didaktika

štítky

34 knih


Moderní didaktikaModerní didaktika2015, Robert Čapek

Existuje jistě velké množství pedagogů, pro které bude tato kniha procházkou po cestách, které již důvěrně znají. Bohužel je ještě větší množství učitelů, kteří tyto výukové metody sice znají, ale používají z nich jen zl... více


Moderní vyučováníModerní vyučování2013, Geoffrey Petty

Základní příručka shrnuje psychologická východiska a moderní metody současné pedagogiky a didaktiky. První oddíl je věnován motivaci studentů a soustřeďuje se na vztah učitel - žák a problematiku kázně ve třídě. Druhý ... více


Obecná didaktikaObecná didaktika2007, Jarmila Skalková

2., rozšířené a aktualizované vydání Učebnice obecné didaktiky představuje myšlenkový systém, který vás uvede do vymezené vědní oblasti. Logické utřídění látky a vhled do soustavy jejího výkladu poskytuje studujícím t... více
Školní výpravy do krajiny češtinyŠkolní výpravy do krajiny češtiny2020, kolektiv autorů

Praktická příručka Školní výpravy do krajiny češtiny představuje ucelenou koncepci výuky českého jazyka pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií, která akcentuje komunikační a kognitivní cíle a zohledňuje a... více


Speciální pedagogika v praxiSpeciální pedagogika v praxi2013, Markéta Švamberk Šauerová

Děti se specifickými poruchami učení a chování (SPUCH) tvoří dlouhodobě nejpočetnější skupinu zdravotně postižených žáků integrovaných v běžných školách. Přestože se jejich potíže zpravidla projeví především v souvislost... více


Efektivní výukové nástroje pro učiteleEfektivní výukové nástroje pro učitele2017, Paul Ginnis

Tato publikace klade větší důraz na to, jak se učíme a vyučujeme, spíše než na to, co se učíme a vyučujeme. Zaměřuje se na zvýšení úspěšnosti žáků a poskytuje řadu možností pro učitele k rozvoji jejich stylu výuky, poslo... více


Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákemJak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem1995, Michelle Karns

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Úvod do biblické didaktikyÚvod do biblické didaktiky2004, Ingo Baldermann

První biblická didaktika v českém jazyce: uvádí do základní nábožensko-pedagogické diskuse a poskytuje cenné podněty k výuce. více


Člověk na cestě k moudrostiČlověk na cestě k moudrosti2011, Přemysl Šil

Moderně pojatá učebnice filosofie a etiky pro třetí ročník středních škol je určena zvídavým žákům a učitelům, kteří se snaží vytvářet zajímavé a pestré hodiny. Je rozdělena na 28 lekcí, z nichž každá obsahuje v žákovské... více


Obecná didaktikaObecná didaktika2014, Lucie Zormanová

Publikace se zaměřuje zejména na tyto okruhy otázek: • Co je nutné vyučovat • Jak vést výuku • Jak při výuce postupovat • Jak efektivně kontrolovat výstupy výuky • Které prvky ovlivňují efekty vyučování Přínosem pu... více


Od jazyka ke komunikaciOd jazyka ke komunikaci1999, Karel Šebesta

Didaktika českého jazyka a komunikační výchovy. více


Základy pedagogikyZáklady pedagogiky2005, Iva Švarcová

Text knihy Základy pedagogiky autorka připravila na základě svých mnohaletých zkušeností z výuky na vysokých školách, kde připravuje budoucí učitele. Kniha si neklade za cíl zprostředkovat poznatky a fakta, která lze ve ... více


Paměť a projektové vyučování v dějepisePaměť a projektové vyučování v dějepise2014, Hana Havlůjová

Publikace je v prostředí české didaktiky dějepisu jedním z prvních pokusů o hledání a ověřování možností, jak při výuce moderních a soudobých dějin na základních i středních školách pracovat s tématem paměti a didakticky... více


Didaktika cizích jazykůDidaktika cizích jazyků2013, Radomír Choděra

Příručka je pojata jako úvod do studia základních problémů výuky cizích jazyků. Jde především o metadidaktiku cizích jazyků, čili o pojmový systém didaktiky cizích jazyků, o filozofii, logiku a metodologii vědy. Jejím p... více


Oborové didaktiky: vývoj, stav, perspektivyOborové didaktiky: vývoj, stav, perspektivy2015, Iva Stuchlíková

Popis knihy není zatím k dispozici. více


1