marxismus

štítek, 45 knih


Manifest komunistické stranyManifest komunistické strany1982, K. Marx

„Manfest Komunistické strany“ je nejvýznamnější programový dokument vědeckého komunismu. „Tento nevelký spisek vydá za celé svazky: jeho duch žije a dodnes pobízí vpřed všechen organisovaný a bojující proletariát civilis... více


Filosofické dílo sv. I. – Útěcha z ontologieFilosofické dílo sv. I. – Útěcha z ontologie2007, E. Bondy (pseudonym)

Opravené vydání autorova základního filosofického textu (1967), v němž poprvé definoval nesubstanční ontologický model jako východisko svých dalších úvah. více


Ekonomicko-filosofické rukopisy z roku 1844Ekonomicko-filosofické rukopisy z roku 18441961, K. Marx

Svazek prací z období, kdy se teprve dotvářel Marxův světový názor, obsahuje stati Mzda, Zisk z kapitálu, Pozemková renta, několik dalších nedokončených rukopisů ekonomického obsahu a Kritiku Hegelovy dialektiky a filoso... více
Opium intelektuálůOpium intelektuálů2019, R. Aron

Kniha renomovaného francouzského filozofa, sociologa a politologa, jedné z největších postav sociálních věd 20. století, představuje vrchol autorova kritického zkoumání podstaty komunistických systémů a způsobů myšlení s... více


Marxismus a existencialismusMarxismus a existencialismus1966, J. Sartre

Filosofická esej u nás známého francouzského spisovatele seznamuje českou veřejnost poprvé i se Sartrem-myslitelem. Autor se v ní osobitým způsobem vyrovnává jak s existencialismem, tak s marxismem a vyslovuje řadu platn... více


Osmnáctý brumaire Ludvíka BonapartaOsmnáctý brumaire Ludvíka Bonaparta1949, K. Marx

Marx tu podává na základě historicko-materialistické metody, rozbor třídních bojů Francie let 1848 až 1851, hodnotí vystoupení dělnictva v revoluci r. 1848 a vysvětluje okolnosti, které umožnily státní převrat Ludvíka Bo... více


Jenny Marxová, žena ďáblovaJenny Marxová, žena ďáblova1996, F. Giroud

Život manželky Karla Marxe. více


Boha nelze vyhnatBoha nelze vyhnat1990, L. Pachman

Jedno z nejproslulejších děl naší exilové literatury líčí složitou cestu evropsky známého šachisty a marxistického publicisty od marxismu ke katolickému křesťanství. Autor v knize popisuje výklad svého duchovního vývoje ... více


Kritika gothajského programuKritika gothajského programu1974, K. Marx

Popis knihy není zatím k dispozici. více


KomunizmusKomunizmus2007, R. Pipes

Richard Pipes, najväčší žijúci historik moderných ruských dejín, rozpráva celý príbeh komunizmu – od jeho zárodkov cez rozpad sovietskeho impéria až po dnešok. Sleduje vyznavačov týchto myšlienok počínajúc Platónom a prv... více


JesuitéJesuité1962, A. Tondi

Autorem knihy je bývalý jesuita, který prožil v řádu 16 let, dosáhl vysokých hodností, působil 7 let na Gregoriánské papežské universitě až do roku 1952, kdy opustil řád a tak „zlomil okovy, které ho poutaly k omylu“. Kn... více


Matrix kapitalizmu (Blíži sa revolúcia?)Matrix kapitalizmu (Blíži sa revolúcia?)2011, Ľ. Blaha

Autor na podklade súčasných radikálnych sociálno-kritických teórií ponúka interpretáciu modernej spoločnosti, podľa ktorej dnes všetci žijeme v akomsi matrixe: naše sny a ašpirácie, názory a presvedčenia, túžby aj obavy ... více


Vybrané dopisyVybrané dopisy1952, K. Marx

První česky vydaný sborník dopisů Karla Marxe a Friedricha Engelse obsahuje 244 dopisů, z nichž je 74 uveřejněno celých a ostatní v úryvcích. Zahrnuje dopisy z let 1843-1895. Originální ruské vydání vyšlo pod záštitou In... více


Levicové smýšlení: Od de Sada a Marxe k Hitlerovi a Pol PotoviLevicové smýšlení: Od de Sada a Marxe k Hitlerovi a Pol Potovi2010, E. v. Kuehnelt-Leddihn

Autor zkoumá levicové smýšlení v historii a v zahraniční politice USA a poskytuje cenný popis skutečného a nepravého liberalismu, zamýšlí se nad některými dobrými a špatnými formami vlády, jak se projevují v oblasti poli... více


“Sad“ roste sám?..“Sad“ roste sám?..2016, k. autorů

O etice, profesionalismu v oblasti řízení, o plné funkci řízení na Rusi a v USA, o všeobecné krizi kapitalismu a marxismu, o teorii, praxi, problémech a perspektivách „konvergence“ a některých jiných jednotlivostech hist... více


1

Doporučené štítky

sociální sítě křesťanská filozofie Lenin intelektuálové demagogie populismus Karl Marx, 1818-1883 manipulace (psychologie) dějiny Francie revoluce