kalamitního kapitalismu. Válka v Iráku, tsunami na Cejlonu, zátopy v New Orleans… těchto a podobných neštěstí umí dobře využít podnikání jistého typu, jež Kleinová nazývá „kalamitním kapitalismem“. Zatímco se ... více


Jednou jako tragédie, podruhé jako fraškaJednou jako tragédie, podruhé jako fraška2011, S. Žižek

„Slavoj Žižek je nejnebezpečnější filosof Západu.“ New Republic Socialismus selhal, kapitalismus krachuje – důkazem toho je probíhající ekonomická krize, která zdaleka ještě neskončila a která už možná nikdy neskončí... více


Dynamika kapitalismuDynamika kapitalismu2019, F. Braudel

Mistrný esej jednoho ze zakladatelů francouzské historické školy Annales věnovaný genezi kapitalistického způsobu myšlení a podnikání v evropských dějinách 15.-18. století. Společně se široce pojatou historií vlády španě... více


Revoluce naopakRevoluce naopak2014, D. Graeber

Kapitalismus, jak ho známe, se hroutí. A jakkoli finanční instituce klopýtají a padají, panuje dojem, že není jiná alternativa. Lze nicméně věřit, že o jednu dvě generace později už žádný kapitalismus nebude existovat: a... více


Dluh. Prvních 5000 letDluh. Prvních 5000 let2012, D. Graeber

Peníze byly údajně vynalezeny, aby nahradily obtížný a komplikovaný směnný obchod. Dluhy se přitom táhnou alespoň pět tisíc let, tedy podstatně déle, než se datuje existence peněz. Kde je tedy pravda? Uznávaný americ... více


Cesta nikamCesta nikam1980, A. Grin (pseudonym)

Cesta nikam (1930, Дорога никуда) je román ruského sovětského novoromantického spisovatele Alexandra Grina. Jedná se o poslední autorův román, ve kterém Grin na pozadí boje dobra se zlem vlastně vytvořil svou etickou záv... více


Kapitál v 21. stoletíKapitál v 21. století2015, T. Piketty

Obsáhlé dílo francouzského profesora ekonomie kritizuje prohlubující se majetkovou nerovnost ve světě a spatřuje v ní jedno z největších nebezpečí současného systému. Autor, který shromažďování nejrůznějších dat a jejich... více


Ekonomie bez mýtů a iluzíEkonomie bez mýtů a iluzí2014, J. Urban

Politikové a média nás každý den zahrnují doporučeními a komentáři k různým ekonomickým otázkám a událostem. Jejich vyjádření znějí přesvědčivě a v souladu s intuicí. Nejde však jen o ekonomické mýty a iluze? Pravic... více


Stát blahobytu, nebo kapitalismus?Stát blahobytu, nebo kapitalismus?2011, M. Pick

My a svět v éře neoliberalismu 1989–2011 Stát blahobytu, nebo kapitalismus? je souborem vybraných článků Miloše Picka, doyena české ekonomie. Zasvěceně a čtivě analyzují hospodářský vývoj Československa a České republik... více


Kapitalismus a občanské ctnostiKapitalismus a občanské ctnosti1992, V. Bělohradský

Úvahy, publikované v MF Dnes v letech 1990-1991, jednak reflektují politické a společenské proměny naší současnosti, jednak se zabývají základními problémy filozofie a ekonomie 20.stol. více


1

Doporučené štítky

práce společnost a politika 21. století budoucnost dluhy, zadluženost konzumní společnost rok 2000 mezinárodní vztahy politické teorie etika