didaktika

štítky

38 knih


Moderní didaktika 87% Moderní didaktika 2015, Robert Čapek

Existuje jistě velké množství pedagogů, pro které bude tato kniha procházkou po cestách, které již důvěrně znají. Bohužel je ještě větší množství učitelů, kteří tyto výukové metody sice znají, ale používají z nich jen zl... více


Moderní vyučování 91% Moderní vyučování 2013, Geoffrey Petty

Základní příručka shrnuje psychologická východiska a moderní metody současné pedagogiky a didaktiky. První oddíl je věnován motivaci studentů a soustřeďuje se na vztah učitel - žák a problematiku kázně ve třídě. Druhý ... více


Obecná didaktika 74% Obecná didaktika 2007, Jarmila Skalková

2., rozšířené a aktualizované vydání Učebnice obecné didaktiky představuje myšlenkový systém, který vás uvede do vymezené vědní oblasti. Logické utřídění látky a vhled do soustavy jejího výkladu poskytuje studujícím t... více
Školní výpravy do krajiny češtiny 45% Školní výpravy do krajiny češtiny 2020, kolektiv autorů

Praktická příručka Školní výpravy do krajiny češtiny představuje ucelenou koncepci výuky českého jazyka pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií, která akcentuje komunikační a kognitivní cíle a zohledňuje a... více


Efektivní výukové nástroje pro učitele 91% Efektivní výukové nástroje pro učitele 2017, Paul Ginnis

Tato publikace klade větší důraz na to, jak se učíme a vyučujeme, spíše než na to, co se učíme a vyučujeme. Zaměřuje se na zvýšení úspěšnosti žáků a poskytuje řadu možností pro učitele k rozvoji jejich stylu výuky, poslo... více


Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině 52% Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině 2005, Marvin Pasch

Učebnice nabízí přehled moderních přístupů, metod a dovedností ve výuce. více


Speciální pedagogika v praxi 90% Speciální pedagogika v praxi 2013, Markéta Švamberk Šauerová

Děti se specifickými poruchami učení a chování (SPUCH) tvoří dlouhodobě nejpočetnější skupinu zdravotně postižených žáků integrovaných v běžných školách. Přestože se jejich potíže zpravidla projeví především v souvislost... více


Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem 70% Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem 1995, Michelle Karns

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Obecná didaktika 90% Obecná didaktika 2014, Lucie Zormanová

Publikace se zaměřuje zejména na tyto okruhy otázek: • Co je nutné vyučovat • Jak vést výuku • Jak při výuce postupovat • Jak efektivně kontrolovat výstupy výuky • Které prvky ovlivňují efekty vyučování Přínosem pu... více


Úvod do biblické didaktiky 60% Úvod do biblické didaktiky 2004, Ingo Baldermann

První biblická didaktika v českém jazyce: uvádí do základní nábožensko-pedagogické diskuse a poskytuje cenné podněty k výuce. více


Paměť a projektové vyučování v dějepise 80% Paměť a projektové vyučování v dějepise 2014, Hana Havlůjová

Publikace je v prostředí české didaktiky dějepisu jedním z prvních pokusů o hledání a ověřování možností, jak při výuce moderních a soudobých dějin na základních i středních školách pracovat s tématem paměti a didakticky... více


Člověk na cestě k moudrosti 90% Člověk na cestě k moudrosti 2011, Přemysl Šil

Moderně pojatá učebnice filosofie a etiky pro třetí ročník středních škol je určena zvídavým žákům a učitelům, kteří se snaží vytvářet zajímavé a pestré hodiny. Je rozdělena na 28 lekcí, z nichž každá obsahuje v žákovské... více


Od jazyka ke komunikaci 100% Od jazyka ke komunikaci 1999, Karel Šebesta

Didaktika českého jazyka a komunikační výchovy. více


Základy pedagogiky 70% Základy pedagogiky 2005, Iva Švarcová

Text knihy Základy pedagogiky autorka připravila na základě svých mnohaletých zkušeností z výuky na vysokých školách, kde připravuje budoucí učitele. Kniha si neklade za cíl zprostředkovat poznatky a fakta, která lze ve ... více


Poselství křesťanských svátků 0% Poselství křesťanských svátků 2012, kolektiv autorů

Poselství křesťanských svátků: využití křesťanského dědictví: modul A : příručka pro pedagogy základních a středních škol / autoři Marie Zimmermannová, Jana Kobylíková, Michal Capko. více


Nárys didaktiky 100% Nárys didaktiky 1995, Josef Maňák

Prof. PhDr. Josef Maňák, Csc.: Nárys didaktiky. Systémové pojetí didaktiky. Systém výuky. Výchovně vzdělávací proces. Cyklus výuky. Učební text z oboru didaktika pro studenty pedagogických fakult. 5. dotisk prvního vyd... více


Oborové didaktiky: vývoj, stav, perspektivy 100% Oborové didaktiky: vývoj, stav, perspektivy 2015, Iva Stuchlíková

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Didaktika cizích jazyků 60% Didaktika cizích jazyků 2013, Radomír Choděra

Příručka je pojata jako úvod do studia základních problémů výuky cizích jazyků. Jde především o metadidaktiku cizích jazyků, čili o pojmový systém didaktiky cizích jazyků, o filozofii, logiku a metodologii vědy. Jejím p... více


Vybrané kapitoly z didaktiky tělesné výchovy pro OU a UŠ 0% Vybrané kapitoly z didaktiky tělesné výchovy pro OU a UŠ 1975, Karel Frömel

Popis knihy není zatím k dispozici. více


S tebou na cestě 0% S tebou na cestě 2004, Eva Muroňová

Pracovní listy náboženské výchovy pro 4. třídu ZŠ -- Metodika k pracovním listům náboženské výchovy pro 4. třídu ZŠ. 80-903287-4-1 (pracovní listy : volné listy v obálce), 80-903287-5-X (metodika : kroužková vazba). ... více